Form of Work
Książki
(33)
Czasopisma
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(33)
available
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(33)
Author
Nowicki Marek Antoni
(9)
Jasudowicz Tadeusz
(4)
Sozański Jarosław
(3)
Bajorek-Ziaja Hanna
(2)
Lityński Adam
(2)
Balcerzak Katarzyna
(1)
Balcerzak Michał
(1)
Baran Beata
(1)
Bernatt Maciej
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Bożym Piotr
(1)
Chlebny Jacek
(1)
Czepek Jakub
(1)
Dybowski Maciej
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Garlicki Leszek (1946- )
(1)
Grabowska Barbara
(1)
Gronowska Bożena
(1)
Hucał Michał
(1)
Jaskiernia Jerzy
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Jurczyk Tomasz
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kapelańska-Pręgowska Julia
(1)
Karski Karol
(1)
Kastelik-Smaza Agnieszka
(1)
Kil Jan
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Kładoczny Piotr
(1)
Lach Arkadiusz (1976- )
(1)
Leszczyński Leszek
(1)
Machowicz Kinga
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miłkowski Tomasz (1970- )
(1)
Nieznański Edward
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Pietryka Artur
(1)
Prusak Feliks
(1)
Pudło Anna
(1)
Redelbach Andrzej
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Sokolewicz Wojciech
(1)
Synowiec Andrzej
(1)
Szmyt Andrzej
(1)
Topa Ilona
(1)
Warchałowski Krzysztof
(1)
Wilk Agnieszka
(1)
Wróbel Andrzej (1953- )
(1)
Włosińska Aleksandra
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Żak Aneta
(1)
Лясковский Иван
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(22)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Subject
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(27)
Prawa człowieka
(25)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(10)
Skarga (prawo)
(4)
Prawo karne procesowe
(3)
Prawo państwowe
(3)
Sądownictwo
(3)
Trybunał Konstytucyjny
(3)
Unia Europejska
(3)
Europejska Komisja Praw Człowieka
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Równość (prawo)
(2)
Skargi i zażalenia
(2)
Adopcja
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Bioetyka
(1)
Biotechnologia
(1)
Common law
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dowód sądowy
(1)
Informacje niejawne
(1)
Integracja europejska
(1)
Komitet Praw Człowieka
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Medycyna
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Negocjacje
(1)
Ojcostwo
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Orzecznictwo cywilne
(1)
Orzecznictwo karne
(1)
Orzecznictwo międzynarodowe
(1)
Policja
(1)
Polska
(1)
Postępowanie karne procesowe
(1)
Postępowanie przygotowawcze
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawo
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo kanoniczne -- zagadnienia
(1)
Prawo karne międzynarodowe
(1)
Prawo krajowe a prawo międzynarodowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo naturalne
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prewencja kryminalna
(1)
Prokuratura
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Przemysł tytoniowy
(1)
Pytanie prawne
(1)
Rasizm
(1)
Rzecznik Praw Dziecka
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Senat
(1)
Straż graniczna
(1)
Szwecja
(1)
Sąd Najwyższy (Polska)
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Służba celna
(1)
Tajni współpracownicy policji
(1)
Trybunał Konstytucyjny (Polska)
(1)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Unzanie za zmarłego
(1)
Urzędy stanu cywilnego
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wolność zrzeszania się
(1)
Żandarmeria wojskowa
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Francja
(1)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Walia (Wielka Brytania)
(1)
Włochy
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Monografia
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
34 results Filter
No cover
Book
In basket
(Orzecznictwo sądów administracyjnych)
ISBN: 978-83-7334-765-6
1. Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r Nr 234, poz. 1694 ze zm.). 2. Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 234 poz. 1695 ze zm.). 3. Ustawa z 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 28 poz. 353 ze zm.). 4. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 53 poz. 532 ze zm.). 5 Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Czlowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7780-237-3
1. Prawa i wolności polityczne: Wolność sumienia i wyznania- prawo człowieka czy iluzja?; Wolność religijna jako jedno z podstawowych praw człowieka; Prawo do wolności wyznania osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Unii Europejskiej; Znaczenie nauczania Kościoła o prawie rodziny do wychowania dla kultury europejskiej; Watki islamskie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Wpływ orzecznictwa ETPCz na zakres prawa do ochrony prywatności tzw. osób publicznych w prawie krajowym; Prawo do wizerunku w europejskim i krajowym porządku prawnym; Podmiotowe prawo wyborcze obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; Wolność mediów elektronicznych (problemy konstytucyjne); Swoboda wypowiedzi politycznej w świetle art. 10 Europejskiej Konwencji praw Człowieka; Prawo do wolności słowa a płatne reklamy wyborcze w świetle EKPCz; prawo do swobodnego tworzenia zrzeszeń w świetle wybranego orzecznictwa ETPCz- negatywna wolność zrzeszania się; Trans-europejski wymiar makro-systemu bezpieczeństwa w społeczeństwach obywatelskich; 2. Prawa osób pozbawionych wolności: Stosowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakładach karnych i aresztach śledczych; status więźnia niebezpiecznego a ochrona praw osób pozbawionych wolności w polskim systemie penitencjarnym; Prawa zatrzymanego na podstawie regulacji polskich i europejskich; Rozsądny czas trwania tymczasowego aresztowania w świetle orzeczeń ETPCz w sprawach przeciwko Polsce; Prawo do rozsądnego czasu aresztowania i jego implikacje dla organów władzy RP; Prawo więźniów do posługi religijnej w świetle orzecznictwa ETPCz, Ujawnianie danych osobowych zarejestrowanych w systemie dozoru elektronicznego w kontekście konstytucyjnych i międzynarodowych gwarancji ochrony życia prywatnego; 3. Prawo do rzetelnego procesu sądowego: Niezawisłość sędziowska z perspektywy wybranych kierunków współczesnej filozofii prawa; Konstytucja i prawo międzynarodowe jako podstawa sądowego rozstrzygnięcia- poszukiwanie nowego modelu sądowej ochrony praw i wolności obywateli; Prawo do rzetelnego procesu w świetle orzecznictwa ETPCz; Przesąd w postępowaniu przed Sądem Najwyższym a prawo do sprawiedliwości proceduralnej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; Realizacja w polskim procesie karnym zasady Nemo Se ipso accusare tenetur jako wprowadzenie europejskich standardów rzetelnego procesu; Prawo do obrony w świetle Europejskiej Konwencji praw Człowieka; Prawo człowieka do sądu a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych; Reguły postępowania dowodowego w polskim procesie karnym a gwarancje przestrzegania praw człowieka w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Kontrola i utrwalenie treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów do toczącego się postępowania lub zapobiegania popełnienia nowego przestępstwa w świetle standardów EKPCz; Stosowanie środków technicznych przez organa ścigania na przykładzie lokalizacji GPS i BTS oraz kontroli operacyjnej (w postaci podsłuchu telekomunikacyjnego) w świetle systemu ochrony praw człowieka; Propozycje konstytucjonalizacji prokuratury; 4. Przeciwdziałanie rasizmowi i wszelkim formom dyskryminacji: Kształtowanie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie UE; Dyskryminacja rasowa w orzecznictwie ETPCz; Europejska Komisja Przeciw Rasizmowi i Nietolerancji w systemie Ochrony Praw Człowieka; Przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji zgodnie z zaleceniami Europejskiej Komisjio przeciwko Rasizmowi i nietolerancji w sferze prawnej i instytucjonalnej; Problemy skutecznego zwalczania dyskryminacji w świetle polskiej ustawy o równym traktowaniu; Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle Standarów Rady Europy; Koncepcja regulacji prawnej pozycji mniejszości niemieckiej w Polsce oraz Polaków zamieszkałych w Republice Federalnej Niemiec- wybrane zagadnienia; Europejski System ochrony praw człowieka a zwalczanie dyskryminacji na przykładzie osób homoseksualnych; Ochrona praw mniejszości romskiej w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka; Pozycja osób niepełnosprawnych w europejskim systemie ochrony praw człowieka. Uwagi krytyczne na tle wybranych przykładów ustawodawstwa polskiego; Zasada równego traktowania w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością a edukacja włączająca; Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w świetle prawa polskiego oraz standardów europejskich; Dyskryminacja pozytywna w świetle standardów Rady Europy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88551-45-0
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol ności: Prawo do życia; Zakaz tortur; Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Zakaz karania bez podstawy prawnej; Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; Wolność myśli, sumienia i wyznania; Swoboda wypowiedzi; Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się; Prawo do zawarcia małżeństwa; Prawo do skutecznego środka odwoławczego; Ochrona własności; Prawo do nauki; Prawo do wolnych wyborów; Zakaz dyskryminacji; Zakaz ponownego sądzenia lub karania. Orzeczenia nieomówione w tym tomie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7444-178-X
Prawo do życia; Zakaz tortur; Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do rzetelnego procesu sądowego; Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; Wolność myśli, sumienia i wyznania; Wolność wyrażania opinii; Prawo do zawarcia małżeństwa; Zakaz dyskryminacji; Ochrona własności; Prawo do wolnych wyborów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-186-8
Prawo do życia; Zakaz tortur; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do rzetelnego procesu sądowego; Zakaz karania bez podstawy prawnej; Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; Wolność wyrażania opinii; Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się; Prawo do skutecznego środka odwoławczego; Zakaz dyskryminacji; Ochrona własności; Prawo do wolnych wyborów; Prawo do swobodnego poruszania się; Wymogi dopuszczalności. Wykaz tematyczny orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w roku 2006.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-952-9
Prawo do życia; Zakaz tortur; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do rzetelnego procesu sądowego; Zakaz karania bez podstawy prawnej; Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; Wolność myśli, sumienia i wyznania; Wolność wyrażania opinii; Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się; Prawo do skutecznego środka odwoławczego; Zakaz dyskryminacji; Ochrona własności; Prawo do nauki; Prawo do wolnych wyborów; Prawo do swobodnego poruszania się; Wykaz tematyczny orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w 2007 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-656-6
Prawo do życia; Zakaz tortur; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do rzetelnego procesu sądowego; Zakaz karania bez podstawy prawnej; Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; Wolność myśli, sumienia i wyznania; Wolność wyrażania opinii; Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się; Prawo do skutecznego środka odwoławczego; Zakaz dyskryminacji; Ochrona własności; Prawo do nauki; Prawo do wolnych wyborów; Prawo do swobodnego poruszania się; Wykaz tematyczny orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w 2008 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-234-0505-1
1. Obowiązek przestrzegania praw człowieka; 2. Prawo do życia; 3. Zakaz tortur; 5. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; 6. Prawo do rzetelnego procesu sądowego; 7. Zakaz karania bez podstawy prawnej; 8. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; 9. Wolność myśli, sumienia i wyznania; 10. Wolność wyrażania opinii; 11. Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się; Ochrona własności; Prawo do nauki; Prawo do wolnych wyborów; Prawo do odwołania w sprawach karnych; Zakaz ponownego sądzenia lub karania; Zakaz dyskryminacji; Skargi indywidualne; Słuszne zadośćuczynienie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1275-2
1. Prawo do życia; 2. Zakaz tortur; 3. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; 4. Prawo do rzetelnego procesu sądowego; 5. Zakaz karania bez podstawy prawnej; 6. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; 7. Wolność myśli, sumienia i wyznania; 8. Wolność wyrażania opinii; 9. Prawo do zawarcia małżeństwa; 10. Ochrona własności; 11. Prawo do wolnych wyborów; 12. Prawo do skutecznego środka odwoławczego; 13. Zakaz dyskryminacji; 14. Skargi indywidualne; 15. Wymogi dopuszczalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0770-3
1. Prawo do życia; 2. Zakaz tortur; 3. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej; 4. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; 5. Prawo do rzetelnego procesu sądowego; 6. Zakaz karania bez podstawy prawnej; 7. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; 8. Wolność myśli, sumienia i wyznania; 9. Wolność wyrażania opinii; 10. Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się; 11. Ochrona własności; 12. Prawo do nauki; 13. Prawo do wolnych wyborów; 14. Prawo do swobodnego poruszania się; 15. Zakaz dyskryminacji; Wykaz tematycznych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w 2011 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3322-1
1. Europejska Konwencja o Prawach Człowieka i biomedycynie wraz ze sprawozdaniem wyjaśniającym; 2. Protokoły dodatkowe do Europejskiej Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie; 3. Uniwersalne standardy bioetyczne- deklaracje UNESCO; 4. Soft law Rady Europy; 5. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-24-4
1. Czy Szwecja nadal należy do wspólnej Europy; 2. Prokuratura a polityka w początkach Polski Ludowej, 3. Ograniczenia związane z wykonywaniem funkcji publicznych w samorządzie terytorialnym, 4. Zmiany stosunków gospodarczych a ewolucja zabezpieczeń wierzytelności w prawie polskim, 5. Aspekty prawno-ustrojowe unii troistej. Z dziejów federalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w epoce nowożytnej, 6. Ochrona życia prywatnego, rodzinnego i korespondencji w orzeczeniach Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, 7. Miejsce rady Ministrów Republiki Włoskiej w systemie organów państwa, 8. Co czynić ze starym prawem? Problem ciągłości prawa sądowego w początkach Polski Ludowej, 9. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary - novum w prawie karnym, 10. Prawo Rosji i ZSRR (1917-1991) (Szkic na potrzeby dydaktyki)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Prawo ; Zeszyt 5)
ISBN: 83-88690-05-1
Prawo do sądu i rzetelnego procesu sądowego; Zagadnienia ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej; Trybunał Konstytucyjny- geneza, organizacja, funkcjonowanie Senat francuski wobec współczesnych wyzwań Unii Europejskiej; Status osób prawnych na podstawie protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i politycznych; System modalności denotycznych jako algebra Boole'a; Posoborowa ewolucja ustawodawstwa kościelnego dotycząca utraty urzędów kościelnych; Od Sztokholmu poprzez Rio do...
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-175-1
Cz. I - Wybór dokumentów: 1. Dokumenty z dziejów ochrony praw człowieka. 2. Uniwersalne standardy praw człowieka. 3. Europejskie standardy praw człowieka. 4. Krajowe standardy praw człowieka. Cz. II - Orzecznictwo międzynarodowe: 1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 2. Uwagi ogólne i opinie Komitetu Praw Człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7444-018-X
Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka - pierwszych sześć lat 1998-2004 : Prawo do życia, Zakaz tortur, Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, Prawo do rzetelnego procesu sądowego, Zakaz karania bez podstawy prawnej, Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, Wolność myśli, sumienia i wyznania, Wolność wypowiedzi, Wolność zgromadzenia się i stowarzyszania, Ochrona własności, Prawo do wolnych wyborów, Prawo do swobodnego poruszania się, Zakaz ponownego sądzenia lub karania, Prawo do skutecznego środka odwoławczego, Zakaz dyskryminacji, Skreślenie skargi, Orzeczenia nowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (z pominięciem spraw dotyczących przewlekłości postępowania sądowego), Konwencja o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-134-4
R.I Pojęcie oraz system uznania zagranicznych orzeczeń sądowych na tle postanowień konwencji lugańskiej; 1. Pojęcie uznania zagranicznego orzeczenia sądowego na gruncie konwencji lugańskiej, 2. Systemy uznawania zagranicznych orzeczeń sądowych a regulacje konwencji lugańskiej. R.II Warunki uznania zagranicznego orzeczenia sądowego na podstawie konwencji lugańskiej o charakterze pozytywnym; 1.Uwagi wstępne, 2. Orzeczenia sądowe w rozumieniu konwencji lugańskiej (art. 25), 3. Przedmiotowy zakres obowiązywania konwencji lugańskiej, 4. Czasowy zakres obowiązywania konwencji lugańskiej. R.III Podstawy odmowy uznania zagranicznego orzeczenia sądowego na gruncie konwencji lugańskiej-wprowadzenie R.IV Podstawy odmowy uznania zagranicznego orzeczenia sądowego przewidziane w art.27 konwencji lugańskiej; 1. Klauzula porządku publicznego, 2. Pozbawienie możności obrony, 3. Sprzeczność z krajowym orzeczeniem sądowym, 4. Sprzeczność prawa prywatnego międzynarodowego w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, 5. Sprzeczność z orzeczeniem sądu państwa trzeciego. R.V Podstawy odmowy uznania zagranicznego orzeczenia sądowego przewidziane w art. 28 konwencji lugańskiej; 1. Jurysdykcja krajowa na gruncie konwencji lugańskiej -charakterystyka ogólna, 2Podstawy odmowy uznania zagranicznego orzeczenia sądowego przewidziane w art. 28 konwencji lugańskiej-wprowadzenie, 3. Związanie ustaleniami faktycznymi sądu pochodzenia orzeczenia, 4. Odmowa uznania zagranicznego orzeczenia sądowego w świetleart.28 ust. 1 konwencji lugańskiej, 5. Odmowa uznania zagranicznego orzeczenia sądowego w świetle art.28 ust2 konwencji lugańskiej. R.VI Dodatkowe podstawy odmowy uznania zagranicznego orzeczenia sądowego; 1. Uwagi wstępne, 2. Pozbawienie możliwości obrony w toku postępowania karnego na gruncie art. II protokołu nr 1, 3. Zastrzeżenie prawa do nie uznawania zagranicznych orzeczeń sądowych na podstawie art. Ib protokołu nr 1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-044-5
I. System europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Orzecznictwo Europejskiej Komisji Praw Człowieka, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. II. Orzecznictwo Komitetu niezależnych ekspertów Europejskiej Karty Socjalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Unia Europejska)
ISBN: 83-89363-42-9
Część 1. Prawa zasadnicze a prawa człowieka we wspólnotowym systemie prawnym: pojęcie i zakres wspólnotowych praw zasadniczych, ogólne zasady prawa w systemie wspólnotowym, zasada niedyskryminacji w systemie wspólnotowym, katalog-treść-charakter ważniejszych praw zasadniczych we wspólnotowym systemie prawnym, prawa zasadnicze w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, ochrona praw człowieka i mniejszości w systemie uniwersalnym europejskim i wspólnotowym - ogólny zarys problemu, ochrona praw człowieka i mniejszości w systemie europejskim a Wspólnoty, prawo instytucje i struktury wspólnotowe a ochrona mniejszości, pozasądowa ochrona praw podmiotowych, sądowa ochrona praw podmiotowych, stosowanie EKPC we Wspólnotach, opinia nr 2/94 a odpowiedzialność państw; Część 2. Prawa podstawowe a prawa człowieka w systemie prawnym Nowej Unii Europejskiej: Postanowienia Konstytucji UE a nowy system ochrony prawa człowieka, Karta Praw Podstawowych jako druga część Konstytucji UE, Obowiązywanie, stosowanie i wykładnia postanowień Karty Praw Podstawowych, Ochrona praw w systemach prawnych Wspólnot i nowej Unii - próba porównania i podsumowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Orzecznictwo Europejskie)
ISBN: 978-83-7483-494-0
Cz.I Pojęcie "praw fundamentalnych" , CZ.II. Źródła praw fundamentalnych w prawie wspólnotowym, CZ.III Funkcje praw fundamentalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again