Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(4)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(3)
Author
Doliński Dariusz
(2)
Strelau Jan
(2)
Bajcar Beata
(1)
Brzeziński Jerzy
(1)
Błoch Bogusław
(1)
Chlewiński Zdzisław
(1)
Duszak Anna
(1)
Dymkowski Maciej
(1)
Falkowski Andrzej
(1)
Kolańczyk Alina
(1)
Lewicka Maria
(1)
Marek Tadeusz
(1)
Maruszewski Tomasz
(1)
Motycka Alina
(1)
Pawlak Nina
(1)
Piskorz Zbigniew
(1)
Scheler Max
(1)
Tyszka Tadeusz
(1)
Węgrzecki Adam
(1)
Zaleśkiewicz Tomasz
(1)
Łukaszewski Wiesław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Uczucia
(6)
Poznanie
(3)
Motywacja
(2)
Osobowość
(2)
Psychologia
(2)
Psychologia różnic indywidualnych
(2)
Decyzje
(1)
Etyka
(1)
Filozofia
(1)
Hedonizm
(1)
Językoznawstwo -- a filozofia
(1)
Kultura -- psychologia
(1)
Optymizm -- psychologia
(1)
Stres
(1)
Szczęście
(1)
Szczęście -- zagadnienia
(1)
Umysł
(1)
Wiedza
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
1901-
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Klasyków Filozofii)
ISBN: 83-01-00650-1
Istota i formu sympatii; Współczucie; Miłość i nienawiść; O cudzym Ja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-139-4
1. Elementy filozofii dla psychologów: Wprowadzenie; Główne pytania metafizyczne; Źródła poznania; Umysł; Granice poznania i metoda naukowa; Prawda i znaczenie; Wiedza i działanie- w stronę etyki; Jednostka- wspólnota- władza. Filozofia społeczne i polityczna; Człowiek; Podsumowanie; 2. Historia psychologii- od Wundta do czasów najnowszych: Wprowadzenie; Wundta koncepcja psychologii jako nauki o świadomym doświadczeniu bezpośrednim; Reakcja na psychologię Wundta- szkoła wuirzburska, psychologia aktów i psychologia postaci; Funkcjonalizm- psychologia poręcza za filozofię. Zastosowanie zasad psychologicznych w praktyce; Psychologia behawiorystyczna- chwilowy rozbrat psychologii z filozofią; Neobehawioralizm- psychologia ponownie brata się z filozofią; Psychoanaliza- od aspiracji naukowych do mitu; Psychologia humanistyczna- nauka czy filozofia życia?; Orientacja poznawcza- ostatnie słowo psychologii?; Historia polskiej myśli psychologiczne- okres przednaukowy; Pierwsze pracownie psychologii eksperymentalnej i ich twórcy- polska psychologia wkracza na drogę nauki; Podsumowanie; 3. Etyczne problemy działalności praktycznej, edukacyjnej i naukowej psychologa: Wprowadzenie; Etyczne problemy praktyki psychologicznej; Kompetencje w praktyce psychologicznej; Etyczne aspekty nauczania psychologii; Popularyzacja psychologii. Psycholog w mediach; Etyczne zasady prowadzenia badań naukowych w psychologii; Podsumowanie; Załączniki: Kodeks etyczno- zawodowy psychologa; 4. Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii: Wprowadzenie; Poznanie psychologiczne jako poznanie naukowe; Język statystyki jako język badań empirycznych; Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny; Podsumowanie; 5. Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna: Wprowadzenie; Darwinowskie korzenie psychologii; Podstawowe pojęcia ewolucjonizmu; Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe ujawniające się w różnicach indywidualnych; Co wnoszą do rozważań o naturze ludzkiej genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna?; Podsumowanie; 6. Procesy poznawcze: Spostrzeganie; Rozpoznawanie obrazów; Wyobrażeniowa reprezentacja rzeczywistości; Pojęciowa reprezentacja rzeczywistości; Pamięć i uczenie się; Uwaga i kontrola poznawcza; Myślenie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów; Podejmowanie decyzji; Język i komunikacja; Podsumowanie; 7. Emocje i motywacja: Wprowadzenie; Powstawanie emocji- interakcja mechanizmów biologicznych, psychologicznych i społecznych; Wyrażanie emocji podstawowych i pochodnych; Współdeterminowanie zachowania przez emocje i poznania; Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych; Podstawowe mechanizmy motywacyjne; Typy motywacji; Motywacja w przebiegu zachowania; Podsumowanie; 8. Osobowość: Wprowadzenie; Główne orientacje w psychologii osobowości; Koncepcje psychoanalityczne; Koncepcje humanistyczne i psychologia pozytywna; Psychologia egzystencjalna; Podejście poznawcze; Socjobiologiczna koncepcja osobowości; Psychologia narracyjna; Współczesne koncepcje ja; Teoria osobowości: integracja- badania- aplikacje; Podsumowanie; 9. Psychologia różnic indywidualnych: Wprowadzenie; Paradygmat badań i podstawowe kategorie opisowe różnic indywidualnych; Temperament; Osobowość; Inteligencja; Podsumowanie; 10. Psychometria. Konstrukcja i adaptacja testów psychologicznych: Wprowadzenie; Cele psychometrii; Historia psychometrii; Specyficzne problemy etyczne; Założenia i modele dotyczące konstrukcji testów psychologicznych; Koncepcja cechy a założenia konstrukcji testu; Procedura konstrukcji testu; Kulturowa adaptacja testów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-576-7
Zawiera: 1. Elementy filozofii dla psychologów: 1.2. Główne pytania metafizyczne; 1.3. Źródła poznania; 1.4. Umysł; 1.5. Granice poznania i metoda naukowa; 1.6. Prawda i znaczenie; 1.7. Wiedza i działanie - w stronę etyki; 1.8. Jednostka - wspólnota - władza. Filozofia społeczna i polityczna; 1.9. Człowiek. 2. Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych: 2.2. Wundta koncepcja psychologii jako nauki o świadomym doświadczeniu bezpośrednim; 2.3. Reakcja na psychologię Wundta - szkoła würzburska, psychologia aktów i psychologia postaci; 2.4. Funkcjonalizm - psychologia poręcza za filozofię. Zastosowanie zasad psychologicznych w praktyce; 2.5. Psychologia behawiorystyczna - chwilowy rozbrat psychologii z filozofią; 2.6. Neobehawioryzm - psychologia ponownie brata się z filozofią; 2.7. Psychoanaliza - od aspiracji naukowych do mitu; 2.8. Psychologia humanistyczna - nauka czy filozofia życia?; 2.9. Orientacja poznawcza - ostatnie słowo psychologii?; 2.10. Historia polskiej myśli psychologicznej - okres przednaukowy; 2.11. Pierwsze pracownie psychologii eksperymentalnej i ich twórcy - polska psychologia wkracza na drogę nauki. 3. Etyczne problemy działalności praktycznej, edukacyjnej i naukowej psychologa: 3.2. Etyczne problemy praktyki psychologicznej; 3.3. Kompetencje w praktyce psychologicznej; 3.4. Etyczne aspekty nauczania psychologii; 3.5. Popularyzacja psychologii. Psycholog w mediach; 3.6. Etyczne zasady prowadzenia badań naukowych w psychologii. 4. Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii: 4.2. Poznanie psychologiczne jako poznanie naukowe; 4.3. Język statystyki jako język badań empirycznych; 4.4 Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny. 5. Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna: 5.2. Darwinowskie korzenie psychologii; 5.3. Podstawowe pojęcia ewolucjonizmu; 5.4. Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe ujawniające się w różnicach indywidualnych; 5.5. Co wnoszą do rozważań o naturze ludzkiej genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna?. 6. Procesy poznawcze: 6.2. Spostrzeganie; 6.3. Rozpoznawanie obrazów; 6.4. Wyobrażeniowa reprezentacja rzeczywistości; 6.5. Pojęciowa reprezentacja rzeczywistości; 6.6. Pamięć i uczenie się;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Postępy Psychologii)
ISBN: 83-89120-49-6
Cz.I Umysł przetwarzający informacje: Pojęcia w perspektywie atomizmu informacyjnego. Wprowadzenie w problematykę; Asymetria pozytywno-negatywna w wartościowaniu a struktura kategorii pojęciowych; Czy coś się dzieje po pierwszych 200 milisekundach?; Psychologiczne modele temporalności; Jak to z pomiarem testowym IQ było? Cz.II Umysł podejmujący decyzje: Decyzja, alanolgia i wiedza: podejście konstruktywistyczne; Pieniądze i księgowanie mentalne. Cz.III Umysł emocjonalny: Umysł smutny i zmęczony; Umysł afektywnie zdeterminowany. Jak afekt i nastrój kształtują celowe spostrzeganie?; Huśtawka emocji i bezrefleksyjność umysłu. Cz.IV Umysł i mózg: Mózg, umysł, decyzje. Neurobiologia nie tylko subiektywnego prawdopodobieństwa; Mechanizm uszkadzania mózgu w warunkach chronicznego i intensywnego stresu. Cz.V Umysł wśród innych umysłów: Zmienność mentalności a historyczna ogólność teorii psychologicznych; Moralnościowe i sprawnościowe aspekty przetwarzania informacji stereotypowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wiedza a uczucia / red. Alina Motycka. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2003. - 268,[4] s. ; 20 cm.
(PHONIX. Filozoficzne Problemy Wiedzy / red. Alina Motycka ; Tom 4)
ISBN: 83-7388-018-6
Słowo wstępne. Status uczuć we współczesnej humanistyce; Równowaga życiowa. Rola samoświadomości i emocji; Czy do wyjaśniania zachowań potrzebna jest kategoria emocji?; Schizoanaliza wobec psychoanalizy; Filozofia a wrażliwość; Aksjologia a emocje. O emocjonalnych źródłach wartościowania; Uczucie jako wiedza; Czuję, więc jestem (istnieję!). Uczucia w sidłach poznania czy poznanie w niewoli uczuć?; Jaka filozofia pozwala myśleć o emocjach? Szkic do filozofii emocjonalności; Uczucia a rozum w poznaniu; Wiedza versus uczucie nienawiści; Czy nauka jest niemoralna?; Emocje i matematyka; Chaosensologia - fizykalistyczna teoria uczuć; Albert Einstein o emocjonalnych determinantach wiedzy naukowej; Poznanie naukowe a emocje; Emocje a proces twórczy w nauce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Authority data
Filozofia - uczucia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Uczucia - filozofia - 20 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
Uczucia - filozofia (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again