Form of Work
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(4)
Author
Górski Adam
(1)
Kusak Martyna
(1)
Safjański Tomasz
(1)
Sakowicz Andrzej
(1)
Szymańska Jolanta
(1)
Wiliński Paweł (1975- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Europol
(4)
Policja
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Europejski nakaz dochodzeniowy
(1)
Handel ludźmi
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Korupcja
(1)
Ksenofobia
(1)
Narkomania
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Odpowiedzialność karna -- prawo międzynarodowe -- stan na 2006 r.
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przekroczenie granicy nielegalne
(1)
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Rasizm
(1)
Sądownictwo
(1)
Terroryzm
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(1)
Śledztwo i dochodzenie
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
4 results Filter
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7601-608-5
1. Geneza Europolu, 2. Droga Europolu - zarys rozwoju współpracy policyjnej w Unii Europejskiej, 3. Podstawowy wymiar Europolu, 4. Kontekst prawny działania Europolu, 5. Pozycja Europolu, 6. Kadry i źródła finansowania Europolu, 7. Organizacyjne aspekty funkcjonowania Europolu, 8. Aspekt gromadzenia i przetwarzania danych przez Europol, 9. Aspekt działań operacyjnych Europolu, 10. Praktyczne przejawy działań Europolu, 11. Zasięg współpracy Europolu z innymi podmiotami, 12. Znaczenie współpracy Polski z Europolem, 13. Strategiczne aspekty działalnia Europolu, 14. Przyszłość Europolu, 15. Ocena Europolu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8187-632-2
Wykaz skrótów; Wstęp; Rozdział I Potrzeba ochrony danych osobowych w sprawach karnych; Rozdział II Zakres przedmiotowy przepisów o ochronie danych osobowych: 2.1. Dyrektywa 2016/680; 2.2. Ustawa krajowa; 2.3. Wnioski; Rozdział III Standardy jakości ochrony danych osobowych: 3.1. Standardy jakości ochrony danych osobowych jako kryterium; 3.2. Standardy jakości danych osobowych; 3.3. Standardy jakości przetwarzania danych osobowych; Rozdział IV Ochrona danych osobowych w wybranych czynnościach organów ścigania: 4.1. Inwigilacja; 4.2. Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie; 4.3. Transfer dowodów zawierających dane osobowe w Unii Europejskiej; Podsumowanie; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-426-0
1. Uwarunkowania funkcjonowania wyspecjalizowanych agencji w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej: Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej; 2. Istota wyspecjalizowanych agencji: Przyczyny powoływania agencji Unii Europejskiej; Status ustrojowy oraz model agencji regulacyjnych; Typologie unijnych agencji; Agencje obszaru spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości jako podgrupa w tematycznej klasyfikacji wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej; 3. Agencje obszaru spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości wspierające współpracę policyjną i narkotykową: Europejski Urząd Policji; Europejskie Kolegium Policyjne; Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii; 4. Agencje do spraw wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych: Zespół ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej; 5. Agencje do spraw ochrony granic zewnętrznych i kwestii imigracyjno-azylowych: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej; Nowe agencje obszaru spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; 6. Integracyjny wymiar agencji obszaru spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości: Współpraca międzyinstytucjonalna i międzyagencyjna w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; Funkcje wyspecjalizowanych agencji w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-568-X
Cz. I Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej: 1. Ewolucja III filaru Unii Europejskiej, 2. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, 3. Walka z korupcją w prawie Unii Europejskiej, 4. Prawo europejskie a odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych, 5. Unia Europejska wobec walki z terroryzmem, 6. Walka z przestępczością zorganizowaną w prawie Unii Europejskiej, 7. Nielegalna imigracja na obszarze Unii Europejskiej, 8. Unia Europejska wobec handlu ludźmi, 9. Unia Europejska wobec narkotyków, 10. Unia Europejska wobec walki z rasizmem i ksenofobią. Cz. II Współpraca organów ścigania w ramach Unii Europejskiej: 11. Europol = Europejski Urząd Policji, 12. Pościg transgraniczny jako forma współpracy policji w ramach Unii Europejskiej, 13. Główne założenia decyzji ramowej o zespołach dochodzeniowo-śledczych i jej implementacja do prawa krajowego. Cz. III Współpraca sądowa w ramach Unii Europejskiej: 14. Europejski nakaz aresztowania i jego implementacja do prawa krajowego, 15. Zabezpieczenia dowodów i mienie nad terytorium Unii Europejskiej, 16. Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na obszarze Unii Europejskiej, 17. Współpraca państw w ramach Eurojustu, 18. Europejska Sieć Sadowa w sprawach karnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again