Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Kuźniak Brygida
(2)
Białowąs Tomasz
(1)
Czubik Paweł
(1)
Hanclich Paweł
(1)
Hoekman Bernard
(1)
Kostecki Michał Maciej
(1)
Ludwikowski Rett R
(1)
Marcinko Marcin
(1)
Szwedo Piotr
(1)
Wróbel Anna
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
GATT
(8)
Światowa Organizacja Handlu
(7)
Handel międzynarodowy
(5)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(4)
NATO
(2)
ONZ
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Traktat amsterdamski (1997)
(2)
Traktat nicejski (2000)
(2)
Unia Europejska
(2)
Cło
(1)
Globalizacja
(1)
Handel
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Postępowanie celne
(1)
Prawo handlowe
(1)
Strefa wolnego handlu
(1)
Umowa
(1)
Umowy międzynarodowe gospodarcze
(1)
Usługi
(1)
Środki odwoławcze
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-552-7
Cz. I Globalny system handlu : 1.System handlu w ujęciu perspektywicznym. Cz. II Instytucja : 2.Światowa Organizacja Handlu (WTO), 3.Rozstrzyganie sporów i egzekwowanie reguł, 4.Forum negocjacyjne. Cz. III Wielostronne umowy handlowe : 5.Handel towarowy, 6.Wielostronne umowy handlowe w konkretnych sektorach, 7.Handel usługami, 8.Ochrona praw własności intelektualnej. Cz. IV Luki i furtki : 9.Środki ochronne i wyjątki, 10.Integracja regionalna, 11.Porozumienia kilkustronne. Cz. V Nowe wyzwania dla systemu handlu : 12.Zintegrowanie krajów rozwijających się i podlegających transformacji, 13.Ku pogłębionej integracji? Program "handel plus coś jeszcze", 14.Legitymizacja, spójność i sprawowanie władzy, 15.Dokąd zmierza system handlu?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-766-5
Część I: Polityka handlowa. 1. Istota handlu międzynarodowego. 2. Wolny handel (free trade), handel zgodny z zasadami wolnorynkowymi (fair trade), protekcjonizm (protectionism). 3. Globalizacja i regionalizacja handlu światowego. Część II: Podstawowe mechanizmy kontroli handlu zagranicznego. 1. Cła i taryfy celne. 2. Nie-celne bariery importowe. Kwoty lub limity importowe. Część III: Struktury handlu światowego. 1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. 2. Ogólny Układ o Cłach i Handlu (GATT) i Światowej Organizacji Handlowej (WTO). Część IV: Struktury handlu regionalnego. 1. Międzynarodowe Bloki Handlowe, Unie Celne i Strefy Wolnego Handlu. 2. Unia Celna Wspólnoty Europejskiej. 3. Północnoamerykańska Umowa o Wolnym Handlu (NAFTA - North American Free Trade Agreement). 4. Inne ważniejsze regionalne porozumienia handlowe. 5. Regionalne instytucje wspierające handel międzynarodowy. Część V: Regulacja importu i eksportu. 1. Klauzule ucieczki od skutków importu zgodnego z zasadami wolnej konkurencji. 2. Handel niezgodny z zasadami konkurencji (unfair trade). 3. Handel subsydiowany i cła ochronne (countervalling duties). 4. Kontrola eksportu. 5. Środki odwetowe za nieprzestrzeganie reguł handlowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-340-1
1. Podstawy teorii usług: Kwestie definicyjne; Miejsce usług w historii myśli ekonomicznej; Teoretyczne ujęcia międzynarodowej wymiany usług; 2. Sektor usług w gospodarce narodowej i wymianie międzynarodowej: Rola usług w rozwoju gospodarczym państwa; Rozwój międzynarodowego handlu usługami; Specyfika międzynarodowych obrotów usługowych; 3. Protekcjonizm i liberalizacja międzynarodowego handlu usługami: Narzędzia polityki handlowej odnoszące się do sfery usług; Rola państwa w procesie liberalizacji handlu usługami; Między wolnym handlem a protekcjonizmem; Argumenty na rzecz liberalizacji usług; Podejście globalne i regionalne w likwidacji protekcjonizmu w handlu usługami; 4. Polityka liberalizacji handlu usługami w ramach GATT/WTO: Geneza liberalizacji międzynarodowego handlu usługami; Układ ogólny w prawie handlu usługami GATS; Poziom zobowiązań liberalizacyjnych; Dynamika procesu liberalizacji handlu usługami; Runda Doha0 konfrontacja zwolenników protekcjonizmu i liberalizacji handlu usługami; 5. Liberalizacja handlu usługami w układach regionalnych: Liberalizacja handlu usługami w Unii Europejskiej; Proces liberalizacji handlu usługami na półkuli zachodniej; Liberalizacja handlu usługami w regionie Azji i Pacyfiku; Liberalizacja handlu usługami w wybranych bilateralnych porozumieniach o wolnym handlu; 6. Znaczenie procesu liberalizacji międzynarodowych obrotów usługowych: Efekty liberalizacji międzynarodowego sektora usług; Efekty sektorowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Organizacje międzynarodowe / Paweł Czubik, Brygida Kuźniak. - Wyd. 2 rozsz. i zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - 281 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7387-535-2
I. Część ogólna : 1.Rozważania ogólne, 2.Uchwały organizacji międzynarodowych, 3.Tzw. II Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, 4.Sukcesja członkowstwa w organizacjach międzynarodowych. II. Część szczegółowa : 1.ONZ i inne organizacje uniwersalne, 2.System GATT/WTO - multilateralna organizacja handlowa, 3.Wspólnoty Europejskie, 4.Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, 5.Wybrane pozawspólnotowe organizacje europejskie o charakterze niegospodarczym, 6.Wybrane pozawspólnotowe organizacje europejskie o charakterze gospodarczym, 7.Wybrane międzynarodowe gospodarcze organizacje pozaeuropejskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327.7 (2 egz.)
Book
In basket
Organizacje międzynarodowe / Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko. - Wyd. 3 zm.i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 278 s. ; 23 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-798-9
I. Część ogólna : 1. Rozważania ogólne, 2. Uchwały organizacji międzynarodowych, 3. Tzw. II Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, 4. Sukcesja członkowstwa w organizacjach międzynarodowych. II. Część szczegółowa : 1. ONZ i inne organizacje uniwersalne, 2. System GATT/WTO - multilateralna organizacja handlowa, 3. Wspólnoty Europejskie, 4. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, 5. Wybrane pozawspólnotowe organizacje europejskie o charakterze niegospodarczym, 6. Wybrane pozawspólnotowe organizacje europejskie o charakterze gospodarczym, 7. Wybrane międzynarodowe gospodarcze organizacje pozaeuropejskie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88089-83-1
R.I Handel międzynarodowy w okresie PAX Americana 1945-1973, R.II Handel międzynarodowy w warunkach nowego protekcjonalizmu 1974-1985, R.III Wzrost znaczenia handlu międzynarodowego od II połowy lat osiemdziesiątych, R.IV Wpływ globalizacji na handel międzynarodowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60550-19-9
1. Relacje wolnohandlowe wspólnoty na tle multilateralnej płaszczyzny liberalizacji zasad handlu międzynarodowego: Liberalizacja światowego handlu jako jeden z podstawowych warunków kształtowania rozwoju gospodarczo-społecznego państw; System handlu międzynarodowego GATT/WTO i jego odwzorowanie w polityce handlowej Wspólnot Europejskich; 2. Preferencyjne relacje handlowe wspólnoty jako wyraz kreacji regionalnych porozumień handlowych: Nowy zmodyfikowany generalny system preferencji Unii Europejskiej; Unie celne i umowy stowarzyszeniowe jako preferencyjne relacje handlowe Unii Europejskiej z pozostałymi państwami europy; Pozostałe porozumienia preferencyjne oraz jednostronne decyzje Unii Europejskiej w zakresie preferencji celnych; Perspektywy rozwoju preferencyjnej polityki handlowej Unii Europejskiej; 3. Warunki stosowania preferencji i procedura ich weryfikacji: Reguły preferencyjnego pochodzenia towarów; Dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia towarów- dowód pochodzenia; Zasady postępowania weryfikacyjnego w odniesieniu do dowodów pochodzenia towarów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Środki odwetowe w prawie Światowej Organizacji Handlu / Piotr Szwedo. - Stan prawny na 1.07.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 378, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-075-5
1. Uwagi terminologiczne; 2. Środki odwetowe w ogólnym prawie międzynarodowym; 3. Mechanizmy odwetowe w prawie GATT 1947; 4. Przesłanki zastosowania środków odwetowych w DSU; 5. Wysokość środków odwetowych w praktyce orzeczniczej na podstawie DSU; 6. Wysokość odwetowych w sprawach zakazanych substytutów; 7. Zalecenia prospektywne i retroaktywne a wysokość środków odwetowych; 8. Przedmiot środków odwetowych; 9. Funkcje środków odwetowych; 10. Skuteczność środków odwetowych w prawie WTO; 11. Dopuszczalność zastosowania środków odwetowych w oparciu o podstawy prawne spoza systemu prawa WTO; 12. Reforma systemu egzekucji prawa WTO;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again