Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(4)
Author
Baran Michał
(1)
Bartkowiak Barbara
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Bugaj Justyna M
(1)
Dobrzyńska Ewa
(1)
Dudzińska-Korczak Natalia
(1)
Gancarczyk Jacek
(1)
Gródek-Szostak Zofia
(1)
Jaraczewska Anna
(1)
Jarzębiński Marek
(1)
Kusio Tomasz
(1)
Latoszek Ewa
(1)
Makieła Zbigniew J
(1)
Siuta-Tokarska Barbara
(1)
Stuss Magdalena M
(1)
Szczepańska-Woszczyna Katarzyna
(1)
Szymańska Anna
(1)
Świderska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Fundusze wspierania przedsiębiorczości
(6)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(5)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fundusze pożyczkowe
(1)
Innowacje
(1)
PHARE
(1)
Przedsiębiortswa małe i średnie
(1)
UNIDO
(1)
Unia Europejska
(1)
Venture capital
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-382-9
1. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw, czynniki i metody pomiaru; 2. Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce; 3. Zewnętrzne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 4. Finansowanie sektora MSP przez banki i inne instytucje pośrednictwa finansowego; 5. Wsparcie finansowe dla sektora MSP w Polsce z funduszy strukturalnych w latach 2004-2006; 6. Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(PLATINIUM)
ISBN: 978-83-7556-126-5
1. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw, 2. Metody i instrumenty finansowania zewnętrznego małych i średnich przedsiębiorstw, 3. Kierunki i zakres oddziaływania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, 4. Empiryczna ocena wpłuwy funduszy pożyczkowych i poręczeniowych na funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, 5. Finansowe wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez system funduszy pożyczkowych i poręczeniowych - oceny i rekomendacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm / Anna Szymańska. - Wyd.2 zaktual. - Warszawa : PLACET, 2008. - 367 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7488-129-6
1. Chwila rozmowy, czyli co było, co bedzie, 2. Co czeka Misie w latach 2007-2013, czyli ułatwienia, 3. Nowości, czyli co to jest innowacja, 4. Za horyzontem - słów klika o polityce horyzontalnej, 5. Mapa pomocy, czyli fundusze centralne i regionalne, 6. Spacerkiem po Polsce, czyli co znajda Misie w RPO, 7. Fundusze europejskie, nie unijne, 8. Krok po kroku, wniosek, załączniki i co tam jeszcze potrzeba, 9. Niezbędnik, czyli książka adresowa, 10. Dodatki: słownik, kategoryzacja, formularze, itd.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7204-051-6
1.Wstęp; 2. Program PHARE; 3. Programy i projekty finansowane przez innych darczyńców; 4. Organizacje międzynarodowe; 5. Pożyczki i linie kredytowe; 6. Fundusze polskich banków komercyjnych; Inne fundusze; Fundacje jako pozabankowe źródła finansowania rozwoju MSP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck. Przedsiębiorczość)
ISBN: 978-83-812-8551-3
Zawiera: Część I. Przedsiębiorczość Rozdział 1. Przedsiębiorczość i innowacyjność – wprowadzenie: 1.1. Przedsiębiorczość; 1.2. Wprowadzenie do innowacyjności – analiza pojęciowa; 1.3. Innowacyjność a przedsiębiorczość; 1.4. Przedsiębiorcza, innowacyjna organizacja. Rozdział 2. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości: 2.1. Klasyfikacja uwarunkowań kształtowania przedsiębiorczości; 2.2. Kompetencje przedsiębiorcze i motywacja w podejmowaniu działalności gospodarczej; 2.3. Stan rozwoju przedsiębiorczości w Polsce; 2.4. Studium przypadku – koncepcja i uwarunkowania rozwoju firmy rodzinnej na przykładzie przedsiębiorstwa cukierniczo-piekarskiego. Rozdział 3. System i instytucje wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw: 3.1. Systemy wsparcia MSP; 3.2. Polityka Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw; 3.3. Systemy i instrumenty wspierania MSP w wybranych krajach UE; 3.4. System i instrumenty wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 3.5. Studium przypadku – przykłady wsparcia dla MSP. Rozdział 4. Przestrzenne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości: 4.1. Przesłanki rozwoju przedsiębiorczości; 4.2. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie klastrów; 4.3. Studium przypadku – Klaster Life Science w Krakowie. Rozdział 5. Przedsiębiorczość akademicka: 5.1. Kanały komercjalizacji innowacji; 5.2. Definicje przedsiębiorczości akademickiej – analiza pojęciowa; 5.3. Koncepcje (modele) przedsiębiorczości akademickiej;5.4. Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej; 5.5. Rekomendacje dla przedsiębiorczości akademickiej;5.6. Studium przypadku – przedsiębiorczość akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozdział 6. Cechy modelu przedsiębiorczego uniwersytetu – analiza przypadku polskiej uczelni publicznej: 6.1. Wprowadzenie do przedsiębiorczości uniwersyteckiej; 6.2. Ewolucja uczelni w kierunku modelu przedsiębiorczego – wybrane zagadnienia; 6.3. Studium przypadku – przedsiębiorcza Akademia Górniczo-Hutnicza. Część II. Zarządzanie innowacjami Rozdział 7. Innowacyjne przedsiębiorstwo: 7.1. Czynniki innowacyjności przedsiębiorstwa w kontekście zmian w postrzeganiu procesów innowacyjnych; 7.2. Innowacyjne przedsiębiorstwo – istota pojęcia; 7.3. Miary innowacyjnego przedsiębiorstwa; 7.4. Refleksje nad innowacyjnym przedsiębiorstwem; 7.5. Studium przypadku – innowacyjne przedsiębiorstwa. Rozdział 8. Innowacyjne metody zarządzania: 8.1. Analiza przyczyn i skutków wad (FMEA); 8.2. Rozwinięcie funkcji jakości (QFD) a dom jakości (HoQ); 8.3. Statystyczne sterowanie procesem (SPC); 8.4. Studium przypadku – projektowanie nowej usługi edukacyjnej z zastosowaniem techniki budowy domu jakości w ramach analizy QFD. Rozdział 9. Zarządzanie innowacjami: 9.1. Zarządzanie innowacjami – analiza pojęciowa; 9.2. Źródła innowacji; 9.3. Strategie innowacji; 9.4. Modele zarządzania innowacjami; 9.5. Źródła finansowania innowacji; 9.6. Uwarunkowania wdrażania innowacji; 9.7. Studium przypadku – plan zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie branży Motoryzacyjnej. Rozdział 10. Techniki zarządzania innowacyjnym projektem: 10.1. Uwarunkowania projektów innowacyjnych; 10.2. Techniki stosowane w praktyce zarządzania projektem innowacyjnym; 10.3. Studium przypadku – firma Flukar Sp. z o.o. Rozdział 11. Działalność innowacyjna korporacji transnarodowych w Polsce; 11.1. Rola międzynarodowych organizacji outsourcingowych we wdrażaniu innowacji; 11.2. Rola kultury organizacyjnej wpływająca na poziom innowacyjności organizacji; 11.3. Rola specjalistów personalnych we wdrażaniu innowacji; 11.4. Studium przypadku – zastosowania employer brandingu w Grupie INTERIA.PL (wywiad z Agatą Łotowską). Rozdział 12. Rola informacji w pobudzaniu innowacyjności: 12.1. Pojęcie informacji z perspektywy innowacyjności; 12.2. Zasilanie informacją procesu kreowania innowacyjnych rozwiązań; 12.3. Informatyczne wsparcie zasilania informacją procesu pobudzania innowacyjności; 12.4. Doskonalenie systemu informacyjnego podnoszące potencjał innowacyjności; 12.5. Studium przypadku – innowacyjność jako źródło oraz efekt wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego SAP na Uniwersytecie Jagiellońskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-934-4
1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw wspierania przez czynnik publiczny: Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw; Instytucjonalne wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw; Doświadczenia wybranych krajów we wspieraniu funduszy; Doświadczenia wybranych krajów we wspieraniu funduszy venture capital przez czynnik publiczny. 2. Quasi-fundusze venture capital jako instytucje finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw: Interpretacja pojęcia i kryteria klasyfikacji quasi-funduszy venture capital; Warunki tworzenia i funkcjonowania quasi-funduszy venture capital; Charakterystyka quasi-funduszy venture capital; Przesłanki i bariery transformacji quasi-funduszy venture capital w kierunku funduszy komercyjnych. 3. Działalność inwestycyjna quasi-funduszy venture capital: wybór projektów inwestycyjnych do finansowania; Zaangażowanie kapitałowe quasi-funduszy venture capital; Sposoby zakończenia inwestycji stosowane przez quasi-fundusze venture capital; Ocena efektywności działalności funduszy venture capital. 4. Efekty działalności inwestycyjnej quasi-funduszy venture capital: Oddziaływanie inwestycji venture capital na działalność badawczo-rozowjową przedsiębiorstw; Oddziaływanie inwestycji venture capital na rynek pracy; Oddziaływanie inwestycji venture capital na poziom i strukturę terytorialną przychodów ze sprzedaży; Analiza finansowa działalności przedsiębiorstw finansowanych przez quasi-fundusze venture capital; Ocena skuteczności wyrównywania różnic interregionalnych poprzez inwestycje quai-funduszy venture capital
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again