Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(8)
Author
Gabryelczyk Katarzyna
(2)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Borowski Grzegorz
(1)
Buczek Sebastian
(1)
Grygiel Anna
(1)
Perez Katarzyna
(1)
Rogala Maciej
(1)
Siemińska Ewa
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Fundusz powierniczy
(8)
Inwestycje
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Nieruchomości
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Fundusze hedgingowe
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Inwestorzy indywidualni
(1)
Obligacje
(1)
Otwarte Fundusze Inwestycyjne*
(1)
Papiery dłużne
(1)
Rynek finansowy
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Unia Europejska
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Fundusze hedge : istota, strategia, potencjał rynku / Katarzyna Perez. - Warszawa : C.H.Beck , 2011. - 415, [1] s. : rys., tab. ; 25 cm.
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3071-6
1. Istota funduszy hedge. 1.1. Fundusze hedge w strukturze funduszy inwestycyjnych. 1.2. Definicja funduszy hedge. 1.3. Cechy charakterystyczne funduszy hedge. 1.4. Struktura operacyjna funduszy hedge. 1.5. Fundusze hedge a inne rodzaje funduszy inwestycyjnych. 2. Narzędzia, struktury i strategie inwestycyjne funduszy hedge. 2.1. Narzędzia funduszy hedge. 2.2. Struktury inwestycyjne funduszy hedge. 2.3. Strategie inwestycyjne funduszy hedge. 2.4. Ryzyko a strategie funduszy hedge. 3. Rynek funduszy hedge na świecie. 3.1. Geneza rynku funduszy hedge na świecie. 3.2. Otoczenie prawne funduszy hedge na świecie. 3.3. Struktura rynku funduszy hedge na świecie. 3.4. Wyniki inwestycyjne funduszy hedge na świecie. 4. Czynniki rozwoju rynku funduszy hedge. 4.1. Klasyfikacja czynników rozwoju rynku funduszy hedge. 4.2. Czynniki rozwoju rynku funduszy hedge w świetle badań literaturowych. 4.3. Perspektywy rozwoju rynku funduszy hedge w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-003-X
1. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych. Idea wspólnego inwestowania; Zalety i wady funduszy inwestycyjnych; Koszty związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne; Rodzaje funduszy inwestycyjnych; Rola funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym i w gospodarce. 2. Fundusze inwestycyjne na rynkach rozwiniętych. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych; Fundusze inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych; Fundusze wspólnego inwestowania w Unii Europejskiej. 3. Fundusze inwestycyjne w Polsce. Podstawy prawne działalności funduszy inwestycyjnych w Polsce; Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce; Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-2004. 4. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych. Klasyfikacja czynników rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych; Czynniki mikroekonomiczne; Czynniki makroekonomiczne; Czynniki prawno-podatkowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Inwestowanie na rynku nieruchomości : praca zbiorowa / pod red. Ewy Siemińskiej. - Warszawa : Poltext , 2011. - 190 , [2] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Nieruchomości / Poltext)
ISBN: 978-83-7561-172-4
1. Rynek nieruchomości jako miejsce lokowania kapitału; 2. Formalnoprawne warunki inwestowania w nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce; 3. Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości; 4. Uwarunkowania planistyczne wartość nieruchomości na rynku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Inwestycje finansowe / red. Katarzyna Gabryelczyk, Urszula Ziarko-Siwek. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 244 s. : rys., tab., wykr. ; 24 c,.
ISBN: 978-83-60089-59-0
1. Fundusze inwestycyjne z ochroną kapitału. 2. Zagraniczne fundusze inwestycyjne. 3. Fundusze hedgingowe. 4. Produkty strukturyzowane. 5. Islamskie fundusze inwestycyjne jako przykład wpływu zasad religii na usługę finansową. 6. Fundusze nieruchomości. 7. Sekurytyzacja. 8. Procentowe instrumenty pochodne na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. 9. Wpływ dnia wygaśnięcia indeksowych kontraktów terminowych i opcji na rynek kasowy GPW w Warszawie SA. 10. Wykorzystanie strategii Portfolio Insurance w celu zabezpieczenia portfela przed ryzykiem walutowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Otwarte fundusze inwestycyjne / Maciej Rogala. - Gliwice : Helion, 2006. - 381 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-246-0386-7
Cz.I Zasaday działania funduszy: 1.Czym jest otwarty fundusz inwestycyjny, 2.Jak fundusz pomnaża nasze pieniądze, 3.Otwartość funduszu i jej konsekwencje, 4.Ile i w jaki sposób zapłacimy za pomnażanie naszych pieniędzy, 5.O czym powinnyśmy jeszcze wiedzieć, 6.Fundusze mogą stosować bardzo różnorodne rozwiązania, 7.Pamiętajmy o bezpieczeństwie, nie zapominajmy o ryzyku. Cz.II Zasady uczestnictwa: 8.Gdy uczestniczymy w funduszach na warunkach standardowych, 9.Gdy uczestnicznymy w funduszach na warunkach specjalnych. Cz.III Zasady (sztuka) inwestowania: 10.Zacznijmy od rzeczy podstawowych, 11.Dobór opcji inwestycyjnych w najprostszym przypadku, 12.Dobór opcji inwestycyjnych w najtrudniejszym przypadku, 13.Jak wykonać plan, jak realizować strategię
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7326-373-X
1. Istota instrumentów dłużnych. 2. Infrastruktura organizacyjna prawna polskiego rynku. 3. Charakterystyka obligacji klasycznych. 4. Charakterystyka obligacji zamiennych na akcje. 5. Polskie regulacje prawne w zakresie emisji obligacji klasycznych. 6. Polskie regulacje prawne w odniesieniu do emisji obligacji zamiennych na akcje. 7. Finansowanie przedsiębiorstw obligacjami w świetle teorii. 8. Rozwój rynku obligacji przedsiębiorstw w Polsce. 9. Krótkoterminowe papiery dłużne. 10. Obligacje samorządowe. 11. Skarbowe papiery wartościowe. 12. Bankowe instrumenty dłużne. 13. Pozostałe rodzaje instrumentów dłużnych. 14. Sekurytyzacja aktywów. 15. Instrumenty pochodne bazujące na dłużnych papierach wartościowych. 16. Fundusze inwestycyjne lokujące w instrumenty dłużne. 17. Zarządzanie portfelem papierów dłużnych. 18. Analiza porównawcza wierzycielskich form finansowania polskich przedsiębiorców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej / Grzegorz Borowski. - Warszawa : CeDeWu, 2011. - 347, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-837556-343-6
1.Istota i klasyfikacja instytucji wspólnego inwestowania; 2. Charakterystyka prawnych i podatkowych determinant rozwoju krajowych rynków funduszy inwestycyjnych; 3. Analiza otoczenia prawnego i podatkowego determinującego rozwój wybranych rynków funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej w latach 1992-2007; 4. Charakterystyka makroekonomicznych determinant rozwoju krajowych rynków funduszy inwestycyjnych; 5. Analiza czynników makroekonomicznych determinujących rozwój wybranych rynków funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej; 6. Charakterystyka mikroekonomicznych determinant rozwoju krajowych rynków funduszy inwestycyjnych; 7. Fundusze inwestycyjne w latach kryzysu. Perspektywy na lata 2011-2020.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-230-3
1.Podstawy funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, 2.Polski rynek funduszy przed przystąpieniem do Unii europejskiej, 3.Zagraniczne fundusze inwestycyjne, 4.Zagraniczne fundusze inwestycyjne, 5.Stan polskiego rynku funduszy na koniec 2005 roku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Fundusz powierniczy - podręcznik (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again