Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(14)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(14)
Author
Nowak Edward
(2)
Ambroziak Michał
(1)
Dylewski Marek
(1)
Filipiak Beata
(1)
Garstka Małgorzata
(1)
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata
(1)
Gos Waldemar
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Helin Andre
(1)
Hońko Stanisław
(1)
Karmańska Anna
(1)
Kowalak Robert
(1)
Niewiadoma Maria
(1)
Siemińska Ewa
(1)
Stephens Moore
(1)
Szczypa Piotr
(1)
Tłaczała Agnieszka
(1)
Walczak Marian
(1)
Wędzki Dariusz
(1)
Zaleska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Finanse
(12)
Przedsiębiorstwo
(7)
Rachunkowość
(5)
Koszty
(4)
Sprawozdawczość
(4)
Wartość ekonomiczna
(2)
Bilans księgowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Finanse publiczne
(1)
Inwestycje
(1)
Koszty -- rachunkowość -- ćwiczenia i zadania
(1)
Księgowość
(1)
Majątek trwały
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- badanie -- ćwiczenia i zadania
(1)
Rachunkowość -- ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
Rachunkowość budżetowa
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Ryzyko upadłości
(1)
Upadłość
(1)
Środki obrotowe
(1)
22 results Filter
Book
In basket
(ABC Przedsiębiorcy / CeDeWu)
ISBN: 978-83-7556-431-0
1. Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego; 2. Zasady sporządzania bilansu; 3. Interpretacja aktywów trwałych; 3. Interpretacja aktywów obrotowych; 5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; 6. Kapitały własne; 7. Analiza sytuacji majątkowo-finansowej na podstawie bilansu; 8. Interpretacja rachunków zysków i strat; 9. Rachunek przepływów pieniężnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-564-6
1. Sprawozdania finansowe, 2. Analiza wstępna, 3. Metody jakościowe i ilościowo-jakościowe, 4. Analiza wskaźnikowa, 5. Modele wielowskaźnikowe, 6. Analiza rachunku przepływów pieniężnych, 7. Analiza kapitału obrotowego, 8. Wykorzystanie mierników kreacji wartości przedsiębiorstwa w analizie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86691-94-8
1.Teoretyczne przesłanki analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, 2.Metody analiz stosowane w analizie finansowej w jednostach samorządu terytorilanego, 3.Źródła informacji w procesie zarządzania finanansami samorządowymi, 4.Analiza strukturalna sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, 5.Analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej jednostki samorządu terytorialnego, 6.Ocena sytuacji finansowej pozostałych jednostek i podmiotów sektora samorządowego, 7.Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych, 8.Rating w jednostkach samorządu terytorialnego, 9.Praktyczne zastosowanie metod analizy finansowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 978-83-7251-828-6
1. Potrzeby informacyjne zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, 2. Znaczenie analizy finansowej w systemie informacyjnym zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, 3. Sprawozdawczość finansowa jako źródło analizy finansowej przedsiębiorstwa, 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustaleanie wyniku finanoswego w ustawie o rachunkowości, 5. Wycena aktywów i zobowiązań według międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 6. Tradycyjne metody analizy finansowej, 7. Nowoczesne metody analizy dokonań przedsiębiorstwa, 8. Analiza efektywności ekonomicznej gospodarowania, 9. Analiz efektywności inwestycji, 10. Analiza decyzyjna w procesie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, 11. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, 12. Metody przewidywania upadłości przedsiębiorstw, 13. Analiza finansowa w procesie budżetowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1544-4
1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych, 2. Podstawy analizy sprawozdań finansowych, 3. Przegląd metod analizy finansowej, 4. Bilans i jego analiza, 5. Rachunek zysków i strat, 6. Rachunek przepływów pieniężnych, 7. Pojemność informacyjna innych sprawozdań, 8. Wskaźnikowa analiza rentowności, 9. Analiza płynności finansowej, 10. Analiza rotacji aktywów i kapitałów, 11. Analiza wspomagania finansowego, 12. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1704-1
1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych, 2. Normy dotyczące sprawozdań finansowych, 3. Podstawy analizy sprawozdań finansowych, 4. Przegląd metod analizy finansowej, 5. Bilans i jego analiza, 6. Rachunek zysków i strat, 7. Rachunek przepływów pieniężnych, 8. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) włąsnym, 9. Pojemność informacyjna innych sprawozdań, 10. Wskaźnikowa analiza rentowności, 11. Analiza płynności finansowej, 12. Analiza rotacji aktywów i kapitałów, 13. Analiza wspomagania finansowego, 14. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck. Finanse przedsiębiorstwa ; T.1-)
ISBN: 978-83-255-1608-6
1. Źródła standaryzacji sprawozdawczości finansowej; 2. Przegląd podstawowych pojęć stosowanych w rachunkowości, finansach i analizie finansowej; 3. Ramy koncepcyjne systemów standaryzacji sprawozdawczości finansowej a porównywalność sprawozdań finansowych; 4. Bilans jako podstawa oceny sytuacji majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstwa; 5. Rachunek zysków i strat jako podstawa oceny wyników finansowych przedsiębiorstwa; 6. Rachunek przepływów pieniężnych jako podstawa oceny zdolności przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-018-8
1. Przesłanki i istota analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego: Przedsiębiorstwo a potrzeby informacyjne jego interesariuszy. Czynniki kształtujące sytuację finansową przedsiębiorstwa. Sprawozdanie finansowe i podobne źródła informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa: Informacja a sprawozdanie finansowe. Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego. Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny sytuacji finansowej: Istota analizy wskaźnikowej i jej miejsce w systemie analiz. Klasyfikacja metod analizy wskaźnikowej i jej etapy. 2. Charakterystyka sprawozdania finansowego i podobnych źródeł informacji: Bilans. Bilans jednostkowy: Bilans skonsolidowany. Bilans jednostkowy i skonsolidowany według MSR/MSSF. Rachunek zysków i strat: Jednostkowy rachunek zysków i strat. Skonsolidowany rachunek zysków i strat. Jednostkowy i skonsolidowany rachunek zysków i start według MSR/MSSF. Zestawienie zmian w kapitale własnym. Rachunek przepływów pieniężnych: Ogólna charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz jednostkowy i skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych według MSR/MSSF. Inne sprawozdania sporządzone przez przedsiębiorstwo oraz plan kont jako pozostałe źródła informacji. 3. Przegląd wskaźników finansowych i ich systemów: Istota i narzędzia analizy wskaźnikowej: Istota, procedury i zasady analizy wskaźnikowej. Metody i problemy analizy wstępnej. Metody i problemy analizy rozwiniętej. Ocena ogólnych uwarunkowań sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Charakterystyka wskaźników i systemów wskaźników płynności finansowej. Wstępna analiza płynności finansowej. Rozwinięta analiza płynności finansowej. Systemy wskaźników płynności finansowej. Wskaźniki i systemy wskaźników wypłacalności długoterminowej: Wstępna analiza wypłacalności długoterminowej. Rozwinięta analiza wypłacalności długoterminowej. Systemy wskaźników wypłacalności długoterminowej. Wskaźniki i systemy wskaźników sprawności zarządzania: Wstępna analiza sprawności zarządzania. Rozwinięta analiza sprawności zarządzania. Systemy wskaźników sprawności zarządzania. Wskaźniki i systemy wskaźników rentowności: Wstępna analiza rentowności. Rozwinięta analiza rentowności. Systemy wskaźników rentowności. 4. Zasady oceny wskaźników finansowych: Przesłanki oceny wskaźników finansowych i jej procedura. Sposoby porównania wskaźników finansowych: Charakterystyka bez porównań wskaźników finansowych. Metody tworzenia oceny syntetycznej: Formułowanie skali oceny. Graficzne metody oceny syntetycznej. Ilościowe metody oceny syntetycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-117-4
R.1 Pojęcie, determinanty oraz użytkownicy wyników badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa. R.2 Źródła informacji finansowej. R.3 Systematyka metod pomiaru i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. R.4 Wybrane metody pomiaru i oceny symptomów zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. R.5 Przykłady implementacji wybranych metod pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 837378-004-1
R.1 Rachunkowość podstawowym źródłem informacji w analizie ekonomiczno-finansowej; R.2 Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa; R.3 Wstępna analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa; R.4 Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej; R.5 Kreacja wartości w przedsiębiorstwie; R.6 Analiza rachunku przepływów: funduszy przedsiębiorstwa; R.7 Systemy wczesnego ostrzegania w identyfikacji ryzyka upadłości przedsiębiorstwa; R.8 Ocena przedsiębiorstwa w oparciu o czynniki niemierzalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-541-6
I. PROBLEMY OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ 1. Istota kondycji finansowej 2. Kryteria oceny kondycji finansowej 3. Odbiorcy informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstw 4. Metody oceny kondycji przedsiębiorstwa II. DETERMINANTY KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Identyfikacja determinant 2. Czynniki zewnętrzne III. SPRAWOZDANIA FINANSOWE JAKO BAZA INFORMACYJNA OCENY KONDYCJI 1. Istota i zakres sprawozdawczości finansowej 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Informacja dodatkowa 5. Rachunek przepływów pieniężnych 6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 7. Sprawozdanie z działalności jednostki IV. KAPITAŁ PRACUJĄCY I JEGO OCENA 1. Pojęcie kapitału pracującego 2. Wskaźniki oceny kapitału pracującego 3. Zapotrzebowanie na kapitał pracujący V. WSKAŹNIKOWA OCENA KONDYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Istota i klasyfikacja wskaźników finansowych 2. Wskaźniki płynności 3. Wskaźniki rentowności/deficytowości 4. Wskaźniki zadłużenia 5. Wskaźniki aktywności i obrotowości 6. Wskaźniki efektywności rynkowej 7. Inne mierniki oceny kondycji finansowej 8. Hierarchizacja kryteriów oceny VI. PRZESŁANKI POSZUKIWANIA SYNTETYCZNEGO MIERNIKA KONDYCJI FINANSOWEJ 1. Niedostatki i ograniczenia klasycznej analizy wskaźnikowej 2. Korzyści zastosowania syntetycznego miernika 3. Rozwój badań w zakresie poszukiwania syntetycznych mierników 4. Modele syntetycznej oceny przedsiębiorstwa 5. Problemy zastosowania modeli syntetycznej oceny przedsiębiorstwa VII. MODEL DYSKRYMINACYJNY KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Istota modelu dyskryminacyjnego 2. Merytoryczny dobór mierników 3. Formalny dobór mierników 4. Dobór próby przedsiębiorstw do modelu dyskryminacyjnego 5. Wykorzystanie modelu dyskryminacyjnego w prognozowaniu kondycji przedsiębiorstwa 6. Drzewa decyzyjne VIII. OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA ZA POMOCĄ MIERNIKÓW RYZYKA RYNKOWEGO 1. Wskaźniki finansowe a kursy giełdowe 2. Założenia jednowskaźnikowego modelu rynkowego 3. Ocena kondycji przedsiębiorstwa na podstawie wskaźnika beta IX. SYSTEMY PUNKTOWEJ OCENY PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Istota oceny punktowej 2. Systemy badania wiarygodności kredytowej 3. Systemy badania wypłacalności przedsiębiorstwa 4. System oceny bazujący na macierzy mierników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-138-8
1.Proces badania - zagadnienia wstępne: Regulacje i podstawowe założenia badania sprawozdań finansowych; Cel i ogólne zasady badania sprawozdania finansowego; Warunki podjęcia się usługi badania; Dokumentacja badania; Informowanie osób sprawujących nadzór nad jednostką. 2. Procedury badania sprawozdań finansowych w poszczególnych etapach badania: Procedury badania na etapie przygotowania badania; Procedury badania właściwego; Procedury badania sprawozdań finansowych w etapie zakończenia badania. 3. Procedury badania zagadnień szczególnych: Badanie jednostki po raz pierwszy; Badanie szacunków; Badania ustalania i ujawnień wartości godziwej; Informacje o podmiotach powiązanych; Zdarzenia po dacie sprawozdania finansowego; Kontynuacja działalności. 4. Przestrzeganie procedur kontroli jakości usług badania sprawozdań finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-91-7
1.Identyfikacja operacji gospodarczych i zdarzeń gospodarczych. Klasyfikacja operacji gospodarczych, 2.Identyfikacja aktywów i pasywów.Bilans, 3. Księgowanie "od bilansu do bilansu".Zestawienia obrotów i sald, 4. Stornowanie błędnych zapisów, 5. Aktywa trwałe, 6. Materiały, 7. Towary, 8. Środki pieniężne, rozrachunki oraz krótkotermonowe aktywa finansowe, 9. Ewidencja i rozliczenia kosztów, 10. Przychody i koszty ich uzyskania, 11. tworzenie, podział i rozliczenie wyniku finansowego, 12. Kapitały i rezerwy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria AUDITING)
ISBN: 83-86543-52-3
Przedmowa; Przepisy prawne i podstawowe zasady bada- nia sprawozdań finansowych; Przygotowanie i plan bada- nia; Program i realizacja badania; Rachunek wyników; Raport z badania i sprawozdanie finansowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-948-1
1. Koncepcje systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie; 2. Polityka przedsiębiorstwa a system informacyjny rachunkowości finansowej; 3. Etyka i profesjonalizm w funkcjonowaniu systemu informacyjnego rachunkowości finansowej; 4. Zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem i pomiar jego dokonań; 5. Syntetyczne mierniki dokonań i kreowania wartości przedsiębiorstwa jako wyzwanie dla sprawozdawczości finansowej; 6. Wartość ekonomiczna jako atrybut systemu informacyjnego rachunkowości finansowej; 7. Wartość ekonomiczna jako dylemat współczesnej nauki rachunkowości; 8. Wartość ekonomiczna jako wyznacznik procedur wyceny w sprawozdawczości finansowej; 9. Standaryzacja pomiaru utraty wartości ekonomicznej aktywów w systemie informacyjnym rachunkowości; 10. Standardowy pomiar utraty wartości ekonomicznej aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo; 11. Standardowy pomiar utraty wartości ekonomicznej aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo; 12. Pozostałe standardowe procedury związane z pomiarem utraty wartości ekonomicznej aktywów; 13. Granice dążenia do dokładności informacyjnej raportowania wartości ekonomicznej aktywów na przykładzie odwracanie dyskonta; 14. Ryzyko pomiaru i utraty wartości ekonomicznej aktywów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again