Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(16)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(16)
Author
Sierpińska Maria
(4)
Wędzki Dariusz
(3)
Brigham Eugene F
(2)
Houston Joel F
(2)
Kokoszczyński Ryszard
(2)
Bielawska Aurelia
(1)
Buk Halina
(1)
Ciechan-Kujawa Marlena
(1)
Graczyk Magdalena
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Jachna Tomasz
(1)
Jaworski Jacek
(1)
Jordan Bradford D
(1)
Marecki Krzysztof
(1)
Pasieczny Jacek
(1)
Pluta Wiesław
(1)
Ross Stephen A
(1)
Szczepański Jan
(1)
Szyszko Lech
(1)
Walczak Marian
(1)
Westerfield Randolph W
(1)
Wieloch Maciej
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Przedsiębiorstwo
(17)
Decyzje
(6)
Rynek finansowy
(6)
Zarządzanie
(5)
Kapitał
(4)
Bilans księgowy
(3)
Akcje (ekon.)
(2)
Finanse
(2)
Koszty
(2)
Ryzyko
(2)
Analiza strategiczna
(1)
Banki
(1)
Dywidenda
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Inwestycje
(1)
Kadry
(1)
Kredyt
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Obligacje
(1)
Pieniądz
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Polityka regionalna
(1)
Przedsiębuirstwo
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zysk
(1)
Środki trwałe
(1)
18 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1724-9
Wstęp, 1. Podstawowe pojęcia, 2. Podsumowanie wykonawcze w biznesplanie, 3. Cele i opis przedsięwzięcia, 4. Opis produktu, 5. Analiza rynku, 6. Marketing, 7. Zarządzanie, 8. Analiza szans i zagrożeń, 9. Analiza finansowa, 10. Plan wykonawczy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-317-2
CZ.I Wprowadzenie do biznes planu: 1.Planowanie w przedsiębiorstwie, 2.Istota, funkcje i zasady konstrukcji biznes planów. CZ.II Struktura Biznes planu: 3.Podstawowe elementy biznes planu, 4.Rodzeje analiz wykorzystywanych w biznes planie. Cz.III Biznes plan w praktyce gospodarczej: 5.Standardy sporządzania biznes planów, 6.Wykorzystywanie biznes planu w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowania działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-353-9
1. Struktura biznesplanu, 2. Analiza rynku, sektora i przedsiębiorstwa, 3. Analiza i badanie rynku, 4. Plan marketingowy, 5. Zasoby ludzkie w biznesplanie, 6. Analiza ekonomiczno-finansowa, 7. Ocena biznesplanu przez banki, 8. Uwarunkowania współfinansowania projektu inwestycyjnego gminy ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013, 9. Ocena zdolności kredytowej gminy przez bank
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1285-2
Podstawy budżetowania kapitałów; Szacowanie przepływów pieniężnych netto; Finansowanie inwestycji rzeczowych; Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka; Okres życia projektu; Decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe; Inne obszary zastosowania procedur budżetowania kapitału; Budżetowanie kapitału na rynku międzynarodowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87916-45-5
Rzut oka na finanse przedsiębiorstw; Sprawozdania finansowe i długoterminowe planowanie finansowe; Sza- cowanie wartości przyszłych przepływów pieniężnych; Budżetowanie kapitałowe; Ryzyko a dochód; Koszt kapi- tału a długookresowa polityka finansowa; Planowanie krótkoterminowe i zarządzanie finansami; Dodatkowe za- gadnienia w finansach firm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse przedsiębiorstwa / pod red. Lech Szyszko, Jan Szczepański. - Wyd.3 zm. i rozszerz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 565 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1666-2
Część I: Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa. 1. Pojęcie i organizacja finansów przedsiębiorstwa. 2. Przychody przedsiębiorstwa. 3. Koszty przedsiębiorstwa. 4. Efektywność gospodarcza i finansowa przedsiębiorstwa. 5. Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa. 6. Majątek przedsiębiorstwa. 7. Źródła finansowania majątku. 8. Rola rynku finansowego w finansowaniu przedsiębiorstwa. 9. Rozliczenia międzynarodowe i ich wpływ na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa. 10. Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa. 11. Związek gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z finansami publicznymi. 12. Wpływ harmonizacji podatków na działalność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 13. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Część II: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. 14. Strategia i taktyka finansowa w działalności przedsiębiorstwa. 15. Czas i ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. 16. Planowanie finansowe. 17. Struktura i koszt pozyskiwania kapitału przedsiębiorstwa. 18. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa. 19. Inwestycje rzeczowe. 20. Inwestycje a kapitał obrotowy. 21. Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa. 22. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa. 23. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji finansowej przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15013-6
1. Wartość pieniądza w czasie, 2. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 3. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, 4. Zarządzanie aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie, 5. Krótkoterminowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa, 6. Analiza źródeł finansowania inwestycji, 7. Koszty i struktura kapitału przedsiębiorstwa, 8. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, 9. Planowanie finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7483-134-0
1. Rola planowania i kontroli w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Koncepcje kosztów i wyników z punktu widzenia planowania finansowego i kontroli menedżerskiej, 3. Zastosowanie budżetowania w planowaniu finansowym i kontroli, 4. System informacji menedżerskiej dla celów planowania i kontroli, 5. Procedura i elementy planowania finansowego i kontroli, 6. Nowoczesne narzędzia wspomagające planowanie finansowe i kontrolę menedżerską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck. Finanse przedsiębiorstwa)
ISBN: 978-83-255-0512-7
1. Podstawy nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 2. Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. 3. Typowe przyczyny finansowania przedsiębiorstw. 4. Struktura kapitału przedsiębiorstwa. 5. Finansowanie pożyczkami i kredytami - szanse i zagrożenia. 6. Papiery wartościowe jako instrumenty pozyskiwania kapitału. 7. Rola finansowania wewnętrznego działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 8. Alternatywne instrumenty finansowania. 9. Zarządzanie majątkiem obrotowym. 10. Strategie podatkowe jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 11. Analiza finansowa jako narzędzie ograniczania ryzyka finansowego w dzialalności przedsiębiorstwa. 12. Due diligence jako nowoczesny system oceny przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1549-5
Cz.I Podstawy zarządzania finansami: 1. Przegląd zarządzania finansami, 2. Sprawozdania finansowe, przepływy pieniężne i podatki, 3. Analiza sprawozdań finansowych, 4. Otoczenie finansowe: rynki, instytucje i stopy procentowe. Cz.II Podstawowe pojęcia zarządzania finansami: 5. Ryzyko i stopa zwrotu, 6.Wartość pieniądza w czasie. Cz.III Aktywa finansowe: 7. Obligacje i ich wycena, 8. Akcje i ich wycena
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1550-9
Cz.III Strategiczne długoterminowe decyzje inwestycyjne: preliminowanie wydatków inwestycyjnych: 7. Koszt kapitału, 8. Podstawy preliminowania wydatków inwestycyjnych, 9. Szacowanie przepływów środków pieniężnych i inne zagadnienia preliminowania wydatków inwestycyjnych, 10. Analiza ryzyka i optymalny preliminarz inwestycyjny. CZ. IV Strategiczne długoterminowe decyzje finansowe: 11. Struktura kapitału i dźwignia, 12. Polityka dywidend, 13. Akcje zwykłe i bankowość inwestycyjna, 15. Dług długoterminowy, 16. Finansowanie hybrydowe: akcje uprzywilejowane, leasing i opcje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1159-7
Wstęp. Istota przedsiębiorstwa i wynikające z niej potrzeby zarządzania strategicznego. Analiza finansowa jako narzędzie planowania strategii rozwojowych przedsiębiorstwa. Tradycyjne metody analizy finansowej Metody prospektywnej analizy finansowej. Metody prospektywnej analizy finansowej w zakresie efektywności ekonomicznej przedsięwzięć. Metody analizy możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie finansowym. Zakończenie. Załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw / Jacek Jaworski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : CeDeWu , 2017. - 543, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-940-7
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział 1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw: 1.1. Przedsiębiorstwo i jego funkcjonowanie; 1.1.1. Definicja przedsiębiorstwa; 1.1.2. Relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem; 1.1.3. Klasyfikacja przedsiębiorstw; 1.2. Cele finansowe i niefinansowe przedsiębiorstw; 1.2.1. Klasyfikacja celów przedsiębiorstw; 1.2.2. Charakterystyka celów finansowych; 1.2.3. Zarządzanie jako proces i system osiągania celów; 1.3. Kierunki zarządzania finansowego w przedsiębiorstwie; 1.3.1. Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie; 1.3.2. Obszary kształtowania podstawowych kategorii finansowych; 1.4. Elementy teorii wartości pieniądza w czasie; 1.4.1. Pieniądz jako kategoria rynkowa; 1.4.2. Wartości przyszłe strumieni pieniężnych; 1.4.3. Rachunek dyskontowy. Rozdział 2. Źródła informacji finansowych: 2.1. Rodzaje informacji i ich rola w podejmowaniu decyzji gospodarczych; 2.1.1. Wykorzystanie informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 2.1.2. Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie; 2.2. Funkcjonowanie systemu rachunkowości; 2.2.1. Geneza i definicja rachunkowości; 2.2.2. Składniki systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie; 2.2.3. Jakość informacji rachunkowych oraz ich wykorzystanie w zarządzaniu; 2.3. Sprawozdawczość finansowa; 2.3.1. Obowiązkowe sprawozdanie finansowe i procedury jego sporządzania; 2.3.2. Składniki majątkowe i źródła ich finansowania – bilans; 2.3.3. Przychody i koszty - rachunek zysków i strat; 2.3.4. Pozostałe składniki sprawozdania finansowego i ich wzajemne powiązania. Rozdział 3. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa: 3.1. Analiza finansowa i jej rola w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 3.1.1. Definicja kondycji finansowej przedsiębiorstwa; 3.1.2. Istota i zakres analizy finansowej; 3.1.3. Metody analizy i wyznaczniki kondycji finansowej; 3.2. Ocena wstępna składników sprawozdania finansowego; 3.2.1. Pozioma i pionowa analiza bilansu; 3.2.2. Ogólna ocena rachunku zysków i strat; 3.2.3. Wartość informacyjna pozostałych elementów sprawozdania finansowego; 3.3. Analiza wskaźnikowa; 3.3.1. Założenia koncepcyjne analizy wskaźnikowej; 3.3.2. Analiza płynności finansowej; 3.3.3. Ocena wspomagania finansowego; 3.3.4. Badanie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa; 3.3.5. Pomiar rentowności w przedsiębiorstwie; 3.3.6. Wskaźniki rynku kapitałowego; 3.4. Pozostałe, wybrane metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa; 3.4.1. Zastosowanie analizy piramidalnej; 3.4.2. Elementy analizy dyskryminacyjnej; 3.4.3. Strategiczna karta wyników. Rozdział 4. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie: 4.1. Istota planowania finansowego; 4.1.1. Planowanie i jego rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 4.1.2. Cele, funkcje, typologia i etapy planowania finansowego; 4.2. Długoterminowe planowanie finansowe; 4.2.1. Strategiczne planowanie finansowe; 4.2.2. Metody długoterminowego planowania finansowego; 4.2.3. Sprawozdania finansowe „pro forma"; 4.3. Krótkoterminowe planowanie finansowe; 4.3.1. Budżetowanie przychodów i kosztów; 4.3.2. Preliminowanie zapotrzebowania na gotówkę. Rozdział 5. Zarządzanie strukturą finansową przedsiębiorstwa: 5.1. Charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstw; 5.1.1. Definicja i klasyfikacja kapitałów w przedsiębiorstwie; 5.1.2. Finansowanie kapitałem własnym; 5.1.3. Obce źródła finansowania przedsiębiorstwa; 5.2. Koszt kapitału w przedsiębiorstwie; 5.2.1. Koszt kapitału własnego; 5.2.2. Koszt kapitału obcego; 5.2.3. Średnioważony koszt kapitału (WACC) i marginalny koszt kapitału (MCC); 5.3. Kształtowanie struktury finansowej przedsiębiorstwa; 5.3.1. Czynniki wpływające na sposoby finansowania przedsiębiorstwa; 5.3.2. Teorie struktury kapitału; 5.3.3. Strategie finansowania przedsiębiorstwa. Rozdział 6. Zarządzanie aktywami trwałymi: 6.1. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw; 6.1.1. Definicje i rodzaje inwestycji; 6.1.2. Przesłanki i uwarunkowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw; 6.2. Inwestycje rzeczowe; 6.2.1. Środki trwałe w procesie budżetowania kapitałowego; 6.2.2. Czynniki determinujące opłacalność inwestycji w środki trwałe; 6.2.3. Metody szacowania opłacalności inwestycji rzeczowych; 6.3. Inwestycje kapitałowe; 6.3.1. Rynek kapitałowy i papiery wartościowe; 6.3.2. Wycena dłużnych papierów wartościowych; 6.3.3. Inwestowanie w akcje. Rozdział 7. Zarządzanie kapitałem obrotowym: 7.1. Krótkoterminowa polityka finansowa przedsiębiorstwa; 7.1.1. Strategie gospodarowania kapitałem obrotowym brutto; 7.1.2. Cykl operacyjny przedsiębiorstwa; 7.2. Wartość płynności w zarządzaniu finansami firmy; 7.2.1. Determinanty utrzymywania płynności finansowej w przedsiębiorstwie; 7.2.2. Wartość płynności dla przedsiębiorstwa; 7.2.3. Optymalny poziom płynności a zarządzanie kapitałem obrotowym brutto; 7.3. Zarządzanie składnikami aktywów bieżących; 7.3.1. Zarządzanie zapasami; 7.3.2. Narzędzia gospodarowania należnościami; 7.3.3. Zarządzanie gotówką. Rozdział 8. Zarządzanie wynikiem finansowym: 8.1. Kształtowanie wyniku finansowego, 8.1.1. Etapy powstawania i czynniki kształtujące wynik finansowy, 8.1.2. Analiza przyczynowa wyniku ze sprzedaży, 8.1.3. Zastosowanie progów rentowności w analizie koszt - wolumen – zysk, 8.1.4. Stopień dźwigni operacyjnej, 8.1.5. Ryzyko finansowe i dźwignia finansowa, 8.1.6. Dźwignia połączona i jej wpływ na wynik finansowy, 8.2. Podział wyniku finansowego, 8.2.1. Uwarunkowania ekonomiczne i prawne podziału zysku, 8.2.2. Wpływ polityki dywidend na wartość przedsiębiorstwa 8.2.3. Polityka dywidend w praktyce. Rozdział 9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa: 9.1. Mierniki i metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa; 9.1.1. Pojęcie i typologia wartości przedsiębiorstwa; 9.1.2. Istota, funkcje i podział metod wyceny przedsiębiorstw; 9.1.3. Wybrane metody wyceny w praktyce; 9.1.4. Ekonomiczne mierniki wartości przedsiębiorstwa (EVA, MVA); 9.1. Maksymalizacja wartości jako zagregowany cel przedsiębiorstwa; 9.1.1. Nośniki wartości przedsiębiorstwa; 9.1.2. Obszary i kierunki zarządzania wartością przedsiębiorstwa; 9.1.3. Koncepcja Value Based Management. Bibliografia. Rozwiązania zadań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem / Jacek Grzywacz. - Wyd.4. - warszawa : Difin, 2003. - 232 s. : rys., tab. ; 23 cm.
R.1 Znaczenie banku dla przedsiębiorstwa; R.2 Wybór banku przez przedsiębiorstwo; R.3 Rachunek bieżący w działalności przedsiębiorstwa; R.4 Współpraca w za kresie operacji rozliczeniowych przeprowadzanych za pośrednictwem banku; R.5 Zagraniczne operacje rozliczeniowe; R.6 Lokaty pieniężne przedsiębiorstw; R.7 Współ praca w zakresie kredytowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; R.8 Gwarancje bankowe; R.9 Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-69-5
1. Planowanie rozowju lokalnego, 2. Planowanie inwestycji komunalnych w kontekście lokalnych potrzeb, 3. Zarządzanie komunalnymi projektami inwestycyjnymi, 4. Fundusze unijne jako żródła finansowania inwestycji komunalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-12193-9
Wstęp; 1. Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej; 2. Dynamiczny i statyczny pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie; 3. Poziom kapitału obrotowego i jego pomiar; 4. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie; 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie; 6. Metody monitorowania i prognozowania należności; 7. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców; 8. Sterowanie należnościami przedsiębiorstwa; 9. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie; 10. Krótkoterminowe źródła zasilania przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-12193-9
Wstęp; 1. Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej; 2. Dynamiczny i statyczny pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie; 3. Poziom kapitału obrotowego i jego pomiar; 4. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie; 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie; 6. Metody monitorowania i prognozowania należności; 7. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców; 8. Sterowanie należnościami przedsiębiorstwa; 9. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie; 10. Krótkoterminowe źródła zasilania przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-12193-9
Wstęp; 1. Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej; 2. Dynamiczny i statyczny pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie; 3. Poziom kapitału obrotowego i jego pomiar; 4. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie; 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie; 6. Metody monitorowania i prognozowania należności; 7. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców; 8. Sterowanie należnościami przedsiębiorstwa; 9. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie; 10. Krótkoterminowe źródła zasilania przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again