Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(11)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(11)
Author
Delanty Gerard
(1)
Dorna Maciej
(1)
Fontaine Pascal
(1)
Froese Wolfgang
(1)
Hałas Elżbieta
(1)
Kamler Marcin
(1)
Kupisiewicz Czesław
(1)
Maciejewski Marek
(1)
Malinowski Ludwik
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Misiejuk Dorota
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Niktorowicz Jerzy
(1)
Płomińska-Krawiec Ewa
(1)
Sadowski Mirosław
(1)
Sobecki Mirosław
(1)
Sulima Elżbieta
(1)
Wilk Marian
(1)
Włodek Renata
(1)
Śliwińska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Integracja europejska
(4)
Unia Europejska
(4)
Europa
(3)
Polska
(2)
Rolnictwo
(2)
Rosja
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Europa -- zagadnienia
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Hanza
(1)
Historia gospodarcza
(1)
Industrializacja
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska -- historia -- od 1945 r.
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Kapitalizm
(1)
Kolonializm
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Miasta
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nauczanie
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Parlament -- Dania
(1)
Parlament -- Finlandia
(1)
Parlament -- Szwecja
(1)
Parlamentaryzm
(1)
Państwo
(1)
Polityka
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo parlamentarne -- historia -- Europa
(1)
Prawodawstwo -- Europa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rynek pracy
(1)
Schuman, Robert (1886-1963)
(1)
Szwecja
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wikingowie
(1)
Wojna
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Subject: time
1901-
(1)
Subject: place
Bałtyk
(1)
Dania
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15193-5
1. Powstanie Bałtyku, 2. Okres prahistoryczny, 3. Epoka wikingów, 4. Duńskie imperium Morza Bałtyckiego, 5. Czasy rozkwitu Hanzy, 6. Kraje nadbałtyckie w epoce reformacji, 7. Szwecja jako mocarstwo, 8. Wzrost znaczenia Rosji, 9. Rewolucja przemysłowa i nacjonalizm, 10. Bałtyk w epoce wojen światowych, 11. Zimna wojna i rozpad bloków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89190-97-0
Wstęp, 1. Etniczność i obywatelskość- konteksty teoretyczne, Prognozy nowej Europy w kontekście realizowania zadań edukacji międzykulturowej, Etniczność i obywatelskość trudnym problemem edukacyjnym nie tylko "Nowej Europy", Obywatelstwo i tożsamość społeczna na pograniczach w warunkach Unii Europejskiej, Tożsamość Europejczyka-fakt czy artefakt?, Etniczności a obywatelskość, Europejska obywatelskość- strefa elit, czy worek bez dna?, Tożsamośc społeczna w "innej nowoczesności", 2. Etniczność i obywatelskość w warunkach Drugiej Rzeczpospolitej, Świadomość narodowa mniejszości na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej, Absolwent prywatenj świeckiej szkoły żydowskiej jako obywatel Drugiej Rzeczpospolitej, Bikulturowość a wychowanie obywatelskie w działalności Żydowskiego Klubu Myśli Państwowej w Wilnie 1929-1939, Źródła wychowania państwowego Tatarów polskich w latach 1918-1939, Idea obywatelska w Drugiej Rzeczpospolitej w kontekście rodziny chłopskiej, 3. Etniczność i obywatelskość jako kategorie w kształceniu i wychowaniu, Wychowanie obywatelskie współczesnego dziecka-w perspektywie edukacji szkolnej oraz globalizacji mediów elektronicznych, Służebna rola pedagogiki ponowoczesnej, Stałość i zmienność. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży i nowy wymiar edukacji obywatelskiej, Wychowanie obywatelskie-konteksty dydaktyczne, Działalność stowarzyszeń młodzieżowych,a wychowanie obywatelskie młodego pokolenia Polaków na przykładzie "Parlamentu Młodzieży" z Przemyśla, Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu w Białymstoku w ich systemie wartości oraz w procesie wychowania, Strategia kształcenia a szacunek wobec zróżnicowania etnicznego, Sztuka w kontekstach kreowania wspólnot społecznych, obywatelskich, etnicznych i narodowych, 4. Etniczność i obywatelskość na pograniczu kultur, Obywatelskie zasady postrzegania mniejszości narodowych, Miejsce polskiej mniejszości narodowej w społeczeństwie obywatelskim Republiki Litewskiej, Potomkowie wypędzonych, Obywatel Europy?, Proces socjalizacji do grupy mniejszościowej a wartości kultury na przykładzie tożsamości kulturowej Białorusinów w Polsce, Edukacja Międzynarodowa w Niemczech na przykładzie współpracy polsko-niemiejciej, Tożsamość młodzieży zaolziańskiej-konsekwencja konformizmu czy buntu, Tożsamość etniczna jednostki w kontekście pogranicza, Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Mniejszości w szkolnictwie krajów skandynawskich-studium z pedagogiki porównawczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(PWN - Leksykon / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 83-01-13291-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 81)
ISBN: 83-7306-094-4
Ochrona praw człowieka w instytucjach Rady Europy; Kościoły a jedność Europy; Co dzieje się z przeszło ścią? Parę uwag w sprawie rozliczeń w Polsce (z Czecha mi i Węgrami w tle); Trzy obrazy współczesnej Rosji: A.Sołżenicyn, A.Zinowiew, E.Limonow; Europejska idea państwa-narodu w perspektywie azjatyckiej; Polska i Po lacy w opiniach młodych Europejczyków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60902-04-2
1. Europa - legenda i współczesnosć, 2. Krótka historia integracji europejskiej, 3. Wojny i totalitarne zagrozenia w Europie w XX wieku, 4. Narodziny Wspólnoty, 5. Unia Europejska, 6. Polska w unii Europejskiej, 7. Nauka i kultura, 8. Podstawowe informacje o państach Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Dokumentacja europejska ; 4)
ISBN: 83-88199-02-1
1. Wstęp; 2. Plan Schumana odpowiedzią na problemy okresu powojennego; 3. Plan Schumana aktem narodzin Europy Wspólnotowej; 3. Pytania o Europę XXI wieku. Konkluzja: obywatel w sercu projektu europejskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-082-6
Wprowadzenie; R.1 Międzynarodowa integracja gospodarcza w Europie w ujęciu historycznym; R.2 Unia Europejska i jej prawo; R.3 System instytucjonalny Unii Europejskiej; R.4 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej; R.5 Polityka budżetowa; R.6 Polityka monetarna; R.7 Polityka regionalna; R.8 Polityka rolna; R.9 Polityka zatrudnienia; R.10 Polityka ochrony środowiska; R.11 Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-13011-3
1. Ambiwalencja Europy: wprowadzenie teoretyczne, 2. Początki idei europejskiej, 3. Europa jako zachód, 4. Ruchome granice Europy, 5. Europa w epoce nowoczesnej, 6. Europa w zwierciadle orientu, 7. Kryzys tożsamości europejskiej, 8 Europa jako konstrukcja zimnowojenna, 9. Europa po okresie zimnej wojny, 10. Podsumowanie : w stronę postnarodowego obywatelstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2929)
ISBN: 978-83-229-2794-6
1. Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych w XVI-XVII w., 2. Dualizm agrarny w Europie w XV-XVIII w., 3. Kształtowanie się gospodarki towarowo-pieniężnej na zachodzie Europy w XVI-XVIII w., 4. Rewolucja przemysłowa w Anglii pod koniec XVIII i na początku XIX w., 5. Industrializacja na kontynencie europejskim i w USA w połowie XIX w., 6. Doktryna i polityka liberalizmu gospodarczego, 7. Narastanie kapitalizmu w rolnictwie w XIX w., 8. Główne kierunki przemian gospodarczych w okresie rozwiniętego kapitalizmu (1870-1914), 9. Demograficzne i społeczne następstwa procesu uprzemysłowienia, 10. Gospodarka i kolonializm Wielkiej Brytanii, Francji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-363-4
1. Wkład starożytności w budowę zrębów dydaktyki; 2. Udział średniowiecza w budowie podstaw dydaktyki; 3. Ożywczy wpływ odrodzenia na dydaktykę; 4. Między renesansem a oświeceniem- złote lata dla dydaktyki; 5. Udział oświecenia w umacnianiu dydaktyki jako "sztuki nauczania"; 6. Narodziny dydaktyki jako dyscypliny naukowej; 7. Rozwój dydaktyki jako nauki w XX wieku w USA; 8. Rozwój dydaktyki jako nauki w XX wieku w Europie; 9. Nowe ujęcie dawnych koncepcji dydaktycznych w Europie i USA w drugiej połowie XX i na progu XXI wieku; 10. Wiek XX- próba dydaktycznego bilansu i problemy otwarte
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again