Form of Work
Książki
(1)
Status
only on-site
(1)
Branch
Czytelnia
(1)
Author
Krajewski Krzysztof
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
Subject
Gaberle, Andrzej (1937- )
(1)
Kryminalistyka
(1)
Kryminologia
(1)
Prawo karne
(1)
2 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-213-1
Wykaz publikacji naukowych profesora Andrzeja Gaberle. Prawo karne materialne. Kilka uwag ogólnych o środkach reakcji na czyny zabronione stanowiące przestępstwa i wykroczenia. Ujawnienie przestępstwa na podstawie art. 229 par. 6 k.k. a przyjęcie konstrukcji tzw. czynu ciągłego.Kilka uwag o zasadzie nullum crimen sine lege w polskim porządku prawnym. W obronie obrony koniecznej. Wprowadzenie w błąd jako znamię oszustwa popełnianego w obrocie gospodarczym. O znieważeniu Prezdenta Rzeczypospolitej Polskej. Prawo karne wobec moralności. Spory wokół moralnego i prawnego statusu płodu ludzkiego. Powrót chuligańskiego charakteru czynu w prawie karnym. Jaka alternatywa dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności? Recydywa w polskim prawie karnym. Słowo wolne, ale odpowiedzialne. Charakter prawny eksperymentu medycznego, Prawo karne procesowe. Voralufige Anhaltspunkte uber (mutmassliche) Entfuhrungen und Verhorlager innerhalb Europas namens der US-amerikanischen Regierung. Udział stron i innych uczestników procesu w posiedzeniach sądu w sprawach karnych. Dylematry związane z opinią o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego (refleksje wokół art. 202 k.p.k.). Po co nam "nowe" postępowanie przyspieszone? Z problematyki dostępu do akt sprawy w postępowaniu o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Wątpliwości na tle przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich regulujących czynności Policji niecierpiące zwłoki. Z problematyki warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawach z oskarżenia prywatnego. Efektywna obrona a problem favor judicis (refleksje na tle prawnoporównawczym). Badania poligraficzne w postepowaniu karnym de lege laa i de lege ferenda. Z problematyki ułaskawienia w polskim procesie karnym. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach nieletnich. Instytucja Rasterfahndung w niemieckim prawie karnym oraz w świetle orzeczenia niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Urteilsabsprachen in Deutschland. O dwóch aspektach konstytucyjnej zasady domniemania niewinności. Prawo do obrony w postęowaniu przyspieszonym - krok wstecz. Wnioskowy tryb ścigania w przypadku przestępstwa zgwałcenia: ochrona ofiar czy przyzwolenie na bezkarność sprawców i bezczynność systemu wymiaru sprawiedliwości. Prawo karne wykonawcze. Wizytacje w Polsce Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom. System programowego oddziaływania wykonywania kary pozbawienia wolności. Charakter i stosowanie instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Kryminologia i polityka kryminalna. Wpływ wprowadzenia art. 178a k.k. na obraz zjawiska przestępczości. O polskim populizmie penalnym, w związku z książką J. Pratta Penal populism, uwag kilka. Patologie organizacyjne instytucji gospodarczych. Grundsätze der Korruptionsprävention. Postmoderne Kriminologie oder Kriminologie in der Postmoderne? Obraz przestępczości współczesnej młodzieży. Czy więzienie jest skuteczne? Uwagi na marginesie amerykańskiej dyskusji na temat wpływu kary pozbawienia wolności na rozmiary przestępczości. Kriminalität und Strafjustiz in den Medien. Represyjność polityki karnej w okresie obowiązywania nowej kodyfikaji karnej. Nowe kierunki badań kryminologicznych i ich znaczenia w strategii bezpieczeństwa narodowego. Nieletni skazani w warunkach art. 10§2 k.k. Czy tzw. kryminologia kliniczna straciła rację bytu? Gewalt gegenüber alten Menschen - kriminologische Einsichten und kriminalpolitische Ansätze. Ewolucja poglądów kryminologicznych Leona Wachholza. Poglądy sedziów na temat mediacji w sprawach karnych. Kryminologiczno-kryminalstyczne aspekty fałszerstw dzieł sztuki. Polska kryminalistyka przełomu XX i XXI w. "Wyrocznia delficka" czy "sąd boży"? Judykatura wobec badania wariograficznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again