Form of Work
Książki
(17)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(11)
Author
Nowicki Marek Antoni
(5)
Leszczyński Leszek
(2)
Liżewski Bartosz
(2)
Gronowska Bożena
(1)
Kalisz Anna
(1)
Knopek Jacek
(1)
Lis Maciej
(1)
Machińska Hanna
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Miernik Grzegorz
(1)
Mizerski Rafał
(1)
Sikora-Gaca Małgorzata
(1)
Szuniewicz Marta
(1)
Warchałowski Krzysztof
(1)
Wilbrandt-Gotowicz Martyna Barbara (1982- )
(1)
Wróbel Andrzej (1953- )
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(17)
Prawa człowieka
(14)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(3)
Umowy międzynarodowe
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Cenzura
(1)
Emerytura
(1)
Emigracja
(1)
Europejska Komisja Praw Człowieka
(1)
Kinematografia
(1)
Legalność
(1)
Migracje
(1)
Młodzież
(1)
ONZ
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Rada Europy
(1)
Rodzina
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Unia Europejska
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wolność prasy
(1)
Wolność słowa
(1)
Wolność wyznania
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1901-
(2)
1945-
(2)
1801-
(1)
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7572-738-8
Miejsce Rady Europy w europejskiej architekturze instytucjonalnej; Współpraca Unii Europejskiej z Rada Europy: wybrane zagadnienia instytucjonalno-prawne, Odniesienia do Karty Praw Podstawowych w toku procedury ratyfikacyjnej Traktatu z Lizbony w Polsce; Europejski Trybunał Praw Człowieka a Komitet Praw człowiek - rywalizacja czy współdziałanie?; Polityka a sądownictwo konstytucyjne - lekcja najnowszej historii RP; Europejska Konwencja Praw Człowieka a wykonywanie ponadnarodowych zobowiązań przez państwa; Wpływ procedury monitoringowej na implementację standardów Rady Europy przez państwa członkowskie; Konwencje Rady Europy a prawo europejskie - klauzula rozłączności; Europejska Konwencja Praw Człowieka: obowiązek państwa aktywnej ochrony podstawowych praw i wolności; O niektórych aspektach prawa do rzetelnego procesu karnego - uwagi na tle wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich; Europejski Trybunał Praw Człowieka. Skuteczność tworzenia i ochrony standardów praw człowieka na przykładzie problemu przewlekłości postępowania w Polsce; Kilka uwag o obecności Polski przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w ostatnich latach; Kontrola wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Komitet Ministrów - ewolucja, procedury oraz stan obecny; Liberté, Egalite, Fraternite jako idee przewodnie wykorzystywane przez Radę Europy w procesach tworzenia i stosowania standardów międzynarodowych w zakresie zmian społecznych; Jak powstała Konwencja Bioetyczna?; Konwencja Bioetyczna. Problemy związane z ratyfikacją; Zasada dobrej administracji i prawo do dobrej administracji w świetle standardów Rady Europy; Sędziowie w działalności Rady Europy; Prawa człowieka i środowisko - problemy tworzenia standardów prawnych; Pilotażowy projekt prawnika jako gwarancja prawa do informacji o skardze indywidualnej; Dopuszczalność stosowania telefonicznego i innych form kontroli środków komunikowania w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-615-9
1. Europejski Trybunał Praw Człowieka- geneza, zakres uprawnień, pozycja; 2. Podstawowe trendy linii orzeczniczej ETPCZ i mechanizm ich realizacji ("hard core" systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka); 3. Europejski Trybunał Praw Człowieka wobec wyzwań współczesności; 4. Skutek krajowy orzeczeń ETPCZ- rozważania de lege lata i de lege ferenda; 5. ETPCZ a dyskusja na temat modelu europejskiej ochrony praw i wolności człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86006-18-8
Cenzura w Królestwie Polskim w latach 1815-1915; Cenzura w zaborze pruskim w XIX i na początku XX w.; " Zabytek despotyzmu" - cenzura w Galicji; Cenzura prasowa w Drugiej Rzeczypospolitej; Cenzura w PRL; Cenzura wobec humanistyki w PRL; Represje i opresje w kinematografii w PRL; Zmiany w mediach w roku poprzedzającym zniesienie cenzury; Swoboda wypowiedzi. Standardy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - wybrane zagadnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7601-871-3
Część I: Karta Praw Podstawowych. Zagadnienia ogólne. Karta Praw Podstawowych i zasady ogólne prawa wspólnotowego; Karta Praw Podstawowych jako połączenie praw i zasad - strukturalna wada czy szansa?; Wpływ Karty Praw Podstawowych na strukturę polityczną i prawną Unii Europejskiej; Karta Praw Podstawowych a koncepcja "nowego rządzenia" w Unii Europejskiej; O niektórych problemach sądowego stosowania Karty Praw Podstawowych; Poszanowanie praw człowieka jako ogólna zasada prawa wspólnotowego a Karta Praw Podstawowych; Prawo do prawdy. O aksjologicznych i normatywnych źródłach interpretacji i rozumienia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej; Konsekwencje przyjęcia protokołu polsko-brytyjskiego dotyczącego stosowania Karty Praw Podstawowych. Część II: Karta Praw Podstawowych a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - konflikt czy komplementarność?; Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Prawo do sądu w świetle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej; Ochrona prywatności osób powszechnie znanych w świetle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i Karty Praw Podstawowych. Część III: Zagadnienia szczegółowe. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a prawo pracy; Ochrona dyplomatyczna w świetle art. 46 Karty Praw Podstawowych; Karta Praw Podstawowych i ochrona zdrowia; Karta Praw Podstawowych a Knwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny (konwencja bioetyczna); Ochrona praw jednostek w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych; Ewolucja i konstytucjonalizacja prawa do dostępu do akt administracyjnych w prawie wspólnotowym (na przykładzie wspólnotowego prawa konkurencji); Ingerencja Karty Praw Podstawowych w zakres realizacji przez państwa członkowskie tematów sensytywnych (eutanazja, związki homoseksualne, aborcja) - propagandowy straszak czy realna perspektywa?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-8461-0
1. Przesłanka ochrony bezpieczeństwa państwa; 2. Limitacja jako podstawowa instytucja ograniczenia praw człowieka; 3. Derogacja jako wyjątkowa instytucja ograniczania praw człowieka; 4. Wybrane zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87497-65-9
R.1 Istota oraz typy ochrony praw i wolności człowieka: 1. Zarys rozowju systemu praw człowieka, 2. System ochrony w ramach prawa międzynarodowego, 3. System Rady Europy, 4. Europejska Karta Socjalna w systemie Rady Europy, 5. Miedzynarodowa ochrona praw człowieka a prawo polskie. R.2 Europejska Konwencja Praw Człowieka: 1. Zasady stosowania i interpretacji Konwencji, 2. Prawo do życia, 3. Zakaz torut, 4. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej, 5. Prawo do wolności i bezpieczeństwa oosbistego, 6. Prawo do rzetelengo procesu sądowego, 7. Wolność sumienia i religii, 8. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, 9. Wolność wypowiedzi, 10. Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się, 11. Prawo do ochrony własności, 12. Prawo do nauki, 13. Prawo do wolnych wyborów, 14. Zakaz dyskryminacji. R.3 Prawa człowieka w unii europejskiej: 1. Prawo Unii Europejskiej a prawa człowieka - regulacje i instytucje, 2. Europejska Konwencja Praw Człowieka a prawo UE, 3. Karta Praw Podstawowych, 4. Ochrona praw człowieka w UE a TRaktat Lizboński - uchwalone zmiany
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografia / Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych)
ISBN: 978-83-7365-352-8
Zawiera: Rekonstrukcja pamięci - patriotyzm polskiej młodzieży po 25 latach niepodległości 1989-2014; Płynne bezpieczeństwo jako parametr ponowoczesności; Współczesne migracje Polaków; Mediatyzacja jako element socjalizacji politycznej; Media w Polsce propagatorem idei integracji europejskiej w okresie okołoakcesyjnym; Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego; Ochrona praw człowieka w świetle wybranych skarg indywidualnych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu; Problematyka i umiejscowienie stanów nadzwyczajnych w polskim systemie prawnym; Społeczne następstwa transformacji na przykładzie reformy emerytalnej. Kontekst europejski; Rodzina w okresie transformacji. Uwarunkowania, kierunki i konsekwencje przemian modelu rodziny w Polsce; Badania nad kulturą polską we Francji i polsko-francuskimi związkami kulturowymi po 1989 roku; Propagowanie wartości kulturowych współczesnych Polaków na emigracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 19)
ISBN: 83-7306-168-1
1. Geneza ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 2. Zakres podmiotowy ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 3. Zakres przedmiotowy ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 4. Granice prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 5. Ochrona prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 6. Prawo do wolności myśli, sumienia i religii a inne prawa i wolności zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Podstawowych Wolności, 7. Zakaz dyskryminacji z powodu przekonań religijnych w Europejskiej Konwencji Praw człowiek i Podstawowych Wolności, 8. Ochrona prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności a prawo Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-576-7
1.Podstawy reformy systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: Geneza systemu kontroli Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Analiza krytyczna stanu faktycznego; Debata wokół reformy systemu konwencyjnego; Aktywność Rady Europy w zakresie zmiany Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Protokół nr 14 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i akty Komitetu Ministrów zmierzające do poprawy skuteczności Konwencji. 2. Wzmocnienie zasady subsydiarności: instrumenty adresowane do państw-stron Konwencji: Rola państw-stron Konwencji w europejskim systemie ochrony praw człowieka; Działalność informacyjna, publikacyjna i edukacyjna; Zgodność krajowych regulacji prawnych i praktyki administracyjnej z Konwencją i orzecznictwem Trybunału; Efektywne środki odwoławcze w państwach członkowskich. 3. Usprawnienie działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: Organizacja działalności orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - zagadnienia wstępne; Nowe kryterium dopuszczalności skarg indywidualnych; Postępowanie uproszczone; Wzmocnienie niezależności sędziów; Rola Komisarza Praw Człowieka Redy Europy w postępowaniu prowadzonym przez Trybunał. 5. Egzekucja orzeczeń Trybunału: instrumenty Komitetu Ministrów: Problem egzekucji orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Skarga na naruszenie zobowiązania państwa do przestrzegania wyroków Trybunału; Wniosek o dokonanie interpretacji wyroku Trybunału; Pozostałe propozycje dotyczące egzekucji orzeczeń Trybunału. 5. Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji Praw Człowieka: Relacje pomiędzy prawem wspólnotowym a Europejską Konwencją Praw Człowieka; Przesłanki przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Protokół nr 14 do konwencji a akcesja Unii Europejskiej; Przeszkody na drodze akcesji UE do EKPC; Zmiany systemu kontroli Konwencji w następstwie przystąpienia Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-7059-926-3
1. Aspekt historyczno prawny testu legalności; 2. Aspekt aksjologiczny testu legalności; 3. Aspekt instytucjonalny testu legalności; 4. Aspekt proceduralny testu legalności; 5. Aspekt substancjalny testu legalności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-438-8
Europejska Konwencja Praw Człowieka. Zagadnienia ogólne. Część I: Mechanizm kontrolny. 1. Przed reformą 1998 r. 2. Po reformie 1998 r. 3. Prawo do skargi. 4. Warunki dopuszczalności skargi. 5. Procedura przed trybunałem. 6. Pomoc prawna. 7. Dochodzenie i ustalenia faktycznie. 8. Polubowne załatwienie sprawy. 9. Środki tymczasowe. 10. Strona trzecia. 11. Możliwość rezygnacji z jurysdykcji lub przekazania sprawy z Izby do Wielkiej Izby. 12. Orzeczenia. 13. Potrzeba pilnej i głębokiej reformy. 14. Sprawy polskie. Część II: Prawa i ich gwarancje. 1. Prawa i wolności dla każdej osoby. 2. Prawo do życia. 3. Protokół nr 6. 4. Zakaz tortur. 5. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej. 6. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. 7. Prawo do rzetelnego procesu sądowego. 8. Zakaz karania bez podstawy prawnej. 9. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. 10. Wolność myśli, sumienia i wyznania. 11. Swoboda wypowiedzi. 12. Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się. 13. Prawo do zawarcia małżeństwa. 14. Równość małżonków. 15. Ochrona własności. 16. Prawo do nauki. 17. Prawo do wolnych wyborów. 18. Zakaz pozbawiania wolności za długi. 19. Prawo do swobodnego poruszania się. 20. Zakaz wydalania obywateli. 21. Zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców. 22. Gwarancje proceduralne dotyczące wydalania cudzoziemców. 23. Prawo do odwołania w sprawach karnych. 24. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie. 25. Zakaz ponownego sądzenia lub karania. 26. Prawo do skutecznego środka odwoławczego. 27. Zakaz dyskryminacji. Ogólny zakaz dyskryminacji. 28. Uchylenie stosowania zobowiązań w stanie niezabezpieczenia publicznego. 29. Zastrzeżenia. Część III: Varia. Najpierw była tylko współpraca ekonomiczna. We Wspólnocie jest też człowiek. Czy w Europie pojawi się jeden system ochrony podstawowych praw człowieka? Inkorporacja zmieni stosunek Brytyjczyków do praw człowieka. Konwencja płynie na Wyspy. Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej. Czas na zmiany. Przyszłość Trybunału Praw Człowieka. Rola organizacji pozarządowych w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Część IV: Dokumentacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Praktyczne Komentarze Lex)
ISBN: 978-83-264-4109-7
Europejska Konwencja Praw Człowieka. Zagadnienia ogólne. Część I: Mechanizm kontrolny. 1. Przed reformą 1998 r. 2. Po reformie 1998 r. 3. Prawo do skargi. 4. Warunki dopuszczalności skargi. 5. Procedura przed trybunałem. 6. Pomoc prawna. 7. Dochodzenie i ustalenia faktycznie. 8. Polubowne załatwienie sprawy. 9. Środki tymczasowe. 10. Strona trzecia. 11. Możliwość rezygnacji z jurysdykcji lub przekazania sprawy z Izby do Wielkiej Izby. 12. Orzeczenia. 13. Potrzeba pilnej i głębokiej reformy. 14. Sprawy polskie. Część II: Prawa i ich gwarancje. 1. Prawa i wolności dla każdej osoby. 2. Prawo do życia. 3. Protokół nr 6. 4. Zakaz tortur. 5. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej. 6. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. 7. Prawo do rzetelnego procesu sądowego. 8. Zakaz karania bez podstawy prawnej. 9. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. 10. Wolność myśli, sumienia i wyznania. 11. Swoboda wypowiedzi. 12. Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się. 13. Prawo do zawarcia małżeństwa. 14. Równość małżonków. 15. Ochrona własności. 16. Prawo do nauki. 17. Prawo do wolnych wyborów. 18. Zakaz pozbawiania wolności za długi. 19. Prawo do swobodnego poruszania się. 20. Zakaz wydalania obywateli. 21. Zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców. 22. Gwarancje proceduralne dotyczące wydalania cudzoziemców. 23. Prawo do odwołania w sprawach karnych. 24. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie. 25. Zakaz ponownego sądzenia lub karania. 26. Prawo do skutecznego środka odwoławczego. 27. Zakaz dyskryminacji. Ogólny zakaz dyskryminacji. 28. Uchylenie stosowania zobowiązań w stanie niezabezpieczenia publicznego. 29. Zastrzeżenia. Część III: Varia. Najpierw była tylko współpraca ekonomiczna. We Wspólnocie jest też człowiek. Czy w Europie pojawi się jeden system ochrony podstawowych praw człowieka? Inkorporacja zmieni stosunek Brytyjczyków do praw człowieka. Konwencja płynie na Wyspy. Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej. Czas na zmiany. Przyszłość Trybunału Praw Człowieka. Rola organizacji pozarządowych w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Część IV: Dokumentacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88551-01-9
Europejska Konwencja Praw Człowieka. Zagadnienia ogólne. Część I: Mechanizm kontrolny. 1. Przed reformą 1998 r. 2. Po reformie 1998 r. 3. Prawo do skargi. 4. Warunki dopuszczalności skargi. 5. Procedura przed trybunałem. 6. Pomoc prawna. 7. Dochodzenie i ustalenia faktycznie. 8. Polubowne załatwienie sprawy. 9. Środki tymczasowe. 10. Strona trzecia. 11. Możliwość rezygnacji z jurysdykcji lub przekazania sprawy z Izby do Wielkiej Izby. 12. Orzeczenia. 13. Potrzeba pilnej i głębokiej reformy. 14. Sprawy polskie. Część II: Prawa i ich gwarancje. 1. Prawa i wolności dla każdej osoby. 2. Prawo do życia. 3. Protokół nr 6. 4. Zakaz tortur. 5. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej. 6. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. 7. Prawo do rzetelnego procesu sądowego. 8. Zakaz karania bez podstawy prawnej. 9. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. 10. Wolność myśli, sumienia i wyznania. 11. Swoboda wypowiedzi. 12. Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się. 13. Prawo do zawarcia małżeństwa. 14. Równość małżonków. 15. Ochrona własności. 16. Prawo do nauki. 17. Prawo do wolnych wyborów. 18. Zakaz pozbawiania wolności za długi. 19. Prawo do swobodnego poruszania się. 20. Zakaz wydalania obywateli. 21. Zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców. 22. Gwarancje proceduralne dotyczące wydalania cudzoziemców. 23. Prawo do odwołania w sprawach karnych. 24. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie. 25. Zakaz ponownego sądzenia lub karania. 26. Prawo do skutecznego środka odwoławczego. 27. Zakaz dyskryminacji. Ogólny zakaz dyskryminacji. 28. Uchylenie stosowania zobowiązań w stanie niezabezpieczenia publicznego. 29. Zastrzeżenia. Część III: Varia. Najpierw była tylko współpraca ekonomiczna. We Wspólnocie jest też człowiek. Czy w Europie pojawi się jeden system ochrony podstawowych praw człowieka? Inkorporacja zmieni stosunek Brytyjczyków do praw człowieka. Konwencja płynie na Wyspy. Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej. Czas na zmiany. Przyszłość Trybunału Praw Człowieka. Rola organizacji pozarządowych w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Część IV: Dokumentacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7333-112-3
Europejska Konwencja Praw Człowieka. Zagadnienia ogólne. Część I: Mechanizm kontrolny. 1. Przed reformą 1998 r. 2. Po reformie 1998 r. 3. Prawo do skargi. 4. Warunki dopuszczalności skargi. 5. Procedura przed trybunałem. 6. Pomoc prawna. 7. Dochodzenie i ustalenia faktycznie. 8. Polubowne załatwienie sprawy. 9. Środki tymczasowe. 10. Strona trzecia. 11. Możliwość rezygnacji z jurysdykcji lub przekazania sprawy z Izby do Wielkiej Izby. 12. Orzeczenia. 13. Potrzeba pilnej i głębokiej reformy. 14. Sprawy polskie. Część II: Prawa i ich gwarancje. 1. Prawa i wolności dla każdej osoby. 2. Prawo do życia. 3. Protokół nr 6. 4. Zakaz tortur. 5. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej. 6. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. 7. Prawo do rzetelnego procesu sądowego. 8. Zakaz karania bez podstawy prawnej. 9. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. 10. Wolność myśli, sumienia i wyznania. 11. Swoboda wypowiedzi. 12. Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się. 13. Prawo do zawarcia małżeństwa. 14. Równość małżonków. 15. Ochrona własności. 16. Prawo do nauki. 17. Prawo do wolnych wyborów. 18. Zakaz pozbawiania wolności za długi. 19. Prawo do swobodnego poruszania się. 20. Zakaz wydalania obywateli. 21. Zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców. 22. Gwarancje proceduralne dotyczące wydalania cudzoziemców. 23. Prawo do odwołania w sprawach karnych. 24. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie. 25. Zakaz ponownego sądzenia lub karania. 26. Prawo do skutecznego środka odwoławczego. 27. Zakaz dyskryminacji. Ogólny zakaz dyskryminacji. 28. Uchylenie stosowania zobowiązań w stanie niezabezpieczenia publicznego. 29. Zastrzeżenia. Część III: Varia. Najpierw była tylko współpraca ekonomiczna. We Wspólnocie jest też człowiek. Czy w Europie pojawi się jeden system ochrony podstawowych praw człowieka? Inkorporacja zmieni stosunek Brytyjczyków do praw człowieka. Konwencja płynie na Wyspy. Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej. Czas na zmiany. Przyszłość Trybunału Praw Człowieka. Rola organizacji pozarządowych w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Część IV: Dokumentacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7444-310-3
Europejska Konwencja Praw Człowieka. Zagadnienia ogólne. Część I: Mechanizm kontrolny. 1. Przed reformą 1998 r. 2. Po reformie 1998 r. 3. Prawo do skargi. 4. Warunki dopuszczalności skargi. 5. Procedura przed trybunałem. 6. Pomoc prawna. 7. Dochodzenie i ustalenia faktycznie. 8. Polubowne załatwienie sprawy. 9. Środki tymczasowe. 10. Strona trzecia. 11. Możliwość rezygnacji z jurysdykcji lub przekazania sprawy z Izby do Wielkiej Izby. 12. Orzeczenia. 13. Potrzeba pilnej i głębokiej reformy. 14. Sprawy polskie. Część II: Prawa i ich gwarancje. 1. Prawa i wolności dla każdej osoby. 2. Prawo do życia. 3. Protokół nr 6. 4. Zakaz tortur. 5. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej. 6. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. 7. Prawo do rzetelnego procesu sądowego. 8. Zakaz karania bez podstawy prawnej. 9. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. 10. Wolność myśli, sumienia i wyznania. 11. Swoboda wypowiedzi. 12. Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się. 13. Prawo do zawarcia małżeństwa. 14. Równość małżonków. 15. Ochrona własności. 16. Prawo do nauki. 17. Prawo do wolnych wyborów. 18. Zakaz pozbawiania wolności za długi. 19. Prawo do swobodnego poruszania się. 20. Zakaz wydalania obywateli. 21. Zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców. 22. Gwarancje proceduralne dotyczące wydalania cudzoziemców. 23. Prawo do odwołania w sprawach karnych. 24. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie. 25. Zakaz ponownego sądzenia lub karania. 26. Prawo do skutecznego środka odwoławczego. 27. Zakaz dyskryminacji. Ogólny zakaz dyskryminacji. 28. Uchylenie stosowania zobowiązań w stanie niezabezpieczenia publicznego. 29. Zastrzeżenia. Część III: Varia. Najpierw była tylko współpraca ekonomiczna. We Wspólnocie jest też człowiek. Czy w Europie pojawi się jeden system ochrony podstawowych praw człowieka? Inkorporacja zmieni stosunek Brytyjczyków do praw człowieka. Konwencja płynie na Wyspy. Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej. Czas na zmiany. Przyszłość Trybunału Praw Człowieka. Rola organizacji pozarządowych w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Część IV: Dokumentacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7784-060-3
Cz. I.: Wykładnia prawa - model ogólny: 1. Prawo i jego wykładnia; 2. Podmioty wykładni operatywnej; 3. Proces wykładni operatywnej; 4. Argumenty walidacyjne wykładni; 5. Reguły językowe wykładni prawa; 6. Reguły systemowe wykładni prawa; 7. Reguły celowościowe i funkcjonalne wykładni prawa; 8. Kryteria aksjologii otwartej w wykładni prawa; 9. Inne decyzje (precedensy) w wykładni prawa a prawotwórstwo sądowe; 10. Czynniki różnicujące model wykładni prawa; Cz. II.: Wykładnia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: 1. Międzynarodowe prawo praw człowieka i jego wykładnia; 2. Podmioty wykładni operatywnej; 3. Proces wykładni operatywnej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; 4. Argumenty walidacyjne wykładni; 5. Reguły językowe wykładni prawa; 6. Reguły systemowe wykładni prawa; 7. Reguły celowościowe i funkcjonalne wykładni prawa; 8. Kryteria aksjologii otwartej w wykładni prawa; 9. Inne decyzje (precedensy) w wykładni prawa a prawotwórstwo sądowe; 10. Czynniki różnicujące model wykładni prawa; Cz. III.: Wykładnia prawa Unii Europejskiej: 1. Prawo Unii Europejskiej i jego wykładnia; 2. Podmioty dokonujące wykładni; 3. Proces wykładni prawa; 4. Argumenty walidacyjne wykładni; 5. Reguły językowe wykładni; 6. Reguły systemowe wykładni; 7. Reguły celowościowe i funkcjonalne wykładni; 8. Wykładnia aksjologiczna i kryteria aksjologii otwartej w wykładni; 9. Precedensy w wykładni prawa UE a prawotwórstwo sądowe; 10. Czynniki różnicowania właściwości modelowych wykładni.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again