Form of Work
Książki
(30)
Status
only on-site
(28)
available
(19)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(28)
Author
Altkorn Jerzy
(2)
Budzyński Wojciech
(2)
Hajdas Monika
(2)
Adamczyk-Żylińska Marika. Tł
(1)
Awdziej Marcin
(1)
Bagińska Izabela
(1)
Bernoff Josh
(1)
Bilska Ewa
(1)
Bruzi Hanna
(1)
Bueno Bolivar J
(1)
Cichy Diana
(1)
Czardybon Agnieszka
(1)
Dudzic Ewa
(1)
Dębski Maciej
(1)
Gordon William
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grajkowska Wanda
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Hughes Mark
(1)
Janiszewska Karolina
(1)
Juchniewicz Adam
(1)
Kall Jacek
(1)
Keller Kevin Lane
(1)
Kempa Ewa
(1)
Klimek Jan
(1)
Kotler Philip
(1)
Krawiec Franciszek
(1)
Kłeczek Ryszard
(1)
Li Charlene
(1)
Lincoln Keith
(1)
Marconi Joe
(1)
Mazur Jolanta
(1)
Miśkiewicz Magdalena
(1)
Mruk Henryk
(1)
Okręglicka Małgorzata
(1)
Olczak Artur
(1)
Olejniczak-Szuster Katarzyna
(1)
Pfoertsch Waldemar
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Pringle Hamish
(1)
Ragas Matthew W
(1)
Ries Al
(1)
Ries Laura
(1)
Rojek Roman
(1)
Rzychoń Tomasz
(1)
Sawicki Jarosław
(1)
Sobocińska Magdalena
(1)
Staszewska Jolanta (1960- )
(1)
Stolarska Elżbieta
(1)
Szocki Józef
(1)
Szulce Halina
(1)
Szyfter Jerzy P
(1)
Thomassen Lars
(1)
Urbanek Grzegorz
(1)
Urbaniak Maciej
(1)
Wheeler Alina
(1)
Wierzbicki Zbigniew R
(1)
Witek-Hajduk Marzanna K
(1)
Witkowska Magdalena
(1)
Zawadzka Anna Maria
(1)
Zboralski Marek
(1)
Łukasik Katarzyna
(1)
Łyszkowska Elżbieta
(1)
Żelazko Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
Firma (nazwa)
(28)
Znaki towarowe
(17)
Marketing
(14)
Public relations
(6)
Zarządzanie strategiczne
(6)
Przedsiębiorstwo
(5)
Marketing strategiczny
(3)
Promocja handlowa
(3)
Reklama
(3)
Handel
(2)
Marketing elektroniczny
(2)
Marketing partnerski
(2)
Zarządzanie
(2)
Banki
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Ceny
(1)
Firma (nazwa) -- marketing
(1)
Firma(nazwa)
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Nieruchomości
(1)
Nowy produkt
(1)
Obsługa klienta
(1)
Opakowania
(1)
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Rynek
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Towary
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
30 results Filter
No cover
Book
In basket
(Marketing)
ISBN: 83-7255-456-0
Prawo ekspansji; Prawo redukcji; Prawo rozgłosu; Prawo reklamy; Prawo słowa; Prawo wiarygodności; Prawo jakości; Prawo kategorii; Prawo nazwy; Prawo rozciagan ia marki; Prawo gromady; Prawo ogólników; Prawo firmy; Prawo marek podrzędnych; Prawo rodziny; Prawo kształtu Prawo koloru; Prwo granic; Prawo ciągłości; Prawo zmia ny; Prawo smiertelności; Prawo jednoznaczności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekonomia i Zarządzanie)
ISBN: 978-83-60083-10-9
Cz.I Wartość i siła marki. Kształtowanie sie preferencji nabywczych: R.1 Obraz marki w umyśle nabywcy. Skojarzenia składające się na wartość marki; R.2 Wyznaczniki wartości marki. Konstrukcja metod pomiarowych; R.3 Procesy poznawcze stanowiące o sile marki. Cz.II Przywiązywanie do marki produktu i wyznaczniki przywiązania: R.4 Pojęcie przywiązania do marki produktu; R.5 Psychologiczne wyznaczniki przywiązania do marki produktu. Przegląd badań; R.6 Wyznaczniki przywiązania do marki i typ kategorii produktu. Teoretyczne podstawy modelu. Cz.III Wyznaczniki przywiązania, typ kategorii i przywiązanie nabywcy do marki. Analizy empiryczne: R.7 Poszukiwanie wartości i przywiązanie do marki - badanie 6; R.8 Typ kategorii, poszukiwanie wartości i przywiązanie do marki - badanie 7; R.9 Wartości symboliczne produktu i przywiązanie do marki - badanie 8; R.10 Wartości społeczne produktu i przywiązanie do marki - badanie 9; Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-626-9
1. Strategia kreatywna. Brief kreatywny. 2. Pomysł kreatywny i realizacje kreatywne. 3. Techniki kreatywne w tworzeniu efektów komunikacyjnych. 4. Kreacja elementów marki. 5. Opakowanie jako element współtworzący wizerunek marki. 6. Nagłówek, ilustracja i tekst w reklamie prasowej. 7. Badanie efektywności reklamy. 8. Zastosowanie serwisów internetowych w komunikowaniu pozycji marki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-979-5
1. Koncepcja i podstawowe poglądy na reputację firmy, 2. Tworzenie wizerunku i reputacji firmy, 3. Zarządzanie reputacją firmy, 4. Marketing reputacji firmy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16240-5
Cz.1 Podstawy: 1. Fundamenty marki, 2. Pojęcia związane z tożsamością marki, 3. Elementy tożsamości marki, 4. Siły marki, 5. Przed i po. Cz.II Proces: 1. Prowadzenie badań, 2. Budowanie strategii, 3. Projketowanie tożsamości, 4. Tworzenie punktów kontaktu, 5. Zarządzanie aktywami, Cz.III Przykłady najlepszych rozwiązań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Kreowanie silnej marki / Maciej Dębski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 137, [3] s. : rys.; tabl. ; 21 cm.
(Marketing bez tajemnic)
ISBN: 978-83-208-1795-9
1. Zdefiniowanie istoty marki: Pojęcie marki; Marka a terminy pokrewne; Marka a produkt; Produkt markowy i jego przymioty; 2. Znaczenie marki dla przedsiębiorstwa: Funkcje marki; Korzyści silnej marki; Marka jako źródło przewagi konkurencyjnej; 3. Kapitał marki: Szacunki najcenniejszych marek; Wartość marki a koncepcja kapitału marki; Świadomość i wizerunek marki; Postrzegana jakość marki; Lojalność wobec marki; Budowanie kapitału marki; Obliczanie wartości marki; 4. Budowanie silnej marki: Kształtowanie strategii marki w ujęciu procesowym; Marki prywatne; System zarządzania marka; 5. Kształtowanie architektury marek: Istota koncepcji architektury marek; Nazwa marki; Architektura marek a wybór strategii pozycjonowania; Model architektury marek D. Aakera i E. Joachimsthalera; 6. Wizerunek marki i jego kształtowanie: Tożsamość a wizerunek firmy; Wizerunek marki w koncepcji architektury marek; 7. Marka jako szansa dla przedsiębiorstwa w Polsce: Specyfika polskich konsumentów; Znaczenie marek dla polskich konsumentów; Znaczenie marek i zarządzania nimi w polskich przedsiębiorstwach; Błędy w zarządzaniu markami w Polsce; 8. Polskość marek: Potencjalne kryteria polskości marek; Określenie polskości marek
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7252-119-0
R.1 Tożsamość i wizerunek- koncepcja i znaczenie: Poję cie tożsamości i wizerunek; Różnice między tożsamo ścią a wizerunek firmy; Wizerunek firmy a autowizeru nek konsumenta; Znaczenie dobrego wizerunku firmy. R.2 Adresaci wizerunku firmy: Wewnętrzni adresaci wize runku; Zewnętrzni adresaci wizerunku. R.3 Wyróżniki tożsamości przedsiębiortswa: Znaczenie wyróżników tożsamości; Ogólne kryteria wyboru wyróżni ków; Trwałość i zmienność wyróżnkiów; Przykładowe roz wiązania. R.4 Tożsamość i wizerunek firmy a startegie marketin gowe. R.5 Zarządzanie wizerunkiem firmy w czasie: Etapy roz woju wizerunku; Etapy zmian i dylematy z tym związane. R.6 Badanie wizerunku firmy: Ogólne zasady i cele ba dań; Wybór kryteriów pomiaru; Dynamika pozycji i konku rencyjnej a częstotliwość pomiaru wizerunku; Źródła pozyskiwania informacji o kryteriach pomiaru wizerunku firmy; Obiekty odniesienia; Metody i techniki badań wi zerunku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-107-3
1. Czas transformacji - u wrót globalnie zintegrowanej gospodarki, 2. Pojęcie i istota marki narodowej, 3. Budowanie marki Atlas (studium przypadku)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338.139 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338.139 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-665-8
część I: Zrozumienie szansy. 1. Fakty o marce prywatnej. 2. Mity o marce prywatnej. 3. Przeszłość marki prywatnej. 4. Teraźniejszość marki prywatnej. 5. Przyszłość marki prywatnej. Część II: Identyfikacja szansy. 6. Raport z badania globalnego Saatchi &Saatchi X. 7. Z perspektywy kupującego. 8. Z perspektywy producenta. 9. Z perspektywy detalisty. 10. Perspektywa ogólna. Część III: "Uhandlowanie" szans producenta. 11. Gdzie jest zagrożenie, tam jest szansa. 12. Zasady podejścia do marki prywatnej. 13. Zasada 1. Podejmujcie ryzyko i żyjcie rzeczywistością. 14. Zasada 2. "Uhandlawiajcie" i bądźcie radykalni. 15. Zasada 3. Globalne kwestie społeczne i ekologiczne jutra traktujcie jako wasze dzisiejsze szanse. 16. Zasada 4. Edukujcie, prowadźcie i inspirujcie. 17. Zasada 5. Uwierzcie, że najważniejsze jest zdobycie "półki umysłu". 18. Zasada 6. Wprowadzajcie innowacje, bądźcie inżynierami wizerunku, angażujcie. 19. Zasada 7. Odzyskajcie i na nowo wymyślcie sklep. 20. Zasada 8. Kapitalizujcie swoją komunikację marketingową oraz markę - od sklepowej kasy po telewizję. 21. Zasada 9. Kooperujcie i współpracujcie przez rywalizację kooperatywną. 22. Zasada 10. Pamiętajcie, że rozwiązania dla kupującego zapewniają zysk. Część IV: "Uhandlowienie" szans detalisty. 23. Gdzie jest szansa, tam jest jeszcze większa szansa. 24. Dla detalistów: zasady marki prywatnej (od pierwszej do piątej). 25. Dla detalistów: zasady marki prywatnej (od szóstej do dziesiątej). Część V: Wnioski. 26. Wspólne wykorzystanie szans.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Marketing B2B w praktyce gospodarczej / Artur Olczak, Maciej Urbaniak. - Warszawa : Difin, 2006. - 302 s., tabl. : il. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-595-9
1. Relacje partnerskie na rynku B2B. 2. Decyzje zakupu i sprzedaży na rynku B2B. 3. Działania promocyjne na rynku B2B. 4. Zarządzanie produktem na rynku B2B. 5. Marka na rynku B2B. 6. Zarządzanie dystrybucją na rynku B2B. 7. Zarządzanie polityką cenową na rynku B2B. 8. Studia przypadków - przykłady działań marketingowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88170-45-7
Wartość, dobra nazwa i lojalnośc wobec marki, Kreowanie niszy dla marki, tworzenie, zarządzanie i działania marketingowe związane z wartością marki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-8-361040-04-0
R. I Unikac owczego pędu, R. II Dać miastu nową nazwę, R.III Sekret pierwszy - wciśnij sześć przycisków szumu, R.IV Piwo Miller Lite - marka wyprzedzająca swoje czasy, R. V Zacząć od zero - kariera Jeffa Greenfielda, R. VI Historia programu " American Idol", R. VII Sekret drugi - przyciągnij uwagę mediów, R. VIII Atak Apple Macintosh. Nieznana prawda o szumnej kampanii reklamowej, R. IX Firma ClearPlay - sądy, kontrowersje i krzyki, R. X Sekret trzeci - przyciągaj uwagę reklamą, R. XI Szum wokól Britney Spear, R XII Sekret czwart - zdobądź Szum Everest, R XIII PepsiCO kontra Coca-Cola - historia stojąca za historią, R XIV Sekret piąty - odkryj moc tworzenia, R.XV Szum wokół modelu Mustang, R.XVI Sekret szósty - ulepszaj swój produkt.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61040-72-9
1.Zrozumieć wzbierający nurt: Dlaczego nurt wzbiera? Dlaczego właśnie teraz?; Dżiu-dżitsu a technologie wzbierającego nurtu; Profil społecznotechnograficzy; 2. Wykorzystać wzbierający nurt; Strategie wykorzystania zjawiska wzbierającego nurtu; Komunikowanie się ze wzbierającym nurtem; Inspirowanie wzbierającego nurtu; Wspomaganie członków wzbierającego nurtu we wzajemnym udzielaniu sobie wsparcia; Angażowanie wzbierającego nurtu; 3. Wzbierający nurt- zmiany: Kontakt ze wzbierającym nurtem i jego wpływ na oblicze twojej firmy; Wzbierający nurt wewnątrz twojej firmy; Przyszłość wzbierającego nurtu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Marketing bez tajemnic)
ISBN: 83-208-1275-5
R.1 Nazwy, nazwy, nazwy...; R.2 Nazwa= marka+promocja; R.3 Jak to działa?; R.4 Do wyboru, do koloru; R.5 Ję zyk pod mikroskopem; R.6 Nazwa na manowcach; R.7 "Pro dukacja", badanie, logotyp; R.8 Pod ochroną prawa; R.9 Zastosowanie, promocja, wymiana.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
PiM ISM 36 / red. nauk. Ewa Bilska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008. - 159, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Prace i Materiały ISM / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Studiów Międzynarodowych ; ISSN 0137-5601 ; 36)
1. Międzykulturowe public relations jako szczególna forma międzynarodowych działań komunikacyjnych korporacji transnarodowych; 2. Prasowe relacje kampanii lobbingowej na rzecz dyrektywy usługowej; 3. Dylematy zarządzania strategicznego w mediach; 4. Marka, konsument, kultura. Nowe realia procesów budowania świadomości marki (brandingu); 5. Wartość użytkowa portalu internetowego analiza porównawcza portali Onet.pl i Allegro.pl; 6. Coolhunting jako postmodernistyczna jakościowa metoda badawcza- definicja i geneza pojęcia; 7. Marka religią? Społeczności markowe na przykładzie firmy Apple
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-246-0354-1
Wprowadzenie; Nasze poszukiwania sekretów wierności klienta wobec marki, Zasada 1. Klient chce należeć do grupy, która jest inna od wszystkich, Zasada 2. Twórców kultowych marek cechuje odwaga i determinacja, Zasada 3. Kultowe marki sprzedają styl życia, Zasada 4. Słuchaj chóru i stwórz ewangelistów kultowej marki, Zasada 5. Kultowe marki tworzą społeczności swoich klientów, Zasada 6. Kultowe marki są powszechne, Zasada 7. Kultowe marki promują wolność i czerpią siłę od swoich wrogów, Podsumowanie. Jak wykorzystać siedem złotych zasad w praktyce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1183-0
1. Zagadnienia początkowe: Marka i zarządzanie marką; 2. Określanie i ustanawianie pozycjonowania i wartości marek: Kapitał marki bazujący na konsumencie; Pozycjonowanie marki; 3. Planowanie i wdrażanie programów marketingowych marki: Wybór elementów marki służących do budowania jej kapitału; Jak opracować program marketingowy, aby zbudować kapitał marki; Integracja komunikacji marketingowej w budowaniu kapitału marki; Wykorzystywanie wtórnych skojarzeń z marką jako sposób budowania kapitału marki; 4. Mierzenie i interpretowanie wyników marki: Opracowywanie systemów mierzenia kapitału marki i zarządzania kapitałem marki; Pomiar źródeł kapitału marki. Jak wczuć się w sposób myślenia klienta; Pomiary rezultatów kapitału marki. Jak szacować wyniki rynkowe; 5. Rozwój i utrzymanie kapitału marki: Tworzenie i wprowadzenie strategii budowania świadomości marki; Wprowadzenie i nazywanie nowych produktów i rozszerzeń marki; Zarządzanie marką na przestrzeni czasu; Zarządzanie marką ponad granicami geograficznymi i segmentami rynku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Wizerunek firmy / Jerzy Altkorn. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2004. - 212 s. : tab., rys. ; 20 cm.
ISBN: 83-88936-12-3
R.1 Tożsamość i wizerunek - koncepcja i znaczenie; R.2 Adresaci wizerunku firmy; R.3 Wyróżniki tożsamości przedsiębiorstwa; R.4 Wizualizacja firmy; R.5 Tożsamo śc i wizerunek firm a strategie marketingowe; R.6 Public relations w procesie tworzenia wizerunku firmy; R.7 Zarządzanie wizerunkiem firmy w czasie; R.8 Bada nie wizerunku firmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Wizerunek firmy w mediach / Józef Szocki. - Poznań, Wrocław : PASSAT - Paweł Pietrzyk, 2008. - 181, [1] s. ; 21 cm.
(Podręczniki)
ISBN: 978-83-61053-05-7
1. Wizerunek firmy- pojęcia i miejsce w ej strategii marketingowej: Kultura organizacyjna i tożsamość firmy oraz istota i wartość jej wizerunku; Wyróżniki tożsamości firmy jako wyróżniki jej wizerunku; Pojęcie wizerunku marki. Relacje między wizerunkiem firmy a wizerunkiem marki; Znaczenie wizerunku firmy. Procesy globalizacyjne; Wizerunek firmy w jej strategii marketingowej i systemie wynikających z niej celów; 2. Wizerunek firmy w teorii zachowań: Adresaci wizerunku firmy; Oddziaływanie wizerunku firmy na zachowania nabywców; Kształtowanie postawy klienta; Adresaci wizerunku firmy jako odbiorcy mediów; 3. Zarządzanie wizerunkiem firmy: Ważniejsze teorie zarządzania; Zarządzanie firmą i jej wizerunkiem; Oddziaływanie procedur zarządzania firmą i marketingiem na jej wizerunek; 4. Działania public relations za pomocą mediów (media relations): Charakterystyka public relations; Public relations a inne formy promocji firmy; Public relations jako działanie. Pojęcie metody public relations; Perswazyjny charakter gatunków dziennikarskich; Język mediów i jego rola perswazyjna; Sugestia, manipulacja i działanie na podświadomość człowieka jako metody public relations; Typowe działania public relations; Wykorzystanie siły mediów w działaniu public relationsl Mediatyzacja polityki jako public relations aktorów politycznych; 5. Prasa w procesie wizualizacji firmy: Prasa: pojęcie i podmiot nauki; Pojęcia i typologia gazet i czasopism; Redakcja, redaktor i redagowanie; Agencje prasowe; Kolportaż prasy i jej czytelnictwo; Rynek prasowy jako rynkowy wizerunek firmy; Zalety prasy z punktu widzenia reklamy; Reklama prasowa; Wizualizacja firmy jako efekt reklamy prasowej; 6. Radio w procesie fonetyzacji firmy: Radio i jego dzieje; Radio jako sztuka; Rynek radiowy; Reklama radiowa; Fonetyzacja firmy przez radio; 7. Wykorzystanie telewizji i filmu do unaoczniania i nagłaśniania firmy: Charakterystyka telewizji; charakterystyka filmu; Telewizja i film jako sztuki; Rynek telewizyjny; Reklama telewizyjna i kinowa; Audiowizualizacja firmy przez reklamę telewizyjna i kinową; 8. Internet i multimedia w procesie zapisywania i przesyłania tekstów, obrazów i dźwięków dotyczących firmy: Charakterystyka Internetu; Multimedia i ich funkcjonowanie. Konwergencja mediów. Rynek multimediów; Konstrukcja przekazu w Internecie i multimediach; Reklama firm w Internecie i multimediach; Zapisywanie i przesyłanie tekstów, obrazów i dźwięków dotyczących firm
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
(Warsztaty Menedżerskie)
ISBN: 978-83-7561-020-8
1. Tradycyjne rozumienie wizerunku jako bariera dalszego rozwoju skutecznych działań promocyjnych: Dotychczasowe ujęcie wizerunku; Rozumienie wizerunku przez różne grupy uczestników rynku; Ograniczenia wykorzystania wizerunku we współczesnym marketingu; 2. Nowa koncepcja wizerunku równoległego: 1. Uwarunkowania powstania wizerunku równoległego; Istota wizerunku równoległego; Psychologiczne i fizyczne aspekty wizerunku równoległego; 3. Wpływ wizerunku równoległego na decyzje podejmowane przez przedsiębiorców i ich klientów: Wizerunek równoległy jako uwarunkowanie decyzji podejmowanych przez przedsiębiorców na rynku biznesowym; Stopień wpływu wizerunku równoległego na decyzje konsumentów krajowych i zagranicznych; Wykorzystanie wizerunku równoległego w procesie podejmowania decyzji na podstawie zachowań uczestników rynku; 4. Możliwości kreowania wizerunku równoległego: Analiza możliwości ingerowania w wizerunek równoległy; Podatność wizerunku równoległego na tradycyjne metody promocyjne; Nowe podejście do koncepcji kreowania wizerunku firmy i marki; 5. Znaczenie koncepcji wizerunku równoległego dla rozwoju nowych kierunków w public relations i marketingu: Wykorzystanie wizerunku równoległego w kształtowaniu opinii o kraju; Wizerunek kraju jako wizerunek równoległy przy kreowaniu wizerunku eksporterów i ich marek za granica; Nowe koncepcje działań public relations z uwzględnieniem wizerunku równoległego; Wizerunek równoległy we współczesnych kierunkach rozwoju marketingu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again