Form of Work
Książki
(2)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Author
Kowalik Paweł
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Finanse międzynarodowe
(2)
Bilans płatniczy
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Kursy walutowe
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Pieniądz
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Ryzyko kursowe
(1)
2 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1322-0
R.1 Kurs walutowy w gospodarce rynkowej: Zmiany kursu walut a reakcje uczestników rynku; Przykłady zadań wymagających oszacowania aprecjacji/deprecjacji walut. R.2 Rynek walut zagranicznych: Ch-ka rynku walutowego; Uwagi dotyczące techniki notowań kursów wymiany walut; Przekształcanie notowań kursów walut. Przykłady arbitrażu walutowego. R.3 Kontrakty walutowe futures i opcje walutowe: Cechy kontraktów futures i opcji; Wyznaczanie ceny europejskiej opcji walutowej; Problemy (sytuacje) decyzyjne związane z wykorzystaniem kontraktów futures i opcji walutowych; Przykłady zadań wymagających oszacowania rentowności kontraktów futures i opcji walutowych. R.4 Zmiany kursów walutowych na rynkach kasowych i ter minowych: Uwagi metodyczne dot. współzależności kursów walut, stóp procentowych i inflacji; Parytet siły nabywczej; Problemy związane z relacjami parytetu kursów walutowych; Przykłady zadań wymagających zastosowań relacji parytetowych. R.5 Ryzyko kursowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa: Formy ryzyka kursowego- sposoby pomiaru i kontroli; Strategie kontroli ryzyka kursowego; Dylematy działalności osłonowej (osłaniać czy nie osłaniać transakcji/operacji zagranicznych) Przykłady zadań z zakresu zarządzania ryzykiem kursowym. R.6 Ryzyko kursowe konwersji (przeliczenia) w sprawo zdaniach finansowych: Praktyka księgowa a ryzyko konwersji; Problemy metodyczne przy wycenie ryzyka konwersji; Przykłady zadań z zakresu wyceny ryzyka konwersji R.7 Ryzyko transakcyjne. Pomiar i metody osłony (hedging): Kwantyfikacja i ograniczanie ryzyka transakcyjnego; Przykłady kalkulacji ryzyka transakcyjnego i zastosowania technik osłony w rozliczeniach bieżących. R.8 Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym (operacyjnym). Metody wyceny: Identyfikacja i sposoby redukcji ryzyka operacyjnego; Przykłady zadań z rozwiązaniami. R.9 Polityka krótkookresowego finansowania zagraniczne go firmy: Uwagi dot. bieżącego finansowania; Problemy decyzyjne; Przykłady zadań z zakresu polityki kredytowej. R.10 Finansowanie bieżących transakcji handlu zagranicznego: Instrumenty krótkookresowego finansowania obrotów zagranicznych; Przykłady zadań z rozwiązaniami R.11 Kapitał obrotowy i bieżąca polityka kredytowa: Specyfika zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie międzynarodowym; Problemy decyzyjne; Przykłady zadań z rozwiązaniami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again