Source
Książki
(23)
Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(21)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(21)
Author
Najlepszy Eugeniusz
(3)
Kowalik Paweł
(2)
Pietrzak Agnieszka
(2)
Zabielski Kazimierz
(2)
Bernaś Bogumił
(1)
Bielawska Aurelia
(1)
Bilski Janusz
(1)
Brigham Eugene F
(1)
Houston Joel F
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kudła Janusz
(1)
Lutkowski Karol
(1)
Marciniak-Neider Danuta
(1)
Mincewicz Agnieszka
(1)
Mishkin Frederic S
(1)
Misztal Piotr
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Ruśkowski Eugeniusz
(1)
Ryszkowska-Grzeszczuk Bożena
(1)
Sobański Konrad
(1)
Szczepański Jan
(1)
Szyszko Lech
(1)
Treder Hanna
(1)
Łoś-Nowak Teresa (1945- )
(1)
Świerkocki Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Finanse międzynarodowe
(15)
Rozliczenia międzynarodowe
(9)
Przedsiębiorstwo
(6)
Kursy walutowe
(5)
Finanse
(4)
Rynek finansowy
(4)
Bilans płatniczy
(3)
Pieniądz
(3)
Ryzyko
(3)
Euro (pieniądz)
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Kapitał
(2)
Obrót pieniężny
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Ryzyko kursowe
(2)
Unia Europejska
(2)
Zarządzanie
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Bank centralny
(1)
Banki
(1)
Cło
(1)
Decyzje
(1)
Dywidenda
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Finanse publiczne
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Inwestycje
(1)
Koszty
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przyroda
(1)
Rynek finansowy międzynarodowy
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko stopy procentowej
(1)
Stopy procentowe
(1)
Stosunki międzynarodowe
(1)
Transport międzynarodowy
(1)
Zysk
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Świat
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
23 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7378-139-0
1.Zmieniająca się istota biznesu międzynarodowego. Podstawowe pojęcia, 2.Teorie biznesu międzynarodowego, 3.Niepewność w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstw, 4.Międzynarodowe regulacje handlu światowego, 5.Przem,iany w korporacjach transnarodowych, 6.Międzyanrodwe sieci przedsiębiorstw handlowych, 7.Przedsiębiorstwa wirtualne, 8.Małe i średnie przedsiębiorstwa, 9.Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, 10.Zarządzanie międzynarodowe, 11. B+R. Produkcja międzynarodowa (rozwój technologii i produkcja międzynarodowa), 12.Marketing na rynkach zagranicznych, 13.Logistyka międzynarodowa, 14.Finansowanie w biznesie międzynarodowym, 15.Ryzyko kursowe w działalności gospodarczej i metody jego minimalizowania - zarządzanie przepływami środków walutowych w firmie międzynarodowej, 16.Euro jako katalizator rozwoju, 17.Międzyanrodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15299-4
1. Bilans płatniczy a mechanizmy dostawcze, 2. Nierównowaga obrotów bieżących w wybranych krajach Unii Gospodarczej i Walutowej oraz w krajach Europy Środkowo - Wschodniej, 3. Modelowe determinanty bilansu obrotów bieżących - wpływ fundamantalnych relacji makroekonomicznych, 4. Teoretyczne koncepcje bezpiecznego i stabilnego deficytu obrotów bieżących, 5. badania determinant biklansu obrotów bieżących i jego stabilności w literaturze światowej, 6. Empiryczna analiza stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranej grupie krajów Europy Środkowo - Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, 7. Determinanty salda bilansu obrotów bieżących w grupie wybranych krajów Europy Środkowo - Wschodnirej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, 8. Czynniki kształtujące bilans obrotów finansowych i kapitałowych w grupie wybranych krajów Europy Środkowo - Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, 9. Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w grupie wybranych krajów Europy Środkowo - Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13597-2
Cz.I Wprowadzenie: Czemu służy analiza pieniądza, ban kowości i rynków finansowych?; Rzut oka na system finansowy; Czym jest pieniądz?. Cz.II Rynki finansowe: Stopy procentowe; Wybór portfo lio; Ksztłatowanie się stóp procentowych; Struktura ryzyka stóp procentowych i struktura okresowa; Rynek walut. Cz.III Instytucje finansowe: Analiza ekonomiczna stru ktury finansowej; Bank i inne instytucje finansowe; Banki: ich struktura i konkurencyjność; Analiza ekonomiczna regulacji prawnych działań banków; Niebankowe instytucje finansowe; Derytawy finansowe. Cz.IV Bank centralny i prowadzenie polityki pieniężnej Struktura banków centralnych i Systemu Rezerwy Federalnej; Wielokrotna kreacja depozytów i proces podaży pieniądza; Czynniki wpływające na podaż pieniądza; Instrumenty polityki pieniężnej; Prowadzenie polityki pieniężnej: cele strategiczne i wielkości optymalne; Międzynarodowy system finansowy. Cz.V Teoria pieniądza: Popyt na pieniądz; Uproszczony model Keynesa i ISLM; Polityka pieniężna i fiskalna w modelu ISLM; Analiza zagregowanego popytu i podaży; Mechanizmy transmisyjne polityki pieniężnej - dowody; Pieniądz i inflacja; Teoria racjonalnych oczekiwań i efektywnych rynków kapitałowych; Racjonalne oczekiwania: implikacje dla polityki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse międzynarodowe / Kazimierz Zabielski. - Wyd.3 popr. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 390 s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-11480-0
Wstęp; Kursy walut i operacje kursowe; Międzynarodowy system walutowy; Wymienialność walut; Bilans płatniczy i problem jego równowagi; Integracja walutowa i finansowa; Główne strefy walutowe; Koordynacja polityki walutowej i finansowej w skali międzynarodowej i regionalnej; Międzynarodowy rynek walutowy; Międzynarodowy rynek kredytowy; Eurorynki pieniężne i kapitałowe; Globalizacja rynków finansowych; Główne innowacje finansowe; Główne centra finansowe świata; Bank rozrachunków międzynarodowych; Międzynarodowe i regionalne instytucje finansowe; Zadłużenie międzynarodowe i sposoby jego rozwiązywania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14787-7
1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa. 2. Międzynarodowe organizacjie finansowe jako współtwórcy standardów polityki finansowej świata. 3. Polityka finansowa Unii Europejskiej. 5. Kursy walutowe. 6. Pieniądz i systemy pieniężne. 7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna państwa. 8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. 9. Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse międzynarodowe / Kazimierz Zabielski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 1997. - 347,[1] s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-11480-0
Wstęp; Kursy walut i operacje kursowe; Międzynarodowy system walutowy; Wymienialność walut; Bilans płatniczy i problem jego równowagi; Integracja walutowa i finansowa; Główne strefy walutowe; Koordynacja polityki walutowej i finansowej w skali międzynarodowej i regionalnej; Międzynarodowy rynek walutowy; Międzynarodowy rynek kredytowy; Eurorynki pieniężne i kapitałowe; Globalizacja rynków finansowych; Główne innowacje finansowe; Główne centra finansowe świata; Bank rozrachunków międzynarodowych; Międzynarodowe i regionalne instytucje finansowe; Zadłużenie międzynarodowe i sposoby jego rozwiązywania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15353-3
1. Wymienialność walut i mechanizmy kursów w różnych systemach monetarnych, 2. Kurs walutowy w perspektywie długo i krótkookresowej, 3. Kurs walutowy i równowaga monetarna w gospodarce otwartej, 4. Rynek terminowy i kurs forward, 5. System z Bretton Woods przykładem sztywnych kursów w praktyce, 6. Światowy system walut epoki floatingu i nowsze tendencje w jego ewolucji, 7. Struktura i mechanizm lokalnego i międzynarodowego rynku walutowego, 8. Giełdowy rynek kontraktów walutowych, 9. Rola banków w międzyanrodowym obrocie gospodarczym, 10. Miedzyanrodowy rynek pieniężko-walutowy, 11. Rola centrów offshore w międzynarodowym systemie finansowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1715-7
Wstep, 1. Bilans obrotów bieżących i przepływy kapitału, 2. Kurs walutowy i mechanizmy korygujące, 3. relacje partytetowe między stopami inflacji,stopami procentowymi a kursem walutowym, 4. Rynki walutowe i typy transakcji, 5. Instrumenty rynku terminowego-derywaty walutowe, 6. Pojęcia i rodzaje ryzyka kursowego, 7. Kursowe ryzyko konwersji (księgowe), 8. Kursowe ryzyko transakcyjne (krótkookresowe) i ekonomiczne (długookresowe), 9. Zarządzanie ryzykiem konwersji (ksiegowym), 10. Zarządzanie ryzykiem transakcyjnym (krótkookresowym), 11. Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym (długookresowym), 12. Źródła i koszty międzynarodowego finansowania krótkoterminowego, 13. Instrumenty i techniki finansowania handlu zagranicznego, 14. Kapital obrotowy i bieżąca polityka kredytowa, 15. przepływy finansowe w przedsiębiorstwie międzynarodowym, 16. Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, 17. Ocena finansowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 18. Ryzyko polityczne a inwestycje międzynarodowe, 19. Strategie finansowania międzynarodowego w dlugim okresie, 20. Międzynarodowe rynki kapitalowe jako źródło funduszy dlugoterminowych, 21. Oryginalne rynki swapów długoterminowych, 22. Podstawy opodatkowania dochodów zagranicznych, 23. Wykorzystanie rajów podatkowych do redukcji obciążeń podatkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Book
In basket
Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw / Eugeniusz Najlepszy. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - 428 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-2038-6
Wstep, 1. Bilans obrotów bieżących i przepływy kapitału, 2. Kurs walutowy i mechanizm dostawczy, 3. Zmiany relacji partytetowych na rynku walutowym, 4. Rynki walutowe i typy transakcji, 5. Instrumenty rynku terminowego- derywaty walutowe, 6. Pojęcia i rodzaje ryzyka kursowego, 7. Kursowe ryzyko konwersji (księgowe), 8. Kursowe ryzyko transakcyjne (krótkookresowe) i ekonomiczne (długookresowe), 9. Zarządzanie ryzykiem konwersji (księgowym), 10. Zarządzanie ryzykiem transakcyjnym (krótkookresowym), 11. Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym (długookresowym), 12. Źródła i koszty międzynarodowego finansowania krótkoterminowego, 13. Instrumenty i techniki finansowania handlu zagranicznego, 14. Kapitał obrotowy i bieżąca polityka kredytowa, 15. Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie międzynarodowym, 16. Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, 17. Ocena finansowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 18. Ryzyko polityczne a inwestycje zagraniczne, 19. Strategie finansowania międzynarodowego w długim okresie, 20. Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło funduszy długoterminowych, 21. Globalne rynki swapów długoterminowych, 22. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych, 23. Redukcja obciążeń fiskalnych w rajach podatkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse przedsiębiorstwa / pod red. Lech Szyszko, Jan Szczepański. - Wyd.3 zm. i rozszerz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 565 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1666-2
Część I: Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa. 1. Pojęcie i organizacja finansów przedsiębiorstwa. 2. Przychody przedsiębiorstwa. 3. Koszty przedsiębiorstwa. 4. Efektywność gospodarcza i finansowa przedsiębiorstwa. 5. Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa. 6. Majątek przedsiębiorstwa. 7. Źródła finansowania majątku. 8. Rola rynku finansowego w finansowaniu przedsiębiorstwa. 9. Rozliczenia międzynarodowe i ich wpływ na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa. 10. Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa. 11. Związek gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z finansami publicznymi. 12. Wpływ harmonizacji podatków na działalność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 13. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Część II: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. 14. Strategia i taktyka finansowa w działalności przedsiębiorstwa. 15. Czas i ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. 16. Planowanie finansowe. 17. Struktura i koszt pozyskiwania kapitału przedsiębiorstwa. 18. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa. 19. Inwestycje rzeczowe. 20. Inwestycje a kapitał obrotowy. 21. Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa. 22. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa. 23. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji finansowej przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-058-8
R.1 Ogólna ch-ka finansów publicznych; R.2 Publiczna polityka finansowa; R.3 Prawo finansowe jako dział pra wa; R.4 Międzynarodowe prawo finansowe; R.5 Nauka finansów publicznych i prawa finansowego; R.6 System administracji finansów publicznych; R.7 System pieniężny, dewizowy i bankowy; R.8 Zasady i problemy ogólne finansów publicznych; R.9 System budżetowy w państwie; R.10 System funduszy celowych i niektórych innych jednostek sektora finansów publicznych; R.11 System dochodów publicznych; R.12 System wydatków publicznych; R.13 System finansowy ubezpieczeń społecznych; R.14 System rachunkowości i sprawozdawczość publicznej oraz kontrola finansów publicznych; R.15 Dyscyplina finansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse zagraniczne MSP : wybrane problemy / Aurelia Bielawska. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 195, [1] s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14755-6
1. Charakterystyka finansów zagranicznych małych i średnich przedsiębiorstw. 2. Kontrakty handlowe w obrocie gospodarczym z zagranicą. 3. Rozliczenie transakcji w obrocie gospodarczym. 4. Finansowanie obrotu gospodarczego z zagranicą. 5. Ryzyko finansowe transdakcji zagranicznych i strategie jego zabezpieczenia. 6. Ryzyko kursu walut. 7. Ryzyko stóp procentowych. 8. Ryzyko kraju.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87251-56-7
1. Instrumenty finansowe jako element systemu finansowego; 2. Instrumenty rynku kapitałowego; 3. Instrumenty rynku pieniężnego; 4. Instrumenty depozytowe i kredytowe; 5. Instrumenty zabezpieczające uzyskanie płatności; 6. Instrumenty terminowe i pochodne; 7. Instrumenty syntetyczne; 8. Instrumenty obrotu wierzytelnościami; 9. Instrumenty rozliczeń krajowych i ich rozrachunek; 10. Rozliczenia międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(FFF Finanse / Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: 978-83-01-20074-9
Zawiera: 1. Kurs walutowy i rynek walutowy: 1.1. Kurs walutowy - konwencje notowań: 1.2. Rynek walutowy spot i instrumenty terminowego rynku walutowego; 1.2.1. Wymiana walutowa spot i kontrakty terminowe forward; 1.2.2. Kontrakty terminowe futures; 1.2.3. Walutowe kontrakty opcyjnie; 1.3. Transakcje walutowe przedsiębiorstwa; 1.3.1. Transakcje walutowe służące rozliczeniu umów handlowych i finansowych; 1.3.2. Transakcje spekulacyjne na rynku walutowym; 1.3.3. Transakcje arbitrażowe; 1.3.4. Transakcje hedgingowe; 1.4. Zadania do samodzielnego rozwiązania; 1.5. Pytania testowe i otwarte; 1.6. Smmary; 2. Prognozowanie kursu walutowego w przedsiębiorstwie w oparciu o relacje parytetowe; 2.1. Teoria relacji parytetowych i jej założenia; 2.2. Parytet siły nabywczej; 2.2.1. Odchylenie od parytetu i transakcje arbitrażowe na rynku towarowym; 2.2.2. Prognozowanie kursu walutowego w oparciu o parytet siły nabywczej; 2.3. Parytet siły nabywczej a zmiany realnego kursu walutowego; 2.2.4. Niedowartościowanie/przewartościowanie waluty według indeksu Big Mac; 2.3. Efekt Fishera; 2.4. Międzynarodowy efekt Fishera; 2.4.1. Założenia międzynarodowego efektu Fishera; 2.4.2. Prognozowanie kursu walutowego w oparciu o międzynarodowy efekt Fishera; 2.5. Efekt predykcji; 2.6. Zadania do samodzielnego rozwiązania; 2.7. Pytania testowe i otwarte; 2.8. Summary; 3. Krótkoterminowe inwestycje na rynku pieniężnym w walucie zagranicznej; 3.1. Analiza stopy zwrotu z inwestycji w walucie zagranicznej; 3.2. Transakcje carry trade na międzynarodowym rynku pieniężnym; 3.2.1. Carry trade w świecie bez podatków; 3.2.2. Carry trade w świecie z podatkami; 3.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania; 3.4. Pytania testowe i otwarte; 3.5. Summary; 4. Walutowe finansowanie dłużne w przedsiębiorstwie; 4.1. Dług a kapitał własny; 4.2. Szacowanie kosztu długu denominowanego w walucie zagranicznej; 4.3. Wpływ prowizji na koszt długu; 4.3.1. Prowizja wyceniana po kursie kupna waluty zagranicznej; 4.3.2. Prowizja wyceniana po kursie sprzedaży waluty zagranicznej; 4.4. Wpływ podatków na koszt długu; 4.4.1. Prowizja wyceniana po kursie kupna waluty zagranicznej; 4.4.2. Prowizja wyceniana po kursie sprzedaży waluty zagranicznej; 4.5. Wielookresowy dług w walucie zagranicznej; 4.6. Zadania do samodzielnego rozwiązania; 4.7. Pytania testowe i otwarte; 4.8. Summary; 5. Transakcje swap; 5.1. Rynek transakcji swap; 5.2. Kwotowanie i wykorzystanie swapów stopy procentowej; 5.3. Kwotowanie i wykorzystanie swapów walutowych; 5.3.1. Swap walutowy fixed for fixed (CIRS); 5.3.2. Swap walutowy floating for floating (basis swap); 5.3.3. Inne przykłady swapów walutowych; 5.4. Reforma rynku transakcji OTC po wybuchu ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego; 5.4.1. Instytucje regulacyjne na globalnym rynku finansowym; 5.4.2. Kierunki reform rynku instrumentów OTC; 5.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania; 5.6. Pytania testowe i otwarte; 5.7. Summary; 6. Ryzyko walutowe w działalności przedsiębiorstwa; 6.1. Rodzaje ekspozycji walutowej; 6.2. Strategie hedgingowe w zakresie transakcyjnej ekspozycji walutowej; 6.2.1. Wewnętrzne techniki hedgingowe; 6.2.2. Zewnętrzne techniki hedgingowe; 6.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania; 6.4. Pytania testowe i otwarte; 6.5. Summary; 7. Ekonomiczna i księgowa ekspozycja walutowa w przedsiębiorstwie; 7.1. Ekonomiczna ekspozycja walutowa; 7.1.1. Długookresowe zmiany kursów walut a wartość przedsiębiorstwa; 7.1.2. Strategie hedgingowe w zakresie ekonomicznej ekspozycji walutowej; 7.2. Księgowa (przeliczeniowa) ekspozycja walutowa; 7.2.1. Wpływ zmian kursowych na jednostkowe sprawozdanie finansowe; 7.2.2. Wpływ zmian kursowych na skonsolidowane sprawozdanie finansowe; 7.2.3. Znaczenie ekspozycji księgowej w przedsiębiorstwie; 7.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania; 7.4. Pytania testowe i otwarte; 7.5. Summary; 8. Case study: transakcje zabezpieczające przed ryzykiem walutowym i relacje inwestorskie w czasach kryzysu - przypadek PKM Duda S.A.; 8.1. Wstęp; 8.2. Wyjaśnienia Prezesa Zarządu; 8.3. Reakcja uczestników rynku kapitałowego; 8.4. Nagrody dla przedsiębiorców - PKM Duda i jej Prezes; 8.5. Informacje o firmie - rozwój spółki i jej pozycja na tle konkurentów; 8.6. Eksport oraz strategia zabezpieczająca przed ryzykiem kursu walutowego - mechanizm strategii asymetrycznej; 8.7. Efekty transakcji opcyjnych; 8.8. Załączniki; 8.9. Pytania do case study wraz ze wskazówkami; 8.10. Dodatkowe informacje dotyczące rozwoju sytuacji opisanej w studium przypadku; 8.11. Lista wykorzystanych źródeł Spis tabel. Spis rysunków. Spis przykładów. Spis kazusów „Świat finansów”. Odpowiedzi do pytań testowych. Bibliografia. Indeks. Załącznik 1. Case study: Currency hedging strategies and investor relations in times of crisis - the case of PKM Duda S.A. Załącznik 2. Lista alfabetycznych i numerycznych kodów walut.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1617-3
1. Kursy i transakcje walutowe. 2. Teoria i polityka krusu walutowego. 3. System walutowy z Bretton Woods - geneza, funkcjonowanie, kryzys. 4. Integracja walutowa Unii Europejskiej. 5. Międzynarodowe rynki finansowe. 6. Nowe Bretton Woods.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-229-2520-4
1. Organizacje międzynarodowe : niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych, 2. Struktura międzynarodowych organizacji rządowych, 3. Proces podejmowania uchwał, 4. Międzynarodowe organizacje uniwersalne, 5. Organizacje regionalne o charakterze ogólnym : Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacja Państw Amerykańskich - OPA, Organizacja Jedności Afrykańskiej -OJA, Liga Państw Arabskich - LPA, Organizacja Konferencji Islamskiej, Wspólnota Niepodległych Państw 6. Międzynarodowe organizacje grupowe : Organizacje polityczne i militarne, Organizacje integracji gospodarczej państw wysoko uprzemysłowionych, Organizacje gospodarcze krajów rozwijających się, Interpol, Międzynarodowe organizacje pozarządowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327.7 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy handlu zagranicznego / pod red. Hanna Treder. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2003. - 355 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-7326-176-1
Przedmowa; 1. Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju; 2. Funkcjonowanie sfery handlu zagranicznego; 3. System regulacji obrotów z zagranicą 4. Polityka wspierania eksportu; 5. Instrumenty polityki celnej; 6. Organizacja działalności handlowej na rynkach zagranicznych; 7. Zwyczaje i formuły w handlu zagranicznym; 8. Transakcja w handlu zagranicznym; 9. Finansowe aspekty transakcji handlu zagranicznego; 10. Transportowa obsługa transakcji handlu zagranicznego; 11. Ubezpieczenia ładunków w przewozach międzynarodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1550-9
Cz.III Strategiczne długoterminowe decyzje inwestycyjne: preliminowanie wydatków inwestycyjnych: 7. Koszt kapitału, 8. Podstawy preliminowania wydatków inwestycyjnych, 9. Szacowanie przepływów środków pieniężnych i inne zagadnienia preliminowania wydatków inwestycyjnych, 10. Analiza ryzyka i optymalny preliminarz inwestycyjny. CZ. IV Strategiczne długoterminowe decyzje finansowe: 11. Struktura kapitału i dźwignia, 12. Polityka dywidend, 13. Akcje zwykłe i bankowość inwestycyjna, 15. Dług długoterminowy, 16. Finansowanie hybrydowe: akcje uprzywilejowane, leasing i opcje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo ochrony przyrody / Bartosz Rakoczy. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 225, [1] s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-0784-8
1. Zagadnienia wstępne; 2. Źródła prawa ochrony przyrody; 3. Formy ochrony przyrody; 4. Ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne i ośrodki rehabilitacji zwierząt; 5. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień; 6. Organy ochrony przyrody i służby ochrony przyrody; 7. Finansowanie ochrony przyrody; 8. Ochrona poszczególnych elementów przyrodniczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again