Form of Work
Książki
(31)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(19)
only on-site
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(15)
Author
Ricoeur Paul
(2)
Tischner Józef
(2)
Baran Bogdan
(1)
Baszniak Tadeusz
(1)
Bauman Zygmunt
(1)
Benisz Henryk
(1)
Bohme Gernot
(1)
Borowska Teresa
(1)
Crosby John F
(1)
Czerniak Stanisław
(1)
Domański Piotr
(1)
Drwięga Marek
(1)
Dziubiński Zbigniew
(1)
Ferfoglia Susi
(1)
Finnis John
(1)
Gadamer Hans-Georg
(1)
Kowalczyk Stanisław
(1)
Kołakowski Leszek
(1)
Królikowska Anna
(1)
Kunz Tomasz
(1)
Lechte John
(1)
Lorenc Włodzimierz
(1)
Lossman Karolina
(1)
Majczyna Beata
(1)
Maślanka Tomasz
(1)
Michalski Krzysztof
(1)
Mitrowski Grzegorz
(1)
Motyka Krzysztof
(1)
Musiał Zbigniew
(1)
Nowak Antoni J
(1)
Piecuch Czesława
(1)
Piontek Franciszek
(1)
Rega Artur
(1)
Skudrzyk Piotr
(1)
Sloterdijk Peter (1947- )
(1)
Smagacz Henryk
(1)
Stasiak Makary K
(1)
Szyszkowska Maria
(1)
Słomski Wojciech
(1)
Thom Rene
(1)
Weizsacker Carl-Friedrich
(1)
Wilber Ken
(1)
Wolniewicz Bogusław
(1)
Wyrostkiewicz Michał
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(4)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Antropologia filozoficzna
(28)
Filozofia
(10)
Osobowość
(5)
Wartość
(5)
Filozofia chrześcijańska
(3)
Sens życia
(3)
Antropologia społeczna
(2)
Kultura
(2)
Metafizyka
(2)
Mitologia
(2)
Miłość
(2)
Ontologia
(2)
Personalizm
(2)
Piękno
(2)
Wiedza
(2)
Życie
(2)
Aksjologia
(1)
Bańka, Józef
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Descartes, René (1596-1650)
(1)
Eliade, Mircea (1907-1986)
(1)
Estetyka
(1)
Etyka
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Filozofia dialogu
(1)
Filozofia ekologiczna
(1)
Filozofia kultury
(1)
Filozofia literatury
(1)
Filozofia polska
(1)
Filozofowie
(1)
Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948)
(1)
Godność ludzka
(1)
Grupy społeczne
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Husserl, Edmund (1859-1938)
(1)
Ingarden, Roman
(1)
Integracja europejska
(1)
Jakość życia
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Ksenofobia -- 21 w. -- szkice
(1)
Ludzie
(1)
Maine de Biran (1766-1824)
(1)
Marcel, Gabriel (1889-1973)
(1)
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961)
(1)
Mistyka
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Myślenie
(1)
Mądrość
(1)
Nauka
(1)
Nauki społeczne
(1)
Pedagogika
(1)
Polityka -- 20-21 w. -- szkice
(1)
Praca
(1)
Prawo naturalne -- filozofia
(1)
Prawo naturalne -- teoria
(1)
Przeznaczenie
(1)
Przyroda
(1)
Płeć
(1)
Rasizm
(1)
Religia
(1)
Sartre, Jean-Paul (1905-1980)
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo -- filozofia -- 21 w. -- szkice
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sprawiedliwość
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Symbole
(1)
Szczęście
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
Teoria poznania
(1)
Umowa społeczna
(1)
Wola
(1)
Wychowanie
(1)
Wyobraźnia
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Władza
(1)
Zło
(1)
Śmierć
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
1901-
(2)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
1939-1945
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Filozofia i etyka
(1)
Historia
(1)
31 results Filter
Book
In basket
(Wykłady z Darmstadt)
ISBN: 83-87632-15-5
Wiedza, Świadomość, Narodziny i śmierć, Dzieciństwo i rozwój, Płciowość, Miłość, Ciało, Obecność cielesna, człowiek w społeczeństwie, Praca, Cywilizacja techniczna, Fantazja, Piękno i inne nastroje, Mistyka Obce, Człowiek i zwierzę, Antropologia historyczna, Immanuela Kanta antropologia w ujęciu pragmatycznym, Antropologia diagonalna, Ludzkość i sprzeciw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86622-65-2
Część I: Sport w perspektywie turystyki. Część II: Teologiczne i biblijne uwarunkowania sportu. Część III: Sport w perspektywie socjologii. Część IV: Społeczno-kulturowy wymiar sportu. Część V: W stronę psychologii, pedagogiki i etyki sportu. Część VI: Sport w historycznym oglądzie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7188-823-6
1. Między substancją rozciągłą a maszyną. Ciało w filozofii Kartezjusza. 2. Moje i obiektywne. Szczególny opis ciała w filozofii Maine de Birana. 3. Między bryłą cielesną a żywym ciałem. Husseria rozważania o cielesności. 4. Trzy wymiary cielesności w myśli Jeana Paula Sartre'a. 5. Między być a mieć ciało. Gabriel Marcel o cielesności. 6. Semantyczna teoria ciała, czyli Maurice'a Merleau-Ponty'ego rozważania o cielesności. 7. Wcielenie - podstawowa cecha człowieczeństwa. Filozofia żywego ciała Michela Henry'ego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-240-9
Cz. I Teorie życia społecznego: 1. Przyrodniczo - empiryzujące teorie życia społecznego, 2. Heglowsko-marksistowska teoria kolektywizmu, 3. Socjologizm, 4. Liberalizm, 5. Egzystencjalizm, 6. Fenomenologia, 7. Nurt humanistyczno-aksjologiczny. Cz. II Osoba ludzka podstawą życia społecznego: 1. Metafizyczna koncepcja osoby ludzkiej, 2. Społeczna natura człowieka, 3. Człowiek wobec społeczności, 4. Prawo naturalne podstawą życia społecznego, 5. Prawa człowieka, 6. Wolność a uczestnictwo w życiu społecznym, 7. Równość podstawą życia społecznego,8. Miłość jako podstawa życia społecznego. Cz. III Ontologia bytu społecznego: 1. Formowanie bytu społecznego, 2. Natura społeczności, 3. Dobro wspólne podstawą istnienia społeczności, 4. Struktura społeczności politycznej - państwa, 5. Zasady życia społecznego, 6.Typy bytu społecznego, 7 Naród a państwo, 8. Państwo a Kościół, 9.Społeczność międzynarodowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61087-68-7
1. Integralność filozofii i etyki. 2. Filozofia i etyka u progu XXI wieku. 3. Człowiek - podmiot działań etycznych. 5. Prawa człowieka. 6. Wobec wyzwań bioetycznych. 7. Narodziny i śmierć. Przyjąć i darować życie. 8. Kontrola genetyczna. 9. Klonowanie: na obraz i podobieństwo. 10. Transplantacje: ratując życie. 11. Szanse i zagrożenia ludzkiej płciowości. 12. W niewoli płci. 13. Molestowanie seksualne. 14. Przeciw życiu. 15. Powracający dylemat. Kara śmierci. 16. Tolerancja - ale jaka? 17. Globalizacja - szansa czy zagrożenie? 18. Mobbing - zagrożenie miejsc pracy. 19. Lobbing - sztuka skutecznego wywierania wpływu. 20. Narkotyki - podróż poza granice świadomości. 21. Internet - świat bez granic? 22. Furtum et abigeatus. 23. Ekologizm: zielona polityka. 24. Terroryzm - broń słabych. 25. Dylematy etyki lekarskiej. 26. Wokół etyki polityki. 27. W kręgu etyki mediów. 28. Z zagadnień etyki biznesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka "Horyzontów Wychowania" / pod red. Wit Pasierbek, Ryszard Terlecki)
ISBN: 83-89631-03-2
1. Człowiek w jednoczącej się Europie, 2. Człowiek i zjednoczenie Europy, 3. Człowiek polityczny e Europie, 4. Nowy europejski patriotyzm?, 5. Globalny nastolatek, 6. Człowiek jako podmiot wolności i praw w jednoczącej się Europie, 7. Człowiek drogą Kościoła w Polsce ku jednoczącej się Europie, 8. Duchowa formacja człowieka wyzwaniem dla humanitaryzmu XXI wieku, 9. Między pychą a kompleksem niższości,10. "Człowiek rosyjski" w Europie czy w Eurazji? Współczesna ideologia euroazjatyzmu, 11. Amerykanizacja Europy?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-240-0593-5
Czas, fizyka, metafizyka; O naukowości nauk humanistycznych; Nasza epoka jest miłośniczką Klio. Historia unaukowiona, nauka uhistoryczniona; Człowiek w perspektywie nauk historycznych; Przyczynek do definicji człowieka; Nadzieja szukająca prawdy; Wizerunek człowieka w świetle dzisiejszego porządku prawnego; O pojęciu natury ludzkiej; Humanizm i nowoczesna tożsamość; Transcendencja i pojmowalność; "Obywatele dwóch światów".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88508-17-2
Życie i dzieło Mirceli Eliadego; Podstawowe środki służące opisowi fenomenu człowieka w antropologii filozoficznej Mircei Eliadego; Sacrum i profanum - droga do rekonstrukcji antropologii filozoficznej; Człowiek wobec historii; Istota antropologii filozoficznej Mireci Eliadego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
(Jubileusze)
ISBN: 978-83-7982-410-6
Słowo wstępne. Wielowarstwowy świat myśli Romana Ingardena. Realność. Między realnością bytu a kruchością istnienia – metafizyka, aksjologia, filozofia człowieka: Ontologia i metafizyka. Fenomenologia i/czy metafizyka. Na marginesie sporu Ingardena z Husserlem. Dwaj uczniowie Husserla – Ingarden i Heidegger. Państwo jako przedmiot intencjonalny. Homo duplex. Filozofia człowieka Romana Ingardena: między socjologizmem Émile’a Durkheima a personalizmem Edith Stein. Fenomenologia analityczna Romana Ingardena. Szkic o metodzie analizy języka potocznego na przykładzie pracy O pytaniach esencjalnych. Niedookreśloność. „Okręty myśli na oceanach czasu” – filozofia literatury: O dziele literaturoznawczym Romana Ingardena. Poezja cyfrowa – „przypadek graniczny” literatury. Ingardenowska filozofia literatury w perspektywie kulturoznawczej. „Zstępowanie w praźródła bytu”. Ingardenowska koncepcja jakości metafizycznych. Kompozycyjne podstawy uobecniania się jakości metafizycznych w literaturze – prolegomena. Intencjonalność. „Bo piękno na to jest, by zachwycało” - filozofia kultury i sztuki: Roman Ingarden o wartościach i wartościowaniu dzieła sztuki. Intencjonalność a fikcja. Aktualność fenomenologicznych rozwiązań estetyki Romana Ingardena. Ślepota aksjologiczna. Niedookreśloność w kulturze. Zarys Ingardenowskiej koncepcji kultury. Roman Ingarden wobec problemu konkretyzacji malarstwa granicznego. Filozofia muzyki Romana Ingardena (z widokiem na nowości). Roman Ingarden i Hans-Georg Gadamer – o doświadczaniu kultury i sztuki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-240-0379-7
1. Rozpoznanie jako identyfikacja, 2. Rozpoznać samego siebie, 3. Wzajemne uznanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-252-8
I. Droga do duchowej ewolucji człowieka: 1. Człowiek świadomy swojej podmiotowości, 2. Dyspozycje człowieka świadomego, 3. Człowiek aktualny i potencjalny, 4. Trzy modele człowieka i trzy modele jego ewolucji, 5. Ewolucja człowieka i zmiany koncepcji moralności, 6. Duchowa ewolucja człowieka. II. Przekraczanie zła w dziejach Europy: 7. Zło w dziejach Europy, 8. Wartościowanie w sytuacjach społecznych, 9. Duchowe źródła polskich przemian, 9. Oświeceniowy a postsolidarnościowy obraz świata. III Twarz drugiego: 10. Postrzeganie drugiego, 11. Skok ewolucyjny, 12. Świadomość relacji społecznych. IV Społeczeństwo podmiotowe: 13. Społeczeństwo autorytarne a społeczeństwo podmiotowe, 14. Funkcjonowanie społeczeństwa podmiotowego, 15. Państwo społeczeństwa obywatelskiego, 16. Państwo społeczeństwa podmiotowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-436-1
1. U źródła ekologii ludzkiej 2. Panorama świata współczesnego - kryzys ekologiczny 3. Rozwój integralny osoby jako zasadnicza kategoria ekologii ludzkiej 4. Społeczeństwo i przyroda jako istotne elementy naturalnego środowiska osoby ludzkiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
Filozofia dramatu / Józef Tischner. - Wyd.2. - Kraków : Znak, 2006. - 255 s. ; 20 cm.
ISBN: 83-240-0694-X
1. Wydarzenie spotkania, 2. Odpowiedź na pytanie, czyli wzajemność, 3. Błądzenie, 4. Przestrzeń obcowania z drugim, 5. Ostatnie słowo dramatu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7422-116-0
Cz. I Kultura i wychowanie: 1. Filozofia kultury u podłoża filozofii wychowania, 2. Podstawowe współczesne dokumenty Kościoła katolickiego o chrystianizującej roli kultury. Cz. II Jana Pawła II myślenie o kulturze: 3. Od filozofii człowieka do filozofii kultury, 4. Kultura na rozdrożu, 5. Wokół pionowego wymiaru kultury, 6. "Kultura życia" drogą humanizacji kultury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-242-0511-X
Cz. I Życie autentyczne człowieka współczesnego:1. Bycie sobą w świecie współczesnym, 2. W jaki sposób indywidualizm redukuje człowiek?, 3. Zagubiony i odnaleziony w nie-miejscu, 4. Otrzymać siebie w darze, 5. Moc i łaska. Dwa ideały twórczości, 6. Rany duchowości. Cz. II Wymiar aksjologiczny człowieka współczesnego: 1. Między relatywizmem a absolutyzmem. Hermeneutyczna koncepcja prawdy Hansa - Georga Gadamera, 2. Rozum na granicy. Wokół koncepcji Odona Marquada, 3. Człowiek a współodpowiedzialności, 4. Człowiek wobec powszechnej estetyzacji codzienności, 5. Kondycja człowieka w świetle perspektyw rozwojowych inżynierii genetycznej. Cz. III Wymiar religijny człowieka współczesnego: 1. Kim jest człowiek w kontekście nadprzyrodzonym i w kontekście współczesnego ewolucjonizmu, 2. Humanizm i naturalizm - współczesny spór o człowieka, 3. człowiek współczesny wobec konfliktu religii, 4. Jak jest możliwa sinizacja Zachodu?, 5. Kształcenie emocji. Buddyjska odpowiedź na zagrożenia zachodnie cywilizacji. Cz. IV Człowiek w obrazach myślicieli współczesnych: 1. Człowiek epoki technicznej. Rozpoznania Arnolda Gehelma, 2. Wspólnota i separacja. Aktualności myśli Alfreda Adlera. Przyczynek do rozważań o problemach współczesnego człowieka, 3. Między naturalizmem a transcendentalizmem. Koncepcja człowieka u Wittensteina, 4. Człowiek w filozofii Nietzchego na tle kantowskiej antropologii, 5. Kondycja człowieka w perspektywie filozofii męstwa Paula Pilicha, 6. Wizerunek człowieka we współczesnym prawie w myśl Ernsta-Wolfganaga Böckenfördego, 7. Pytając o człowieka, 8. Zgryzoty po-nowoczesne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86821-43-4
Cz.1 Duch w działaniu: Wzorzec powiązań; Tajemny im puls; Aż nadto ludzki; Wielka postmodernistyczna rewolucja; Cztery kąty kosmosu; Dwie ręce Boga; Zestrojony z kosmosem; Dobro, prawda i piękno. Cz.2 Nowe obszary ducha w działaniu; W drodze do całości cz.1; W drodze do całości cz.2; Sfery nadświadomości cz.1; Sfery nadświadomości cz.2. Cz.3 Płaska Ziemia: Wstępowanie i zstępowanie; Kosmos kurczy się; Ego i eko; Dominacja zstępujących; Odsłanianie Boga.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89243-80-6
Cz.I Człowiek wobec ludzi: Ksenofobia i wspólnota; o tzw. prawach człowieka; Cenzura i demokracja; Problematyczność gandyzmu. Cz.II Człowieka wobec życia: O wartości życia; Humanizm czy barbarzyństwo; Sens eutanazji; Nauka na rozdrożu; Człowiek i magia; Racjonalność chrześcijaństwa. Niepokojące fakty wokół Polski. Postscriptum.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; No 2301)
ISBN: 83-226-1428-4
1. O osobie jubilata: Józef Bańka jednopojawieniowy; Bibliografia publikacji Profesora Józefa Bańki; Toast na cześćjubilata; Fajka, gwaizdy i Cogito, czyli o współzalezności myśli i rzeczy; Nikonwencjopnalny mysliciel; W sprawie anonimu; Recenzja wydawnicza Księgi jubileuszowej z okazji 70 rocznicy urodzin profesora Józefa Bańki; 2. Antropologia i etyka: A recentiori jako zasada ontologiczna, prostomyslność jako zasada fenomenologiczna bytu ludzkiego; O zadaniach etyki środowiskowej; Metafizyka czlowieka jednopojawieniowego; Etyka prostomyslności Józefa Bańki; O przewadze wartości negatywnych nad wartościami pozytywnymi; Wpływ tolerancji na kształtowanie postaw człowieka; 3. Cywilizacja: Prolegomena do teorii i projektu współczesności. Z perspektywy poznawczej i aksjologicznej Józefa Bańki i Zygmunta Baumana; Filozofia jednopojawieniowości; Podmiotowość człowieka w perspektywie rozwoju społeczeństwa informacyjnego; Kultura i cywilizacja w koncepcji filozoficznej Józefa Bańki; 4. Metafizyka: Absolut w recentywizmie; Inflacyjny model Lindego w świetle teorii zdarzeń; Bezczasowa wieczność a czasowe trwanie w czasie w koncepcjach Parmenidesa; Melissosa i Platona; Czas jako dopełnienie rzeczywistości aktualnej; 5. Natura mysli filozoficznej: Dlaczego fizyka potrzeban jest filozofii?; Od filozofii wieczystej do filozofii klasycznej; Rzecz o rozumie narracyjnym; Uwagi o procesie samoustanowienia i kształcenia filozoficznego w interpretacji Profesora Józefa Bańki; Od postmodernizmu i hermeneutyki do filozofowania systemowego; 6. O postaciach z dziejów filozofii: Abdukcja- część fallibilistycznej koncepcji poznania Charlesa S. Peirce'a; Kolebka życia a pulsy wszechświata według Aleksandra Czyżewskiego; Poglądy Johanna Wolfganga Goethego na źródła poznania; Pozytywistyczny program filozofii polskiej jako nauki a Jan Śniadecki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
Myślenie w żywiole piękna / Józef Tischner. - Kraków : Znak, 2004. - 353 s. ; 20 cm.
ISBN: 83-240-0436-X
1. Horyzont dramatu, 2. Idea osoby, 3. Dążenia do ontologizacji osoby, 4. Cielesność w horyzoncie piękna, 5. Człowiek w horyzoncie prawdy, 6. W horyzoncie dobra i zła, 7. Zniewolenie i wolność
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7395-106-7
1. Platon, Erazm, Kierkegard i Lipiec o mądrości i miłości. 2. Schopenhauer o woli i mądrości życiowej. 3. Arystoteles, Kant, Hegel i Nietzche o myśleniu filozoficznym. 4. Schopenhauer o człowieku "metafizycznym" i Heideher o człowieku "ontologicznym". 5. Frankl o "pełnym" człowieku i sensie życia. 6. Eliade, van der Leeuw, Girard i inni o mitach w kulturze i quasi-kulturze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again