Form of Work
Książki
(43)
Status
only on-site
(32)
available
(29)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Czytelnia
(33)
Author
Majchrzycka-Guzowska Alina
(5)
Kosikowski Cezary (1942- )
(3)
Patrzałek Leszek
(3)
Zarzecki Jan
(3)
Malinowska-Misiąg Elżbieta
(2)
Misiąg Wojciech
(2)
Pietrzak Bogusław
(2)
Polański Zbigniwe
(2)
Sochacka-Krysiak Hanna
(2)
Wypych Mirosław
(2)
Ziółkowska Wiesława
(2)
Barczyk Ryszard
(1)
Bernaś Bogumił
(1)
Chojna-Duch Elżbieta
(1)
Filipiak Beata
(1)
Graczyk Magdalena
(1)
Grzegorczyk Wojciech
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Ickiewicz Janina
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kochaniak Katarzyna
(1)
Kowalik Paweł
(1)
Kudła Janusz
(1)
Maślanka Tomasz
(1)
Miłek Marian
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Piontek Wojciech
(1)
Podstawka Marian
(1)
Półtorak Bogusław
(1)
Ruśkowski Eugeniusz
(1)
Ryszkowska-Grzeszczuk Bożena
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
Zaniecka Jadwiga
(1)
Zieliński Tomasz B
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(36)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(43)
Language
Polish
(43)
Subject
Finanse
(18)
Finanse publiczne
(13)
Budżety terenowe
(7)
Prawo finansowe
(7)
Przedsiębiorstwo
(5)
Rynek finansowy
(5)
Podatek
(4)
Banki
(3)
Budżet państwowy
(3)
Dług państwowy
(3)
Polska
(3)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Agencje rządowe
(2)
Budżet
(2)
Dochody państwowe
(2)
Fundusze celowe
(2)
Gospodarka
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Pieniądz
(2)
Rozliczenia międzynarodowe
(2)
Ryzyko
(2)
Samorząd gminny
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sektor publiczny
(2)
Unia Europejska
(2)
Wydatki budżetowe
(2)
Banki hipoteczne
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekologia
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Koniunktura
(1)
Kursy walutowe
(1)
Likwidacja przedsiębiorstwa
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Nieruchomości
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Oświata
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Polityka regionalna
(1)
Popyt
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Referendum lokalne
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Upadłość
(1)
Wolontariusze
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: time
1989-
(8)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Podręczniki
(1)
51 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-911-321-6-1
1. Specyfika przedsiębiorstwa bankowego; 2. Ryzyko; 3. Fundusze własne banku; 4. Rezerwy bankowe; 5. System gwarantowania depozytów; 6. Bankowość wolna czy regulowana? ; 7. Synteza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914541-6-9
I. Istota zadań publicznych i społecznych w demokraty cznym państwie: Sektor rządowy i samorządowy, jego rola i zadania w demokratycznym państwie; Zadania publiczne i społeczne a dobra i usługi o charakterze użyteczności publicznej; Podmioty sektora publicznego realizujące zadania o charakterze użyteczności publi cznej; Podmioty drugiegi i trzeciego sektora w realiza cji zadań użytenczości publicznej - przesłanki i ogrniczenia. II. Pojęcie, zakres działalności pożytku publicznego a organizacje pozarządowe: Pojęcie i podstawy prawne działalności pożytku publicznego; Organizacja i funkcjonowanie podmiotów pożytku publicznego; Procedu ra prowadzenia działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych; Źródła finansowania działalności organizacji pożytku publicznego; Karta zasad działania organizacji pożytku publicznego; Nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego; Rada Działaności Pozytku Publicz nego. III. Instytucje i rozwiązania prawne wspomagające realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego Wolonariat jako szczególnego rodzaju instytucja wspie rająca realizację zadań pożytku publicznego; Rola i zadania centrów wolontariatu; Pomoc publiczna i jej znaczenie w demokratycznym państwie; Podstawowe regulacje pomocy publicznej w Unii Europejskiej i jej konsekwencje; Istota, cele i podmioty udzielające pomoc publiczna w Polsce. IV. Miejsce fundacji i stowarzyszeń w realizacji zadań publicznych: Miejsce i organizacja fundacji jako podmiotów trzeciego sektora; Miejsce i organizacja stowarzyszeń jako podmiotów tzreciego sektora.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Efektywność finansowa banków giełdowych / Katarzyna Kochaniak. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 178, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-16277-1
1. Istota efektywności finansowej banków i problem jej pomiaru; 2. Wybrane metody oceny efektywności działania banków; 3. Warunki makroekonomiczne i ich wpływ na działalność banków giełdowych w Polsce w latach 1998-2007; 4. Empiryczna ocena efektywności finansowej banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1998-2007; 5. Charakterystyka efektywności poszczególnych banków giełdowych na tle całej grupy banków w latach 1998-2007
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse / red. nauk. Jan Zarzecki. - Wyd.2 uaktualn. i posz. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2003. - 574,[2] s. : tab., rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-87981-51-6
R.1 Podstawy teorii finansów; R.2 Sektor finansów publicznych; R.3 Budżet państwa; R.4 Finanse samorządu terytorialnego; R.5 System podatkowy; R.6 Ubezpiecze nia społeczne; R.7 Ubezpieczenia gospodarcze; R.8 Banki komercyjne; R.9 Rynek pieniężny; R.10 Rynek kapitałowy; R.11 Rynek walutowy; R.12 Finansowe instru menty pochodne; R.13 Finanse przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16298-6
1. Pojęcie i funkcje finansów, 2. Pieniądz, 3. Rola finansów w tworzeniu, wymianie i podziale produktu społecznego, 4. Polityka finansowa i jej funcje, 5. Sektor finansów publicznych, 6. System podatkowy w Polsce, 7. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 8. System bankowy i polityka pieniężna, 9. Rynek finansowy, 10. Finanse przedsiębiorstw, 11. Finanse ubezpieczeń gospodarczych, 12. Finanse międzynarodowe, 13. Odpowiedzialność prawna z tytułu zobowiązań podatkowych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86840-89-7
Zawiera: Finanse i zjawiska finansowe; Pieniądz i rynek pieniądza; Instrumenty rozliczeń pieniężnych i rynku finansowego; Wybrane instrumenty redystrybucji budżetowej; Instrumenty makroekonomicznej polityki finansowej państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86840-89-7
Zawiera: Finanse i zjawiska finansowe; Pieniądz i rynek pieniądza; Instrumenty rozliczeń pieniężnych i rynku finansowego; Wybrane instrumenty redystrybucji budżetowej; Instrumenty makroekonomicznej polityki finansowej państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. - Wyd. 11 rozszerz. Stan prawny na 1.02.2019 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2019. - 616 s. : tab. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8160-184-9
Zawiera: Wykaz skrótów. Wstęp. Rozdział I. Wprowadzenie. Wybrane zagadnienia ogólne z zakresu finansów i prawa finansowego; 1. Pojęcie finansów; 2. Zasady gospodarki finansów publicznych; 3. Formy organizacyjne finansów publicznych; 4. Podstawowe pojęcia gospodarki finansowej, polityki finansowej i systemu finansowego; 5. Pojęcie prawa finansowego; 6. Charakterystyka norm i podmiotów prawa finansowego; 7. Administracja finansów publicznych. Rozdział II Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego; 1. Pojęcie budżetu państwa; 2. Procedura uchwalania budżetu; 3. Podstawowe funkcje budżetu; 4. Pojęcie i rodzaje wydatków budżetu państwa; 5. Pojęcie i rodzaje dochodów budżetu państwa; 6. Zasady wykonywania budżetu państwa; 7. Finanse jednostek samorządu terytorialnego; 7.1. Podstawy prawne jednostek samorządu terytorialnego; 7.2. Klasyfikacja źródeł zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 7.3. Dochody niepodatkowe jednostek samorządu terytorialnego; 7.4. Inne źródła zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 8. Ogólne zasady uchwalania i wykonania budżetu samorządu terytorialnego. Rozdział III. Podatki - system podatkowy: 1. Pojęcie podatku; 2. Funkcje podatku; 3. Elementy konstrukcji podatku; 4. Podstawowe rodzaje podatków a klasyfikacje podatkowe; 5. Pojęcie i rodzaje systemów podatkowych; 6. Zasady podatkowe; 7. Przebudowa systemu podatkowego; 7.1. Pojęcia i źródła procesu harmonizacji; 7.2. Geneza procesu harmonizacji VAT; 8. Podstawowe konstrukcje podatkowe; 8.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych; 8.2. Podatek dochodowy od osób prawnych; 8.3. Podatek tonażowy; 8.4. Podatek od spadków i darowizn; 8.5. Podatek od nieruchomości; 8.6. Opłata skarbowa; 8.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych; 8.8. Podatek od środków transportowych; 8.9. Podatek rolny; 8.10. Podatek leśny; 8.11. Podatek od towarów i usług; 8.12. Podatek akcyzowy; 8.13. Podatek od gier; 8.14. Podatki i opłaty lokalne; 8.15. Podatek od wydobycia niektórych kopalin; 8.16. Podatek od niektórych instytucji finansowych; 9. Zobowiązania podatkowe; 9.1. Powstawanie zobowiązań podatkowych; 9.2. Wygasanie zobowiązań podatkowych; 9.3. Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe; 9.4. Interpretacje podatkowe. Rozdział IV. System finansowy ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenia społeczne; 2. System ubezpieczeń społecznych; 3. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Rozdział V. Prawo walutowe i dewizowe: 1. Podstawowe rozwiązania z zakresu prawa walutowego; 1.1. Podstawowe pojęcia prawa walutowego; 1.2. Unia Gospodarczo -Walutowa - przyszłość Polski. Warunki przystąpienia do Unii; 2. Podstawowe rozwiązania z zakresu prawa dewizowego w Polsce; 2.1. Podstawowe pojęcia prawa dewizowego; 2.2. Ograniczenia w obrocie dewizowym oraz obowiązki wynikające z prawa dewizowego; 2.3. Kontrola dewizowa. Rozdział VI. Banki i prawo bankowe: 1. Banki w Polsce w okresie transformacji systemowej; 2. Rodzaje banków, organizacja systemu bankowego; 3. Narodowy Bank Polski i jego funkcje w świetle ustawy - Prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim; 4. Środki oddziaływania Narodowego Banku Polskiego na banki handlowe; 4.1. Stopy procentowe; 4.2. Operacje depozytowo-kredytowe; 4.3. Operacje otwartego rynku; 4.4. Rezerwy obowiązkowe; 5. Nadzór finansowy; 5.1. Pojęcie nadzoru finansowego; 5.2. Zasady tworzenia banków; 5.3. Rozwiązania dotyczące uzdrawiania gospodarki banków; 6. Operacje bankowe; 6.1. Operacje czynne; 7. Rodzaje kredytów; 7.1. Kredyt hipoteczny; 8. Warunki udzielania kredytów; 9. Zabezpieczenie kredytu; 9.1. Ustalenie formy zabezpieczenia kredytu; 9.2. Zabezpieczenia osobiste jako forma zabezpieczeń kredytowych; 9.3. Zabezpieczenia rzeczowe; 9.4. Ocena stosowanych przez banki zabezpieczeń kredytu; 10. Czynności bierne; 11. Czynności usługowe banków; 11.1. Prowadzenie rachunków bankowych; 12. Formy rozliczeń pieniężnych; 12.1. Podstawowe formy rozliczeń; 12.2. Inne usługi bankowe. Rozdział VII. Finanse i prawo finansowe przedsiębiorców - wybrane zagadnienia: 1. Pojęcie działalności gospodarczej i zasady jej wykonywania; 2. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w świetle ustawy - Prawo przedsiębiorców; 3. Podstawowe zasady funkcjonowania przedsiębiorców; 4. Obowiązki finansowo-księgowe przedsiębiorców; 4.1. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej; 4.2. Spółki handlowe, które nie mają osobowości prawnej; 4.3. Spółki handlowe, które mają osobowość prawną; 4.4. Przedsiębiorstwa państwowe; 4.5. Spółdzielnie; 4.6. Organizacja gospodarki finansowej podmiotów gospodarczych; 5. Zasady finansowania działalności przedsiębiorców; 5.1. Zasilanie zewnętrzne; 6. Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej; 6.1. Faktoring; 6.2. Leasing; 6.3. Akcje i obligacje; 7. Niekorzystne zjawiska charakteryzujące gospodarkę finansową przedsiębiorstw; 8. Utrata zdolności kredytowej; 9. Postępowanie restrukturyzacyjne; 10. Podstawowe obciążenia podatkowe przedsiębiorców; 10.1. Uproszczone formy opodatkowania; 10.2. Inne obciążenia; 11. Ubezpieczenia społeczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 336
Book
In basket
Finanse i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. - Wyd. 7 zaktual. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 444 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-374-1
1. Wprowadzenie. Wybrane zagadnienia ogólne z zakresu finansów i prawa finansowego, 2. Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, 3. Podatki - system podatkowy, 4. System finansowy i ubezpieczeń, 5. Prawo walutowe i dewizowe, 6. Banki i prawo bankowe, 7. Finanse i prawo finansowe przedsiębiorców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. - Wyd. 6 zm. i uzupeł. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2002. - 453,[3] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-034-3
1. Wprowadzenie. Wybrane zagadnienia ogólne z zakresu finansów i prawa finansowego, 2. Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, 3. Podatki - system podatkowy, 4. System finansowy i ubezpieczeń, 5. Prawo walutowe i dewizowe, 6. Banki i prawo bankowe, 7. Finanse i prawo finansowe przedsiębiorców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. - Wyd. 8 zaktual. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 520 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-820-2
1. Wprowadzenie. Wybrane zagadnienia ogólne z zakresu finansów i prawa finansowego, 2. Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, 3. Podatki - system podatkowy, 4. System finansowy i ubezpieczeń, 5. Prawo walutowe i dewizowe, 6. Banki i prawo bankowe, 7. Finanse i prawo finansowe przedsiębiorców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. - Wyd. 9. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2011. - 487, [1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7620-546-5
1. Wprowadzenie. Wybrane zagadnienia ogólne z zakresu finansów i prawa finansowego, 2. Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, 3. Podatki - system podatkowy, 4. System finansowy i ubezpieczeń, 5. Prawo walutowe i dewizowe, 6. Banki i prawo bankowe, 7. Finanse i prawo finansowe przedsiębiorców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14787-7
1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa. 2. Międzynarodowe organizacjie finansowe jako współtwórcy standardów polityki finansowej świata. 3. Polityka finansowa Unii Europejskiej. 5. Kursy walutowe. 6. Pieniądz i systemy pieniężne. 7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna państwa. 8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. 9. Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse publiczne : teoria i zastosownie / Wiesława Ziółkowska. - Wyd.2 zm. i uzup. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, 2002. - 297,[4] s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-7205-212-3
R.1 Podstawowe pojęcia; R.2 Finanse publiczne w teorii R.3 Funkcje finansów publicznych; R.4 Wpływ zagregowanego popytu władz publicznych na wzrost gospodarczy; R.5 Zasady gospodarowania finansami publicznymi; R.6 Dochody publiczne; R.7 Polski system podatkowy; R.8 Wydatki publiczne; R.9 Formy organizacyjnoprawne jednostek sektora finansów publicznych; R.10 Budżet państwa; R.11 Decentralizacja finansów publicznych; R.12 Budżety jednostek samorządu terytorialnego; R.13 Deficyt i dług publiczny; R.14 Dyscyplina i kontrola finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse publiczne : teoria i zastosownie / Wiesława Ziółkowska. - Wyd.3 zm. i uzupeł. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2005. - 314,[1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7205-212-3
R.1 Podstawowe pojęcia; R.2 Finanse publiczne w teorii R.3 Funkcje finansów publicznych; R.4 Wpływ zagregowanego popytu władz publicznych na wzrost gospodarczy; R.5 Zasady gospodarowania finansami publicznymi; R.6 Dochody publiczne; R.7 Polski system podatkowy; R.8 Wydatki publiczne; R.9 Formy organizacyjnoprawne jednostek sektora finansów publicznych; R.10 Budżet państwa; R.11 Decentralizacja finansów publicznych; R.12 Budżety jednostek samorządu terytorialnego; R.13 Deficyt i dług publiczny; R.14 Dyscyplina i kontrola finansów publicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-058-8
R.1 Ogólna ch-ka finansów publicznych; R.2 Publiczna polityka finansowa; R.3 Prawo finansowe jako dział pra wa; R.4 Międzynarodowe prawo finansowe; R.5 Nauka finansów publicznych i prawa finansowego; R.6 System administracji finansów publicznych; R.7 System pieniężny, dewizowy i bankowy; R.8 Zasady i problemy ogólne finansów publicznych; R.9 System budżetowy w państwie; R.10 System funduszy celowych i niektórych innych jednostek sektora finansów publicznych; R.11 System dochodów publicznych; R.12 System wydatków publicznych; R.13 System finansowy ubezpieczeń społecznych; R.14 System rachunkowości i sprawozdawczość publicznej oraz kontrola finansów publicznych; R.15 Dyscyplina finansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86846-63-1
Pojęcie i funkcje finansów publicznych; Finanse publiczne a prawo finansowe; Organizacja finansów publicznych; Instytucje materialnego prawa walutowego; Instytucje materialnego prawa dewizowego; Pojęcie, źródła i funkcje dochodów publicznych; Prawo podatkowe; Podatki przychodowe, dochodowe, przychodowo-dochodowe, Konsumpcyjne, majątkowe; Pojęcie, kalsyfikacja i struktura wydatków publicznych; Ekonomiczne i prawne pojęcie budzetu państwa; Planowanie budżetowe; Pojęcie, zakres is truktura budżetu jednostki samorządu terytorialnego Fundusze celowe; Pojęcie i katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-598-0
1. Podstawowe pojęcia finansów publicznych. 2. Prawne podstawy finansów publicznych. 3. Sektor finansów publicznych w gospodarce rynkowej. 4. Środki i dochody publiczne. 5. Wydatki publiczne. 6. Sfera budżetowa. 7. Fundusze celowe. 8. Agencje rządowe i samorządowe. 9. Inne podmioty sektora finansów publicznych. 10. Pogranicze sektora finansów publicznych. 11. Rachunkowość i sprawozdawczość. 12. Budżet państwa i inne plany finansowe. 13. Finanse samorządu terytorialnego. 14. Dług publiczny. 15. Dyscyplina finansów publicznych. 16. Nadzór i kontrola w sektorze finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse publiczne w Polsce / Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 732, [3] s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-598-0
1. Podstawowe pojęcia finansów publicznych. 2. Prawne podstawy finansów publicznych. 3. Sektor finansów publicznych w gospodarce rynkowej. 4. Środki i dochody publiczne. 5. Wydatki publiczne. 6. Sfera budżetowa. 7. Fundusze celowe. 8. Agencje rządowe i samorządowe. 9. Inne podmioty sektora finansów publicznych. 10. Pogranicze sektora finansów publicznych. 11. Rachunkowość i sprawozdawczość. 12. Budżet państwa i inne plany finansowe. 13. Finanse samorządu terytorialnego. 14. Dług publiczny. 15. Dyscyplina finansów publicznych. 16. Nadzór i kontrola w sektorze finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7059-662-2
Wstęp; 1. Geneza i ewolucja oraz zakres i znaczenie regulowania finansów publicznych w konstytucjach; 2. Budżet państwa w Konstytucji RP; 3. Skarb Państwa w Konstytucji RP; 4. Podatki i ciężary publiczne w Konstytucji RP; 5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Konstytucji RP; 6. Ustrój pieniężny państwa oraz Narodowy Bank Polski w Konstytucji RP; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again