Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(16)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(16)
Author
Chwalej Władimir
(2)
Cieślik Jerzy
(2)
Funk Jan
(2)
Pazdan Maksymilian
(2)
Tynel Andrzej
(2)
Chłopek Włodzimierz
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Daszkiewicz Nelly
(1)
Fuchs Bernadetta
(1)
Golawska-Witkowska Gabriela
(1)
Hajduk-Popławska Krystyna
(1)
Jasiński Bartosz
(1)
Kudej Marcin
(1)
Lewandowska Lucyna
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Niemczyk Jerzy
(1)
Pokorska Barbara
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Rzeczycka Anna
(1)
Stańczyk-Hugiet Ewa
(1)
Steinerowska-Streb Izabella
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Tokaj-Krzewska Agnieszka
(1)
Zalewski Henryk
(1)
Śliwa Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Franchising
(18)
Leasing
(7)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(7)
Przedsiębiorstwo
(7)
Factoring
(4)
Forfaiting
(4)
Handel
(3)
Handel międzynarodowy
(3)
Umowa
(3)
Zarządzanie
(3)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(2)
Controlling
(2)
Faktoring
(2)
Innowacje
(2)
Internet
(2)
Kapitał
(2)
Outsourcing
(2)
Polska
(2)
Prawo handlowe
(2)
Przedsiębiorstwo prywatne
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Administracja
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Banki
(1)
Benchmarking
(1)
Bezrobocie
(1)
Bhp
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Holdingi
(1)
Inwestycje
(1)
Kadry
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Keynesizm
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Kobieta
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kredyt
(1)
Leśnictwo
(1)
Licencje (umowy)
(1)
Logistyka
(1)
Marketing
(1)
Marketing partnerski
(1)
Nieruchomości
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Organizacja
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Parlament
(1)
Podatek
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Przdsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Reklama internetowa
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Sponsoring
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Surowce
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Terroryzm
(1)
Unia Europejska
(1)
Upadłość
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Łowiectwo
(1)
Środki trwałe
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-23-1
1. Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. 2. Kredyt kupiecki w działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw. 3. Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspomagający finansowanie przedsiębiorstw kredytem kupieckim. 4. Lesaing. 5. Faktoring - ujęcie praktyczne. 6. Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 7. Publiczna emisja papierów wartościowych jako źródło kapitału. 8. Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych. 9. Kapitał własny w Polsce - wybrane aspekty. 10. Obligacje komunalne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. 11. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87173-90-8
Franchising na świecie: pojęcie franchisingu, typy i formy franchisingu, standardy prawne; Franchising w Polsce: analiza stanu prawnego, charakter prawny umowy franchisingu, zakres prawnej regulacji franchi- singu, zawieranie umów franchisingu w świetle praktyki i orzecznictwa antymonopolowego, rodzaje i struktura sieci franchisingowych, typy powiązań franchisingowych czas trwania umowy franchisingu, prawa i obowiązki stron, koszty franchisingu, analiza wyników badań przeprowadzonych wśród franchisebiorców sieci ORBIS i REMA 1000.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Leksykon franczyzy / Barbara Pokorska. - Warszawa : Difin, 2002. - 164,[4] s. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-238-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-28-6
1. Teorie internacjonalizacji MSP - ewolucja i perspektywy rozwoju. 2. Wpływ udziału małych i średnich przedsiębiorstw w 5 Programie Ramowym Badań Rozwoju i Prezentacji Unii Europejskiej 1998-2002 na ich innowacyjność na przykładzie firm województwa łódzkiego. 3. Bariery rozwoju działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich na przykładzie województwa łódzkiego. 4.Karnoprawne aspekty bankructwa. 5. Zastosowanie algorytmów genetycznych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. 6. Weryfikacja sprawności I stopnia wybranych krajowych modeli prognozowania zagrożenia upadłości przedsiębiorstw. 7. Przewidywanie upadłości przedsiębiorstw handlowych na Białorusi. 8. Założenia metodyki pomiaru rozwoju lokalnej gospodarki sieciowej. 9. Franchising w Polsce - profil potencjalnego franchisiobiorcy. 10. Od marketingu innowacji do marketingu partnerskiego. 11. Instrumenty wspierania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych. 12. Ocena wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 2002-2004. 13. Efektywność polityki władz lokalnych we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie regionu częstochowskiego i łódzkiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-173-X
Cz. I Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa handlowe go: Pojęcie międzynarodowego prawa handlowego; Źródła międzynarodowego prawa handlowego. Cz. II Podmioty i przedmioty prawa handlowego: Podmioty międzynarodowego obrotu handlowego; Przedmiot transakcji w obrocie międzynarodowym. Cz. III Międzynarodowe transakcje handlowe: Ogólna ch-ka transakcji w handlu międzynarodowym; Międzynarodowa umowa sprzedaży towarów; Przedstawicielstwo handlowe; Rozliczenia międzynarodowe; Gwarancja bankowa w handlu międzynarodowym; Międzynarodowy faktoring; Międzynarodowy leasing finansowy; Umowa o dzieło i umowy pokrewne w międzynarodowym obrocie handlowym; Umowa przewozu towarów i umowa spedycji' Umowy licencyjne i inne umowy związane z własnością przemysłową; Franchinsing w handlu międzynarodowym. Cz. IV Działalność inwestycyjna w międzynarowoym obrocie handlowym: Inwestycje międzynarodowe. Cz. V Zasady rozstrzygania międzynarodowych sporów handlowych: Rozstrzyganie sporów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (międzynarodowe arbitraż handlowy).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-669-3
Cz. I Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa handlowe go: Pojęcie międzynarodowego prawa handlowego; Źródła międzynarodowego prawa handlowego. Cz. II Podmioty i przedmioty prawa handlowego: Podmioty międzynarodowego obrotu handlowego; Przedmiot transakcji w obrocie międzynarodowym. Cz. III Międzynarodowe transakcje handlowe: Ogólna ch-ka transakcji w handlu międzynarodowym; Międzynarodowa umowa sprzedaży towarów; Przedstawicielstwo handlowe; Rozliczenia międzynarodowe; Gwarancja bankowa w handlu międzynarodowym; Międzynarodowy faktoring; Międzynarodowy leasing finansowy; Umowa o dzieło i umowy pokrewne w międzynarodowym obrocie handlowym; Umowa przewozu towarów i umowa spedycji' Umowy licencyjne i inne umowy związane z własnością przemysłową; Franchinsing w handlu międzynarodowym. Cz. IV Działalność inwestycyjna w międzynarodowym obrocie handlowym: Inwestycje międzynarodowe. Cz. V Zasady rozstrzygania międzynarodowych sporów handlowych: Rozstrzyganie sporów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (międzynarodowe arbitraż handlowy).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7187-216-X
Interpretacje przedsiębiorczości, Istota przedsiębiorczości, czynniki ryzyka w tworzeniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, szanse i ograniczenia w pozyskiwaniu kapitału, Wspieranie przedsiębiorczości w Polsce; leasing, Definicje leasingu, Podstawowe kryteria podziału leasingu, Umowy leasingowe, leasingodawcy i leasingobiorcy, Leasing na świecie, Leasing w Polsce, Zalety leasingu, Franchising, Idea franchisingu, Klasyfikacja franchisingu, Franchising międzynarodowy, Factoring, Istota umowy factoringowej, Rynek usług factoringowych w Polsce, Fortfaiting, Umowa fortfaitingowa, Venture capital, Umowa dotycząca venture capital, Atrybuty venture capital.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-41-2
1. Pojęcie i charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw, 2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po zmianie systemowej, 3. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw po zmianie systemowej, 4. Polityka państwa i programy pomocy dla MSP, 5. Szanse i zagrożenia sektora MSP w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej, 6. Specyfika sieci Franchisingowych w Polsce, 7. Rola franchisingu w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 8. Franchising jako metoda przezwyciężania barier sektora MSP
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyt Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 3)
1. Polska i region świętokrzyski w perspektywie integracji europejskiej: Perspektywy rozwoju integracji europejskiej. Polska a Unia Europejska; Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej; Województwo świętokrzyskie u progu wejścia do Unii Europejskiej; Sytuacja kobiet polskich na rynku pracy w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej; Specyfika małych firm w dobie wejścia Polski do Unii Europejskiej; Warunki przystąpienia i droga do Unii Europejskiej - specyfika Danii. 2. Technologia informatyczna i problemy marketingu: Wpływ technik internetowych na funkcjonowanie biznesu; Reklama internetowa jako nowoczesna forma komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem; Franchising jako forma kanału dystrybucyjnego; Systemy informatyczne. Zarządzanie bliżej produkcji. 3. Wybrane zagadnienia nauk politycznych: Eskalacja terroryzmu na świecie; Historia Parlamentu Wielkiej Brytanii; Stan obecny i perspektywy polsko - rosyjskich stosunków handlowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60501-04-1
1. Dlaczego własny biznes?, 2. Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć, 3. Od pomysłu do uruchomienia biznesu, 4. Źródła finansowania, 5. Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia, 6. System finansowo-księgowy, 7. Zespół założycielski kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie, 8. Jak zaistnieć na rynku, 9. Franchising, 10. Przedsiębiorczość międzynarodowa, 11. Wykorzystanie potencjału Internetu, 12. Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych, 13. Uruchomienie firmy - i co dalej?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61408-61-1
1. Dlaczego własny biznes?, 2. Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć, 3. Od pomysłu do uruchomienia biznesu, 4. Źródła finansowania, 5. Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia, 6. System finansowo-księgowy, 7. Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie, 8. Jak zaistnieć na rynku, 9. Franchising, 10. Przedsiębiorczość międzynarodowa, 11. Wykorzystanie potencjału Internetu, 12. Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych, 13. Uruchomienie firmy - i co dalej?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3448-6
I. Charakterystyka sieci międzyorganizacyjnych; 1. Elementy sieci międzyorganizacyjnych- aspekty organizacyjno-zarządcze; 2. Analiza sieci; 3. Elementy sieci- aspekty prawne; 4. Niematerialne zasoby sieci międzyorganizacyjnych; 5. Konsekwencje przynależności do sieci; II. Rodzaje sieci międzyorganizacyjnych: 6. Klasyfikacje sieci międzyorganizacyjnych; 7. Sieci kooperacyjne; 8. Sieci outsourcingowe; 9. Sieci franczyzowe i agencyjne; 10. Klastry; 11. Alians strategiczne; 12. Sieci holdingowe; 13. Sieci publicznoprawne; III. Zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi: 14. Mechanizmy zarządzania sieciami międzyorganizacyjnymi; 15. Strategiczny kontekst sieci międzyorganizacyjnej; IV. Kontekst sieci międzyorganizacyjnych w naukach społecznych: 16. Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy nurtów nauk o zarządzaniu; 17. Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów ekonomii; 18. Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów zarządzania strategicznego; 19. Metafory sieci międzyorganizacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-42-8
1. Teoretyczne podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 2. Majątek przedsiębiorstwa i jego finansowanie. 3. Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. 4. Długoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. 5. Kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89069-30-6
1. Istota finansów przedsiębiorstw, 2. Przedsiębiorstwo, 3. Finanse przedsiębiorstw, 4. Źródła informacji dla bieżącego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 5. Rachunek kosztów, 6. Bilans majątkowy jako źródło informacji o firmie, 7. Przepływy gotówkowe, 8. Controlling, 9. Factoring, 10. Franchising-bezinwestycyjny sposób rozwoju firmy, 11. Forfaiting, 12. Leasing jako forma finansowania rozwoju, 13. Zarządzanie kapitałem obrotowym, 14. Polityka dywidend, 15. Wartośc pieniądza w czasie, 16. Ocena efektywności inwestycji rzeczowych, 17. Fundusze inwestycyjne, 18. Fundusze ubezpieczeniowe, 19. Fundusze Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; Z. 1)
1. Wprowadzenie do źródeł prawa ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, 2. Rozporządzanie prawem użytkowania wieczystego, 3. Zagadnienia odpowiedzialności cywilnej stron umowy franchisingowej, 4. Prawo osobowe w zunifikowanym prawie cywilnym, 5. Prowadzenie polityki państwa-konstytucyjne zadanie Rady Ministrów, 6. Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez osoby z Unii Europejskiej w świetle Traktatu Akcesyjnego (zagadnienia wybrane), 7. Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postępowaniu o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, 8. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez organy władzy publicznej - podstawowe zagadnienia systemowe, 9. Kilka uwag na temat wybory przez wierzyciela komornika sądowego w kontekście art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, 10. Administracja antyczna despotii wschodnich (na przykładzie państw Mezopotamii), 11.Pojęcie samorządu w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zeszyt Nr 2 rok 2001. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2001. - 280 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie / Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ; Zeszyt Nr 2 rok 2001)
Część I: Zagadnienia ogólne. Podstawowe cechy i zadania rynku kapitałowego; Wymiana towarowo-pieniężna i rynek jako siła napędowa rozwoju gospodarczego; Ochrona środowiska - polityka społeczna i transformacja; Franchising przykładem dystrybucji wyłącznej; Komunikatywność informacji bankowej; O sztuce racjonalnego działania, czyli zaproszenie do prakseologii. Część II: Bankowość. Charakterystyka oraz uwarunkowania rozwoju bankowości inwestycyjnej w Polsce; Zmodyfikowana duracja Macaulaya jako metoda kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej; Metody oceny ryzyka kredytowego w wybranych polskich bankach na tle ich portfela kredytowego w latach 1997-2000; Ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania międzybankowego rynku pieniężnego w Polsce. Część III: Finanse przedsiębiorstw - zarządzanie. Fuzje i przejęcia sposobem generowania zysku na przykładzie światowego przemysłu kolejowego i samochodowego; Ochrona informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Rynkowa wycena należności handlowych przedsiębiorstwa; Sektor średnich i małych firm - możliwości zabezpieczenia ryzyka finansowego; Informatyka jako narzędzie wspomagające proces zarządzania przedsiębiorstwem; Istota i cel planowania przepływów pieniężnych. Część IV: Integracja europejska. Społeczeństwo informacyjne: przyspieszenie inegracji europejskiej; Polskie zmiany na drodze do Unii; Wykształcenie a bezobocie młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej; Szanse i zagrożenia aktywnego wejścia na rynek pracy absolwentów szkół wyższych; Rola euro w integracji walutowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again