Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(11)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(11)
Author
Baldwin Richard
(1)
Bokajło Wiesław
(1)
Borkowski Paweł Janusz
(1)
Czerwik Stanisław
(1)
Dymek Rafał
(1)
Hałas Elżbieta
(1)
Janicka Danuta
(1)
Kamler Marcin
(1)
Krajewska Anna
(1)
Księżopolski Mirosław
(1)
Ladrech Robert
(1)
Landau Zbigniew
(1)
Lityński Adam
(1)
Małecki Andrzej
(1)
Modzelewski Karol
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Nowak-Jeziorański Jan
(1)
Pacześniak Anna
(1)
Ratzinger Joseph
(1)
Sulima Elżbieta
(1)
Tomaszewski Jerzy
(1)
Wegs J. Robert
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(16)
Kiribati
(1)
Language
Polish
(17)
Subject
Europa
(9)
Unia Europejska
(5)
Polityka
(4)
Integracja europejska
(3)
Polska
(3)
Instytucje europejskie
(2)
Rolnictwo
(2)
Rosja
(2)
Audycje radiowe
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa Południowa
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Germanie
(1)
Gospodarka
(1)
Handel
(1)
Historia
(1)
Inflacja
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Komunizm
(1)
Kościół a państwo
(1)
Migracje
(1)
Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej
(1)
Nowak-Jeziorański, Jan (1913-2005)
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek
(1)
Pokój
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Radio Free Europe. Rozgłośnia Polska
(1)
Regionalizm
(1)
Rozgłośnia radiowa
(1)
Rynek pracy
(1)
Spoleczeństwo informacyjne
(1)
Słowianie
(1)
Teologia chrześcijańska
(1)
Unia Europesjka
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Ustrój plemienny
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
ZSRR
(1)
Śródziemnomorski, region -- a Unia Europejska
(1)
Śródziemnomorski, region -- historia -- szkice
(1)
Subject: time
1901-
(2)
2001-0
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Barbarzyńska Europa / Karol Modzelewski. - Warszawa : ISKRY, 2004. - 516, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-207-1758-2
1. Od pisemnych świadectw do niepiśmiennych społeczeństw. Narracje o barbarzyńcach, 2. Prawa barbarzyńców, 3. Człowiek w kręgu wspólnoty krewniaczej, 4. Jedni ponad drugimi. Różnice społeczne w ustroju plemiennym, 5. Wspólnota sąsiedzka i jej terytorium, 6. Polityczny wymiar sąsiedztwa, 7. Instytucje wspólnoty plemiennej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (2 egz.)
Book
In basket
(PWN - Leksykon / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 83-01-13291-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 81)
ISBN: 83-7306-094-4
Ochrona praw człowieka w instytucjach Rady Europy; Kościoły a jedność Europy; Co dzieje się z przeszło ścią? Parę uwag w sprawie rozliczeń w Polsce (z Czecha mi i Węgrami w tle); Trzy obrazy współczesnej Rosji: A.Sołżenicyn, A.Zinowiew, E.Limonow; Europejska idea państwa-narodu w perspektywie azjatyckiej; Polska i Po lacy w opiniach młodych Europejczyków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-05-13540-5
1. Dwubiegunowy świat, 2. Od lewicy do prawicy: europejska scena polityczna w latach 1945-1948, 3. Odbudowa gospodarki Europy Zachodniej, 4. Zachodnioeuropejska scena polityczna od roku 1948 do lat sześćdziesiątych, 5. Upadek imperium europejskiego, 6. Związek Radziecki i europa Wschodnia w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiatych: nowy kurs i policentryzm, 7. Europa jedności, 8. Powojenne europejskie społeczeństwo konsumpcyjne i państwo opiekuńcze, 9. Gospodarka i społeczeństwo w świecie komunistycznym, 10. 1968: rok kryzysu i jego dziedzictwo, 11. Europa Wschodnia i Związek Radziecki w drugiej połowie lat sześćdziesiatych i w dekadach następnych: regres, załamanie i tranformacja, 12. Trendy polityczne i ekonomiczne w europie Zachodniej od drugiej połowy lat sześćdziesiątych, 13. Prądy intelektualne i kulturalne po 1945 roku, 14. Europa wkracza w wiek XXI
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7442-123-1
1. Co to jest Europa, 2. Polityka a moralność, 3. Odpowiedzialność za pokój
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-340-0
1. Pojęcie Europy oraz periodyzacja jej dziejów, 2. Tradycja europejska i narodziny Europy, 3. Europa podzielona i dynastyczna XVI-XVII wieku, 4. Stosunki społeczne w Europewiod średniowiecza po epokę rewolucji przemysłowej i przemiany kapitalistyczne przełomu XVII/XIX wieku, 5. Epoka oświecenia, 6. Rewolucja francusja i epoka napoleońska, 7. Problemy narodowe i polityczne XIX wieku, 8. Problemy społeczne XIX wieku, 9. I wojan światowea oraz jej konsekwencje społeczne i polityczne, 10. Dwudziestolecie międzywojenne i kryzys gospodarki oraz demokracji parlamentarnej, 11. II woja światowa i jej bezpośrednie skutki, 12. Europa przedzielona żelazną kurtyną (1945-89), 13. Kryzys systemu komunistycznego, Jesień Ludów i przemiany po 1989 roku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 1 898128 91 X
Zawiera: 1. Introduction; 2. Literature Review: 2.1. The Rose vine: review of the pre-Euro literature; 2.2. Empirical findings on the euro area; 2.3. Did the Euro affect trade pricing?; 3. Is the Euro Area Rose Effect a Spurious Result?: 3.1. Lies, damned lies and statistics: VAT fraud; 3.2. The Rotterdam effect; 3.3. PECS: woes with ROOs; 3.4. Euro depreciation and appreciation; 3.5. Delayed Single Market effects; 3.6. Bottom line; 4. What Caused the Euro Area Rose Effect?: 4.1. Collection of clues; 4.2. Microeconomic changes that could produce a Rose effect; 5. Testing the New-Goods Hypothesis: 5.1. First look at the data; 5.2. Statistical estimates; 6. Summary and Policy Implications: 6.1. Implications for nations thinking of joining the euro area; 6.2. Implications for the ECB and euro area members: not a silver bullet; 6.3. Concluding remarks; Appendix A: Summary of the most relevant pricing studies; Appendix B: GDP estimates from the regressions.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66165-03-8
Zawiera: Wprowadzenie; Ukraina; Białoruś; Finlandia; Estonia; Łotwa; Litwa; Kaukaz Północny; Azerbejdżan; Armenia; Gruzja; Kozacy; Kolonie Rosji - Azja Centralna (Środkowa); Kolonie Rosji - Syberia i Republika Dalekiego Wschodu; Rok 1922. ZSRR; Krótkie kalendarium.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-082-6
Wprowadzenie; R.1 Międzynarodowa integracja gospodarcza w Europie w ujęciu historycznym; R.2 Unia Europejska i jej prawo; R.3 System instytucjonalny Unii Europejskiej; R.4 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej; R.5 Polityka budżetowa; R.6 Polityka monetarna; R.7 Polityka regionalna; R.8 Polityka rolna; R.9 Polityka zatrudnienia; R.10 Polityka ochrony środowiska; R.11 Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-230-1
Ewolucja i kondycja złotego (uwagi w związku z osiemdziesiątą rocznicą współczesnego złotego); Proces obniżania inflacji w Polsce do 2003 r.; Rola RPP w przywracaniu równowagi zewnętrznej, czyli o zbawiennych skutkach "schładzania" gospodarki; Czynniki określające wybór momentu przystąpienia do ERM II; O problemach walutowych okresu międzywojennego; O inwestycjach, polityce monetarnej i wzroście gospodarczym w latach dziewięćdziesiątych; O schładzaniu gospodarki; O aktualnych problemach bezrobocia, inwestycji i polityki gospodarczej; O perspektywach, warunkach i skutkach przystąpienia Polski do strefy euro; Fiskalne uwarunkowania polityki pieniężnej w Polsce w latach 1998-2003; Uwarunkowania instytucjonalne funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej NBP; Na marginesie sporów o politykę pieniężnąw Polsce; Kalendarium działalności Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2003.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89964-42-2
Rozdział 1. Teoretyczne problemy analizy stosunków pomiędzy Unią Europejską a regionem Morza Śródziemnego, Rozdział 2. Region Morza Śródziemnego i jego znaczenie dla bezpieczeństwa Europy, Rozdział 3. Przesłanki i geneza Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, Rozdział 4. Proces barceloński: założenia i struktury, Rozdział 5. Rozwój procesu barcelońskiego, Rozdział 6. Problemy Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1504-5
1. Rola państwa i polityki fiskalnej w gospodarce, 2. Funkcje i klasyfikacja podatków, 3. Ewolucja systemu poda tkowego. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej, 4. Reformy podatkowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, 5. Reforma podatkowa w Polsce, 6. Wpływ systemu podatkowego na rozwój szarej sterfy, Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60732-16-8
Częśc I: Cywilizacyjne i kulturowo-polityczne filary jedności Europy. 1. Europa i europejskość: idee i pojęcia. 2. Antyczne korzenie Europy. 3. Nowożytna Europa, nowożytna europejskość. Część II: Polityczno-prawne wymiary Unii Europejskiej. 4. Struktura i charakter prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. 5. Porządek prawny Unii Europejskiej. 6. System instytucjonalny Unii Europejskiej/Wspólnot Europejskich. 7. Unia Europejska jako system polityczny. 8. Polityka migracyjna Unii Europejskiej. 9.. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Część III: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania integracji europejskiej. 10. Wewnętrzny i zewnętrzny wymiar ekonomicznej integracji europejskiej. 11. Polityka społeczna Unii Europejskiej. 12. Europa obywateli. 13. Społeczeństwo informacyjne w Europie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7436-009-7
1. Powstanie Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Społeczeństwo, 3. System władzy, 4. Produkcja, 5. Pieniądz, 6. Kapitały, 7. Związki Polski z gospodarką światową, 8. Oświata i nauka, 9. Mocarstwowe aspiracje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Wojna w eterze / Jan Nowak-Jeziorański. - Kraków : Znak, 2006. - 711 s. : fot. ; 25 cm.
ISBN: 83-240-0617-6
1948-1956. 1. Tu mówi Londyn 2. Z Londynu do Monachium 3. Polskie swary 4. Inauguracja 5. Pierwsze audycje 6. Polityka powstrzymywania czy wyzwolenia? 7. Śmierć Stalina 8. Sprawa granic zachodnich. 9. Rewelacje Józefa Światły. 10. Wojna balonowa. 11. O powrót Polaków z Rosji. 12. W obronie kościoła. 13. Odwilż. 14. Krwawy czwartel poznański. 15. Październik. 16. Radio Wolna Europa wobec tragedii węgierskiej. 1956-1976. 17. Po październiku. 18. Przeciwko cenzurze w Radio Wolna Europa. 19. Radiostacja zmienia nazwę. 20. Konflikt z dyplomatami.21. Trzeci kryzys. 22. List 34. 23. W obronie kościoła. 24. Epizody. 25. Radiowa rodzina. 26. Partyzanci. 27. Marzec 1968. 28. Czechosłowacja. 29. Grudzień. 30. Mierniki wpływu i skuteczności. 31. Czechowicz wybrał bezpiekę. 32. Ofensywa na Bonn i Waszyngton. 33. Akcja specjalna. 34. Czarny rok.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again