Form of Work
Książki
(54)
Status
available
(37)
only on-site
(30)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(39)
Czytelnia
(30)
Author
Garlicki Leszek (1946- )
(14)
Brzeziński Bogumił
(5)
Matuszewski Wojciech
(5)
Morawski Wojciech
(5)
Olesińska Agnieszka
(5)
Wernik Andrzej
(3)
Borodo Andrzej
(2)
Cieślak Rafał
(2)
Kleer Jerzy
(2)
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
(2)
Kosikowski Cezary (1942- )
(2)
Owsiak Stanisław
(2)
Zdanukiewicz Julia
(2)
Balcerzak Adam P
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Brzozowska Krystyna
(1)
Choroszczak Jerzy
(1)
Famulska Teresa
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Guziejewska Beata
(1)
Karpiński Andrzej
(1)
Kocot Maria
(1)
Kraj Kamil M
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Lasiński-Sulecki Krzysztof
(1)
Lasota Sonia
(1)
Mackiewicz Marta
(1)
Malinowska-Misiąg Elżbieta
(1)
Mamoń Agnieszka
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz
(1)
Mikulec Marek
(1)
Misiąg Franciszek
(1)
Misiąg Wojciech
(1)
Niedzielski Adam
(1)
Niżnik Joanna
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Osiatyński Jerzy
(1)
Patrzałek Leszek
(1)
Pietrzak Bogusław
(1)
Piskrzyńska Katarzyna
(1)
Polański Zbigniew
(1)
Pomorska Alicja
(1)
Poznańska Krystyna
(1)
Pudło Anna
(1)
Półtorak Magdalena
(1)
Rodak Lidia
(1)
Rogalska Elżbieta
(1)
Romanyuk Nataliya
(1)
Rosati Dariusz K
(1)
Samojlik Bazyli
(1)
Schuilenburg K.A
(1)
Tomalak Marcin
(1)
Tomkiewicz Jacek
(1)
Walczuk Konrad
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Witkowski Zbigniew
(1)
Woźniak Barbara
(1)
Zalasiński Adam
(1)
Łacny Justyna
(1)
Świeca Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(42)
Country
Poland
(54)
Language
Polish
(54)
Subject
Finanse publiczne
(46)
Samorząd terytorialny
(19)
Budżety terenowe
(16)
Prawo państwowe
(16)
Prezydentura (urząd)
(16)
Stany nadzwyczajne
(16)
Parlament
(15)
Referendum
(15)
Polska a Unia Europejska
(14)
Sądownictwo konstytucyjne
(14)
Budżet państwowy
(13)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(13)
Unia Europejska
(13)
Podatek
(11)
Dług państwowy
(9)
Prawo finansowe
(9)
Fundusze celowe
(7)
Ubezpieczenia społeczne
(7)
Bank centralny
(5)
Cło
(5)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(5)
Narodowy Bank Polski
(5)
Pomoc publiczna
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Ubezpieczenia chorobowe
(5)
Budżet
(4)
Sektor publiczny
(4)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Globalizacja
(3)
Polska
(3)
Euro (pieniądz)
(2)
Finanse
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Państwo dobrobytu
(2)
Pieniądz
(2)
Prawa człowieka
(2)
Programy pomocowe UE
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Rzecznik praw obywatelskich
(2)
Rząd (organ państw.)
(2)
Sądownictwo
(2)
Służba zdrowia
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Akcjonariusze
(1)
Banki
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Dewizy
(1)
Dyscyplina finansów publicznych
(1)
Dług publiczny
(1)
Emerytura
(1)
Facebook
(1)
Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce
(1)
Fundusze
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Giełda
(1)
Giełda Papierów Wartościowych
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Konkurencja
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Koszty
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Kryzys finansowy 2007 r.
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce lokalnej
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka publiczna
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
54 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-010-3
1. Gospodarki europejskie w dobie globalizacji: Państwo a wyzwania nowej globalnej gospodarki XXI wieku; Globalizacja- wyzwanie współczesnej gospodarki; Stosunki ekonomiczne UE z Chinami; Sukces polityki gospodarczej rządu Irlandii; Determinanty tempa procesów restrukturyzacji technologicznej w krajach postsocjalistycznych; 2. Integracja gospodarcza Europy jako element procesu globalizacji: Sytuacja gospodarcza Słowenii w kontekście integracji z UE; Współpraca gospodarcza z Niemcami jako czynnik rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej; Strefa euro w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych; Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych w nowych krajach członkowskich UE; Podstawy swobody przepływu pracowników w UE; Polityka regionalna a rozwój gospodarczy w UE; 3. Finanse publiczne a globalizacja: Wpływ finansów publicznych na rozwój społeczno-ekonomiczny Niemiec w warunkach globalizacji; Reformy niemieckiego systemu emerytalnego: znaczenia dla systemu gospodarczego; Metody pomiaru szarej strefy; 4. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy: Realizacja Strategii Lizbońskiej w latach 2001-2005; Charakterystyka inwestycji private equity/venture capital w Europie; Zarządzanie wiedzą w aspekcie realizacji złożonych i niepowtarzalnych przedsięwzięć; Najsilniejsze uwarunkowania transferu wiedzy w firmach IT; 5. Dylematy prawno-ekonomiczne ochrony środowiska w Unii Europejskiej: Pomoc publiczna na cele związane z ochroną środowiska w wybranych "starych" krajach UE; Konkurencja cenowa a koszty ochrony środowiska- aspekty prawne i ekonomiczne; Efektywność ekologiczna przedsiębiorstw w świetle informacji ujawnianych w raportach środowiskowych; Kontrowersje związane z istotą opłat i podatków ekologicznych; 6. Przedsiębiorstw w realiach globalnej konkurencji: Wybrane aspekty fuzji i przejęć w kontekście wpływu na efektywność działania przedsiębiorstwa; Wpływ fuzji i przejęć na wartość przedsiębiorstwa; Przywództwo w organizacji- różne aspekty przywództwa w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych; Zaufanie jako czynnik zarządzania zasobami ludzkimi; Istota konkurencyjności przedsiębiorstw w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; Sieć jako koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP; Organizacja wirtualna szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw; Wybór miedzy likwidacją a restrukturyzacją upadłościową- propozycja modelu; Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej optymalizacja- definicja, mierniky i determinanty; Metody zarządzania kosztami pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1810-9
1. Europejski Model Społeczny. Osiągnięcia, problemy i kierunki zmian. 2. Polityka społeczna w Unii Europejskiej. 3. Analiza wydatków sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej. 4. Funkcjonowanie rynku pracy w Unii Europejskiej. 5. Systemy emerytalne. 6. Kwestie zdrowia i opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. 7. Efektywność systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-654-5
Część I: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe. 1. Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych. 2. Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro. 3. Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji. 4. Samorząd terytorialny jako główny kreator rozwoju lokalnego i regionalnego. 5. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich. 6. Redystrybucyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej. 7. Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce. 8. Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej. 9. New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? 10. Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w Polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej. 11. Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej. 12. Budżet Unii Europejskiej - kierunki reformy. Część II: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych. 13. System gwarantowania depozytów w krajach Unii Europejskiej - uwarunkowania działalności i propozycje zmian dla systemu polskiego. 14. Wdrażanie postaniowień Nowej Umowy Kapitałowej w Unii Europejskiej. 15. Międzynarodowy Rynek Private Banking. 16. Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wniosek dla Polski 17. Komparatystyka systemów finansowych. 18. Inwestycje zagraniczne na polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005. Wpływ inwestycji private equity na rozwój gospodarczy. 20. Wybrane formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 21. Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowanie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 22. Rola afiliacji Banku Światowego a Polska. 23. Nowa międzynarodowa architektura finansowa z perspektywy Unii Europejskiej. 24. Rynki ubezpeiczeniowe wybranych krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2559-0
R.I Ogólne problemy finansów publicznych we współczesnych doktrynach, R.II Wybrane zagadnienia budżetu państwa i systemu podatkowego, R.III Wydatkowanie środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej, R.IV Finanse jednostek samorządu terytorialnego, terytorialnego. V Finanse międzynarodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1728-7
Wstęp, I. Finanse publiczne-zagadnienia ogólne, II. Wydatki publiczne, III. Dochody publiczne, IV. Równowaga budżetowa i deficyt, V. Ekonomiczne konsekwencje deficytów budżetowych, VI. Dług publiczny, VII. Polityk afiskalna, VIII. Budżet i procedury budżetowe, IX. Niektóre szczególne zagadnienia polityki fiskalnej, X. Finanse Unii Europejskiej, Aneks:Finanse publiczne i polityka fiskalna w Polsce w latach 1989-2005.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1931-1
1. Finanse publiczne - zagadnienia ogólne; 2. Wydatki publiczne; 3. Dochody publiczne; 4. Równowaga budżetowa i deficyt; 5. Ekonomiczne konsekwencje deficytów budżetowych; 6. Dług publiczny; 7. Polityka fiskalna; 8. Budżet i procedury budżetowe; 9. Niektóre szczególne zagadnienia polityki fiskalnej; 10. Finanse Unii Europejskiej; Aneks: Finanse publiczne i polityka fiskalna w Polsce w latach 1989-2009 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Andrzej Wernik. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 279, [1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-2167-3
1. Finanse publiczne- zagadnienia ogólne; 2. Wydatki publiczne; 3. Dochody publiczne; 4. Równowaga budżetowa i deficyt; 5. Ekonomiczne przyczyny i konsekwencje deficytów budżetowych; 6. Dług publiczny; 7. Europejskie regulacje dotyczące finansów publicznych; 8. Polityka fiskalna; 9. Budżet i procedury budżetowe; 10. Niektóre szczególne zagadnienia polityki fiskalnej; 11. Finanse Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Jerzy Osiatyński. - Wyd.2 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 309 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14593-4
1. Podstawowe pojęcia i definicje 2. Budżet państwa - pojęcia dochodów, wydatków, deficytu budżetowego i długu publicznego 3. Finanse publiczne a polityka gospodarcza państwa 4. System podatkowy i polityka podatkowa w Polsce 5. Zasady opracowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa 6. Analiza budżetu państwa na dany rok 7. Finanse samorządu terytorialnego 8. Formy pomocy finansowej dla przedsiębiorców 9. Skonsolidowany sektor finansów publicznych 10. Państwowy dług publiczny 11. Dyscyplina finansowa i kontrola wewnętrzna 12. Finanse publiczne a Unia Europejska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88463-46-2
1.Polska w drodze do strefy EURO, 2.Finanse publiczne a rozwój polskiej gospodarki, 3.Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej na drodze do EURO, 4.Członkowstwo w UE a polski system finansów publicznych, 5.Przyczyny zmian strukturalnych w strukturze budżetu wspólnotowego UE, 6.Wieś i rolnictwo wobec reformy finansów publicznych. Dylematy wokół rozwoju gospodarczego, 7.Rola polityki podatkowej w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 8.Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w gospodarkach postsocjalistycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / Gdańska Akademia Bankowa, Uniwersytet Gdański.Katedra Finansów. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw ; Tom 4)
ISBN: 83-87885-42-8
1. Zarządzanie długami publicznymi w Unii Europejskiej. 2. Skuteczność kontroli podatkowej a działalność urzędów skarbowych w Polsce. 3. Ekologiczna reforma podatkowa w krajach OECD. 4. Skutki zmiany ulgi budowlano-mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej. 5. Własne źródła dochodów budżetowych Wspólnot Europejskich. 6. Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w regionach zacofanych w latach 1994-1999. 7. Usługi społeczne w działalności samorządu terytorialnego. 8. Wpływ ograniczenia w odliczeniu podatku VAT na działalność polskich przedsiębiorstw. 9. Kontrola a audyt w jednostkach samorządu terytorialnego - przesłanki i ograniczenia. 10. Wpływ procesów globalizacji gospodarki na finanse samorządu terytorialnego. 11. Dylemat wyboru systemu finansowania gminnych inwestycji. 12. Współczesna rola międzynarodowych instytucji finansowych w rozwiązywaniu problemu globalnego zadłużenia na przykładzie krajów najuboższych. 13. Kryteria obiektywizacji subwencji dla samorządu terytorialnego na przykładzie Standard Spending Assessments w Wielkiej Brytanii. 14. Podatki pośrednie a gospodarka elektroniczna. 15. Rynek agentów emisji obligacji gminnych w Polsce w latach 1996-2001. 16. Prywatyzacja podmiotów komunalnych jako źródło pozyskiwania dodatkowych środków finansowych w polskich gminach. 17. Kondycja finansowa miast n a prawach powiatu. 18. Ograniczenia świadczenia usług z zakresu użyteczności publicznej w gminie. 19. Ograniczenie bezrobocia osób niepełnosprawnych z wykorzystanie m środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 1999-2000 (na przykładzie Łomży). 20. Dochody z majątku komunalnego i wydatki z nim związane w Poznaniu w latach 1999-2000. 21. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 22 . Tendencje w dochodach i wydatkach sektora publicznego w latach 1995-2001 a tempo wzrostu PKB. 23.Źródła dochodów wspólnot autonomicznych w Hiszpanii. 24. Dług publiczny jako nieodłączny element współczesnej gospodarki. 25. Obligacje komunalne jako instrument finansowani a działalności jednostek samorządu terytorialnego. 26. Zasady finansowania samorządu regionalnego. 27. System dotacji zasilających podmioty działające w sferze kultury w gminie w Polsce w latach 1991-2002. 28. Współczesne tendencje zmian poziomu wydatków publicznych. 29. Cechy przedmiotowego mechanizmu finansowania szpitala. 30. Propozycje zmian i zmiany w polskim systemie podatkowym na tle tendencji światowych. 31. Aktywny system kreowania zasobów finansowych na poziomie jednostek samorządu terytorialnego warunkiem podnoszenia konkurencyjności regionów. 32. Koncepcje wykorzystania instrumentów finansowych dla ratowania zadłużonej służby zdrowia w Polsce. 33. Pomoc publiczna w krajach Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Beata Guziejewska. - Warszawa : PLACET, [b.r.]. - 198, [2] s. : rys.; tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7561-059-8
1. Globalizacja i jej konsekwencje dla systemu finansów publicznych; 2. Wpływ globalizacji na dochody i wydatki publiczne (wybrane aspekty); 3. Decentralizacja finansów publicznych w dobie globalizacji; 4. Sterowność systemu finansów publicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8030-009-5
Zawiera: Wprowadzenie; Fundusze unijne w rozwoju regionalnym Polski - priorytety, działania i zmiany; Znaczenie venture capital w finansowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw; Prawne uwarunkowania emisji obligacji przychodowych a potencjalne szanse i zagrożenia dla jednostek samorządu terytorialnego jako emitentów; Portal społeczności owy Facebook jako kanał przepływu informacji wśród studentów szkół wyższych w województwie śląskim; udział podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu lokalnej polityki ochrony zabytków; Rewitalizacja małych i średnich miast Mazowsza w latach 2007-2013. Dylematy i wyzwania; Rola prezydenta w moderowaniu dyskursu publicznego na podstawie rozmów o przyszłości Republiki Słowenii, zainicjowanych przez prezydenta Janeza Drnovška.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89443-95-3
1.Rozliczenia budżetowe Polski z unią Europejską, 2.Załozenia do obliczeń, 3.Jak mierzyć wpływ akcesji na finanse państwa, 4.Wyniki symulacji finansowych, 5.Dostosowanie sektora publicznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-0152-7
Cz.I System finansów jednostek samorządu terytorialnego: 1. Kwestie ogólne systemu jednostek samorządu terytorialnego, 2. Budżet jednosteki samorządu terytorialnego, 3. Procedura budzetowa, 4. Dochody i wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, 5. Deficyt budzetowy i dług jednsotek samorządu terytorialnego. Cz.II Mechanizmy realizacji polityk unijnych: 6. Ogólne pojecia, zasady i podstawy prawne polityk unijnych, 7. Fundusze i inicjatywy wspólnotowe, 8. Dokumenty programowe, 9. System instytucjonalny - założenia ogólne. Cz.III Pozyskiwanie środków europejskich przez polskie samorządy: 13. Procedura związana z ubieganiem się o dofinansowanie, 14. Projekty partnerskie jednostek samorządu terytorialnego a środki europejskie, 15. Dotychczasowe doswiadzenia w wykorzystaniu funduszy unijnych przez polskie samorządy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0790-1
I. System finansów jednostek samorządu terytorialnego: 1. Kwestie ogólne systemu finansów jednostke samorządu terytorialnego; 2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego; 3. Procedura budżetowa; 4. Dochody i wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego; 5. Deficyt budżetowy i dług jednostek samorządu terytorialnego; II. Mechanizmy realizacji polityk unijnych: 6. Ogólne pojęcia, zasady i podstawy prawne polityk unijnych; 7. Fundusze i inicjatywy unijne; 8. Dokumenty programowe; 9. System instytucjonalny- założenia ogólne; III. Środki Unii Europejskiej w polskim systemie finansów publicznych: 10. Status prawny środków europejskich; Tryb dokonywania płatności i rozliczeń środków przeznaczonych na realizację narodowej strategii spójności w latach 2007-2013; 12. Gospodarowanie środkami europejskimi a dyscyplina finansów publicznych; IV. Pozyskiwanie środków europejskich przez polskie samorządy: Procedura związana z ubieganiem się o dofinansowanie; Projekty partnerskie jednostek samorządu terytorialnego a środki europejskie; 15. Partnerstwo publiczno-prywatne z wykorzystaniem środków europejskich (projekty hybrydowe); 16. Dotychczasowe doświadczenia w wykorzystywaniu funduszy unijnych oraz ogólne założenia polityki spójności na lata 2014-2020.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7278-243-3
1.działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego - skala i źródła finansowania. 2.Wykorzystanie nowych instrumentów zarządzania długiem publicznym w Polsce. 3.System podatkowy - Kierunki ewolucji. 4.tendencje i kierunki zmian w polskiej polityce fiskalnej na drodze do Unii Europejskiej i strefy euro. 5.Realizacja strategii lizbońskiej w sferze pomocy publicznej. 6.Zakres i mozliwości analizy finansowej podmiotów sektora publicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-93-2
Cz. I Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw:1. Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym; 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej; 3. Wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy. Ewolucja orientacji spółek publicznych w świetle badań empirycznych; 4. Kapitał menedżerski oferowany przez fundusze venture capital/private equity jako źródło wzrostu wartości spółek portfelowych; 5. Wykorzystanie Valute at Risk w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; 6. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa; 7. Tworzenie wartości w sieciach przedsiębiorstw; 8. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia. Cz. II Instrumenty finansowe i prawne zwiększania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw: 9. Fundusze poręczeń kredytowych a bankowe finansowanie przedsiębiorstw; 10. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z własności przemysłowej podatkami dochodowymi; 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z depozytów bankowych jako jeden z elementów tworzenia jednolitego rynku usług finansowych w ramach Strategii Lizbońskiej; 12. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - nowa koncepcja postrzegania wartości przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy; 13. Zarządzanie kosztami w prowadzeniu działalności gospodarczej warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; 14. Ekonomiczna wartość dodana - szansa na wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw? Cz. III Rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach: 15. Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa; 16. Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1944-1
Cz.1 Finanse publiczne w warunkach kryzysu: Zasady budżetowe w warunkach kryzysu finansów publicznych; Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu; Trudności Francji i Polski w równoważeniu finansów publicznych; Polityka podatkowa jako jeden z elementów zarządzania finansami publicznymi; VAT jako instrument polityki fiskalnej w warunkach kryzysu gospodarczego; Pomoc publiczna a inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych - koncepcja zmian; Pomoc publiczna w dobie kryzysu finansów publicznych - perspektywa Unii Europejskiej; Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa; Rola przedsiębiorców w zasilaniu budżetu państwa; Racjonalizacja wydatków budżetowych z wykorzystaniem metodologii ZWRE; Istota i zakres reorganizacji sektora finansów publicznych w świetle nowej regulacji ustawowej; Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej; Koncepcja reformy ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych. Cz.2 Zarządzanie finansami publicznymi: Paradygmat zarządzania finansami publicznymi; Doskonalenie i rozwój budżetu zadaniowego w Polsce jako narzędzia efektywnego zarządzania finansami publicznymi; Wieloletnie planowanie budżetowe a jakość finansów publicznych; Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania finansami sądów powszechnych i edukacji ekonomicznej; Pomiar sprawności realizacji zadań publicznych na przykładzie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury; Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych w świetle nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi; Odpowiedzialność za szkody spowodowane decyzjami w sektorze finansów publicznych; O potrzebie poprawy efektywności wydatków na budowlane zamówienia publiczne; Partnerstwo publiczno-prywatne a nowe finanse publiczne; Rachunkowość zadaniowa jako narzędzie wspomagające budżetowanie wydatków w ujęciu zadaniowym; Problemy implementacji budżetu zadaniowego w powiatach; Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej jako instrument zarządzania finansami publicznymi w warunkach kryzysu. Cz.3 Finanse samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu: Filozofia nowego zarządzania publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego a praktyczne implikacje; System prawno-finansowy samorządu terytorialnego a kryzys finansów lokalnych - uwagi teoretyczne i polskie doświadczenia; Uwarunkowania racjonalizacji wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego; Sytuacja finansowa JST w Polsce w warunkach kryzysu sektora finansów publicznych; Elastyczność zarządzania finansami samorządowymi w warunkach wahań koniunkturalnych; Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu; Zmienność dochodów podatkowych gmin a możliwość oddziaływania na gospodarkę lokalną w warunkach kryzysu; Wpływ kryzysu finansowego na dochody wyrównawcze jednostek samorządu terytorialnego; Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu; Ocena procedur zaciąganie długu przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle utrzymania płynności finansowej; Ocena przydatności wskaźnika dochodów podatkowych do wyznaczania kwot subwencji wyrównawczej dla gmin (na przykładzie gmin powiatu siedleckiego); Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jako źródła zagrożenia sytuacji finansowej samorządów powiatowych i wojewódzkiego na Dolnym Śląsku; Analiza zależności pomiędzy saldami bieżącymi, majątkowymi i ogólnymi budżetów gmin w latach 2004-2008; Podatki i opłaty ekologiczne w Polsce w świetle definicji i klasyfikacji Eurostatu; Współfinansowanie przez wykonawców budowy obiektów administracji samorządowej wobec limitów zadłużenia JST; Efektywność usług publicznych w świetle badań nad powiatami dolnośląskimi; Zewnętrzne źródła finansowania samorządu gminnego w Niemczech - wybrane aspekty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-0222-7
1. Podstawy prawne ochrony interesów finansowych; 2. Podstawy prawne funkcjonowania polityki spójności; 3. Czyny naruszające interesy finansowe Unii; 4. Obowiązki państw członkowskich w zakresie ochrony interesów finansowych Unii w dziedzinie polityki spójności; 5. Obowiązki instytucji Unii w zakresie ochrony interesów finansowych Unii w dziedzinie polityki spójności; 6. Karnoprawne obowiązki ochrony interesów finansowych Unii; Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again