Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(8)
Author
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Brzozowska Krystyna
(1)
Detyna Beata
(1)
Francik Kamila
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Kobis Paweł
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Matkowski Paweł
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Porvazník Ján
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Siedlecki Rafał
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Sulich Adam
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Widera Wiktor
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Łukasik Gabriela
(1)
Żukowska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Ryzyko finansowe
(5)
Przedsiębiorstwo
(3)
Ryzyko
(3)
Finanse
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Rynek finansowy
(2)
BPMS (informat.)
(1)
Banki
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Ceny
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Factoring
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Kursy walutowe
(1)
Menedżerowie
(1)
Oceny pracowników
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pieniądz
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Procent
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Płaca minimalna
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Sektor prywatny
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zdolności
(1)
Środki obrotowe
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
9 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-11-8
1.Od opcji klasycznych do niestandardowych, 2.Opcje uwarunkowane (path-dependent options), 3.Opcje korelacyjne (correlation options), 4.Pozostałe grupy opcji egzotycznych, 5.Kontrakty opcyjne w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-77-0
1.Infrastruktura gospodarcza - pojęcie, rozwój, znaczenie, 2.Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych, 3.Formy finansowania przez kapitał prywatny projektów infrastrukturalnych na zasadach project finance, 4.Analiza wybrnaych przypadków prywatnych projektów infrastrukturalnych, 5.Warunki efektywnego wykorzystywania kapitału prywatnego w inwestycjach infrastrukturalnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 978083-7483-235-9
1. Analiza przedsiębiorstwa w burzliwym otoczeniu, 2. Wartość przedsiębiorstwa, 3. Cykl życia przedsiębiorstwa, 4. Uwagi metodologiczne modelowania cyklu życia firmy, 5. Finansowe modele wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Rynki finansowe / Andrzej Sławiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 212, [1] s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1634-3
1.Rynki finansowe, 2.Ceny instrumentów finansowych, 3.ryzyko, 4.Instrumenty pochodne, 5.Zarządzanie portfelem papierów wartościowych, 6.Wahania koniunktury, 7.Polityka pieniężna, 8.Czynniki wpływające na stopy procentoiwe i kursy walut, 9.Psychologia rynków finansowych, 10.Kryzysy finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7246-342-5
1. Strategie przedsiębiorstwa a ryzyko, 2. Podstawy wyboru strategii finansowej przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych, 3. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec ryzyka operacyjnego, 4. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec ryzyka struktury kapitału, 5. Strategie działania przedsiębiorstwa wobec ryzyka na rynku kapitałowym, 6. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w sytuacjach ryzykownych związanych ze zmianą stopy procentowej i kursu walutowego, 7. System informacji jako narzędzie identyfikacji i ograniczania ryzyka w przedsiębiorstwie, 8. Ochrona ubezpieczeniowa w strategiach finansowych przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-232-7
1. Akceptowany poziom ryzyka finansowego, 2. Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursu walutowego, 3. Zarządzanie wolnymi środkami z przedsiębiorstwie a finanse behawioralne, 4. Cash pooling w efektywnym zarządzaniu gotówką przez przedsiębiorstwo, 5. Problem efektywnej sprzedaży na kredyt, 6. Faktoring metodą wspierania sprzedaży kredytowej, 7. Koszt kredytu dla przedsiębiorstwa, 8. Tarcza podatkowa w kalkulacji kosztu kapitału obcego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-031-5
1.Ryzyko operacyjne.Podstawowe pojęcia, 2.Środowisko regulacyjne jako główny stymulator wdrożenia zarządzania ryzykiem operacyjnym, 3.Metodologie zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych, 4.Propozycja systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym dla instytucji finansowej średniej wielkości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 2/2018)
Zawiera: Scientific examination and valuation of holistic managerial competence; Innovation culture as the basis for innovative environment of the enterprise; Innowacyjne produkty i usługi w polskiej bankowości; Financial risk in the contemporary environment of enterprises; Wdrożenie koncepcji „szczupłego” zarządzania w szkole wyższej; „Rodzinny znaczy godny zaufania” - przedsiębiorstwa rodzinne w opinii polskich konsumentów; Talent jako element potencjału organizacji XXI wieku; Istota kapitału relacyjnego - ujęcie empiryczne oraz dalsze kierunki badań; Big data jako narzędzie zarządzania procesem budowania społeczeństwa idealnego; Wynagrodzenie i zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach; Integralne oceny równowagi makroekonomicznej na przykładzie polskiej gospodarki; Analiza założeń teorii uwarunkowań sytuacyjnych w kontekście zarządzania projektem europejskim; Change or continuation? Long-term city management on the example of local development strategy of Katowice; Zastosowanie chmury obliczeniowej dla potrzeb systemów BPMS; Chosen aspects of it resources security in sme sector enterprises - results of the research; Koncepcja modelu zagrożenia w systemach ostrzegających organizację; Recenzja książki: D. Martin, J. Schouten, Sustainable Marketing.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Finanse - a ryzyko finansowe (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again