Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Gardawski Juliusz
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Skupień Dagmara
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Europejskie rady zakładowe
(4)
Reklama
(2)
Bezrobocie
(1)
Ceny
(1)
Energia elektryczna
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Izrael
(1)
Koneck (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Kredyt preferencyjny*
(1)
Milejów (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Monopol
(1)
Podatek
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Tajemnica skarbowa
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Znaki towarowe
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-428-5
1. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu - uwagi wstępne, 2. Geneza dyrektywy o europejskich radach zakładowych, 3. Tworzenie europejskich rad zakładowych, 4. Uprawnienia europejskich rad zakładowych, 5. Europejskie rady zakładowe w świetle prawa polskiego, 6. Europejskie rady zakładowe w praktyce, 7. Nowelizacja dyrektywy o europejskich radach zakładowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-289-1
I. Uwarunkowania działalności korporacji transnarodowych. Podstawowe perspektywy badawcze. II. Dyfuzja praktyk zarządzania zasobami ludzkimi III. Europejskie Rady Zakładowe a Europejski Model Społeczny IV. Europejskie Rady Zakładowe w badaniach ETUI V. Badania kwestionariuszowe przedstawicieli polskich związków zawodowych w ERZ VI. Rola instytucji branżowych, europejskich i polskich a funkcjonowanie ERZ VII. Wyniki jakościowych badań ERZ
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyt Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 2)
1. Konsekwencje polityk gospodarczej dla państwa i regionu: Uwarunkowania historyczne i przyrodniczo-gospodarcze gminy; Analiza wykorzystania aktywnych form walki z bezrobociem w powiecie koneckim; Europejskie Rady Zakładowe. 2. Rynek pieniężny i kredytowy: Istota i funkcjonowanie kredytu preferencyjnego; Istota analizy portfelowej na przykładzie macierzy BCG; Rola GATT w rozwoju handlu międzynarodowego; Skutki wprowadzania EURO. 3. Rola marketingu w działalności przedsiębiorstwa: Znaczenie zarządzania martketingowego w przedsiębiorstwie; Funkcje i cele reklamy we współczesnym świecie; Wybrane psychologiczne aspekty reklamy. 4. Problemy politologii: Kompetencje prezydenta V Republiki Francuskiej; Historia powstania Państwa Izrael.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-559-X
1. System wymiany informacji skarbowej o podatnikach podatku VAT dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego na przykładzie polskich unormowań prawnoskarbowych, 2. Zasady wspólnotowego prawa zamówień publicznych, 3. Regulowanie cen usług łączności elektronicznej w prawie Unii europejskiej, 4. Reklama wprowadzająca w błąd w prawie wspólnotowym - uwagi de lege lata i de lege ferenda, 5. Znak towarowy w Unii Europejskiej - podstawowe zagadnienia, 6. Zasada swobodnego przepływu płatności w prawie Unii europejskiej, 7. Rozwój koncepcji społeczeństwa informacyjnego wobec ochrony praw obywateli społeczeństwa informacyjnego w prawie Unii Europejskiej, 8. Zmowa kartelowa a umowy know-how w świetle regulacji wspólnotowej, 9. Europejskie rady zakładowe - -nowa forma partycypacji pracowniczej w zarządzaniu na gruncie prawa polskiego, 10. Wspólnotowy system handlu emisjami w sektorze energii elektrycznej, 11. Nadużyqanie pozycji dominującej w sektorze usług pocztowych w świetle orzecznictwa ETS i Sądu Pierwszej Instancji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again