Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(12)
available
(11)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(14)
Author
Dylewski Marek
(2)
Filipiak Beata
(2)
Poździk Rafał
(2)
Bienias Ilona
(1)
Gawlikowska-Hueckel Krystyna
(1)
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata
(1)
Graczyk Magdalena
(1)
Guranowski Adrian
(1)
Henzel Halina
(1)
Hołub-Iwan Joanna
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kasprzak Rafał
(1)
Lejcyk Monika
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Naruszewicz Stanisław
(1)
Piaszczyk Artur
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Soboń Janusz
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Uryga Józef
(1)
Warda Jacek
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
Zioło Magdalena
(1)
Żukrowska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Fundusze strukturalne UE
(16)
Unia Europejska
(5)
Programy UE
(3)
Kapitał
(2)
Kontrola finansowa
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Polityka strukturalna UE
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zarządzanie projektami
(2)
Administracja
(1)
Alokacja
(1)
Budownictwo
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Factoring
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Franchising
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Gospodarka
(1)
Informatyka
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Kredyt
(1)
Leasing
(1)
Miasta
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nieruchomości
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Organizacje gospodarcze
(1)
PHARE
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Polityka regionalna
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rolnictwo
(1)
Rosja
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek pracy
(1)
SAPARD
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Telekomunikacja
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zatrudnienie
(1)
Światowa Organizacja Handlu
(1)
22 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1711-5
1. Audyt środków unijanych z funduszy strukturalnych, 2. Audyt środków unijnych z funduszy spójności, 3. Audy finansowy środków unijnych w szóstym programie ramowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7454-097-2
1. Budżet Unii Europejskiej i jego funkcjonowanie, 2. Wydatki budżetowe Unii Europejskiej, 3. Dochody budżetu Unii Europejskiej, 4. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, 5. Budżet UE na lata 2007-2013, 6. Pozabudżetowa źródła finansowania Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-6718-7
1.Finanse publiczne a gospodarka; 2. Formalnoprawne podstawy funkcjonowania sektora finansów publicznych; 3. Aktywność sektora publicznego w aspekcie gospodarowania środkami publicznymi; 4. Problemy stanowienia danin publicznych; 5. Procesy decyzyjne w sektorze publicznym; 6. Redystrybucja budżetowa; 7. Ewaluacja zadań i odpowiedzialności w sektorze publicznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-23-1
1. Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. 2. Kredyt kupiecki w działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw. 3. Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspomagający finansowanie przedsiębiorstw kredytem kupieckim. 4. Lesaing. 5. Faktoring - ujęcie praktyczne. 6. Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 7. Publiczna emisja papierów wartościowych jako źródło kapitału. 8. Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych. 9. Kapitał własny w Polsce - wybrane aspekty. 10. Obligacje komunalne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. 11. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89468-21-2
1.Wsparcie grup upośledzonych na rynku pracy, 2.Wsparcie rolników, 3.Wsparcie instytucji wspierania biznesu, 4.Wsparcie przedsiębiorców i przedsiębiorstw, 5.Wsparcie samorządów, 6.Wsparcie administracji publicznej, 7.Wsparcie infrastruktury publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60200-03-3
1. Zasady funkcjonowania wspólnot europejskich. 2. Zarys funkcjonowania polityki regionalnej Unii Europejskiej. 3. Instrumenty finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej. 4. Możliwości wykorzystania europejskiego funduszu społecznego na przykładzie Polski. 5. Europejski fundusz orientacji i gwarancji rolnej i jego rola we wspieraniu wspólnej polityki rolnej. 6. Założenia polityki regionalnej na lata 2007-2013.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
Book
In basket
ISBN: 978-83-246-2248-1
1. Możliwość wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw; 2. Zasady efektywnego pozyskiwania dotacji; 3. Zarządzanie środkami europejskimi; 4. Doświadczenia beneficjentów- wyniki badań empirycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87497-74-1
1. Fundusze unijne: Wprowadzenie; Rys historyczny; Europejski Fundusz Społeczny; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Fundusz Spójności; Inicjatywy Wspólnoty; Fundusze w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa; Pojecie regionu; Rozporządzenia; 2. Finansowanie projektów ze środków unijnych w Polsce: Wprowadzenie; Fundusze przedakcesyjne; Polska polityka spójności w trakcie perspektywy finansowej na lata 2004-2006; Podstawy prawne krajowej polityki spójności na lata 2007-2013; Programy operacyjne; Projekt
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Fundusze unijne : zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013 / Monika Lejcyk, Rafał Poździk. - Wyd. 3 zm. Stan prawny na dzień 1.09.2010 r. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2010. - 215, [1] s. : rys. , tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-89468-86-4 978-83-87497-86-4
1. Fundusze Unijne; 2. Finansowanie projektów ze środków Unijnych w Polsce: Wprowadzenie; Fundusze przedakcesyjne; Polska polityka spójności w trakcie perspektywy finansowej na lata 2004-2006; Podstawy prawne krajowej polityki spójności na lata 2007-2013; Programy operacyjne (PO); Projekt.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7387-404-6
Cz.I Podstawowe problemy integracji europejskiej : 1.Teoretyczne koncepcje integracji europejskiej, 2.Krótka historia przebiegu integracji, 3.Stosunki zewnętrzne Unii europejskiej. Cz.II Jednolity rynek europejski : 4.Teoretyczne podstawy integracji rynków, 5.Program Rynku Wewnętrznego. etapy, założenia, metody oceny, 6.Funkcjonowanie czterech wolności na obszarze jednolitego rynku, 7.Ochrona konkurencji na jednolitym rynku, 8.Program wspierające jednolity rynek i przeciwdziałające jego nieefektywnościom. Cz.III Spójnośc społeczna, gospodarcza i terytorialna : 9.Teoretyczne koncepcje źródeł zróżnicowania regionalnego, 10.Polityka regionalna UE - rys historyczny, 11.Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, 12.Inne polityki europejskie związane z procesem spójności. Cz.IV Unia gospodarcza i walutowa - makroekonomia integracji europejskiej : 13.Teoria i praktyka tworzenia europejskiej unii walutowej, 14.Instytucje utworzone w związku z realizacją unii walutowej. Europejski Bank Centralny. Europejski System Banków Centralnych, Komitet Ekonomiczny i Finansowy, 15.Źródła wzrostu gospdoarczego i zatrudnianie w Unii Europejskiej, 16.Program wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudniania i konkurencyjności Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-312-6
Wprowadzenie, I. Światowa Organizacja Handlu jako przykład otwartej koordynacji międzynarodowego systemu handlowego, 1. Pojęcie global governance, 2. "Zarządzanie" globalizacją?, 3. WTO i przesłanki dla "globalnego zarządzania", 4. WTO oparta na modelu "klubu", 5. Koncepcja "globalnego zarządzania" w świetle rundy Doha, II. Polityka wspierania innowacyjności we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce, 1. Cele polityki w zakresie innowacji w Unii Europejskiej, 2. Wpływ polityki Unii Europejskiej na politykę w zakresie innowacji w Polsce, III. Oddziaływanie otwartej koordynacji systemów na gospodarkę meksykańską po utworzeniu Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu, 1. Reformy gospodarki meksykańskiej w latach 80. i 90. XX w., 2. Powiązania gospodarcze Meksyku, 3. Oddziaływanie otwartej koordynacji na gospodarkę meksykańską, IV. Podatność gospodarki rosyjskiej na otwartą koordynację systemów na przykładzie obwodu kaliningradzkiego, 1. Obwód kaliningradzki na politycznej i ekonomicznej mapie Europy, 2. Stopień otwartości gospodarki kaliningradzkiej, 3. Gospodarka kaliningradzka a otwarta koordynacja systemów, V. Koordynacja polityki opartej na klastrach (cluster-based policy) jako strategii pozyskiwania zagranicznych inwestorów, 1. Klastry-informacje podstawowe, 2. Cluster-based policy-polityka oparta na klastrach, 3. Korzyści oferowane przez klastry, 4. Motywy i oczekiwania zagranicznych inwestorów, VI. Znaczenie procerdur Komisji Europejskiej dla kształtowania systemów zarządzania funduszami strukturalnymi w krajach Unii Europejskiej, 1. Zarządzanie funduszami strukturalnymi w kontekście procedur Komisji Europejskiej, 2. Ocena porównawcza systemów zarządzania pomocą strukturalną w nowych państwach czlonkowskich na tle krajów Piętnastki, 3. Wady i zalety stosowanych systemów zarządzania pomocą strukturalną w kontekście otwartej koordynacji, 4. Znaczenie otwartej koordynacji w procesie kształtowania systemów zarządzania pomocą strukturalną, 5. Znacznie pomocy strukturalnej w procesie konwergencji gospodarczej, VII. Otwarta koordynacja w zakresie bezpieczeństwa sieci jako odpowiedź na wzrost liczby przestępstw komputerowych, 1. Przesłanki do podjęcia współpracy, 2. W kierunku podjęcia współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, VIII. Wdrażanie normy SA8000 jako przykład globalnej konwergencji systemów zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu, 1. Charakterystyka normy SA8000, 2. Wdrażanie normy SA8000, Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2246-X
Cz.I Obszary rynku finansowego: Uwarunkowania rozwoju polskiego sektora bankowo-ubezpieczeniowego w obliczu integracji z UE; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce; Finansowe i pozafinansowe czynniki zmniejszające opłacalność inwestycji zagranicznych; Rynek zmaóień publicznych na dostawy w Polsce a bezpośrednie inwestycje zagraniczne; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a handel zagraniczny - ujęcie branżowe; Struktura i zróżnicowanie przestrzenne obligacji komunalnych w Polsce; Perspektywy rozwoju rynku usług faktoringowych w Polsce; Prawo użytkowania nieruchomości - istota i znaczenie w leasingu; Otwarte fundusze inwestycyjne i ich działalność w systemie pośrednictwa finansowego; Zorganizowane formy aktywności indywidualnych inwestorów na międzynarodowym rynku finansowym: stowarzyszenia indywidualnych inwestorów, kluby inwestycyjne; programy lojalnościowe; Quasi-fundusze venture capital w Polsce na tle innych instytucjonalnych form wspierania rozwoju przedsiębiorstw; Rynek venture capital u progu XXI wieku w Stanach Zjednoczonych. Cz.II Alokacja kapitału finansowego: Alokacja kapitału ekonomicznego w bankach; Zastosowanie sekurytyzacji aktywów do zarządzania bankiem; Analiza działalności pomocowej bankowego funduszu gwarancyjnego w latach 1995-2003; Wykorzystanie funduszy UE szansą rozwoju rynku dłużnych papierów wartościowych jednostek samorządu terytorialnego; Formy transferu wartości przedsiębiorstwa na rzecz akcjonariuszy stosowane w spółkach pracowniczych. Cz.III Strategie finansowe przedsiębiorstw i instytucji: Sustainable banking: bankowość a ochrona środowiska; Modelowanie wpływu zmian rynku kapitałowego na ceny akcji; Straetgia inwesstycyjna oparta na modelu CAPM; Strategie arbitrażowe na rynku procentowych kontraktów futures; Arbitraż reverse cash - and - carry na kontraktach akcyjnych futures; Strategie inwestycyjne dla odwróconej krzywej dochodowości. Cz.IV Instrumenty rynku finansowego: Pozycja pośredników finansowych w warunkach globalizacji i wirtualizacji finansów; Dłużne finansowanie prywatnych projektów infrastrukturalnych; Certyfikaty inwestycyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi; Swapy walutowe - ch-ka i funkcjonowanie instrumentu; Przeprowadzanie dezinwestycji przez fundusze venture capital; Określenie warunków skuteccznego stosowania metody CreditMetrics na przykładzie polskiej bankowości; Karty bankowe jako instrument rozliczeń finansowych. Cz.V Instrumenty zarządzania finansami: Problemy kształtowania zasad polityki finansowej przedsiębiorstw; Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw; Rola zarządzania kapitałem obrotowym netto w realizacji celów przedsiębiorstw; Relacja C/WK jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności; Podatkowe aspekty nieruchomości w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw; Szacowanie strumienia gotówki inwestycji zagranicznych; Nowoczesne instrumenty transferu ryzyka kredytowego; Rola controllingu bankowego w warunkach spowolnionego wzrostu gospodarczego; Balanced Scorecard jako instrument controllingu strategicznego; Zarządzanie ryzykiem operacyjnym jako element poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa; Wywiad gospodarczy jako nowe narzędzie zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-742635-3-9
1.Fundusze Unii Europejskiej dostępne dla Polski, 2.Organizacja systemu wykorzystywania środków unijnych, 3.Kwalifikowanie projektów i wydatków, 4.Dotacje w świetle ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 5.Przygotowanie jednostki do realizacji projektu, 6.Podatki związane z realizacją programów unijnych, 7.Sprawozdawczość z realizacji projektów, 8.Kontrola i audyt wykorzystywania środków pomocowych, 9.Obszary i technika audytu finansowego realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-231-3
1. Kierunki inwestowania, 2. Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw, 3. Finansowanie inwestycji, 4. Efektywność i ryzyko inwestowania, 5. Uwarunkowania procesów inwestycyjno - budowlanych, 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz korzyści regionów, 7. Opracowania przedstawicieli uczelni zagranicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0511-0
1. Nowa perspektywa finansowa w okresie programowania 2007-2013; 2. Planowanie i przygotowanie projektu; 3. Instrumenty i formy zarządzania finansami wspomagające realizację projektu europejskiego; 4. Budżetowanie kosztów i podatków w projekcie europejskim jako instrument zarządzania finansami; 5. Planowanie finansowe projektu europejskiego; 6. Analiza ekonomiczna i finansowa projektu europejskiego; 7. Monitoring i ewaluacja projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej; 8. Audyt i kontrola finansowa projektu europejskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-69-5
1. Planowanie rozowju lokalnego, 2. Planowanie inwestycji komunalnych w kontekście lokalnych potrzeb, 3. Zarządzanie komunalnymi projektami inwestycyjnymi, 4. Fundusze unijne jako żródła finansowania inwestycji komunalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again