Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(6)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(6)
Author
Nowicki Marek Antoni
(4)
Jasudowicz Tadeusz
(2)
Jabłoński Mariusz
(1)
Jarosz-Żukowska Sylwia
(1)
Mizerski Rafał
(1)
Redelbach Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Europejska Komisja Praw Człowieka
(9)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(8)
Prawa człowieka
(8)
Skargi i zażalenia
(4)
Adopcja
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Komitet Praw Człowieka
(1)
Legalność
(1)
Ojcostwo
(1)
Orzecznictwo międzynarodowe
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
Europejska Konwencja Praw Człowieka / wybór i oprac. Marek Antoni Nowicki. - Wyd.5 Stan prawny na 1.09.2007 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 176, [1] s. : tab. ; 21 cm.
(Przepisy z wprowadzeniem / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-556-9
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; Protokół nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zapewniający niektóre prawa i wolności inne niż już zawarte w Konwencji i Protokole nr 1 do Konwencji; Protokół nr do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; Protokół nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczący zniesienia kary śmierci; Protokół nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; Protokół nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; Protokół nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności doyczący zniesienia kary śmierci w każdych okolicznościach; Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; aneks do Regilaminu (dotyczący dochodzeń); Porozumienie europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; Wzór skargi; Informacja wyjaśniająca przeznaczona dla osób wypełniających formularz skargi na podstawie art. 34 konwencji; Informacja dla osób, które mają zamiar złożyć skargę do europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Instrukcja dotycząca praktyki. Wnioski o zalecenie środków tymczasowych (art. 39 Regulaminu Trybunału); Instrukcja dotycząca praktyki (art. 34 konwencji); Instrukcja dotycząca praktyki - argumenty na piśmie; Instrukcja dotycząca praktyki wnoszenia roszczeń o słuszne zadośćuczynienie; Europejski Trybunał Praw Człowieka - skład.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88114-37-9
Wprowadzenie (schemat procedury); Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Protokół nr 1 do Konwencji o Ochronie Prawa Człowieka i Podstawowych Wolności; Protokół nr 4 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Protokół nr 6 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Protokół nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Porozumienie europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; Wzór skargi; Skład nowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Skład Europejskiej Komisji Praw Człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7333-374-6
Wprowadzenie (schemat procedury); Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Protokół nr 1 do Konwencji o Ochronie Prawa Człowieka i Podstawowych Wolności; Protokół nr 4 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Protokół nr 6 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Protokół nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Porozumienie europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; Wzór skargi; Skład nowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Skład Europejskiej Komisji Praw Człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7333-173-9
Wprowadzenie (schemat procedury); Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Protokół nr 1 do Konwencji o Ochronie Prawa Człowieka i Podstawowych Wolności; Protokół nr 4 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Protokół nr 6 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Protokół nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Porozumienie europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; Wzór skargi; Skład nowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Skład Europejskiej Komisji Praw Człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-059-3
R.1 Grupa państwowa i jej zorganizowanie; R.2 Prawo regulatorem zachowań; R.3 Pozycja jednostki we współ czesnym państwie i prawie; R.4 Międzynarodowa ochrona praw człowieka a wymiar sprawiedliwości w RP; R.5 Podmioty o ograniczenia w ochronie praw człowieka; R.6 Nienaruszalność fizyczna i psychiczna jednostki ludzkiej; R.7 Poszanowanie prywatności, mienia i udziału w życiu publicznym; R.8 Prawo do rzetelnego postępowania; R.9 Człowiek i jego prawa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-044-5
I. System europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Orzecznictwo Europejskiej Komisji Praw Człowieka, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. II. Orzecznictwo Komitetu niezależnych ekspertów Europejskiej Karty Socjalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2688)
ISBN: 83-229-2548-4
Dział I Ogólna ch-ka praw człowieka i instytucji ich ochrony: R.1 Prawa człowieka - zagadnienia ogólne; R.2 Źródła i klasyfikacja praw człowieka; R.3 Charakter oraz zakres realizacji praw i wolności; R.4 Ochrona wolności i praw człowieka. Dział II System gwarancji i ochrony wolności i praw jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej: R.1 Konstytucyjne regulacja wolności i praw jednostki w RP; R.2 Zasady i przesłanki ograniczenia wolności i praw jednostki w Konstytucji RP; R.3 Konstytucyjne środki oraz organy ochrony wolności i praw jednostki w RP; R.4 Pozakonstytucyjne środki, organy oraz mechanizmy ochrony praw wolności jednostki w RP. Dział III Międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka: R.1 Międzynarodowe prawo praw człowieka i jego systemy; R.2 Uniwersalny system ochrony praw człowieka; R.3 Stały Międzynarodowy Trybunał Karny; R.4 Europejski system ochrony praw człowieka; R.5 System ochrony praw człowieka funkcjonujący w Unii Europejskiej; R.6 Pozaeuropejskie regionalne systemy ochrony praw człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (11 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-393-6
I. Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, II. Objęcie dziecka pieczą publiczną, III. Prawo do ponownego zjednoczenia z dzieckiem, IV. Piecza nad dzieckiem na wypadek separacji lub rozwodu, V. Prawo do kontaktów z dzieckiem na wypadek separacji lub rozwodu, VI. Prawo ojca do informacji o dzieciach, VII. Prawa ojca a zagadnienie dyskryminacji, VIII. Adopcja a prawa ojca, IX. Prawa ojców a wydalenie cudzoziemców i wolność przemieszczania się, X. Zarzuty ojców oprate na art. 6 (I art. 13) konwencji, XI. Varia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7059-926-3
1. Aspekt historyczno prawny testu legalności; 2. Aspekt aksjologiczny testu legalności; 3. Aspekt instytucjonalny testu legalności; 4. Aspekt proceduralny testu legalności; 5. Aspekt substancjalny testu legalności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
Europejska Komisja Praw Człowieka (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again