Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(8)
Author
Bajorek-Ziaja Hanna
(1)
Domiter Małgorzata
(1)
Grucza Bartosz
(1)
Górecka Dorota
(1)
Marciszewska Anna
(1)
Skrzypek Jerzy
(1)
Trocki Michał
(1)
Weiss Elżbieta
(1)
Ziaja Sebastian
(1)
Żukrowska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Fundusze strukturalne UE
(8)
Zarządzanie projektami
(6)
Europejski Fundusz Społeczny
(2)
Unia Europejska
(2)
Decyzje
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Gospodarka
(1)
Inwestycje
(1)
Kadry
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rosja
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Wnioski i podania
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zatrudnienie
(1)
Światowa Organizacja Handlu
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
(Fundusze Strukturalne UE)
ISBN: 83-60201-07-2
1.Funkcjonowanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego, 2.Podmioty uprawnione do skłądania wniosków wraz z uwzględnieniem typów projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, 3.Podmioty bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, 4.Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu, 5.Zasady wyboru projektów, 6.Zasaday kwalifikalności poniesionych kosztów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88904-51-5
1.Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych : Rodzaje funduszy unijnych, Beneficjenci, Przeznaczenie programów operacyjnych. 2.Przedsięwzięcia i projekty : Elementy wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, Przedsięwzięcie i projekt - podstawowe definicje, Typy projektów, Procedura składania wniosków, Zarządzanie projektami, Zasady konstrukcji biznesplanu (studium wykonalności), Plan finansowy jako istotny element biznesplanu (studium wykonalności), Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, Dostosowanie wzorcowego biznesplanu do wymogów SPO
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-312-6
Wprowadzenie, I. Światowa Organizacja Handlu jako przykład otwartej koordynacji międzynarodowego systemu handlowego, 1. Pojęcie global governance, 2. "Zarządzanie" globalizacją?, 3. WTO i przesłanki dla "globalnego zarządzania", 4. WTO oparta na modelu "klubu", 5. Koncepcja "globalnego zarządzania" w świetle rundy Doha, II. Polityka wspierania innowacyjności we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce, 1. Cele polityki w zakresie innowacji w Unii Europejskiej, 2. Wpływ polityki Unii Europejskiej na politykę w zakresie innowacji w Polsce, III. Oddziaływanie otwartej koordynacji systemów na gospodarkę meksykańską po utworzeniu Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu, 1. Reformy gospodarki meksykańskiej w latach 80. i 90. XX w., 2. Powiązania gospodarcze Meksyku, 3. Oddziaływanie otwartej koordynacji na gospodarkę meksykańską, IV. Podatność gospodarki rosyjskiej na otwartą koordynację systemów na przykładzie obwodu kaliningradzkiego, 1. Obwód kaliningradzki na politycznej i ekonomicznej mapie Europy, 2. Stopień otwartości gospodarki kaliningradzkiej, 3. Gospodarka kaliningradzka a otwarta koordynacja systemów, V. Koordynacja polityki opartej na klastrach (cluster-based policy) jako strategii pozyskiwania zagranicznych inwestorów, 1. Klastry-informacje podstawowe, 2. Cluster-based policy-polityka oparta na klastrach, 3. Korzyści oferowane przez klastry, 4. Motywy i oczekiwania zagranicznych inwestorów, VI. Znaczenie procerdur Komisji Europejskiej dla kształtowania systemów zarządzania funduszami strukturalnymi w krajach Unii Europejskiej, 1. Zarządzanie funduszami strukturalnymi w kontekście procedur Komisji Europejskiej, 2. Ocena porównawcza systemów zarządzania pomocą strukturalną w nowych państwach czlonkowskich na tle krajów Piętnastki, 3. Wady i zalety stosowanych systemów zarządzania pomocą strukturalną w kontekście otwartej koordynacji, 4. Znaczenie otwartej koordynacji w procesie kształtowania systemów zarządzania pomocą strukturalną, 5. Znacznie pomocy strukturalnej w procesie konwergencji gospodarczej, VII. Otwarta koordynacja w zakresie bezpieczeństwa sieci jako odpowiedź na wzrost liczby przestępstw komputerowych, 1. Przesłanki do podjęcia współpracy, 2. W kierunku podjęcia współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, VIII. Wdrażanie normy SA8000 jako przykład globalnej konwergencji systemów zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu, 1. Charakterystyka normy SA8000, 2. Wdrażanie normy SA8000, Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60047-18-9
1. Tworzenie projektu (faza formułowania): Jak się zabrać do realizacji projektu?; Dlaczego chcemy realizować nasz projekt?; Kto i jak będzie realizował projekt?; Ile to będzie trwało?; Ile to będzie kosztowało?; Skąd będziemy wiedzieć, że nam się udało?; Co nam może przeszkodzić?; 2. Weryfikacja projektu: Analiza interesariuszy; Analiza problemów; Analiza celów; Analiza strategii; Matryca logiczna; 3. Realizacja projektu: Dokonywanie zmian w projekcie; Zarządzanie finansowe projektem; Kontrola finansowa; Monitoring; Ewaluacja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Doktoraty Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ISBN: 978-83-7285-535-0
1. Wdrażanie funduszy unijnych w Polsce; 2. Charakterystyka wielokryterialnych metod wspomagania decyzji; 3. Metody wielokryterialne z dominacjami stochastycznymi; 4. Zastosowanie metod wielokryterialnych we wspomaganiu wyboru projektów europejskich z zakresu infrastruktury ochrony środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85773-76-2
1. Eleboracja projektu, 2. Procesy i metody zarządzania projektem, 3. Jakosć projektu, 4. Jakość projektu inwestycyjnego, 5. Fundusze strukturalne jako pomoc Unii Europejskiej, 6. Marytotyczne aspekty oceny zarządzania jakością projektu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-744-8
1. Rola funduszy strukturalnych w polityce regionalnej Unii Europejskiej; 2. Metodyka zarządzania projektami unijnymi; 3. Zespół projektowy; 4. Zarządzanie ryzykiem projektu; 5. Innowacyjność w projektach unijnych; 6. Partnerstwo w projektach unijnych; 7. Zamówienia publicznej; 8. Kwalifikowalność wydatków projektów unijnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1656-4
1.Podstawowe pojęcie i zasady zarządzania projektami europejskimi. 2.Projekty europejskie. 3.Instytucje biorące udział w projektach europejskich. 4.Metodyka zarządzania projektem europejskim. 5.Planowanie projektu europejskiego. 6.Kwalifikowalność wydatków w projekcie europejskim. 7.Rachunek efektywności projektów europejskich. 8.Ewaluacja, monitorowanie i kontrola projektów europejskich. 9.Kierowanie zespołem projektowym. 10.Zamówienia publiczne w projektach europejskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again