Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Głuchowski Jan
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Sochacka-Krysiak Hanna
(1)
Szołno-Koguc Jolanta
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Finanse publiczne
(2)
Budżety terenowe
(1)
Pomorska, Alicja (1940- )
(1)
Prawo finansowe
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-345-4
Cz.I Rola samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych: Pojęcie oraz atrybuty samorządu terytorialnego jako odrębnego związku publiczno-prawnego; Samorząd terytorialny w systemie władzy i administracji publicznej demokratycznego państwa; Zarys ewolucji pojęcia samorządu terytorialnego a kształtowanie się stosunków między samorządem a państwem; Miejsce samorządu terytorialnego w sektorze publicznym; Struktura samorządu terytorialnego; Decentralizacji terytorialna w świetle Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego; Zasięg, rodzaje i formy realizacji lokalnych zadań publicznych w Polsce; Cz.II Finansowanie loaklnych zadan publicznych: Źródła finansowania lokalnych zadań publicznych a problem samodzielności jednostek samorządu terytorialnego; Samorządowe dochody własne; System zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych; Potrzeby i wydatki inwestycyjne w samorządzie terytorialnym a możliwości i źródła ich finansowania; Zasady i formy pozyskiwania przychodów zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego; Lokalny dług publiczny w RP. Poziom, struktura, zagrożenia, ograniczenia; Planowanie i prognozowanie budżetów samorządowych; Zasady wykonywania budżetów samorządowych; Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki oraz finansów samorządu terytorialnego; Nowe zarządzanie publiczne a perspektywy ewolucji działalności gospodarczo-finansowej jednostek samorządowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2828-4
I. Dorobek naukowy finansów publicznych i prawa finansowego: O szlacheckiej schizofrenii, czyli o trudnych początkach polskiego prawa finansowego ; Finanse publiczne jako nauka ekonomiczna ; Prawo finansowe jako dział prawa ; Audyt wewnętrzny w Polsce - kierunki ewolucji i znaczenie w jednostkach sektora publicznego po 1990 roku ; Dyscyplina finansów publicznych w Polsce ( ewolucja rozwiązań prawnych ) ; Źródła prawa finansowego, problemy legislacji finansowej ; Jurydyzacja opodatkowania ; Zarządzanie finansami publicznymi i ich administracja ; Pieniądz oraz rozwój systemu pieniężnego w Polsce ; Centralny bank państwa i jego funkcje ; Euro w polskim systemie pieniężnym ; Istota i modele prawa dewizowego oraz ich ewolucja w Polsce ; Rynek finansowy w Polsce ; Budżet państwa a zasady budżetowe ; Problem debudżetyzacji finansów państwa ; Programowanie budżetowe - stan teorii i praktyki - perspektywa polska ; Wydatki budżetowe w Polsce ( ewolucja i stan obecny ) ; Ustrojowe problemy tworzenia i kontroli budżetu państwa ; Charakter prawny ustawy budżetowej - nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? ; Pozabudżetowe fundusze celowe w Polsce ( ewolucja problemu ) ; Równowaga budżetowa i jej brak ( deficyt budżetowy ) w Polsce ; Dług publiczny w Polsce ; Samodzielność finansowa organów lokalnych w Polsce ; Prawna i ekonomiczna charakterystyka budżetów jednostek samorządu terytorialnego ; Pojęcie podatku, rodzaje podatków ; Konstrukcja prawna instytucji podatku ; Ewolucja systemu i prawa podatkowego w Polsce ; Podatki dochodowe w Polsce ( ewolucja konstrukcji ) ; Problemy opodatkowania rolnictwa w Polsce ; Problemy odrębnego opodatkowania przedsiębiorców ( działalności gospodarczej ) ; Polskie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - próba podsumowania dorobku polskiej doktryny ; Koncepcje opodatkowania niodpłatnego nabycia majątku ; Problem podatków lokalnych i dochodów budżetowych organów lokalnych ; Ustawa i uchwała daninowa ; Opłaty publiczne a inne formy władczych dochodów publicznych ; Dopłaty publiczne ; Cło i inne należności celne ( instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą w świetle prawa celnego ) Rozwój instytucji ogólnego prawa podatkowego ; Odpowiedzialność podatkowa ; Postępowanie podatkowe w Polsce ; Kontrola skarbowa i jej funkcje ; Finanse Wspólnoty Europejskiej jako źródło finansowania wydatków publicznych i prywatnych w Polsce II. Wybrane aktualne problemy finansów publicznych i prawa finansowego : Obowiązek i zobowiązanie podatkowe - potrzeba stworzenia naukowej wartości dodanej ; Konsolidacja finansów publicznych . Utopia czy potrzeba? ; Nadzór nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej ; Walka o przetrwanie banków spółdzielczych ; Polityka pieniężna i jej instrumenty ; Programowanie i planowanie finansowe w Polsce ; Zasady kształtowania gospodarki finansowej regionów w Hiszpanii. Przesłanki dla Polski ; Regulacje bankowe Unii Europejskiej ; Rachunkowość i sprawozdawczośc finansowa w Polsce ; System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-2008.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Finanse publiczne - Polska - szkice (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again