Form of Work
Książki
(28)
Status
only on-site
(25)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(25)
Author
Grzywacz Jacek
(3)
Kreczmańska-Gigol Katarzyna
(3)
Chwalej Władimir
(2)
Funk Jan
(2)
Niemczyk Roman
(2)
Pazdan Maksymilian
(2)
Stecki Leopold
(2)
Tynel Andrzej
(2)
Chrabonszczewska Elżbieta
(1)
Cwynar Wiktor
(1)
Czarecki Jacek
(1)
Fuchs Bernadetta
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kopczuk Anatoliusz
(1)
Korczyński Ireneusz
(1)
Kołtuniak Michał
(1)
Lewandowska Lucyna
(1)
Marciniak-Neider Danuta
(1)
Mikołajczyk Bożena
(1)
Mojak Jan
(1)
Panfil Marek
(1)
Patena Wiktor
(1)
Podedworna-Tarnowska Dorota
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Szczepankowski Piotr J
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Tokarski Maciej
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Subject
Factoring
(28)
Przedsiębiorstwo
(10)
Leasing
(8)
Banki
(7)
Franchising
(4)
Umowa
(4)
Handel międzynarodowy
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(2)
Forfaiting
(2)
Giełda papierów wartościowych
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Kredyt
(2)
Podatek
(2)
Prawo handlowe
(2)
Rynek finansowy
(2)
Bank centralny
(1)
Banki internetowe
(1)
Czek
(1)
Cło
(1)
Emetytura
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Handel
(1)
Handel wymienny
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Koszty
(1)
Kredyt inwestycyjny
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Obligacje
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Obligacje korporacyjne
(1)
Obrót bezgotówkowy
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Papiery dłużne
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Public relations
(1)
Rachunkowość
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Transport międzynarodowy
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Umowa offsetowa
(1)
Venture capital
(1)
Weksle
(1)
Wierzytelność
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Środki obrotowe
(1)
28 results Filter
No cover
Book
In basket
Factoring w praktyce bankowej / Leopold Stecki. - Wyd.2. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1996. - 63, [1] s. : wykr. ; 21 cm.
Geneza i prawno-gospodarcze znaczenie factoringu; Prawna istota factoringu; Podmioty związane z factoringiem; Zawarcie umowy factoringu; Factoring właściwy; Factoring niewłaściwy; szczególne formy factoringu; Treść umowy factoringu; Odpowiedzialność podmiotów związanych z factoringiem; Wygaśnięcie umowy factoringu; Upadłość podmiotów występujących na tle factoringu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Faktoring / Jacek Grzywacz. - Warszawa : Difin, 2001. - 174 s. : tab., wykr ; 21 cm.
ISBN: 83-7251-171-3
Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie, Istota usług factoringowych, Ocena przydatności factoringu, Zasady postępowania przy zawieraniu umowy factoringu, Treść umowy factoringowej, Funkcjonowanie umów w praktyce gospodarczej, Załączniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Book
In basket
Faktoring / Jacek Grzywacz. - Wyd.2 uzuzpeł. i zaktual. - Warszawa : Difin, 2005. - 195 s. : tab., wykr. ; 21 cm.
Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie, Istota usług factoringowych, Ocena przydatności factoringu, Zasady postępowania przy zawieraniu umowy factoringu, Treść umowy factoringowej, Funkcjonowanie umów w praktyce gospodarczej, Załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15043-3
1. Zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na kapitał, 2. Źródła finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, 3. Factoring jako instrument finansowania krótkookresowego, 4. Determinanty wyboru factoringu jako źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, 5. Perspektywy rozwoju factoringu jako instrumentu finansowania działalności przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-44-2
1.Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, 2.Charakterystyka faktoringu, 3.Prawny aspekt faktoringu, 4.Ekonomiczny aspekt faktoringu, 5.Podatkowy aspekt faktoringu, 6.Księgowy aspekt faktoringu, 7.Perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-266-2
1. Znaczenie i tendencje rozwoju faktoringu w Polsce. 2. Rola faktoringu w finansowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa. 3. Rozwój rynku usług faktoringowych w Polsce. 4. Perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce w świetle badań empirycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-296-2
1. Teoretyczne podstawy: Istota usług factoringowych; 2. Wyniki badań: Factoring jako narzędzie zarządzania płynnością; Wpływ z korzystania z factoringu na sytuację finansową przedsiębiorstwa- studia przypadków; Factoring a forfaiting- analiza porównawcza; Analiza porównawcza factoringu i kredytu obrotowego; Wykorzystanie factoringu przez przedsiębiorstwa z sektora MSP w Polsce- studium przypadku; Usługi factoringowe w banku Pekso SA i spółce Pekso Factoring; Świadczenie usług factoringowych przez banki w Polsce. Analiza porównawcza oferty Raiffesen Bank Polska oraz Millenium Bank; Analiza porównawcza usług oferowanych przez spółki factoringowe i banki na przykładzie oferty Arvato Services Polska oraz BGŻ; Analiza porównawcza factoringu w Polsce i w Niemczech; 3. Rozwój factoringu w Polsce: Rynek factoringowy w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-643-X
1.Wprowadznie do zagadnień faktoringu, 2.Faktoring w świetle przepisów prawa cywilnego, 3.Faktoring w świetle prawa podatkowego, 4.Faktoring w świetle prawa bilansowego, 5.Przepisy prawne mające zastosowanie do faktoringu miedzynarodowego, 4.Problemy prawno-upadłościowe, 7.Faktoring a kredyt - aspekt prawny, 8.Orzeczenia sądu i pisma urzędowe dotyczące faktoringu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-23-1
1. Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. 2. Kredyt kupiecki w działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw. 3. Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspomagający finansowanie przedsiębiorstw kredytem kupieckim. 4. Lesaing. 5. Faktoring - ujęcie praktyczne. 6. Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 7. Publiczna emisja papierów wartościowych jako źródło kapitału. 8. Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych. 9. Kapitał własny w Polsce - wybrane aspekty. 10. Obligacje komunalne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. 11. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa : studia przypadków / red. nauk. Marek Panfil. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2011. - 479 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-416-4
I Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw: 1. Interpretacja sprawozdań finansowych na przykładzie Grupy Kapitałowej PKN Orlen SA; 2. Optymalizacja struktury kapitału i kalkulacja kosztu kapitału spółki; II Finansowanie własne: 3. Finansowanie spółek z wykorzystaniem venture capital; 4. Pozyskanie kapitału na rozwój spółki poprzez publiczną emisję akcji; 5. Emisja akcji uprzywilejowanych; III Finansowanie obce: 6. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy pożyczkowych; 7. Kredyty inwestycyjne: Sposoby zabezpieczenia przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym; 8. Leasing, 9. Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji korporacyjnych; 10. Factoring jako instrument wspierający zarządzanie należnościami; 11. Cash pooling jako instrument zarządzania płynnością w grupach kapitałowych; IV Szczególne narzędzia finansowania: 12. Sekurytyzacja aktywów niebankowych; 13. Pozyskiwanie przez spółkę długu podporządkowanego (mezzanine); 14. Wykupy menadżerskie i lewarowane - specyfika finansowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-682-0
1. Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko przepływów pieniężnych. 2. Istota zarządzania i finansowania proekologicznego w przedsiębiorstwie. 3. Kredyty obrotowe a formy skupu wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw. 4. Możliwości zastosowania metod budżetowania w małych firmach. 5. Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie lokalnych i regionalnych uwarunkowań współpracy oraz partnerstwa lokalnego. 6. Wpływ pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw na wzrost ich konkurencyjności. 7. Dodatek inwestycyjny i podwyższone stawki amortyzacji jako instrumenty stymulowania inwestycji przedsiębiorstw w Niemczech. 8. Polityka w zakresie wypłaty dywidend polskich spółek giełdowych. 9. Nadzór właścicielski a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa na przykładzie spółek giełdowych. 10. Wprowadzenie na giełdę (going public) jako efektywny sposób dezinwestycji funduszu venture capital. 11. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce francuskiej. 12. Wyzwania business angels w finansowaniu przedsiębiorstw. 13. Wykorzystanie oferty kredytowej BRE Banku Hipotecznego SA w podniesieniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych. 14. Wokół przedsiębiorczości i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. 15. Centra zaawansowanych technologii źródłem innowacyjności MSP. 16. Specjalne Strefy Ekonomiczne - próba oszacowania ich efektywności. Model "enklaw". 17. Struktura majątkowo-kapitałowa a wielkość przedsiębiorstw na przykładzie wybranych spółek giełdowych. 18. Finansowanie działalności gospodarczej pożyczką od udziałowca a podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych. 19. Analiza czynników wpływających na ocenę inwestycji zagranicznych. 20. Public Relations jako instrument konkurencyjności przedsiębiorstwa. 21. Koncepcja zaangażowania państwa w program wsparcia MSP z wykorzystaniem Private Equity/Venture Capital w Polsce. Formy organizacyjno-prawne oraz prognozowane skutki działalności. 22. Finansowe uwarunkowania zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. 23. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o kapitale własnym przedsiębiorstwa. 24. Świadomość ekologiczna a ograniczanie kosztów u przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych. 25. Oferta ubezpieczeń majątkowo-osobowych jako stymulator rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 26. Zasady sporządzania dokumentacji w podatku dochodowym przez MSP stosujące ceny transferowe. 27. Korzyści i uwarunkowania faktoringu dla MSP. 28. Finansowe uwarunkowania rozwoju małych przedsiębiorstw. 29. Austriacki system podatkowy a wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. 30. Problematyka wykorzystania zewnętrznego kapitału własnego w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-173-X
Cz. I Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa handlowe go: Pojęcie międzynarodowego prawa handlowego; Źródła międzynarodowego prawa handlowego. Cz. II Podmioty i przedmioty prawa handlowego: Podmioty międzynarodowego obrotu handlowego; Przedmiot transakcji w obrocie międzynarodowym. Cz. III Międzynarodowe transakcje handlowe: Ogólna ch-ka transakcji w handlu międzynarodowym; Międzynarodowa umowa sprzedaży towarów; Przedstawicielstwo handlowe; Rozliczenia międzynarodowe; Gwarancja bankowa w handlu międzynarodowym; Międzynarodowy faktoring; Międzynarodowy leasing finansowy; Umowa o dzieło i umowy pokrewne w międzynarodowym obrocie handlowym; Umowa przewozu towarów i umowa spedycji' Umowy licencyjne i inne umowy związane z własnością przemysłową; Franchinsing w handlu międzynarodowym. Cz. IV Działalność inwestycyjna w międzynarowoym obrocie handlowym: Inwestycje międzynarodowe. Cz. V Zasady rozstrzygania międzynarodowych sporów handlowych: Rozstrzyganie sporów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (międzynarodowe arbitraż handlowy).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-669-3
Cz. I Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa handlowe go: Pojęcie międzynarodowego prawa handlowego; Źródła międzynarodowego prawa handlowego. Cz. II Podmioty i przedmioty prawa handlowego: Podmioty międzynarodowego obrotu handlowego; Przedmiot transakcji w obrocie międzynarodowym. Cz. III Międzynarodowe transakcje handlowe: Ogólna ch-ka transakcji w handlu międzynarodowym; Międzynarodowa umowa sprzedaży towarów; Przedstawicielstwo handlowe; Rozliczenia międzynarodowe; Gwarancja bankowa w handlu międzynarodowym; Międzynarodowy faktoring; Międzynarodowy leasing finansowy; Umowa o dzieło i umowy pokrewne w międzynarodowym obrocie handlowym; Umowa przewozu towarów i umowa spedycji' Umowy licencyjne i inne umowy związane z własnością przemysłową; Franchinsing w handlu międzynarodowym. Cz. IV Działalność inwestycyjna w międzynarodowym obrocie handlowym: Inwestycje międzynarodowe. Cz. V Zasady rozstrzygania międzynarodowych sporów handlowych: Rozstrzyganie sporów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (międzynarodowe arbitraż handlowy).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7187-216-X
Interpretacje przedsiębiorczości, Istota przedsiębiorczości, czynniki ryzyka w tworzeniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, szanse i ograniczenia w pozyskiwaniu kapitału, Wspieranie przedsiębiorczości w Polsce; leasing, Definicje leasingu, Podstawowe kryteria podziału leasingu, Umowy leasingowe, leasingodawcy i leasingobiorcy, Leasing na świecie, Leasing w Polsce, Zalety leasingu, Franchising, Idea franchisingu, Klasyfikacja franchisingu, Franchising międzynarodowy, Factoring, Istota umowy factoringowej, Rynek usług factoringowych w Polsce, Fortfaiting, Umowa fortfaitingowa, Venture capital, Umowa dotycząca venture capital, Atrybuty venture capital.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-660-X
1. Z historii stosowania transakcji wiązanych. 2. Przegląd różnych form finansowania wymiany międzynarodowej. 3. Znaczenie handlu wzajemnie uwarunkowanego we współczesnej gospodarce światowej. 4. Formalne i prawne aspekty realizowania transakcji wiązanych. 5. Przegląd podstawowych technik handlu wzajemnie uwarunkowanego (countertrade). 6. Transakcje barterowe (ang. barter). 7. Transakcja samospłaty (ang. buy-back agreement). 8. Zakup wzajemny towarów (ang. conuterpurchase). 9. Transakcje typu offset (ang. offset). 10. Rozmiary amerykańskiego barteru instytucjonalnego i jego wpływ na wymianę z zagranicą. 11. Rozstrzyganie kwestii spornych w handlu wzajemnie uwarunkowanym (countertrade).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86846-13-5
Cz.I Faktoring: Geneza, definicja i charakterystyka faktoringu; Formy faktoringu; Faktoring w Polsce; Perspektywy rozwoju faktoringu. Cz.II Sekurytyzacja aktywów: Istota i znaczenie sekurytyzacji aktywów; Przedsiębiorstwo - aranżer a sekurytyzacja aktywów. Cz.III Leasing: Leasing jako forma finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie; Transakcja leasingowa w świetle przepisów prawa gospodarczego; Analiza decyzji leasingowych. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Obrót wierzytelnościami / Jan Mojak. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 294, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7334-376-8
R.I Zbywalność wierzytelności i roszczeń: 1. Wierzytelność i roszczenia w strukturze zobowiązanego stosunku prawnego, 2. Zbywanie poszczególnych rodzajów wierzytelności i roszczeń. R.II Ograniczenia obrotu wierzytelnościami; 1. Uwagi ogólne, 2. Ograniczenia ustawowe, 3. Ograniczenia wynikające z właściwości zobowiązania, 4. Pactum de non cedendo. R.III Przelew wierzytelności (cesja): 1. Charakter umów powodujących przelew, 2. Kauzalność przelewu, 3. Forma przelewu, 4. Skutki przelewu w stosunku cedent - cesjonariusz, 5. Skutki przelewu w stosunku cedent-dłużnik, 6. Skutki przelewu w stosunku dłużnik-cesjonariusz. R.IV Szczególne rodzaje przelewu rodzaje przelewu: 1. Cessio legis (subrogacja ustawowa), 2. Przelew dla zabezpieczenia, 3. Przelew wierzytelności hipotecznej, 4. Przelew wierzytelności zabezpieczonej zastawem, 5. Factoring. Forfaiting, 6. Publiczna sprzedaż wierzytelności bankowych. R.V Obrót wierzytelnościami z papierów wartościowych; 1. Obrót prawami z papierów wartościowych. Zagadnienia ogólne, 2. Obrót wierzytelnościami wekslowymi, 3. Obrót wierzytelnościami czekowymi, 4. Obrót wierzytelnościami inkorporowanymi w obligacjach, 5. Obrót wierzytelnościami z innych niż obligacje papierów wierzycielskich. R.VI Zastaw na wierzytelnościach; 1. Tryb i skutek zastawu, 2. Zastaw rejestrowy. R.VII Obrót wierzytelnościami a upadłość dłużnika; 1. Skutki prawne upadłości dłużnika nabytej wierzytelności, 2. Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę wierzycieli
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-773-9
1. Istota transakcji faktoringowych 2. Rynek faktoringowy 3. Ryzyko w działalności faktora i faktoranta 4. Opłaty towarzyszące faktoringowi 5. Zależność między opłatami a opłacalnością transakcji faktoringowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych ; Tom 5)
ISBN: 83-7187-842-7
R.1 O stosowaniu nowoczesnych umów gospodarczych w ogólności; R.2 Pojęcie i charakter prawny umowy facto ringu; R.3 Opodatkowanie podatkiem dochodowym stron umów factoringu krajowego; R.4 Opodatkowanie podatkiem dochodowym stron umów factoringu międzynarodowego; R.5 Umowa factoringu a podatek od towarów i usług oraz po datek od czynności cywilnoprawnych; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Płatności w handlu zagranicznym / Danuta Marciniak-Neider. - Wyd.3 popr. i uaktual. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2003. - 147 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7326-126-5
1.Ogólne zasady rozliczania transakcji handlu zagranicznego, 2.Środki zapłaty w handlu zagranicznym, 3.Sposoby zapłaty w handlu zagranicznym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again