Form of Work
Książki
(8)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(8)
Author
Bossak Jan W
(1)
Daszkiewicz Nelly
(1)
Dobroczyński Michał
(1)
Dominiak Piotr
(1)
Domiter Małgorzata
(1)
Drelich-Skulska Bogusława
(1)
Jeżewski Jan
(1)
Kmieciak Robert
(1)
Michalczyk Wawrzyniec
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Tomaszewski Krzysztof
(1)
Wasilczuk Julita
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Francja
(4)
Gospodarka
(3)
Niemcy
(3)
Hiszpania
(2)
Integracja europejska
(2)
Polska
(2)
Rynek
(2)
Unia Europejska
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bezrobocie
(1)
Bogactwo
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Irlandia
(1)
Izby gospodarcze
(1)
Izrael
(1)
Japonia
(1)
Koneck (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Konkurencja
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kredyt preferencyjny*
(1)
Milejów (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polska -- a Unia Europejska -- gospodarka
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie -- Polska
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Reklama
(1)
Rosja
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd gospodarczy
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Szwecja
(1)
Unia Europejska -- a Polska -- gospodarka
(1)
Subject: time
1901-
(1)
Subject: place
Wielka Brytania
(3)
Włochy
(3)
Azja
(1)
Chiny
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 39)
ISBN: 83-89972-84-0
Cz. I Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej- perspektywa wybranych państw członkowskich UE. Wnioski dla Polski: 1.Globalizacja, inwestycje bezpośrednie, Delokalizacja, offshoring, outsourcing: podstawowe definicje, 2.Zjawisko przenoszenia produkcji w skali światowej a Delokalizacja w rozszerzonej UE - skala obu zjawisk, 3.Delokalizacja w rozszerzonej UE - podstawowe zagadnienia, debata, tendencje, bilans przepływów kapitałowych, 4.Debata o Delokalizacja w rozszerzonej UE - perspektywa czterech wybranych państw członkowskich, 5.Działalność inwestorów zagranicznych w Polsce - ekspansja czy Delokalizacja?, 6.Delokalizacja w rozszerzonej Europie - próba bilansu, Cz. II Problem Delokalizacja w Hiszpanii w okresie przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej:1.Wstęp, 2.Proces delokalizacji i czynniki mające wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych według teorii ekonomicznej, 3.Badania empiryczne nad efektami integracji europejskiej w kontekście delokalizacji aktywności gospodarczej (przemysłu i usług), 4.Proces inwestycyjny w Hiszpanii przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej, 5.Przyczyny odpływu kapitału z Hiszpanii oraz perspektywy i konsekwencje wystąpienia procesu delokalizacji w tym i innych krajach UE-15 (po przystąpienie nowych państw członkowskich do UE)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7322-525-0
R.1 Integracja Europy w obliczu przyspieszeń globalnych, R.2 Mocarstwa ekonomiczne Unii Europejskiej a pozycja Polski, R.3 Niemcy : największa ekonomiczna potęga Europy, R.4 Francja : inicjator przekształceń europejskich, R.5 Wielka Brytania : pomiędzy Europą a strukturą globu, R.6 Włochy : posegmentowane mocarstwo europejskiego południa, R.7 Hiszpania przez Polską : największa po unijnych potęgach, R.8 Polska : potencjalna potęga o swoistych cechach międzynarodowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 1711)
ISBN: 83-229-1873-0
W Anglii: Wprowadzenie historyczne; Organy administracji lokalnej; Radni i urzędnicy; Funkcjonowanie organów administracji lokalnej; Finanse organów administracji lokalnej; Kontrola funkcjonowanie organów administracji lokalnej; W Austrii: Uwarunkowania historyczne i pojęcia podstawowe; Gminy w strukturze państwa; określenie prawa komunalnego; Organizacja gmin w Austrii; Podział zadań gmin; Regulacja prawna miejscowego planu przestrzennego (na przykładzie Dolnej Austrii); Prawo miejscowe gmin (rozporządzenia policyjne); Gmina w systemie finansów państwowych; problemy samodzielności gospodarczej gminy; Instytucje nadzoru nad gminami w Austrii; Status Wiednia - miasta i kraju związkowego; Zakończenie; W Belgii: Organizacja państwa; Kształtowanie się ustawodawstwa dot. gmin; Jednolitość i wielkość struktur gminnych; Organy gminy; Finanse gminy; Aglomeracja brukselska; We Francji: Wprowadzenie Collectivites locales; Struktura i zadania gminy; Ch-ka ogólna finansów gminy; Zarys konstrukcji kontroli działania gminy; Szczególny status Paryża, Marsylii, Lyonu; W Hiszpanii: Zarys Historii hiszpańskiego samorządu terytorialnego; Współistnienie "autonomicznych" podmiotów administracyjnych - zasada strukturalna nowej organizacji państwa; Gwarancja konstytucyjna dla autonomia local oraz jej interpretacja w orzecznictwie i w doktrynie; Przeniesienie regulacji konstytucyjnoprawnej do państwowej komunalnej ustawy ustrojowej (przegląd); Wnioski; W Holandii: Wprowadzenie; Władze centralne; Prowincje; Gminy; Finanse samorządowe; Niektóre tendencje i kierunki zmian; W Niemczech: Wstęp; Rys historyczny rozwoju samorządu terytorialnego; Pozycja ustrojowa gminy; Ustrój gmin; Zadania gmin; Finanse gmin; W Szwajcarii: Gminy w państwie federalistycznym; Organizacja gmin i demokracja bezpośrednie; Zadania gmin; Autonomia gminy; Finanse gmin; Nadzór nad gminami; Ochrona prawna; Stolica federacji jako przykład gminy miejskiej; Problemy strukturalne wspólnoty; Perspektywa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-321-8
Cz.I Instytucje, rynki i konkurencja a systemy społeczno-gospodarcze państwa, Cz.II Europejskie systemy społeczno-gospodarcze: 1. Wprowadzenie, 2. Wielka Brytania. Od klasycznego do europejskiego modelu rynkowego, 2. Niemcy. Społeczna gospodarka rynkowe, 3. Francja. Od etatyzmu do społecznej gospodarki rynkowej, 5. Szwecja. Skandynawski model dobrobytu, 6. Iralndia. Cz.III Amerykański system gospodarczy, Cz.IV Japonia i Nowe Kraje Przemysłowe Azji: 1. Japonia. Od państwa rozwojowego do harmonii społeczno-ekonomicznej, 2. Nowe Kraje Przemysłowe Azji. Proeksportowe tygrysy, 2. Indie. Od kapitalizmu państwowego do rynkowego. Cz.V Chiny i Rosja. Prorynkowea transformacja gospodarcza: 1. Chiny. Czerwoni mandaryni, liberalizacja i dynamiczny rozwój, 2. Rosja. Liberalizacja, oligarchowie i rynek, Cz.VI Polska. Transformacja instytucjonalna, rynek i konkurencja na tle międzynarodowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera / red. Aneta Kordek ; Scientific Publishing Group)
ISBN: 83-921075-9-4
1.Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej - teoria i metodologia badań, 2.Integracja europejska a sektor małych i średnich przedsiębiorstw-doświadczenia włoskie, 3.Internacjonalizacjia małych i średnich przedsiębiorstw we Włoszech - przykład regionu Marche, 4.Francuskie małe i średnie przedsiębiorstwa wobec jednolitego rynku europejskiego oraz internacjonalizacji - przegląd literatury francuskojęzycznej, 6.Ewolucja systemu pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw we Francji, 7.Jednolity rynek europejski: implikacje dla polsich małych i średnich przedsiębiorstw, 8.Studia przypadków internacjonalizacji małych i srednich przedsiębiorstw we Francji i włoszech, 9.Małe i średnie przedsiębiorstwa w Republice Czeskiej wobec jednolitego rynku europejskiego w świetle badań empirycznych, 10.Polscy właściciele/menedżerowie wobec jednolitego rynku europejskiego, 11.Postrzeganie otoczenia ekonomiczno-politycznego oraz możliwości i zagrożeń związanych ze wstapieniem do Unii Europejskiej-porównanie wyników badań polskich i czeskich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
E-book
In basket
Globalizacja jest procesem otwartym, będącym wynikiem nieustannej modyfikacji i ewolucji międzynarodowego ładu ekonomicznego. Proces ten trwa i ewoluuje od co najmniej XV wieku. Łączy się on nierozerwalnie z wielkimi wydarzeniami społecznymi i gospodarczymi, takimi jak: wielkie odkrycia geograficzne, wynalazki i wdrożenia naukowo-techniczne oraz włączenie do procesów rozwojowych krajów najsłabiej rozwiniętych. Proces ten jako skutek rozwoju społecznego i gospodarczego ze względu na po¬wiązania gospodarczo-ekonomiczne, stan techniczny rozwiązań i rozmiar zachodzą¬cych zjawisk staje się zjawiskiem światowym. Jego skutkiem ma być powstanie rynku globalnego. Tworzący się rynek globalny wyzwala się spod władzy i kontroli instytucja państwa. Dotychczasową funkcją państwa było dążenie do kompromisu między interesem jednostkowym i zbiorowym. W dobie globalizacji państwo traci jednak tę władzę, gdyż nie może wpływać na decyzje transnarodowych eksteryto¬rialnych podmiotów. Tym samym proces globalizacji można przyrównać do gry, któ¬ra toczy się bez udziału arbitra, a gracze poddawani są coraz większej, bo globalnej konkurencji. Dlatego też jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym stoją współcześnie wszystkie państwa, jest wykorzystanie pozytywnych skutków globali¬zacji przy jednoczesnym łagodzeniu skutków negatywnych. Problemem nadal pozo¬stanie jednak to, że proces globalizacji prowadzi nieuchronnie do podziału na „zwy¬cięzców” i „pokonanych”. Rozkład bowiem korzyści wynikających z globalizacji w skali zarówno ogólnoświatowej, jak i regionalnej, krajowej, a w końcu jednostko¬wej, jest bardzo zróżnicowany. Najwięcej na globalizacji zyskują kraje rozwijające się i aktywnie uczestniczące w tym procesie, nie zaś kraje najbiedniejsze, które z różnych względów niezdolne są do dostosowania się do światowych wymagań. W efekcie i gospodarki, i społeczeństwa tych krajów wyłączone zostają z możliwo¬ści korzystania z osiągnięć globalizacji (np. wiele krajów Afryki czy Ameryki Łaciń¬skiej). Nadal zatem fundamentalne pytanie związane z globalizacją pozostaje otwar¬te: czy uda się tę grę toczyć tak, aby – skoro nie wszyscy mogą wygrać – wygranych było jak najwięcej, a przegranych jak najmniej? Prezentowana książka jest refleksją nad tak postawionym pytaniem. Refleksja ta wymaga interdyscyplinarnego podejścia i pełnego spojrzenia na koszty i korzyści związane z procesem globalizacji. Aby osiągnąć spójność prezentowanego materiału, uporządkowano go w nastę¬pujący sposób: • Część 1. Międzynarodowe przepływy towarów, usług i kapitałów w dobie procesów globalizacji • Część 2. Ugrupowania integracyjne, gospodarki narodowe i inni gracze wobec wyzwania integracyjnego • Część 3. Polska w globalnej gospodarce – wybrane problemy • Część 4. Znaczenie komunikacji i marketingu dla kształtowania postaw w globalnej gospodarce • Część 5. Państwo w globalnej gospodarce
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Zeszyt Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 2)
1. Konsekwencje polityk gospodarczej dla państwa i regionu: Uwarunkowania historyczne i przyrodniczo-gospodarcze gminy; Analiza wykorzystania aktywnych form walki z bezrobociem w powiecie koneckim; Europejskie Rady Zakładowe. 2. Rynek pieniężny i kredytowy: Istota i funkcjonowanie kredytu preferencyjnego; Istota analizy portfelowej na przykładzie macierzy BCG; Rola GATT w rozwoju handlu międzynarodowego; Skutki wprowadzania EURO. 3. Rola marketingu w działalności przedsiębiorstwa: Znaczenie zarządzania martketingowego w przedsiębiorstwie; Funkcje i cele reklamy we współczesnym świecie; Wybrane psychologiczne aspekty reklamy. 4. Problemy politologii: Kompetencje prezydenta V Republiki Francuskiej; Historia powstania Państwa Izrael.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia europejskie. Podręcznik akademicki / przewodniczący rady nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-60501-78-8
Cz.I Francja - zagadnienia polityczno-ustrojowe: 1. Historia polityczna Republiki Francuskiej. zarys historii ustroju, 2. Konstytucja V Republiki Francuskiej, 3. Organy państwa, 4. System partyjny i partie polityczne. Cz.II Francja - zagadnienia ekonomiczno - społeczne: 1. Gospodarka Francji, 2. Grupy interesu, 3. Społeczeństwo francuskie. Cz.IIII Francja a Unia Europejska: 1. Republika Francuska w Unii europejskiej, 2. Uwarunkowania prawne członkowstwa Francji w unii Europejskiej, 3. Ratyfikacja Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy we Francji, 4. Kontrowersje wokół Traktatu konstytucyjnego. Cz.IV Stosunki polsko-francuskie po 1989 roku: 1. Polska i Francja - droga do partnerstwa politycznego. Lata 1989-2006, 2. Stosunki gospodarcze Polski i Francji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87704-81-4
1.Istota, pojęcie i geneza samorządu gospodarczego, 2.Samorząd gospodarczy w Polsce międzywojennej (1918-1939), 3.Samorząd gospodarczy w okresie realnego socjalizmu (1944-1989), 4.Samorząd gospodarczy w III Rzeczypospolitej, 5.Pożądany kierunek zmian modelu samorządu gospodarczego w III Rzeczypospolitej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Authority data
Francja - gospodarka (hasło przedmiotowe)
Authority data
Francja - gospodarka - 20 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again