Form of Work
Książki
(38)
Status
only on-site
(33)
available
(15)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(33)
Author
Kluszczyńska Zofia
(6)
Koczur Wiesław
(6)
Rubel Katarzyna
(6)
Szpor Grażyna
(6)
Szumlicz Tadeusz
(6)
Roszewska Katarzyna
(4)
Jędrasik-Jankowska Inetta
(3)
Chróścicki Andrzej
(2)
Kawiński Marcin
(2)
Kopeć Alicja
(2)
Adamaszek-Kapusta Agnieszka
(1)
Ambachtsheer Keith P
(1)
Bińczycka-Majewska Teresa
(1)
Blicharz Rafał
(1)
Boczkowski Andrzej
(1)
Borodo Andrzej
(1)
Breda Michael F
(1)
Brzeziński Artur
(1)
Buchner-Jeziorska Anna
(1)
Chybalski Filip
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Daszewski Aleksander
(1)
Dziubańska-Lechnio Ewa
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Dąbrowska Katarzyna
(1)
Dąbrowski Tomasz
(1)
Ezra D. Don
(1)
Feczko Janusz
(1)
Florek Ludwik
(1)
Garczarczyk Józef
(1)
Gruszczyński Marcin
(1)
Gurgul Henryk
(1)
Hendriksen Eldon A
(1)
Jackowska Beata
(1)
Jankowska Karina
(1)
Kalina-Prasznic Urszula
(1)
Kobierska Alina
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Kurowski Piotr
(1)
Marcinkowska Monika
(1)
Marska Natalia
(1)
Mączka Lucyna
(1)
Niziołek Kacper
(1)
Ostrowska Anna
(1)
Owczarek Joanna
(1)
Pacud Radosław
(1)
Paczkowski Piotr
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Pomarański Sławomir
(1)
Przybylski Andrzej W
(1)
Rutkowska Małgorzata
(1)
Różański Marcin
(1)
Saturnin Zaremba Leszek
(1)
Sejdel Eliza
(1)
Sowiński Tomasz
(1)
Szaraniec Monika
(1)
Szymańska Joanna
(1)
Wojewódka Marcin
(1)
Worach-Kardas Halina
(1)
Wróblewski Tomasz
(1)
Wąsowicz Jarosław
(1)
Węgrzyn Maria
(1)
Zieliński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(30)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(38)
Subject
Fundusz emerytalny
(33)
Emerytura
(22)
Ubezpieczenia społeczne
(11)
Otwarte fundusze emerytalne
(10)
Indywidualne konta emerytalne
(8)
Renty
(8)
Ubezpieczenia
(8)
Zasiłki pielęgnacyjne
(7)
Ubezpieczenia chorobowe
(6)
Ubezpieczenia od wypadków
(6)
Zasiłki wychowawcze
(6)
Świadczenia społeczne
(6)
Banki
(3)
Papiery wartościowe
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Ubezpieczenia osobowe
(3)
Fundusz powierniczy
(2)
Inwestycje
(2)
Rynek ubezpieczeniowy
(2)
Ubezpieczenia społeczne rolników
(2)
Wypadki przy pracy
(2)
Administracja
(1)
Akcje (ekon.)
(1)
Biegli rewidenci
(1)
Bilans księgowy
(1)
Dywidenda
(1)
Finanse
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jakość produktu
(1)
Kapitał akcyjny
(1)
Kapitał początkowy (ubezp.)
(1)
Księgowość
(1)
Majątek trwały
(1)
Pozapłacowe świadczenia pracownicze
(1)
Pracownicze programy emerytalne
(1)
Prawo pracy
(1)
Rachunkowość
(1)
Stosunek pracy na podstawie mianowania
(1)
Stosunek pracy na podstawie powołania
(1)
Służba zdrowia -- zarządzanie -- Polska
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia majątkowe
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zysk
(1)
Świadczenia
(1)
Subject: time
1989-
(2)
75 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7484-014-5
1.Wprowadzenie, 2.Klasyczny model badania w ramach metodyki analizy zdarzeń, 3.Wpływ ogłoszeń prognoz zysków oraz ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na stopy zwrotu i wielkości obrotów, 4.Opinie analityków, transakcje, insiderów oraz rezygnacje członków zarządu z zajmowanych stanowisk, 5.Wpływ zapowiedzi dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów na przykąłdzie giełd wiedeńskiej i frankfurckiej, 6.Dywidendy, umorzenia i podział akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 7.Wpływ zmian w składzie indeksu WIG20 na ceny i wielkośc obrotów, 8.Efekt zmian podstawowych stóp procentowych, 9.Efekt polepszania wyników w sektorze powszechnych ubezpieczeń emerytalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Badania Naukowe / red. nacz. Janusz Feczko ISSN 1641-8557)
Demograficzne uwarunkowania funkcjonowania ubezpieczeń społecznych; Człowiek w procesie pracy XX i XXI w.; Trendy rozwojowe przedsiębiorstw sprywatyzowanych i ich ekonomiczno-finansowe uwarunkowania; Problem bezrobocia w Polsce na przykładzie powiatu żywieckiego w latach 2000-2001; Ranking państw OECD ze względu na poziom życia ludności; Jakość integracji Polski z UE: badania postaw, potrzeb i preferencji obywateli a zarządzanie; Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń w procesie dostosowawczym do UE; Ubezpieczenia publiczne i prywatne jako problem skuteczności i efektywności w polityce społecznej; Ubezpieczenia zdrowotne stan aktualny i perspektywy; Prognozy rozwoju nowego systemu emerytalnego w Polsce; Trzeci filar systemu ubezpieczeń społecznych (emerytalnych) i jego wpływ na przyszłą emeryturę; Otwarte fundusze emerytalne a bezpieczeństwo emerytalne; Pracownicze programy emerytalne szansą przyszłych emerytur; Czasowe ubezpieczenie na życie szansą ochrony dla bezrobotnych; Zmniejszenie obciążeń FUS wydatkami na zasiłki chorobowe i inne świadczenia; Odpowiedzialność powszechnego towarzystwa emerytalnego; Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jako przedmiot kształcenia podyplomowego w sektorze zdrowotnym; Zawieszanie prawa do emerytury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-141-0
1.Charakterystyka rynku kapitałowego, 2.Podstawowe za grozenia ekonomiczne rozwoju GWP w Warszawie, 3.Sytuac ja indywidualnych inwestorów na polskim rynku kapitało wym, 4.Polski rynek kapitałowy w świetle integracji i globalizacji, 5.Zagrozenia wynikajace z nowych technol ogii, 6.Wybrane zagrożenia ekonomiczno-strukturalne, 7 7.Prawno-społeczne bariery rozwoju rynku kapitałowego, 8.Tendencje dotyczące zagrozeń na polskim rynku kapita łowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-811-0
1. Charakterystyka prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 2. Warunki nabycia prawa do emerytury. 3. Prawo do emerytury w niższym wieku emerytalnym. 4. Prawo do wcześniejszej emerytury. 5. Ustalanie wysokości emerytury. 6. Zamiana renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę. 7. Realizacja prawa do emerytury. 8. Zbieg prawa do emerytury z innymi przychodami. 9. Świadczenie niezależne. 10. Emerytura w nowym systemie emerytalnym. 11. Emerytura z otwartego funduszu emerytalnego. 12. Emerytura pomostowa. 13. Świadczenie przedemerytalne. 14. Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny. 15. Zasiłek stały.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse ubezpieczeń emerytalnych / Tomasz Sowiński. - Stan prawny na 31.12.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 366, [1] s. : rys., tab. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-627-6
1.Pojęcie i charakter prawny ubezpieczeń emerytalnych; 2. Zarys ewolucji ubezpieczeń emerytalnych w Polsce do 1998 r.; 3. Fundusze Ubezpieczeń Emerytalnych - indywidualne konta emerytalne; 4. Składki w systemie ubezpieczeń emerytalnych; 5. Zarys ubezpieczeń i reform emerytalnych w wybranych państwach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse i inwestycje)
ISBN: 83-88597-21-3
Fundusze emerytalne jako przedsięwzięcia finansowe: nowy paradygmat doskonałości, Co każdy zarządzający funduszem emerytalnym powinien wiedzieć, Zarządzanie funduszem emerytalnym, Idealne zarządzanie funduszem emerytalnym w praktyce. Cztery przykłady z życia gospodarczego USA i Kanady ostatnich lat, Fundusze emerytalne w XXI wieku: trzy podstawowe kwestie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
I Filar. Podstwowe zagadnienia z zakresu zaopatrzenia emerytalnego i rentowych / Alina Kobierska. - Wyd.19 roz. i zaktual. Stan prawny marzec 2005 r. - Warszawa, Zielona Góra : UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI sp. z o.o., 2005. - 104 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-86945-78-8
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, 2. Warunki wymagane do nabycia emerytury lub renty, 3. Okresy uwzględniane na prawo i wysokość świadczeń, 4. Podstawa wymiaru rent i emerytur, 5. Kapitał początkowy, 6. Wysokość rent i emerytur, 7. Powstawanie prawa do świadczeń i wypłaty tych świadczeń, 8. Zbieg prawa do świadczeń, 9. Dodatki do emerytur i rent, 10. Najniższe emerytury i renty, 11. Waloryzacja emerytur i rent, 12. Zasady zawieszania prawa do emerytury lub renty oraz zmniejszania ich wysokości, 13. Zmiany w prawie do świadczeń i ich wysokości, 14. Zasiłek pogrzebowy, 15. Dokumentowanie uprawnień, 16. Postępowanie odwoławcze, 17. Renta socjalna, 18. Świadczenia przedemerytalne, 19. Wykaz podstawowych aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-612-X
Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1205)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7284-478-X
Istota kapitału początkowego, Podstawa wymiaru kapitału początkowego, Okresy uwzględniane przy obliczaniu kapitału początkowego, Obliczanie kapitału początkowego, Waloryzacja kapitału początkowego, Przeliczanie kapitału początkowego, Postępowanie w sprawie ustalenia kapitału początkowego. Postępowanie odwoławcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13584-0
R.1 Wpływ kapitału zagranicznego na sektor bankowy; R.2 Kapitał zagraniczny w polskim sektorze ubezpie czeń; R.3 Udział kapitału zagranicznego w tworzeniu funduszy emerytalnych w Polsce; R.4 Zaangażowanie kapi tału zagranicznego w funduszach inwestycyjnych i powie rniczych w Polsce. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-132-1
1. Zagadnienia ogólne, 2. Powstanie ubezpieczenia społecznego i jego podstawowy model. System zaopatrzenia społecznego, 3. Rozbudowa form i zakresu ubezpieczenia społecznego w okresie międzywojennym, 4. Ekspansja ubezpieczenia społecznego po drugiej wojnie światowej, 5. Fazy powojennego wzrostu i finansowania ubezpieczenia społecznego, 6. Zmiany w gospodarce światowej i dalsze kształtowanie ubezpieczenia społecznego, 7. Nowe rozwiązania i nowe koncepcje, 8. Współczesne światowe uwarunkowania kształtowania zabezpieczenia społecznego, 9. Reformy promujące nowy model systemów emerytalnych, 10. Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, 11. System ochrony zdrowia, 12. Zasiłki rodzinne i inne świadczenia - zmiany i koncepcje w świecie, 13. Zmiany w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, 14. Zmiana systemowa w Polsce, 15. Reforma emerytalna w Polsce, 16. Ubezpieczenie społeczne rolników w Polsce, 17. Zabezpieczenia na wypadek bezrobocia w Polsce, 18. Ochrona zdrowia w Polsce, 19. Ubezpieczenia społeczne w skali międzynarodowej, 20. Funkcje ubezpieczenia społecznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie, Prace Doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; Nr 3)
ISBN: 83-7252-203-0
1. Nadzór w systemie administracji, 2. Funkcjonowanie jednolitego rynku ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej, 3. Ogólna charakterystyka nadzoru ubezpieczeniowego, 4. Organizacja nadzoru ubezpieczeniowego, 5. Regulacja prawna pośrednictwa ubezpieczeniowego w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, 6. Uprawnienia nadzorcze komisji nadzoru ubezpieczeń i funduszy emerytalnych nadzór nad zakładami ubezpieczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 560)
ISBN: 83-7241-451-3
1. Istota i organizacja kapitałowych funduszy emerytalnych, 2. Reformy systemów emerytalnych na świecie w latach 1990-2000, 3. Struktura systemów emerytalnych w wybranych krajach, 4. Transformacja polskiego systemu emerytalnego, 5. Przyszłość polskiego systemu emerytalnego w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-810-1
1. Działalność instytucji finansowych, 2. Rachunkowość i sprawozdawczosć instytucji finansowych, 2. Analiza finansowa, 4. Specyfika analizy finansowej instytucji finansowych, 5. Inne narzędzia oceny instytucji finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60186-21-9
I. Rozwój prawa emerytalnego: 1. Ewolucja zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. 2. Prawo emerytalne jako dział prawa ubezpieczeń społecznych. 3. Przeobrażenia zasad prawa emerytalnego p 31 grudnia 1998 r. 4. Węzłowe problemy prawa emerytalnego. II. Pojęcie i cele wyróżniania ekspektatyw emerytalnych: 1. O pojmowaniu ekspektatyw w prawie ubezpieczeń społecznych. 2. Oczekiwanie prawne jako prawo podmiotowe wyznaczające uprawnienia przyszłe w prawie cywilnym, spółdzielczym i ubezpieczeniowym. 3. Istota i cele ekspektatywy emerytalnej. III. Uwarunkowania istnienia ekspektatywy emerytury dożywotniej: 1. Podłoże powstawania i rozwoju ekspektatyw w filarze drugim. 2. Elementy konstrukcji prawnej ekspektatywy emerytalnej z filaru drugiego. IV. Proces kształtowania oczekiwania prawnego na emeryturę dożywotnią: 1. Etapy rozwoju oczekiwania prawnego członka otwartego funduszu emerytalnego. 2. Zdarzenia kształtujące oczekiwania prawne członków OFE. 3. Kategorie wartościujące oczekiwania prawne członków OFE. 4. Przekształcenia podmiotowe oczekiwania prawnego w filarze drugim. 5. Przekształcanie ekspektatywy w prawo emerytury dożywotniej. 6. Ocena procesu kształtowania oczekiwania prawnego w filarze drugim ubezpieczeń emerytalnych. V. Ochrona ekspektatywy emerytury dożywotniej w sferze prywatnoprawnej: 1. Związki prawa emerytalnego z prawem prywatnym. 2. Odpowiedzialność podmiotów wykonujących zobowiązania dotyczące składek emerytalnych. 3. Odpowiedzialność podmiotów wykonujących zobowiązania dotyczące środków emerytalnych. 4. Powództwo przeciwko podmiotom odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań dotyczących składek i środków emerytalnych. 5. Zmiany w konstrukcji ochrony prywatno-prawnej ekspektatywy emerytury dożywotniej - postulaty. VI. Ochrona ekspektatywy emerytury dożywotniej w sferze publicznoprawnej: 1. Obowiązki państwa w zabezpieczeniu emerytalnym. 2. Publicznoprawne instytucje zapewniające powiększenie ekspektatywy emerytury dożywotniej przy pobieraniu składek emerytalnych. 3. Publicznoprawne obowiązki zabezpieczające oczekiwania emerytalne na etapie zarządzania środkami emerytalnymi. 4. Kompetencje nadzorcze państwa jako instrument ochrony ekspektatyw emerytury dożywotniej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-49-8
R.1 Wstęp; R.2 Model H-B-1-0, czyli inwestowanie na jednym rynku w ryzykowne i bardzo ryzykowne papiery wartościowe bez uwzględniania wysokości stopy zwrotu bez ryzyka; R.3 Model H-B-2-0 (hossy i bessy dla dwóch rynków ryzykownych oraz nieoprocentowanej pozostałej części kapitału); R.4 Jednoczesne inwestowanie na rynku ryzykownym i rynku instrumentów bez ryzyka ze stopą zwrotu a>0; R.5 Inwestowanie na dwóch ryzykownych rynkach oraz na rynku instrumentów finansowych bez ryzyka; R.6 Końcowe uwagi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck. Rynki finansowe)
ISBN: 978-83-255-0738-1
1.Fundusz emerytalny jako element systemu emerytalnego; 2. Miary charakteryzujące działalność OFE; 2. Analiza portfeli inwestycyjnych OFE; 4. Analiza efektywności działalności inwestycyjnej OFE; 5. Finanse OFE i PTE; 6. Analiza decyzji wyboru OFE przez Polaków. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-97-X
1.Ochrona interesów uczestników na etapie tworzenia funduszu inwestycyjnego, 2.Przystępowanie do funduszu inwestycyjnego, 3.Uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym, 4.Wpływ podmiotów związanych z działlaności funduszu inwestycyjnego na pozycję prawną uczestnika
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-86-2
I. Moja emerytura; 1. Kryteria wyboru otwartego funduszu emerytalnego, 2. III filar emerytalnego systemu - indywidualne konta pracownicze, 3. III filar emerytalnego systemu - pracownicze programy emerytalne. II. Inne ubezpieczenia; 1. Ubezpieczenia osobowe - ubezpieczenia na życie, 2. Pozostałe ubezpieczenia osobowe, 3. Ubezpieczenia majątkowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again