Form of Work
Książki
(38)
Status
only on-site
(31)
available
(15)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(32)
Author
Domański Henryk
(2)
Partycki Sławomir
(2)
Antoszewski Andrzej
(1)
Baczewska Marta
(1)
Borowiec Piotr
(1)
Danecki Janusz
(1)
Duda Renata
(1)
Fałkowska Dorota
(1)
Fijałkowska Barbara
(1)
Flis Andrzej
(1)
Gawin Dariusz
(1)
Grzywna Paweł
(1)
Górka-Sosnowska Katarzyna
(1)
Gąciarz Barbara
(1)
Hudzik Jan Paweł
(1)
Ilczuk Dorota
(1)
Janicka Danuta
(1)
Janik Robert
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Jurczyńska-McCluskey Ewa
(1)
Kaute Wojciech
(1)
Koszel Bogdan
(1)
Kowaleski Jerzy T
(1)
Krauz-Mozer Barbara
(1)
Kubicki Paweł
(1)
Kwiatkowski Stefan
(1)
Lustig Joanna
(1)
Mikiewicz Przemysław
(1)
Mitręga Marian
(1)
Mruk Henryk
(1)
Ortega y Gasset José
(1)
Paradowski Ryszard
(1)
Pańków Włodzimierz
(1)
Pietrzyk-Reeves Dorota
(1)
Polit Krzysztof
(1)
Pronz Friedrich
(1)
Pędziwiatr Konrad
(1)
Redelbach Andrzej
(1)
Runiewicz Małgorzata
(1)
Rymsza Marek
(1)
Sakson Andrzej
(1)
Strzelecki Zbigniew
(1)
Stępień Natalia
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Trafiałek Elżbieta
(1)
Walczak-Duraj Danuta
(1)
Wiktorska-Święcka Aldona
(1)
Winiarska-Brodowska Małgorzata
(1)
Wiszczun Ewelina
(1)
Woźniak Wiesława
(1)
Woźniakowski Henryk
(1)
Zasępa Bożena
(1)
Łukowski Wojciech
(1)
Świercz Piotr
(1)
Żukowski Arkadiusz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(34)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(38)
Subject
Społeczeństwo obywatelskie
(14)
Europa
(13)
Społeczeństwo
(11)
Demokracja
(7)
Unia Europejska
(6)
Globalizacja
(5)
Państwo
(4)
Kultura
(3)
Polityka
(3)
Polityka społeczna
(3)
Społeczeństwo informacyjne
(3)
Chrześcijaństwo
(2)
Demografia
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Integracja europejska
(2)
Obywatelstwo
(2)
Polska
(2)
Prawa człowieka
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Starzenie się społeczeństwa
(2)
Struktura społeczna
(2)
Wartość
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Autorytet
(1)
Dialog społeczny
(1)
Elita władzy
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Euroregiony
(1)
Feminizm
(1)
Filozofia chrześcijańska
(1)
Frankowie
(1)
Germanie
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Grupy społeczne
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Historia
(1)
Holandia
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Internet
(1)
Islam
(1)
Joga
(1)
Kapitalizm
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Komunizm
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konfucjanizm
(1)
Konkurencja
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kościół
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kultura islamu
(1)
Liberalizm
(1)
Marketing narodowy
(1)
Miasta
(1)
Muzułmanie
(1)
Naród
(1)
Niemcy
(1)
Norma społeczna
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Opinia publiczna
(1)
Partie polityczne
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka ludnościowa
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka publiczna
(1)
Populizm (politol.)
(1)
Porządek społeczny
(1)
Postęp techniczny
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizm
(1)
Rodzina
(1)
Rosja
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynak pracy a demografia
(1)
Samorząd miejski
(1)
Samorząd terytorialny -- Europa -- od 1989 r.
(1)
Samorząd terytorialny -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Samorząd terytorialny -- Stany Zjednoczone -- od 1989 r.
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie -- Europa -- od 1989 r.
(1)
Społeczeństwo obywatelskie -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Społeczeństwo obywatelskie -- Stany Zjednoczone -- od 1989 r.
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Terroryzm
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Transformacja systemu społeczno-politycznego
(1)
Uchodźcy
(1)
Urzędnicy
(1)
Władza
(1)
Subject: time
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
301-
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Subject: place
Ameryka
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
56 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2244-3
Cz. I Idea społeczeństwa obywatelskiego na przełomie XX/XXI wieku: Współczesny kształt idei społeczeństwa obywatelskiego; Społeczeństwo obywatelskie w dyskursie opozycji demokratycznej w Europie Środkowej; O podmiotowości społeczeństwa - idea społeczeństwa obywatelskiego w pracach Adama Michnika; Koncepcja obywatelskiego według Jacka Kuronia; Fenomen narodzin społeczeństwa obywatelskiego w Polsce okresu schyłkowego komunizmu. Mirosława Dzielskiego koncepcja "odrodzenia ducha - budowy wolności"; Społeczeństwa obywatelskie a demokracja; Religia, człowiek a społeczeństwo obywatelskie. CZ. II Poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie: Główne przeszkody w realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego; Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku; Społeczeństwo polskie a oświata: spostrzeżenia w warunkach polskich; Społeczeństwo obywatelskie w Niemczech; Sektor non profit jako jeden z elementów kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Czechach i na Węgrzech po 1989 roku; Społeczeństwo obywatelskie na Słowacji; Społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie: trudna droga do wolności; szanse rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-19-8
1. Doświadczenia europejskie w funkcjonowaniu demokracji lokalnej, 2. Teoretyczne i praktyczne aspekty dobrego rządzenia w demokracji lokalnej z perspektywy amerykańskiej, 3. Partycypacja obywatelska, integracja społeczna a obawy Polaków wobec integracji europejskiej, 4. Perspektywy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2235)
ISBN: 83-226-1361-X
1.Tradycja kultury europejskiej a doktryna demokracji, liberalizmu i społeczeństwa obywatelskiego, 2.Doktryna i myśl polityczna demokracji w czasie globalizacji, 3.Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie a kultura polska i współczesne przeobrażenia w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-26-5
R.I Doświadczenia dialogu społecznego i demokracji konsensualnej w świecie zachodnim i w Polsce. Racje za i przeciw: Dialog społeczny - standard europejski stosunków przemysłowych; Dialog społeczny - doświadczenia polskie. R.II Główni uczestnicy dialogu społecznego w dzisiejszej Polsce: Organizacje pracobiorcy; Organizacje pracodawców; Państwo jako partner stosunków i dialogu społecznego. R.III Główni aktorzy polskiej sceny politycznej wobec dialogu i demokracji konsensualnej: Partie polityczne a dylemat: konsens czy konflikt - wyniki badań; Partie polityczne a dialog społeczny - formuła i praktyka transformacji; Partie a dialog społeczny - deklaracje liderów partii; Partie a dialog społeczny - opinie i oceny partnerów społecznych i politycznych. R.IV Dialog społeczny w Polsce w okresie adaptacji go spodarki polskiej do wymogów UE - diagnoza i elementy prognozy: Koncepcje, definicje, tematyka i uczestnicy dialogu społecznego; Opis i diagnoza aktualnego stanu dialogu społecznego; Przyczyny zaniku lub osłabienia dialogu społecznego w ostatnim okresie; Integracja europejska a dialog społeczny w Polsce. Warunki zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego; Scenariusz przyszłości dialogu społecznego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-71-7
1. Unia Europejska jako organizacja o specyficznym charakterze; 2. O obywatelach Unii Europejskiej; 3. Polityka informacyjna i polityka komunikacyjna Unii Europejskiej; 4. Formy aktywności obywateli UE; 5. Forum Debate Europe: Demokracja-Dialog-Debata.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Book
In basket
ISBN: 83-7322-829-2
1.Nasz dom Europa - kształtowanie się wspólnoty społeczno-kulturowej Europy, 2.Koncepcje europy, 3.Europa państw nowożytnych, 4.Państwo europejskie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-57-X
Cz.I Zarządzanie i marketing : 1.Przesłanki i koncepcja euromarketingu, 2.Wykorzystanie Interentu w biznesie międzynarodowym - wybrane aspekty, 3.Ewolucja turystyki uzdrowiskowej w Europie, 4.Doświadczenia współczesnej reklamy w przekazie religijnym?, 5.Integracja Polski z Unią Europejską w świetle załozeń teorii sytemów, 6.Kluczowe kompetencje jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 7.Globalizacja gospdoarcza oraz kultura medialna pod kontrolą społeczeństwa otwartego, 8.Problemy wyższych uczelni w Polsce i w Europie Zachodniej. Cz.II Prawo : 1.Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, 2.Odpowiedzialność prawna za szkody ekologiczne w Unii europejskiej, 3.System zabezpieczenia emerytalnego w Poslce na tle rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej, 4.Granice wolnośći prasy w świetle prawa polskiego i europejskiego, 5.Polityczne znaczenie władzy sądowniczej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej CSM ; 57)
ISBN: 978-83-60125-23-6
1. Mity braterstwa. Kulturowa tożsamość jako fundament wspólnoty politycznej, 2. Ateny i Rzym. Dwa źródła zachodniej polityczności, 3. Rewolucja czy konstytucjonalizm? Dwuznaczne dziedzictwo polityczne oświecenia, 3. Europejskie społeczeństwo obywatelskie - projekt obywateli czy eurokratów?, 4. Europejskie Niemcy czy niemiecka Europa?, 5. Demokracja liberalna i jej granice, 6. Czy liberał może być patriotą?, 7. Tolerancja, czyli miłosierdzie liberała, 8. Chciwość kontra zawiść, 9. Nić Ariadny. O związkach kultury i polityki w myśli konserwatywnej, 10. Ucieczka z wieży Babel, 11. Rewolucyjni konserwatyści - przypadki faszystowskich fellow-travellersów, 12. Uniwersytet jako Disneyland, 13. Edukacja - reforma czy rewolucja?, 14. Silny charakter czyli o zaletach zimnych kąpieli, 15. Rwący strumień informacji, 16. Młodość i polityka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-340-0
1. Pojęcie Europy oraz periodyzacja jej dziejów, 2. Tradycja europejska i narodziny Europy, 3. Europa podzielona i dynastyczna XVI-XVII wieku, 4. Stosunki społeczne w Europewiod średniowiecza po epokę rewolucji przemysłowej i przemiany kapitalistyczne przełomu XVII/XIX wieku, 5. Epoka oświecenia, 6. Rewolucja francusja i epoka napoleońska, 7. Problemy narodowe i polityczne XIX wieku, 8. Problemy społeczne XIX wieku, 9. I wojan światowea oraz jej konsekwencje społeczne i polityczne, 10. Dwudziestolecie międzywojenne i kryzys gospodarki oraz demokracji parlamentarnej, 11. II woja światowa i jej bezpośrednie skutki, 12. Europa przedzielona żelazną kurtyną (1945-89), 13. Kryzys systemu komunistycznego, Jesień Ludów i przemiany po 1989 roku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej / FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ ; rada wydawnicza Henryk Samsonowicz, Janusz Sławiński, Lech Szczucki, Marek Ziółkowski)
ISBN: 83-229-2459-3
Cz.I Dwie tradycje : 1. Idea społeczeństwa obywatelskiego w klasycznej tradycji republikańskiej, 2. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego w tradycji liberalnej. Cz.II Osie sporów wokół idei społeczeństwa obywatelskiego : 3. Społeczeństwo obywatelskie a państwo, 4. Społeczeństwo obywatelskie a liberalna demokracja, 5. Społeczeństwo obywatelskie a gospodarka: współczesny spór o pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, 6. Normatywna koncepcja społeczeństwa obywatelskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7151-747-5
1. Wizje muzułmańskiej obywatelskości, Być blisko Boga walcząc o swoje prawa, Euro-islam jako europejski most między cywilizacjami. Europeizacja islamu, Jak żyć na obczyźnie? Z zaleceń wielkiego ajatollaha Alego as-Sistaniego (w kontekście islamu obywatelskiego), Młodzi europejscy muzułmanie o obywatelskości, Islam, Zachód, wartości, Muzułmański obywatel belgijsko-europejski w kierunku "duchowej obywatelskości", Muzułmanie w Europie, 2. Islam i obywatelskośc w praktyce, Brytyjscy muzułmanie 9/11 i 7/7, Francuscy muzułmanie w walce o równość praw obywatelskich-lata 80. i 90. XX w. (Pokolenie beurs), Społeczność muzułmańska w Polsce, Problemy komunikacji pomiędzy muzułmanami i społeczeństwem-analiza rzeczywistości i przykłady praktyczne, 'Zakasując rękawy w imię Allaha'-aktywność obywatelska wśród londyńskich muzułmanów, Francja-Niemcy: religijność indywidualna i problemy instytucjonalne, Transformacje obywatelskości i religijności wśród młodych francuskich muzułmanów, Młodzi muzułmanie z wielokulturowego Rotterdamu: 'płytka' wizja obywatelskości, Muzułmanie we włoskiej sferze publicznej: organizacje muzułmańskie w Turynie i Trieście, Tureckie mass media w Niemczech. Bariera czy szansa społecznej integracji?, Wizerunek islamu w Polsce na przykładzie podręczników szkolnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-61-9
1. Czynniki konkurencyjności regionów w dobie globalizacji i integracji regionalnej. Kluczowe znaczenie technologii informacyjnych. 2. Znaczenie e-administracji, e-zdrowia oraz e-edukacji dla konkurencyjności regionów. 3. Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w rozwoju przedsiębiorczości regionalnej oraz międzynarodowej. 4. Czynniki wzrostu oraz źródła przewag konkurencyjnych regionów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 56. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 142, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 56)
1. Dokumenty i materiały źródłowe: Unia Europejska: Komunikat Komisji dotyczący sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności w 2008 r. Bruksela, 28 listopada 2008 r.; Dążenie do dostępnego społeczeństwa informacyjnego. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 1 grudnia 2008r.; Partnerstwo wschodnie, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Bruksela 3 grudnia 2008; Rada Europejska w Brukseli. Konkluzje prezydencji, Bruksela, 11-12 grudnia 2008 r.; Polityka spójności: inwestowanie w realną gospodarkę. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 16 grudnia 2008 r.; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach 2 grudnia 2008 r., 10 grudnia 2008 r., 16 grudnia 2008 r. oraz 19 grudnia 2008 r.; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 grudnia 2008 r.; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 31 grudnia 2008 r.; 4. Analizy: Społeczna akceptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej- wrzesień-październik 2008 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15178-2
1. Podwaliny, 2. Frankowie: najeźdźcy założycielami królestwa, 3. Kościół jako filar pomostu łączącego epokę późnego antyku rzymskiego i wczesnego średnioweicza europejskiego, 4. Społeczeństwo we wczesnych dziejach Europy: elementy antyczne i nowe formy, 5. Przełom i transfer kulturowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-557-9
Cz.I Społeczeństwo obywatelskie a państwo: 1. Obywatelstwo Unii Europejskiej - założenia i polska rzeczywistość, 2. Problem obywatelskości społeczeństw Europy Środkowowschodniej a ich kapitały strukturalne, 3. Kultura polityczna - jej istotny charakter i wymiary, 4. Społeczeństwo polskie - między podmiotowością a autorytaryzmem, 5. Problem prowadzenia procesów humanizacji w post-socjalistycznych osiedlach mieszkaniowych, 6. Problemy wykluczenia społecznego i marginalizacji w społeczeństwach zjednoczonej Europy, 7. Przemiany sfery publicznej a edukacja obywatelska, 8. Kobiece organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, 9. Organizacje samopomocowe pacjentów w społeczeństwie obywatelskim, 10. Młodzieżowe organizacje proobronne w społeczeństwie obywatelskim, 11. Rola chełmskich organizacji pozarządowych w procesie integracji społecznej, 12. Analiza porównawcza sytuacji w sektorze pozarządowym w Polsce i w Rosji. Znaczenie współpracy informacyjnej, 13. Bariery w rozwoju organizacji pozarządowych na Ukrainie, 14. Rola organizacji pozarządowych w procesie globalizacji, 15. Rola i rozwój charytatywnych organizacji pozarządowych jako wyraz kształtowania się polskiego społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie towarzystwa pomocy im. św. Brata Alberta, 16. Komunikowanie jako działanie społeczne na przykładzie wybranych inicjatyw użytkowników Internetu, 17. Klientelizm polityczno-gospodarczy. Doświadczenia polskiej transformacji. Cz.II Społeczeństwo obywatelskie a jednostka: 1. Społeczno-demograficzna charakterystyka sprawców i ofiar przestępstw, 2. Ryzyko gospodarcze jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych, 3. Policja w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie KMP w Tarnowie, 4. Korupcja w społeczeństwie obywatelskim, 5. Sposoby przeżywania asymetrii w relacji student-profesor przez oba podmioty, 6. Bezrobocie jako główna kwestia wykluczenia społecznego, 7. Polski system publicznej pomocy społecznej wobec problemu wykluczenia społecznego - próba oceny, 8. Zmiany społeczne w świadomości studentów polskich i białoruskich, 9. Postawy studentów pogranicza polsko-białoruskiego wobec osób upośledzonych umysłowo, 10. Populizm - jako reakcja na społeczną marginalizację. Perspektywa konfliktowa, 11. Życie an uboczu - problem (samo)wykluczenia prostytutek w dyskursie publicznym, 12. Samotni, niekochani, odrzuceni - egzystencjalne konsekwencje społecznej marginalizacji osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie, 13. Edukacja międzykulturowa - podstawą społecznego dialogu, 14. Świat słuchaczy "Radia Maryja" - wizje polskiej rzeczywistości i własnego w nim miejsca w wypowiedziach "słuchaczy" i "nie-słuchaczy", 15. Zachowania ryzykanckie i problemowe okresu dojrzewania w społeczeństwie ryzyka i konsumpcji, 16. Ryzyko i zaufanie - koncepcje i zależności, 17. Prawa konsumenta w unii Europejskiej, 18. Wymiary podmiotowości i przedsiębiorczości w ujęciu jednostkowym, 19. Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz e-gospodarki w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, Cz.III Społeczeństwo obywatelskie a rozwój społeczny: 1. Rola spółdzielczości w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego na ziemiach polskich w XIX i XX w., Wiejscy liderzy społeczni. Tradycja a współczesność, Depopulacja wsi podlaskiej jako problem gospodarczy i społeczny na początku XXI wieku, Konflikty społeczne w Polsce w latach 1989-2006. Uwarunkowania, źródła, metody rozwiązywania, Konsument przyjemności jako "nowy" konsument w społeczeństwie konsumpcyjnym, Dekada bezrobocia w percepcji społeczności lokalnej w latach 1996-2006, Przekształcenia ustrojowe w Polsce a paradygmaty zmiany społecznej, Wyludnienie obszarów wiejskich jako przesłanki rozwoju rolnictwa. Na przykładzie województwa podlaskiego, Kultura organizacji współczesnej szkoły wiejskiej - normy, Zadania społeczeństwa obywatelskiego w zakresie rozwoju zrównoważonego, Polityka zrównoważonego rozwoju, Polityka budżetowa samorządu terytorialnego a zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, Zaufanie w społeczeństwie obywatelskim, Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu anarchistów i antyglobalistów, Budowanie społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie: wpływ zachodu, New Public Menegement - władza publiczna w społeczeństwie obywatelskim, Regionalna sieć informacyjna jako czynniki innowacyjności regionu kujawsko-pomorskiego, Dialog i konsensus społeczny w budowaniu wizji rozwoju regionu na przykładzie Śląska, Ruch regionalny podmiotem zmiany społecznej, Regionalny ruch stowarzyszeniowy a społeczeństwo obywatelskie, , Tradycje uzdrowiskowe w procesie kształtowania uzdrowiskowego produktu turystycznego, Rola samorządu terytorialnego w budowie przedsiębiorstwa lokalnego, Społeczeństwo otwarte a społeczeństwo obywatelskie, Promocja zdrowia w społeczeństwie obywatelskim na przykładzie narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w województwie lubelskim, Ponowoczesna redefinicja społeczności lokalnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-556-2
Współczesność w teorii i praktyce społecznej, Teorie społeczeństwa obywatelskiego, Społeczeństwo obywatelskie czy społeczeństwo bez etykiet?, Społeczeństwo ponowoczesne i jego dylematy moralne, Globalizacja, rynek, demokracja, wiedza-paradoksy ponowoczesności, Mit "społeczeństwa obywatelskiego", Globalizacja a etyka we współczesnym świecie. Przesłanki solidarnego ładu europejskiego, Władza polityczna-media-opinia publiczna we współczesnych demokracjach, Socjalizacja w cyberprzestrzeni, Socjologiczny wymiar ryzyka w społeczeństwie, Niespójność instytucjonalna systemów ekonomicznych w świetle współczesnych przemian cywilizacyjnych-wnioski dla krajów posocjalistycznych, Więź społeczna a kryzys "oczarowania" w warunkach ponowoczesności, Weberowska materialna racjonalność gospodarowania w społeczeństwie ponowoczesnym, Dwa oblicza globalizacji, teoria socjologiczna wobec procesu globalizacji, bezpieczeństwo w świetle ponowoczesnym-jednostkowe, narodowe, międzynarodowe czy funkcjonalne?, Między ideologią a utopią. Demokracja deliberatywna jako partycypacja społeczna, Globalizacja-pomiędzy lokalnością a globalnością. Thomasa L.Friedmana wizja globalizacji, Homo symbolicus w wirtualnym sosie, Homo postflaneur, Miejsce narodu w ponowoczesnej Europie, Którędy do nowoczesnej Polski?, Spory o kształt Polski i drogi jej rozwoju po 1989 roku, Ukraina 2004:jesli nie rewolucja to co?, Ludzie w ruchu. Kontynuacje i kierunki badań nad najnowszą falą emigracji z Polski, Europejska tożsamość kulturowa w ponowoczesnym świecie, Antropologiczna debata: religia w świecie ponowoczesnym, Church marketing-szansa czy zagrożenie dla Kościoła, Adaptacja Polski i Ukrainy do procesów regionalizacji we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Migracje w perspektywie zderzenia cywilizacji. Nieuchronna konieczność: zagrożenie dla zachodnich społeczeństw czy wzajemne korzyści, Filozofia Levinasa w koncepcji ponowoczesności Zygmunta Baumana, Globalizacja a struktury, instytucje i organizacje społeczne, Spadkobiercy Cycerona i Petera Senge'a a między społeczeństwem obywatelskim a gospodarką opartą na wiedzy, Stres zawodowy w kulturze ponowoczesnej, Partnerstwo społeczne a ochrona miejsc pracy w procesie zmian organizacyjnych, Odpowiedzialność społeczna w systemie wartości banku, Marketing wewnętrzny jako koncepcja zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Rola opcji w kształtowaniu nowoczesnego rynku finansowego, System obronny Rzeczpospolitej Polskiej w dobie globalizacji, Proces globalizacji korporacyjnej. teoria i praktyka, Komunikacyjne funkcje pieniądza w teorii Jurgena Habermasa, Konkurencyjny rynek energii elektrycznej wobec procesów globalizacji, Rola komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wpływ globalizacji na kształtowanie się tożsamości młodego pokolenia Polaków, Globalna przestępczość zorganizowana, Przestępczość zorganizowana zagrożeniem dla współczesnego społeczeństwa, Społeczeństwo obywatelskie w strategii Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego 2003-2005, Wyobrażenia, przekonania, działanie-w poszukiwaniu kulturowych ograniczeń przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość a organizacja sieciowa, Rola przedsiębiorczości w umacnianiu konkurencyjności małych przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej (w świetle badań), Analiza poziomu kapitału intelektualnego wybranych szpitali województwa śląskiego i lubelskiego, Dylematy struktur nowego regionalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, Role organizacyjne współczesnych kierowników w teorii i praktyce, Strategie menedżerów a kapitał społeczny w przedsiębiorstwie, Technologia jako główna determinanta rewolucji cywilizacyjnych, Ochrona wiedzy w gospodarce sieciowej, Możliwości zastosowania CRM w przedsiębiorstwie, Rola Internetu w zmniejszaniu asymetrii informacji w układzie sprzedający-kupujący, Demoscena-próba konceptualizacji, Organizacja wirtualna jako elastyczna forma zatrudniania pracowników w dobie społeczeństwa wiedzy, Życie społeczne w przestrzeni wirtualnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka kwartalnika "Trzeci sektor" / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 978-83-89817-82-2
Cz.I Polityka państwa wobec społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej: 1. Prawne i instytucjonalne mechanizmy współpracy organizacji pozarządowych i administracji państwowej w Chorwacji, w Estonii i na Węgrzech, 2. Wpływ polityki formalizowania otoczenia organizacji pozarządowych na kondycję społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 3. Polityka Kremla wobec sektora obywatelskiego w Rosji, 4. Społeczeństwo obywatelskie jako czynnik modernizacji Rosji. cz.II Dialog obywatelski i dialog społeczny w Polsce. Założenia i praktyka: 1.Konsulatacje społeczne w praktyce. studium dwóch przypadków, 2. Instytucja wysłuchania publicznego w Polsce jako mechanizm partycypacji obywateli w procesie stanowienia prawa, 3. Rada działalności Pożytku Publicznego jako ciało konsultacyjne, 4. Dialog obywatelski w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego - na przykładzie Dolnośląskiej WKDS, 5. Dialog społeczny w Komisji Trójstronnej, 6. Stan dialogu obywatelskiego w Polsce. Kilka refleksji po lekturze studiów przypadków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1586-8
Polityka kulturalna i społeczeństwo obywatelskie w literaturze, W poszukiwaniu zależności pomiędzy polityka kulturalna i społeczeństwem obywatelskim, Obszary strategiczne. Zależności pomiędzy polityka kulturalna i społeczeństwem obywatelskim (na podstawie wyników badania sondażowego, Charakterystyka zależności pomiędzy polityka kulturalną a budową społeczeństwa obywatelskiego w poszczególnych krajach europejskich (na podstawie wyników badania sondażowego Rozważania końcowe i konkluzje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 45)
ISBN: 83-232-1434-4
Porządek społeczny: Kryzys autorytetów i kryzys ładu; Korupcja a anomia; Opowieść o dwóch kapitalizmach: kapitalizm akcjonariuszy vs. kapitalizm intersariuszy; Spór o model państwa; Utopia społeczeństwa informacyjnego; Społeczeństwo kapitalistyczne jako Gesellschaft; Herbert Spencer o religii i porządku społecznym; Współczesne znaczenie wberowskiej analizy stanu urzędniczego; Feministyczne strategie naruszania porządku społecznego. Dylematy europejskiej tożsamości:"Uniwersalne wartości" a regionalne doświadczenia (EUropea Środkowa wobec współczesnych zachodnich debat o wartościach i celach rozwoju); Unia Europejska jako rzeczywisty wyraz realizacji idei zawartych w Augusta Comet'a religii Ludzkości; Ideologia europejska a tożsamość; Europejska czy narodowa kultura pamięci historycznej?; Polska w oczach Zachodu - oswajanie czy podtrzymywanie odmienności?; Niechciani obcy. Uchodźcy polityczni w świadomości Polaków. Przeobrażenia przestrzeni społecznej: Socjologiczny kontekst nowej polityki społecznej; Prze-porządkowanie społecznych nierówności; Kategorie marginalizujące się i marginalizowane przez społeczeństwo; Relatywizm jako reakcja na różnorodność - destrukcja czy rekonstrukcja porządku normatywnego? Rozważania wokół społeczno-kulturowych kategorii płci i rodzaju; Przejście od kolektywizmu do indywidualizmu (O popularności instytucji małżeństwa); Rola ojca jako przykład porządku normatywnego; Naznaczenie i samonaznaczenie osób bezdomnych; Podróż jako zmaganie z obcością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1512-6
Cz.1 Stan i perspektywy demograficzne. Europa - Polska - stan i perspektywy demograficzne (1980-2050); Narodowy Spisz Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 - synteza wyników Cz.2 Teoria i p raktyka demografii. Podstawy metodologiczne nowoczesnej analizy demograficznej; Teorie niskiej płodności; Zmiany procesu zastępowalności pokoleń i ich uwarunkowania Cz.3 Demografia ekonomiczna. Rozwój ludności, a rynek pracy - Polska i Europa; Polska starość - 30 lat później Cz.4 Demografia społeczna. Proces starzenia się ludności a sprawiedliwość i równość międzypokoleniowa; Samorząd terytorialny wobec problemów osób starszych; Niepełnosprawność a rynek - wymiary marginalizacji osób niepełnosprawnych. Cz.5 Demografia rodziny. Problematyka rodziny wielkiego miasta; Zmiany stanu i struktury rodzin w kontekście przemian procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2002 Cz.6 De mografia medyczna. Zdrowie, umieralność a polityka ludnościowa - Polska - Europa; Onkologia polska - osiągnięcia, problemy i propozycje rozwiązań systemowych; Ochrona zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce - aktualne problemy i propozycje rozwiązań systemowych Cz.7 Demografia regionalna. Zróżnicowanie regionalne sytuacji demograficznejw Polsce; Rozwój demograficzny ludności województwa śląskiego Cz.8 Po lityka ludnościowa. Polityka ludnościowa i społeczna - doświadczenia międzynarodowe; Etyczne aspekty polityki demograficznej; Zadania samorządów terytorialnych w rozwoju demograficznym i polityce ludnosciowej. Deklaracja I Kongresu Demografi cznego w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again