Form of Work
Książki
(19)
Status
available
(15)
only on-site
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(11)
Author
Chojna-Duch Elżbieta
(6)
Kosikowski Cezary (1942- )
(3)
Wójtowicz Wanda
(3)
Mikos-Sitek Agnieszka
(2)
Ofiarski Zbigniew
(2)
Zapadka Piotr
(2)
Grzybowski Marian
(1)
Kołaczkowski Bartosz
(1)
Postuła Igor
(1)
Ratajczak Małgorzata
(1)
Ruśkowski Eugeniusz
(1)
Werner Aleksander
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Finanse publiczne
(16)
Budżety terenowe
(10)
Prawo finansowe
(9)
Samorząd terytorialny
(6)
Bank Centralny
(4)
Podatki i opłaty lokalne
(4)
Banki
(3)
Budżet
(3)
Budżet państwowy
(3)
Dewizy
(3)
Cło
(2)
Dochody państwowe
(2)
Odpowiedzialność prawna
(2)
Podatek
(2)
Polska
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Dotacja
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Parlament
(1)
Państwo
(1)
Pieniądz
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Sądownictwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Podręczniki
(1)
26 results Filter
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-058-8
R.1 Ogólna ch-ka finansów publicznych; R.2 Publiczna polityka finansowa; R.3 Prawo finansowe jako dział pra wa; R.4 Międzynarodowe prawo finansowe; R.5 Nauka finansów publicznych i prawa finansowego; R.6 System administracji finansów publicznych; R.7 System pieniężny, dewizowy i bankowy; R.8 Zasady i problemy ogólne finansów publicznych; R.9 System budżetowy w państwie; R.10 System funduszy celowych i niektórych innych jednostek sektora finansów publicznych; R.11 System dochodów publicznych; R.12 System wydatków publicznych; R.13 System finansowy ubezpieczeń społecznych; R.14 System rachunkowości i sprawozdawczość publicznej oraz kontrola finansów publicznych; R.15 Dyscyplina finansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7059-662-2
Wstęp; 1. Geneza i ewolucja oraz zakres i znaczenie regulowania finansów publicznych w konstytucjach; 2. Budżet państwa w Konstytucji RP; 3. Skarb Państwa w Konstytucji RP; 4. Podatki i ciężary publiczne w Konstytucji RP; 5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Konstytucji RP; 6. Ustrój pieniężny państwa oraz Narodowy Bank Polski w Konstytucji RP; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0240-1
1. Wprowadzenie do problematyki badawczej; 2. Budżet jako podstawa samorządowej gospodarki finansowej; 3. Organizacyjno-prawne formy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego; 4. Źródła finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 5. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 6. Wewnętrzna kontrola finansowa samorządu; 7. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad samorządową gospodarką finansową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego / Elżbieta Chojna-Duch. - Stan prawny na 1.05.2010 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 611, [1] s. : tab. ; 21 cm.
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-339-3
1. Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Podstawy gospodarki budżetowej państwa; 3. Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; 4. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego; 5. Finanse publiczne Unii Europejskiej i finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce; 6. System pieniężny i bankowość centralna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego / Elżbieta Chojna-Duch. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.12.2011 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2012. - 619 , [1] s. : tabl. ; 21 cm.
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-918-0
1. Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Gospodarka budżetowa państwa; 3. Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; 4. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego; 5. Finanse publiczne Unii Europejskiej i finansowanie projektów z udziałem środków europejskich; 6. System pieniężny i bankowość centralna; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (wyciąg).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-049-1
I. Podstawy finansów publicznych; II. Podstawy gospodarki budżetowej państwa; III. Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; IV. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego V. Finansowanie rozwoju regionalnego; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2.IV.1997r. (wyciąg). Ustawa z dn. 26.XI.1998r. o finansach publicznych (tekst ujednolicony). Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28.XII.2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.29.XII.2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29.XII.2000r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji. Rozporządzenie Ministra finansów z dn. 29.XII.2002r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawo zdań z wykonania budżetu państw w ramach obsługi bankowej budżetu państwa. Decyzja Rady z dn. 29.IX.200r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-317-2
I. Podstawy finansów publicznych; II. Podstawy gospodarki budżetowej państwa; III. Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; IV. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego V. Finansowanie rozwoju regionalnego; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2.IV.1997r. (wyciąg). Ustawa z dn. 26.XI.1998r. o finansach publicznych (tekst ujednolicony). Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28.XII.2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.29.XII.2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29.XII.2000r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji. Rozporządzenie Ministra finansów z dn. 29.XII.2002r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawo zdań z wykonania budżetu państw w ramach obsługi bankowej budżetu państwa. Decyzja Rady z dn. 29.IX.200r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-528-0
I. Podstawy finansów publicznych; II. Podstawy gospodarki budżetowej państwa; III. Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; IV. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego V. Finansowanie rozwoju regionalnego; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2.IV.1997r. (wyciąg). Ustawa z dn. 26.XI.1998r. o finansach publicznych (tekst ujednolicony). Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28.XII.2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.29.XII.2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29.XII.2000r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji. Rozporządzenie Ministra finansów z dn. 29.XII.2002r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawo zdań z wykonania budżetu państw w ramach obsługi bankowej budżetu państwa. Decyzja Rady z dn. 29.IX.200r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-749-6
I. Podstawy finansów publicznych; II. Podstawy gospodarki budżetowej państwa; III. Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; IV. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego V. Finansowanie rozwoju regionalnego; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2.IV.1997r. (wyciąg). Ustawa z dn. 26.XI.1998r. o finansach publicznych (tekst ujednolicony). Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28.XII.2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.29.XII.2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29.XII.2000r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji. Rozporządzenie Ministra finansów z dn. 29.XII.2002r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawo zdań z wykonania budżetu państw w ramach obsługi bankowej budżetu państwa. Decyzja Rady z dn. 29.IX.200r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-884-4
Cz.I Prawo finansowe jako dział prawa publicznego i dyscyplina naukowa: 1. Prawo finanoswe jako dział prawa publicznego, 2. Prawo finansowe jako dyscyplina naukowa i dydaktyczna. Cz.II Prawo walutowe, 3. Prawo dewizowe. Cz.III Prawo finansowe dochodów publicznych: 5. Charakterystyka ogólna dochodów publicznych, 6. Podatki i prawo podatkowe, 7. Prawo zobowiązań podatkowych, 8. Prawo o postępowaniu podatkowym, 9. Prawo o podatkach, 10. Prawo o pozostałych dochodach publicznych. Cz.IV Prawo finansowe sektora finansów publicznych: 11. Sektor finansów publicznych jako przedmiot prawa finansowego, 12. Prawo finansowe wydatków publicznych, 13. Prawo budżetowe, 14. Prawo budżetowe samorządu terytorialnego, 15. Regulacje prawne dotyczące pozyskiwania i wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-576-0
Cz. I Pojęcie pomocy publicznej: 1. Pojęcie pomocy publicznej i zakaz jej przyznawania, 2. System źródeł wspólnotowego prawa pomocy publicznej, 3. System udzielania pomocy publicznej na poziomie państw członkowskich. Cz. II Reglamentacja udzielania pomocy publicznej: 1. Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej, 2. Nadzór nad przyznawaniem pomocy publicznej. Cz. III Polityka subwencyjna: 1. Pomoc publiczna jako instrument polityki gospodarczej, 2. Finansowanie pomocy publicznej, 3. Tworzenie prawa gospodarczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo finansowe / Zbigniew Ofiarski. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 326 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-506-0
1. Sektor finansów publicznych - zagadnienia podstawowe, 2. Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, 3. Budżet państwa - aspekty materialnoprawne, 4. Procedura budżetowa w zakresie budżetu państwa, 5. Dochody i wydatki samorządowego podsektora finansów publicznych, 6. Przychody i rozchody w samorządowym podsektorze finansów publicznych, 7. Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego, 8. Organizacja i gospodarka finansowa w podsektorze ubezpieczeń społecznych, 9. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo finansowe / Zbigniew Ofiarski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 475 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1159-3
1. Sektor finansów publicznych - zagadnienia podstawowe, 2. Jednostki organizacyjne sektora finasów publicznych, 3. Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz ustawa budżetowa i budżet państwa - aspekty materialnoprawne, 4. Procedura budżetowa w zakresie budzetu państwa, 5. Dochody i wydatki jednsotek samorządu terytorialnego oraz ich związków, 6. Przychody i rozchody samorządowych jednsotek organzacyjnych sektora finansów publicznych, 7. Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego, 8. Organizacja i gospodarka finansowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 9. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo finansów publicznych / Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr Zapadka. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H.Beck , 2018. - XIV, [2], 259 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-815-8002-1
Zawiera: Rozdział I. Zagadnienia ogólne finansów publicznych: § 1. Pojęcie finansów publicznych; § 2. Funkcje finansów publicznych; § 3. Podstawy prawne; § 4. Jawność i przejrzystość finansów publicznych. Rozdział II. Nauka o pieniądzu: § 5. Pojęcie pieniądza; § 6. Pieniądz gotówkowy; I. Jednostki pieniężne; II. Znaki pieniężne; III. Obrót wekslowy; § 7. Pieniądz bezgotówkowy; I. Pieniądz bankowy – zagadnienia wstępne; II. Rachunki bankowe; III. Rozliczenia pieniężne; IV. Kredyt; V. Pożyczka; VI. Akredytywa; VII. Bankowość elektroniczna; § 8. Pieniądz elektroniczny; I. Instrumenty płatnicze; II. Pieniądz elektroniczny; § 9. Prawo dewizowe; I. Obrót dewizowy; 1. Obrót dewizowy z zagranicą; 2. Obrót wartościami dewizowymi w kraju; II. Ograniczenia obrotu dewizowego; 1. Ograniczenia wynikające z art. 9 PrDew; 2. Ograniczenia wynikające z art. 10 PrDew; 3. Zezwolenia dewizowe; III. Działalność kantorowa. Rozdział III. Polityka pieniężna: § 10. Pojęcie inflacji; § 11. Narodowy Bank Polski; I. Funkcje banku centralnego; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Forma instytucjonalna, cel podstawowy, zadania; 3. Niezależność Narodowego Banku Polskiego, współdziałanie z organami państwa; II. Organizacja Narodowego Banku Polskiego; 1. Organy Narodowego Banku Polskiego; 1.1. Prezes NBP; 1.2. Rada Polityki Pieniężnej; 1.3. Zarząd NBP; 1.4. Struktura organizacyjna; III. Podstawowe zadania Narodowego Banku Polskiego; 1. Działalność emisyjna; 2. Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego; 3. Działalność dewizowa; 4. Prowadzenie rachunków bankowych; IV. Gospodarka finansowa NBP; § 12. Europejski System Banków Centralnych; I. Podstawowe cele i funkcje ESBC; II. Struktura organizacyjna; III. Niezależność; IV. Kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej przez ESBC; § 13. Kryteria konwergencji. Rozdział IV. Prawo budżetowe: §.14. Budżet państwa; I. Budżet państwa, ustawa budżetowa, Wieloletni Plan Finansowy Państwa; II. Dochody i wydatki budżetu; III. Klasyfikacja budżetowa; IV. Dług publiczny, deficyt; V. Procedura budżetowa; VI. Wykonywanie ustawy budżetowej; VII. Jednostki sektora finansów publicznych; §.15. Budżet jednostek samorządu terytorialnego; I. Budżet jednostek samorządu terytorialnego, uchwała budżetowa, wieloletnia prognoza finansowa; II. Procedura budżetowa; III. Wykonywanie budżetu. Rozdział V. Prawo podatkowe: § 16. Zagadnienia wstępne; § 17. Ordynacja podatkowa; I. Obowiązek podatkowy; II. Zobowiązanie podatkowe; III. Powstanie zobowiązania podatkowego; IV. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego; 1. Zapłata; 2. Przejęcie własności w postępowaniu egzekucyjnym; 3. Przeniesienie własności; 4. Pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta; 5. Potrącenie; 6. Zaliczenie nadpłaty; 7. Umorzenie zaległości; 8. Zaniechanie poboru; 9. Przedawnienie; 10. Zwolnienie z obowiązku zapłaty; V. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego; 1. Zabezpieczenie przedegzekucyjne; 2. Zabezpieczenie dobrowolne; 3. Hipoteka przymusowa; 4. Zastaw skarbowy; VI. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe; 1. Odpowiedzialność podatnika; 2. Odpowiedzialność małżonka podatnika; 3. Odpowiedzialność płatnika/inkasenta; 4. Odpowiedzialność następcy prawnego; 5. )Odpowiedzialność osoby trzeciej; § 18. Podatki dochodowe; I. Podatek dochodowy od osób fizycznych; II. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych; III. Podatek dochodowy od osób prawnych; § 19. Podatki obrotowe; I. Podatek od towarów i usług; II. Podatek akcyzowy; III. Podatek od gier hazardowych; IV. Podatek od czynności cywilnoprawnych; § 20. Podatki majątkowe; I. Podatek rolny; II. Podatek leśny; III. Podatek od nieruchomości; IV. Podatek od spadków i darowizn; § 21. Podatki i opłaty lokalne. Rozdział VI. Rynek finansowy: § 22. Pojęcie rynku finansowego; § 23. Podmioty rynku finansowego; I. Banki; II. Firmy inwestycyjne; III. Fundusze inwestycyjne; IV. Fundusze emerytalne; V. Zakłady ubezpieczeń; § 24. Nadzór ostrożnościowy (KNF); § 25. Sieć bezpieczeństwa finansowego (Safety Net).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo finansów publicznych / Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr Zapadka. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 249, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-1160-9
1. Zagadnienia ogólne; 2. Nauka o pieniądzu; 3. Polityka pieniężna; 4. Prawo budżetowe; 5. Prawo podatkowe; 6. Runek finansowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Marian Grzybowski. - Białystok : Temida 2, 2008. - 423,[1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-89620-8
1. pojęcie, przedmiot i źródła prawa konstytucyjnego, 2. Konstytucja jako podstawowe źródło prawa konstytucyjnego, 3. Etapy rozwoju współczesnego polskiego konstytucjonalizmu, 4. Podstawowe zasady ustrojowe, 5. Konstytucje wolności, prawa i obowiązki czlowieka i obywatela, 6. Konstytucyjny system źródeł prawa, 7. System organów państwowych, 8. Instytucje demokracji bezpośredniej, 9. Prawo wyborcze do parlamentu. Status prawny posłów i senatorów, 10. parlament Rzeczpospolitej Polskiej, 11. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, 12, Rada MInistrów i administracja rządowa, 13. Samorząd terytorialny, 14. Wladza sadownicza. Wymiar sprawiedliwości, 15. Trybunał Konstytucyjny, 16. Trybunał Stanu, 17. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, 18. Finanse publiczne, 19. Stany nadzwyczajne, 20. Rzeczpospolita Polska w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-044-1
1. Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego. 2. Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych. 3. Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa. 4. Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 5. Elementy teorii podatku. 6. Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe. 7. Podatki państwowe. 8. Podatki samorządowe. 9. Opłaty. 10. Podstawy prawa celnego. 11. Podstawy publicznego prawa bankowego. 12. Podstawy prawa dewizowego. 13. Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego / red. Wanda Wójtowicz. - Wyd. 7 Stan prawny na 31.07.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2014. - 421, [3] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer SA.)
ISBN: 978-83-7601-044-1
1. Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych; 3. Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa; 4. Ogólna charakterystyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego; 5. Elementy teorii podatku; 6. Zobowiązanie podatkowe i postępowanie podatkowe; 7. Podatki państwowe; 8. Podatki samorządowe; 9. Opłaty; 10. Podstawy prawa celnego; 11. Podstawy publicznego prawa bankowego; 12. Podstawy prawa dewizowego; 13. Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego / red. Wanda Wójtowicz. - Wyd. 8 Stan prawny na 31.08.2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2017. - 509 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer SA.)
ISBN: 978-83-8107-684-5
1. Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych; 3. Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa; 4. Ogólna charakterystyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego; 5. Elementy teorii podatku; 6. Zobowiązanie podatkowe i postępowanie podatkowe; 7. Podatki państwowe; 8. Podatki samorządowe; 9. Opłaty; 10. Podstawy prawa celnego; 11. Podstawy publicznego prawa bankowego; 12. Podstawy prawa dewizowego; 13. Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again