Form of Work
Książki
(46)
Status
only on-site
(43)
available
(22)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(43)
Author
Fedorowicz Zdzisław
(2)
Głuchowski Jan
(2)
Malinowska-Misiąg Elżbieta
(2)
Misiąg Wojciech
(2)
Oręziak Leokadia
(2)
Pomorska Alicja
(2)
Szołno-Koguc Jolanta
(2)
Tomkiewicz Jacek
(2)
Wypych Mirosław
(2)
Wyszkowska Zofia
(2)
Adamczyk Artur
(1)
Barczyk Ryszard
(1)
Bernaś Bogumił
(1)
Borkowski Jan
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Butowski Leszek
(1)
Błaszczyk Andrzej
(1)
Dziemianowicz Ryta Iwona
(1)
Dziurbejko Tomasz
(1)
Goraj Lech
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Graczyk Magdalena
(1)
Grosse Tomasz G
(1)
Górniak Ewelina
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Jamroży Marcin
(1)
Jastrzębska Maria
(1)
Jędrzejewski Lech
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kaja Jan
(1)
Kierczyński Tadeusz
(1)
Kotłowski Jacek
(1)
Kowalik Paweł
(1)
Kołodko Grzegorz W
(1)
Kudert Stephan
(1)
Kudła Janusz
(1)
Małecki Andrzej
(1)
Mańko Stanisław
(1)
Mliczewska Danuta
(1)
Musielak-Linkowska Magdalena
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Perło Dorota
(1)
Piech Krzysztof
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Postuła Marta
(1)
Przygodzka Renata
(1)
Pszczółka Ireneusz
(1)
Ryszkowska-Grzeszczuk Bożena
(1)
Sass Roman
(1)
Smoleń Marek
(1)
Sołoma Andrzej
(1)
Sulmicki Jan
(1)
Szczodrowski Grzegorz
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Zaniecka Jadwiga
(1)
Zieliński Tomasz B
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(44)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(46)
Language
Polish
(46)
Subject
Finanse publiczne
(12)
Podatek
(12)
Finanse
(10)
Unia Europejska
(10)
Budżety terenowe
(9)
Polska
(9)
Pieniądz
(7)
Rolnictwo
(7)
Euro (pieniądz)
(6)
Gospodarka
(5)
Polityka regionalna UE
(5)
Rynek finansowy
(5)
Budżet
(4)
Fundusze strukturalne UE
(4)
Wydatki budżetowe
(4)
Banki
(3)
Dług państwowy
(3)
Inflacja
(3)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(3)
Polityka regionalna
(3)
Programy pomocowe UE
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Agencje rządowe
(2)
Budżet państwowy
(2)
Ceny transferowe
(2)
Dochody państwowe
(2)
Finanse międzynarodowe
(2)
Fundusz Spójności UE
(2)
Fundusze celowe
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Inwestycje
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Podatki i opłaty lokalne
(2)
Rachunkowość
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Rozliczenia międzynarodowe
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Agencja Rynku Rolnego
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezrobocie
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Ceny
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Ekologia
(1)
Ekonometria
(1)
Energetyka
(1)
Europa
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Euroregiony
(1)
Fundusze Strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
ISPA
(1)
Interwencjonizm
(1)
Kapitał
(1)
Koniunktura
(1)
Kraje kapitalistyczne
(1)
Kredyt
(1)
Kursy walutowe
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
PHARE
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek rolny
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rachunkowść
(1)
Regionalizm
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek
(1)
Rynek pracy
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Ryzyko kursowe
(1)
Ryzyko transportowe
(1)
SAPARD
(1)
Samorząd gminny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Subject: time
1989-
(12)
Subject: place
Polska
(2)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
46 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-911-321-6-1
1. Specyfika przedsiębiorstwa bankowego; 2. Ryzyko; 3. Fundusze własne banku; 4. Rezerwy bankowe; 5. System gwarantowania depozytów; 6. Bankowość wolna czy regulowana? ; 7. Synteza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cel inflacyjny w Polsce : założenia i realizacja / Magdalena Musielak-Linkowska. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 169 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-37-8
1.Istota i cele polityki pieniężnej. 2.Uwarunkowania ogólnogospodarcze wprowadzenia i realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce. 3.Ocena realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa / Ryta Iwona Dziemianowicz. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2007. - 463, [1] s. : rys., wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7431-139-7
1. Rola państwa i polityki podatkowej w gospodarce, 2. Teoretyczne podstawy konstrukcji optymalnego systemu podatkowego, 3. Teoretyczne podstawy opodatkowania rolnictwa, 4. Opodatkowanie rolnictwa - doświadczenia krajów unii Europejskiej i USA, 5. Konstrukcja systemu opodatkowania rolnictwa w Polsce, 6. Budżetowanie i sektorowe skutki opodatkowania rolnictwa w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2477-2
1. Wydatki publiczne. 2. Ogólne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. 3. Narzędzia i metody racjonalizacji wydatków publicznych. 4. Problemy wydatkowania środków publicznych w świetle doświadczeń zagranicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Euro a integracja europejskich rynków finansowych / Ireneusz Pszczółka. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - 366 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-305-4
1. Koncepcje integracji monetarnej, 2. Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich, 3. Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej, 4. Euro a procesy alokacji kapitału w Unii Europejskiej, 5.Polski rynek finansowy i strategie integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86840-89-7
Zawiera: Finanse i zjawiska finansowe; Pieniądz i rynek pieniądza; Instrumenty rozliczeń pieniężnych i rynku finansowego; Wybrane instrumenty redystrybucji budżetowej; Instrumenty makroekonomicznej polityki finansowej państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86840-89-7
Zawiera: Finanse i zjawiska finansowe; Pieniądz i rynek pieniądza; Instrumenty rozliczeń pieniężnych i rynku finansowego; Wybrane instrumenty redystrybucji budżetowej; Instrumenty makroekonomicznej polityki finansowej państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14787-7
1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa. 2. Międzynarodowe organizacjie finansowe jako współtwórcy standardów polityki finansowej świata. 3. Polityka finansowa Unii Europejskiej. 5. Kursy walutowe. 6. Pieniądz i systemy pieniężne. 7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna państwa. 8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. 9. Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88463-46-2
1.Polska w drodze do strefy EURO, 2.Finanse publiczne a rozwój polskiej gospodarki, 3.Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej na drodze do EURO, 4.Członkowstwo w UE a polski system finansów publicznych, 5.Przyczyny zmian strukturalnych w strukturze budżetu wspólnotowego UE, 6.Wieś i rolnictwo wobec reformy finansów publicznych. Dylematy wokół rozwoju gospodarczego, 7.Rola polityki podatkowej w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 8.Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w gospodarkach postsocjalistycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-598-0
1. Podstawowe pojęcia finansów publicznych. 2. Prawne podstawy finansów publicznych. 3. Sektor finansów publicznych w gospodarce rynkowej. 4. Środki i dochody publiczne. 5. Wydatki publiczne. 6. Sfera budżetowa. 7. Fundusze celowe. 8. Agencje rządowe i samorządowe. 9. Inne podmioty sektora finansów publicznych. 10. Pogranicze sektora finansów publicznych. 11. Rachunkowość i sprawozdawczość. 12. Budżet państwa i inne plany finansowe. 13. Finanse samorządu terytorialnego. 14. Dług publiczny. 15. Dyscyplina finansów publicznych. 16. Nadzór i kontrola w sektorze finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse publiczne w Polsce / Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 732, [3] s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-598-0
1. Podstawowe pojęcia finansów publicznych. 2. Prawne podstawy finansów publicznych. 3. Sektor finansów publicznych w gospodarce rynkowej. 4. Środki i dochody publiczne. 5. Wydatki publiczne. 6. Sfera budżetowa. 7. Fundusze celowe. 8. Agencje rządowe i samorządowe. 9. Inne podmioty sektora finansów publicznych. 10. Pogranicze sektora finansów publicznych. 11. Rachunkowość i sprawozdawczość. 12. Budżet państwa i inne plany finansowe. 13. Finanse samorządu terytorialnego. 14. Dług publiczny. 15. Dyscyplina finansów publicznych. 16. Nadzór i kontrola w sektorze finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-920281-2-0
1. Polityka spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej, 2. Przygotowanie Polski do korzystania z funduszy Unii Europejskiej, 3. Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju, 4. Projekty turystyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60694-11-4
Wprowadzenie: Integracja europejska i związane z nią wyzwania dla rozwoju regionalnego Unii Europejskiej; 1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego jako źródła finansowania rozwoju regionalnego: Jednostki samorządu terytorialnego- istota i rola; Dochody podatkowe; Podatki niepodatkowe; 2. Sektor bankowy w procesie wspierania rozwoju regionalnego: Wielkość i struktura polskiego sektora bankowego; Role banków we wspieraniu rozwoju regionalnego; 3. Inne formy finansowania rozwoju regionalnego w Polsce: Obligacje komunalne; Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP); Finansowanie w ramach funduszy Private Equity/Venture Capital (PE/VC); 4. Fundusze Unii Europejskiej w finansowaniu rozwoju regionalnego w Polsce: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle krajów UE; Finansowe instrumenty realizacji polityki rozwoju regionalnego na obszarze UE; Fundusze przedakcesyjne i ich rola; Środki Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności dla Polski w latach 2004-2006; Fundusze UE dla Polski na lata 2007-2013; Problem efektywności funduszy UE jako źródła finansowania rozwoju regionalnego w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-094-9
1. Państwo a rolnictwo - przesłanki aktywności. 2. Rola państwa w rozwoju rolnictwa. 3. Fiskalne instrumenty oddziaływania na rolnictwo. 4. Metodologiczne podstawy oceny skuteczności fiskalnych działań państwa. 5. System opodatkowania i jego rola w rozwoju rolnictwa. 6. System transferów socjalnych i jego oddziaływanie na rozwój rolnictwa. 7. Pozasocjalne transfery do rolnictwa i ich wpływ na jego rozwój.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87251-56-7
1. Instrumenty finansowe jako element systemu finansowego; 2. Instrumenty rynku kapitałowego; 3. Instrumenty rynku pieniężnego; 4. Instrumenty depozytowe i kredytowe; 5. Instrumenty zabezpieczające uzyskanie płatności; 6. Instrumenty terminowe i pochodne; 7. Instrumenty syntetyczne; 8. Instrumenty obrotu wierzytelnościami; 9. Instrumenty rozliczeń krajowych i ich rozrachunek; 10. Rozliczenia międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88845-79-6
1. Zarys problemu, 2. Elementy mechanizmu rynkowego, 3. Geneza i zakres interwencjonizmu, 4. analiza instrumentu polityki interwencyjnej, 5. Wpływ polityki państwa na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, 6. Finansowanie polskiego rolnictwa ze środków przedakcesyjnych, 7. Charakterystyka i zadania agencji rynku rolnego, 8. Kształtowanie sytuacji na rynku zbóż na szczeblu regionalnym, 9. Handel zagraniczny zbóż oraz sytuacja na rynku krajowym, 10. Działania realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, 11. Wdrażanie sektorowego programu operacyjnego, 12. Gospodarowanie mieniem państwowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-344-0
1.Fenomen kredytowania, retrospektywne spojrzenia na rozwój problematyki, 2.Charkaterystyka regionu, celu i metod empirycznych badań własnych, 3.Dostęp do kredytów bankowych a inne czynniki wpływające na rozwój firmy w opinii przedsiębiorców, 4.Przeznaczenie kredytu bankowego, 5.Kredyt bankowy a inne źródła finansowania inwestycji na rzecz rozwoju firmy, 6.Rodzaje kredytów bankowych i ich percepcja w segmencie małych i mikrofirm, 7.Kryteria wyboru banku do obsługi kredytowej firmy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-188-3
1.Finanse publiczne a rozwój polskiej gospodarki, 2. Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej, 3.Reformy strukturalne i wzrost gospdoarczy 2002-03. Bilans otwa rcia-bilans zamknięcia, 4.Wykorzystać rezerwę, by nie marnować szans, 5.Poranne Polaków rozmowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-230-1
Ewolucja i kondycja złotego (uwagi w związku z osiemdziesiątą rocznicą współczesnego złotego); Proces obniżania inflacji w Polsce do 2003 r.; Rola RPP w przywracaniu równowagi zewnętrznej, czyli o zbawiennych skutkach "schładzania" gospodarki; Czynniki określające wybór momentu przystąpienia do ERM II; O problemach walutowych okresu międzywojennego; O inwestycjach, polityce monetarnej i wzroście gospodarczym w latach dziewięćdziesiątych; O schładzaniu gospodarki; O aktualnych problemach bezrobocia, inwestycji i polityki gospodarczej; O perspektywach, warunkach i skutkach przystąpienia Polski do strefy euro; Fiskalne uwarunkowania polityki pieniężnej w Polsce w latach 1998-2003; Uwarunkowania instytucjonalne funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej NBP; Na marginesie sporów o politykę pieniężnąw Polsce; Kalendarium działalności Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2003.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again