Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(13)
Author
Adamski Andrzej
(1)
Bagińska Ewa
(1)
Baran Beata
(1)
Bojarski Janusz
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Chrzczonowicz Piotr
(1)
Daszkiewicz Nelly
(1)
Dobroczyński Michał
(1)
Dominiak Piotr
(1)
Fałkowski Mateusz
(1)
Filar Marian
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Girdwoyń Piotr
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kil Jan
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kużelewska Elżbieta
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Lityński Adam
(1)
Lopatowska-Rynkowska Joanna
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Olszewski Leon
(1)
Pudło Anna
(1)
Robbers Gerhard
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rynkowski Michał
(1)
Synowiec Andrzej
(1)
Tomaszewski Krzysztof
(1)
Topa Ilona
(1)
Warchala Michał
(1)
Wasilczuk Julita
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Zięba Ryszard
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Лясковский Иван
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Francja
(11)
Niemcy
(6)
Polska
(5)
Unia Europejska
(4)
Finlandia
(3)
Hiszpania
(3)
Integracja europejska
(3)
Irlandia
(3)
Szwecja
(3)
Estonia
(2)
Grecja
(2)
Litwa
(2)
Luksemburg
(2)
Malta
(2)
Portugalia
(2)
Słowacja
(2)
Słowenia
(2)
Łotwa
(2)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Dowód sądowy
(1)
Europa Zachodnia
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Holandia
(1)
Indie
(1)
Informacje niejawne
(1)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kraje NATO
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Negocjacje
(1)
Norwegia
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Odszkodowanie
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Policja
(1)
Polityka wyznaniowa
(1)
Polska -- a Unia Europejska -- gospodarka
(1)
Postępowanie karne procesowe
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie -- Polska
(1)
Przemysł tytoniowy
(1)
Przestępstwo
(1)
Referendum
(1)
Rosja
(1)
Rumunia
(1)
Rynek
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Straż graniczna
(1)
Szwajcaria
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Służba celna
(1)
Tajni współpracownicy policji
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Unia Europejska -- a Polska -- gospodarka
(1)
Unzanie za zmarłego
(1)
Urzędy stanu cywilnego
(1)
Wolność zrzeszania się
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Żandarmeria wojskowa
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Wielka Brytania
(6)
Włochy
(5)
Austria
(3)
Dania
(3)
Belgia
(2)
Cypr
(2)
Czechy
(2)
Węgry
(2)
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja
(1)
Brazylia
(1)
Bułgaria
(1)
Chiny
(1)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
17 results Filter
Book
In basket
(Stosunki międzynarodowe. Podręcznik akademicki / red. nauk. Agnieszka Bryc, Justyna Zając)
ISBN: 978-83-60501-92-4
Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, 1. Koncepcja bezpieczeństwa USA, 2. Koncepcja bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, 3. Koncepcja bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, 4. Koncepcja bezpieczeństwa Francji, 5. Koncepcja bezpieczeństwa Niemiec, 6. Koncepcja bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 7. Koncepcja bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej, 8. Koncepcja bezpieczeństwa Indii, 9. Koncepcja bezpieczeństwa Brazylii, 10. Bezpieczeństwo globalne w warunkach transformacji ładu międzynarodowego, 11. Bezpieczeństwo państw zrzeszonych w NATO i Unii Europejskiej, 12. Bałkański kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, 13. Bezpieczeństwo obszaru WNP, 14. Bliskowschodni kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, 15. Bezpieczeństwo Azji Wschodniej i Pacyfiku, 16. Bezpieczeństwo Azji Południowej, 17. Bezpieczeństwo Afryki, 18. Bezpieczeństwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 19. Problematyka zbrojeń i rozbrojenia, 20. Nowe role międzynarodowych organizacji do spraw bezpieczeństwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7322-525-0
R.1 Integracja Europy w obliczu przyspieszeń globalnych, R.2 Mocarstwa ekonomiczne Unii Europejskiej a pozycja Polski, R.3 Niemcy : największa ekonomiczna potęga Europy, R.4 Francja : inicjator przekształceń europejskich, R.5 Wielka Brytania : pomiędzy Europą a strukturą globu, R.6 Włochy : posegmentowane mocarstwo europejskiego południa, R.7 Hiszpania przez Polską : największa po unijnych potęgach, R.8 Polska : potencjalna potęga o swoistych cechach międzynarodowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2772)
ISBN: 83-229-2712-6
Francja i Niemcy w procesie europejskiej integracji ekonomicznej. Das deutsch-franszosische Tandem. Von Gemeinsamkeiten zur Beschworung. Euroapische Einigung: Die Divergenzen des deutsch-franszosischen Motors. Derv vorprogrammeierte Tod Deutschlands. Konrad Adenauer a Europa. Wizja wspólnej Europy Roberta Schumana. Tożsamość kulturowa Europy. Unia Europejska wobec nowych wyzwań globalizacji i rozszerzenia na początku XXI wieku. Parlamenty Francji i Niemiec wobec procesów integracyjnych. RFN w procesie budowy Unii Gospodarczej i Walutowej w europie. Rola wolnego oprogramowania w rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Niemczech. Rola polityki technologicznej w kształtowaniu konkurencyjności gospodarki niemieckiej. Współpraca transgraniczna Niemiec jako narzędzie wsparcia regionalnych procesów integracyjnych w Europie. Migracje jako element polityki RFN. Francja i Europa. Ewolucja polityki europejskiej Francji pod rządami IV i V Republiki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera / red. Aneta Kordek ; Scientific Publishing Group)
ISBN: 83-921075-9-4
1.Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej - teoria i metodologia badań, 2.Integracja europejska a sektor małych i średnich przedsiębiorstw-doświadczenia włoskie, 3.Internacjonalizacjia małych i średnich przedsiębiorstw we Włoszech - przykład regionu Marche, 4.Francuskie małe i średnie przedsiębiorstwa wobec jednolitego rynku europejskiego oraz internacjonalizacji - przegląd literatury francuskojęzycznej, 6.Ewolucja systemu pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw we Francji, 7.Jednolity rynek europejski: implikacje dla polsich małych i średnich przedsiębiorstw, 8.Studia przypadków internacjonalizacji małych i srednich przedsiębiorstw we Francji i włoszech, 9.Małe i średnie przedsiębiorstwa w Republice Czeskiej wobec jednolitego rynku europejskiego w świetle badań empirycznych, 10.Polscy właściciele/menedżerowie wobec jednolitego rynku europejskiego, 11.Postrzeganie otoczenia ekonomiczno-politycznego oraz możliwości i zagrożeń związanych ze wstapieniem do Unii Europejskiej-porównanie wyników badań polskich i czeskich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7483-066-2
Część I: Zasady odpowiedzialności władz publicznych w prawie porównawczym. 1. Geneza i zarys ewolucji odpowiedzialności państwa. 2. Odpowiedzialność państwa w systemie publicznoprawnym - prawo francuskie. 3. Odpowiedzialność państwa na podstawie norm szczególnych prawa niemieckiego.4. Odpowiedzialność państwa na podstawie zasad ogólnych prawa cywilnego. 5. Wnioski prawnoporównawcze i podsumowujące. Część II: Przemiany w podstawach odpowiedzialności władzy publicznej w prawie polskim. 1. Ewolucja konstrukcji odpowiedzialności władzy publicznej w prawie polskim. 2. Konstytucjonalizacja prawa podmiotowego do odszkodowania. 3. Podstawy odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej w świetle Kodeksu cywilnego. Część III: Wykonywanie władzy publicznej - zakres podmiotowy odpowiedzialności. 1. Wykonywanie władzy publicznej. 2. Odpowiedzialność za wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zleconych innym podmiotom. 3. Wykonywanie władzy publicznej przy usługach i czynnościach szczególnego rodzaju. 4. Uwagi końcowe. Część IV: Bezprawność przy wykonywaniu władzy publicznej. 1. Bezprawność cywilna jako przesłanka jako przesłanka odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej na podstawie art. 417 par. 1 KC. 2. Bezprawność judykacyjna. 3. Bezprawność normatywna. Część V: Pozostałe zagadnienia odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej. 1. Wyrządzenie szkody przy wykonywaniu władzy publicznej. 2. Szkoda i odszkodowanie. 3. Związek przyczynowy. 4. Podmioty uprawnione do występowania z roszczeniami odszkodowawczymi - wybrane problemy. 5. Zagadnienia podstawowe reprezentacji procesowej. Część VI: Podstawy odpowiedzialności władzy publicznej w niektórych przepisach odrębnych. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Podstawy odpowiedzialności komornika. 3. Odpowiedzialność za decyzje podatkowe na podstawie art. 260-261 Ordynacji podatkowej. 4. Odpowiedzialność za orzeczenia w postępowaniu karnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60631-13-3
1. Państwo i kościół w Austrii, 2. Państwo i kościół w Belgii, 3. Państwo i kościół na Cyprze, 4. Państwo i kościół w Czechach, 5. Państwo i kościół w Danii, 6. Państwo i kościół w Estonii, 7. Państwo i kościół w Finlandii, 8. Państwo i kościół we Francji, 9. Państwo i kościół w Grecji, 10. Państwo i kościół w Hiszpanii, 11. Państwo i kościół w Holandii, 12. Państwo i kościół w Irlandii, 13. Państwo i kościół na Litwie, 14. Państwo i kościół w Luksemburgu, 15. Państwo i kościół w Łotwie, 16. Państwo i kościół na Malcie, 17. Państwo i kościół w Niemczech, 18. Państwo i kościół w Polsce, 19. Państwo i kościół w Portugalii, 20. Państwo i kościół w Republice Słowacji, 21. Państwo i kościół w Słowenii, 22. Państwo i kościół w Szwecji, 23. Państwo i kościół na Węgrzech, 24. Państwo i kościół we Włoszech, 25. Państwo i kościół w Zjednoczonym Królestwie, 26. Państwo i kościół w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-89817-61-6
I. Wizerunek Polski i Polaków w oczach Francuzów: Skojarzenia Francuzów z Polską. Opinie o Polsce. Źródła wiedzy o Polsce. Sympatia, dystans i podobieństwa do Polaków. Wizerunek typowego Polaka. Opinie o rozszerzeniu Unii Europejskiej i akcesji Polski. Rola Polski w Unii Europejskiej. Polacy we Francji: imigracja zarobkowa. Stosunki polsko-francuskie. II. Wizerunek Francji i Francuzów w oczach Polaków: Skojarzenia Polaków z Francją i źródła wiedzy o Francji. Poziom sympatii i dystansu Polaków wobec Francuzów. Podobieństwa między Polakami i Francuzami oraz wizerunek przeciętnego Francuza. Stosunek do obecności francuskiego kapitału w Polsce. Postrzeganie roli Francji w Europie. Stosunki polsko-francuskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89817-72-3
Akceptacja odmienności. Polska, Niemcy i Francja w rozszerzonej Unii Europejskiej; Polska - Francja: wzajemny wizerunek i jego zmiany; Polacy i Niemcy: wzajemy wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej; Fatalizm nierównoczesności: elity Polski i Niemiec po rozszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód; Niemcy i Polska w Unii Europejskiej: od "wspólnoty interesów" do "konstruktywnych rozbieżności"; Stosunki polsko-francuskie po rozszerzeniu Unii Europejskiej: pragmatyczna współpraca, strategiczne różnice.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-028-6
1. Traktaty wspólnotowe i procedury ich ratyfikacji, 2. Umowy międzynarodowe w systemie prawa wspólnotowego, 3. Procedura reformy traktatowej, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gracja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska , Portugalia, rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2147-3
1. Podstawowe pojęcia i instytucje prawa karnego materialnego, 2. Współczesne prawo karne wybranych państw europejskich: 1. Francja, 2. Włochy, 3. Republika Federalna Niemiec, 4. Prawo karne i wymiar sprawiedliwości w Anglii i Walii
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89964-77-5
1.Referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej, 2.Referendum akcesyjne w Danii, Irlandii, Francji i Wielkiej Brytanii, 3.Referendum akcesyjne w Austrii, Finlandii i Szwecji, 4.Referendum akcesyjne w Norwegii i Szwajcarii, 5.Referenda nad pogłębianiem integracji europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia europejskie. Podręcznik akademicki / przewodniczący rady nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-60501-78-8
Cz.I Francja - zagadnienia polityczno-ustrojowe: 1. Historia polityczna Republiki Francuskiej. zarys historii ustroju, 2. Konstytucja V Republiki Francuskiej, 3. Organy państwa, 4. System partyjny i partie polityczne. Cz.II Francja - zagadnienia ekonomiczno - społeczne: 1. Gospodarka Francji, 2. Grupy interesu, 3. Społeczeństwo francuskie. Cz.IIII Francja a Unia Europejska: 1. Republika Francuska w Unii europejskiej, 2. Uwarunkowania prawne członkowstwa Francji w unii Europejskiej, 3. Ratyfikacja Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy we Francji, 4. Kontrowersje wokół Traktatu konstytucyjnego. Cz.IV Stosunki polsko-francuskie po 1989 roku: 1. Polska i Francja - droga do partnerstwa politycznego. Lata 1989-2006, 2. Stosunki gospodarcze Polski i Francji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XIX. Zeszyt 2)
Temat: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ; Wolność zrzeszania się - prawo - Polska ; Konstytucjonalizm (ustrój) ; Ubezwłasnowolnienie - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Europejski Trybunał Praw Człowieka - a ubezwłasnowolnienie - orzecznictwo ; Postępowanie karne procesowe ; Dowód sądowy ; Unzanie za zmarłego - oskarżony - prawo - Polska ; Prawo karne procesowe ; Skarga (prawo) ; Kontrakt socjalny - prawo - Polska ; Negocjacje - a pracownicy socjalni ; Urzędy stanu cywilnego - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Niemcy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Szewcja ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Czechy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Francja ; Służba celna - odpowiedzialność dyscyplinarna ; Żandarmeria wojskowa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Straż graniczna - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Policja - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Służba bezpieczeństwa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Prawo do informacji publicznej - Polska ; Informacje niejawne - ochrona - prawo - Polska ; Prawa człowieka - prawo międzynarodowe ; Tajni współpracownicy policji - ochrona - Stany Zjednoczone ; Międzynarodowa Organizacja Pracy ; Prawo pracy ; Przemysł tytoniowy - historia - Ukraina ; Przedawnienie roszczenia - prawo - Polska ; Rękojmia za wady rzeczy - prawo - Polska ; Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski) - przemysł tytoniowy
Zawiera: Wolność zrzeszania się; Konstytucjonalizm a rozumienie prawa; Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Przedmiot dowodzenia w procesie karnym; Karnoprawne implikacje uznania za zmarłego sprawcy przestępstwa; Skarga na wyrok sądu odwoławczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda; Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego; Obowiązek zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy w świetle przepisów nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku; „Opieka wytchnieniowa” jako ważny instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami; Kary orzekane wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za przewinienia dyscyplinarne; Nowe zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych przez służby policyjne; Faktyczne i prawne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle rodzimego ustawodawstwa; Prawo do prawdy o poważnych naruszeniach praw człowieka w prawie międzynarodowym; O персональных данных; Ochrona prawna informatorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych; Ochrona trwałości stosunku pracy na arenie międzynarodowej; Uprawnienia procesowe osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy; Zamek w Jagielnicy – od twierdzy obronnej do zakładu przemysłowego; W sprawie wybranych aspektów nowelizacji przepisów o przedawnieniu w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom i roszczeń o usunięcie wady fizycznej rzeczy lub wymiany rzeczy przy umowie sprzedaży; Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty podatkowe; Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/KE 72/19 (postępowanie odwoławcze, ocena działania urzędów); Sprawozdanie z VI Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Grzegorz Nancka, Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 278; Z działalności Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Authority data
Francja - a Unia Europejska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Unia Europejska - a Francja (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again