Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(7)
Author
Chłopek Włodzimierz
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Golawska-Witkowska Gabriela
(1)
Kudej Marcin
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Rzeczycka Anna
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Zalewski Henryk
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Franchising
(7)
Leasing
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Forfaiting
(2)
Kapitał
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Administracja
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Banki
(1)
Benchmarking
(1)
Bezrobocie
(1)
Bhp
(1)
Controlling
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Factoring
(1)
Faktoring
(1)
Finanse
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Inwestycje
(1)
Kadry
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Keynesizm
(1)
Kobieta
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kredyt
(1)
Leśnictwo
(1)
Logistyka
(1)
Marketing
(1)
Nieruchomości
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Outsourcing
(1)
Parlament
(1)
Podatek
(1)
Polska
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Przdsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Reklama internetowa
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Sponsoring
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Surowce
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Terroryzm
(1)
Unia Europejska
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
Łowiectwo
(1)
Środki trwałe
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-23-1
1. Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. 2. Kredyt kupiecki w działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw. 3. Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspomagający finansowanie przedsiębiorstw kredytem kupieckim. 4. Lesaing. 5. Faktoring - ujęcie praktyczne. 6. Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 7. Publiczna emisja papierów wartościowych jako źródło kapitału. 8. Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych. 9. Kapitał własny w Polsce - wybrane aspekty. 10. Obligacje komunalne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. 11. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyt Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 3)
1. Polska i region świętokrzyski w perspektywie integracji europejskiej: Perspektywy rozwoju integracji europejskiej. Polska a Unia Europejska; Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej; Województwo świętokrzyskie u progu wejścia do Unii Europejskiej; Sytuacja kobiet polskich na rynku pracy w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej; Specyfika małych firm w dobie wejścia Polski do Unii Europejskiej; Warunki przystąpienia i droga do Unii Europejskiej - specyfika Danii. 2. Technologia informatyczna i problemy marketingu: Wpływ technik internetowych na funkcjonowanie biznesu; Reklama internetowa jako nowoczesna forma komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem; Franchising jako forma kanału dystrybucyjnego; Systemy informatyczne. Zarządzanie bliżej produkcji. 3. Wybrane zagadnienia nauk politycznych: Eskalacja terroryzmu na świecie; Historia Parlamentu Wielkiej Brytanii; Stan obecny i perspektywy polsko - rosyjskich stosunków handlowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-42-8
1. Teoretyczne podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 2. Majątek przedsiębiorstwa i jego finansowanie. 3. Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. 4. Długoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. 5. Kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; Z. 1)
1. Wprowadzenie do źródeł prawa ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, 2. Rozporządzanie prawem użytkowania wieczystego, 3. Zagadnienia odpowiedzialności cywilnej stron umowy franchisingowej, 4. Prawo osobowe w zunifikowanym prawie cywilnym, 5. Prowadzenie polityki państwa-konstytucyjne zadanie Rady Ministrów, 6. Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez osoby z Unii Europejskiej w świetle Traktatu Akcesyjnego (zagadnienia wybrane), 7. Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postępowaniu o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, 8. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez organy władzy publicznej - podstawowe zagadnienia systemowe, 9. Kilka uwag na temat wybory przez wierzyciela komornika sądowego w kontekście art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, 10. Administracja antyczna despotii wschodnich (na przykładzie państw Mezopotamii), 11.Pojęcie samorządu w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zeszyt Nr 2 rok 2001. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2001. - 280 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie / Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ; Zeszyt Nr 2 rok 2001)
Część I: Zagadnienia ogólne. Podstawowe cechy i zadania rynku kapitałowego; Wymiana towarowo-pieniężna i rynek jako siła napędowa rozwoju gospodarczego; Ochrona środowiska - polityka społeczna i transformacja; Franchising przykładem dystrybucji wyłącznej; Komunikatywność informacji bankowej; O sztuce racjonalnego działania, czyli zaproszenie do prakseologii. Część II: Bankowość. Charakterystyka oraz uwarunkowania rozwoju bankowości inwestycyjnej w Polsce; Zmodyfikowana duracja Macaulaya jako metoda kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej; Metody oceny ryzyka kredytowego w wybranych polskich bankach na tle ich portfela kredytowego w latach 1997-2000; Ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania międzybankowego rynku pieniężnego w Polsce. Część III: Finanse przedsiębiorstw - zarządzanie. Fuzje i przejęcia sposobem generowania zysku na przykładzie światowego przemysłu kolejowego i samochodowego; Ochrona informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Rynkowa wycena należności handlowych przedsiębiorstwa; Sektor średnich i małych firm - możliwości zabezpieczenia ryzyka finansowego; Informatyka jako narzędzie wspomagające proces zarządzania przedsiębiorstwem; Istota i cel planowania przepływów pieniężnych. Część IV: Integracja europejska. Społeczeństwo informacyjne: przyspieszenie inegracji europejskiej; Polskie zmiany na drodze do Unii; Wykształcenie a bezobocie młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej; Szanse i zagrożenia aktywnego wejścia na rynek pracy absolwentów szkół wyższych; Rola euro w integracji walutowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again