Form of Work
Książki
(113)
Status
only on-site
(93)
available
(53)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(54)
Czytelnia
(93)
Author
Davies Norman
(5)
Janicka Danuta
(3)
Doliwa-Klepacki Zbigniew M
(2)
Krajewski Mirosław
(2)
Lityński Adam
(2)
Misiuk Andrzej
(2)
Możdżeń Stefan Ignacy
(2)
Płaza Stanisław
(2)
Tabakowska Elżbieta
(2)
Baczewska Marta
(1)
Baka Władysław
(1)
Baldwin Richard
(1)
Bauman Zygmunt
(1)
Bańka Józef
(1)
Bielańska Bogumiła
(1)
Bieniek Tomasz
(1)
Bogucka Maria
(1)
Bokajło Wiesław
(1)
Borkowski Paweł Janusz
(1)
Brzeziński Bogumił
(1)
Brzozowska Krystyna
(1)
Buchowski Michał
(1)
Bugaj Arkadiusz
(1)
Bukowska Sonia
(1)
Cardini Franco
(1)
Chmaj Marek
(1)
Coudenhove - Kalergi Richard
(1)
Czerwik Stanisław
(1)
Czubek Grażyna
(1)
Dalewski Zbigniew
(1)
Danecki Janusz
(1)
Delanty Gerard
(1)
Dorna Maciej
(1)
Dragoń Andrzej
(1)
Drynda Danuta
(1)
Duroselle Jean-Baptiste
(1)
Dymek Rafał
(1)
Eichstaedt Krzysztof
(1)
Fałkowska Dorota
(1)
Flis Andrzej
(1)
Fontaine Pascal
(1)
Froese Wolfgang
(1)
Geremek Bronisław
(1)
Gliniecka Jolanta
(1)
Gołembski Franciszek
(1)
Grabowska Sabina
(1)
Grabowski Radosław
(1)
Grapperhaus Ferdinand H.M
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Hałas Elżbieta
(1)
Herdegen Matthias
(1)
Herzfeld Michael
(1)
Hessen Sergiusz
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Janion Maria
(1)
Januszewski Radosław
(1)
Jarząbek Wanda
(1)
Jezernik Božidar
(1)
Jeziński Marek
(1)
Juchnowski Jerzy
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kamler Marcin
(1)
Kapuściński Ryszard
(1)
Karabowicz Anna
(1)
Konopacki Stanisław
(1)
Kosiewski Piotr
(1)
Koszel Bogdan
(1)
Koźmiński Maciej
(1)
Krajewska Anna
(1)
Krawczyk Rafał
(1)
Krzeptowska Magdalena
(1)
Krzyżanowska Natalia
(1)
Królak-Werwińska Joanna
(1)
Księżopolski Mirosław
(1)
Kupisiewicz Czesław
(1)
Kwiatkowski Stefan
(1)
Kłoczowski Jerzy
(1)
Ladrech Robert
(1)
Landau Zbigniew
(1)
Lang Jacek
(1)
Longchamps de Berier
(1)
Maciejewski Marek
(1)
Maciejewski Tadeusz
(1)
Malinowski Ludwik
(1)
Marszałek Antoni
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Małecki Andrzej
(1)
McCormick Michael
(1)
Mikołajczyk Marian
(1)
Misiejuk Dorota
(1)
Miśkiewicz Maria
(1)
Modzelewski Karol
(1)
Mruk Henryk
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Mączak Antoni
(1)
Niktorowicz Jerzy
(1)
Nowak-Jeziorański Jan
(1)
Oczko Piotr
(1)
Okoń Wincenty
(1)
Pacześniak Anna
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(98)
1990 - 1999
(5)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(112)
Kiribati
(1)
Language
Polish
(113)
Subject
Europa
(43)
Unia Europejska
(16)
Integracja europejska
(15)
Polska
(14)
Kultura
(8)
Pedagogika
(8)
Rosja
(8)
Szkolnictwo
(6)
Chrześcijaństwo
(5)
Obywatelstwo
(5)
Wychowanie
(5)
Administracja
(4)
Historia
(4)
Instytucje europejskie
(4)
Oświata
(4)
Państwo
(4)
Polityka
(4)
Prawo
(4)
Prawo karne
(4)
Społeczeństwo
(4)
Sądownictwo
(4)
Feminizm
(3)
Globalizacja
(3)
Gospodarka
(3)
Historia gospodarcza
(3)
Islam
(3)
Kobieta
(3)
Kościół a państwo
(3)
Niemcy
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Wspólnota Europejska
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Bank centralny
(2)
Banki
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Daniny publiczne
(2)
Demokracja
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Germanie
(2)
Handel
(2)
Kapitalizm
(2)
Kościół
(2)
Miasta
(2)
Naród
(2)
Pieniądz
(2)
Podatek
(2)
Policja
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo porównawcze
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Publicystyka polska
(2)
Rolnictwo
(2)
Rynek pracy
(2)
Straż gminna
(2)
Swobodny przepływ towarów
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Szwecja
(2)
Turcja
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(1)
Akta stanu cywilnego
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Audycje radiowe
(1)
Bank Centralny
(1)
Banknoty
(1)
Bauman, Zygmunt
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Demografia
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Estonia
(1)
Europa -- zagadnienia
(1)
Europa Południowa
(1)
Europa Środowo-Wschodnia
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Feudalizm
(1)
Finlandia
(1)
Francja
(1)
Frankowie
(1)
Franków, państwo
(1)
Grecja
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Hanza
(1)
Historia społeczna
(1)
Historycy
(1)
Hiszpania
(1)
Holandia
(1)
Holocaust
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Ideologia
(1)
Industrializacja
(1)
Inflacja
(1)
Informacja naukowa
(1)
Integracja europejska -- historia -- od 1945 r.
(1)
Subject: time
1901-
(13)
1701-
(6)
1801-
(6)
1601-
(5)
1201-
(4)
2001-0
(4)
1001-
(3)
1101-
(3)
1301-
(3)
1401-
(3)
1501-
(3)
401-
(2)
501-
(2)
601-
(2)
701-
(2)
801-
(2)
901-
(2)
1945-
(1)
301-
(1)
Subject: place
Dania
(2)
Ukraina
(2)
Afryka
(1)
Albania
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Andora
(1)
Austria
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
Bałtyk
(1)
Belgia
(1)
Białoruś
(1)
Bizancjum
(1)
Bośnia i Hercegowina
(1)
Bułgaria
(1)
Chorwacja
(1)
Cypr
(1)
Czarnogóra
(1)
Czechy
(1)
Watykan
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Włochy
(1)
Genre/Form
Literatura
(1)
Literatura kobieca
(1)
Literatura podróżnicza europejska
(1)
206 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-60501-88-7
1. Charakterystyka podstawowych pojęć; 2. Geneza administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Ogólna charakterystyka dziejów instytucji policyjnych na ziemiach polskich od X w. Do końca XX w.; 3. Systemy policyjne w wybranych krajach europejskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 4. Organy państwowe o charakterze ogólnym: Prezydent RP, Rada Ministrów, Minister spraw wewnętrznych i administracji; Terenowe organy administracji rządowej; Organy samorządu terytorialnego; 5. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe MSWiA: Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu; Państwowa Straż Pożarna; 6. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe prezesowi Rady Ministrów: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Agencja Wywiadu; 7. Wyspecjalizowane organy państwowe podlegające innym centralnym organom administracji rządowej: Służba Kontrwywiadu Wojskowego; Służba wywiadu Wojskowego; Żandarmeria wojskowa; Służba celna; Inspekcja kontroli skarbowej; Służba Więzienna; Straż Ochrony Kolei; Straż Leśna; Państwowa Straż Rybacka; Państwowa Straż Łowiecka; Służba Ochrony Zabytków; Inspekcja Transportu Drogowego; 8. Samorządowe formacje porządkowe- straże gminne; 9. Organy kontroli i inspekcja: Inspekcja Ochrony Środowiska; Inspekcja Sanitarna; Inspekcja Handlowa; Inspekcja Farmaceutyczna; Państwowa Inspekcja Pracy; Inspekcja Weterynaryjna; 10. Zarządzanie sprecyzowaną częścią zadań z dziedziny bezpieczeństwa i porządku publicznego: Firmy ochrony osób i mienia; Firmy detektywistyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (3 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo. Prawo. Administracja. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-62726-38-7
1. Charakterystyka podstawowych pojęć; 2. Geneza administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Ogólna charakterystyka dziejów instytucji policyjnych na ziemiach polskich od X w. Do końca XX w.; 3. Systemy policyjne w wybranych krajach europejskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 4. Organy państwowe o charakterze ogólnym: Prezydent RP, Rada Ministrów, Minister spraw wewnętrznych i administracji; Terenowe organy administracji rządowej; Organy samorządu terytorialnego; 5. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe MSWiA: Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu; Państwowa Straż Pożarna; 6. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe prezesowi Rady Ministrów: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Agencja Wywiadu; 7. Wyspecjalizowane organy państwowe podlegające innym centralnym organom administracji rządowej: Służba Kontrwywiadu Wojskowego; Służba wywiadu Wojskowego; Żandarmeria wojskowa; Służba celna; Inspekcja kontroli skarbowej; Służba Więzienna; Straż Ochrony Kolei; Straż Leśna; Państwowa Straż Rybacka; Państwowa Straż Łowiecka; Służba Ochrony Zabytków; Inspekcja Transportu Drogowego; 8. Samorządowe formacje porządkowe- straże gminne; 9. Organy kontroli i inspekcja: Inspekcja Ochrony Środowiska; Inspekcja Sanitarna; Inspekcja Handlowa; Inspekcja Farmaceutyczna; Państwowa Inspekcja Pracy; Inspekcja Weterynaryjna; 10. Zarządzanie sprecyzowaną częścią zadań z dziedziny bezpieczeństwa i porządku publicznego: Firmy ochrony osób i mienia; Firmy detektywistyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość europejska / Władysław Baka. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 318, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14527-7
Cz. I Proces formowania się bankowości europejskiej : 1.Główny nurt integracyjny, 2.Etapy budowy nowego ładu monetarnego, 3.Kształtowanie się uwarunkowań regulacyjnych bankowości europejskiej. Cz. II Eurosystem - bankowość centralna Unii Gospodarczej i Walutowej : 4.Europejski System Banków Centralnych - organizacja i funkcje. Cz. III Systemy bankowe unii Europejskiej : 6.Systemy bankowe w państwach należących do strefy euro, 7.Systemy bankowe w państwach Unii Europejskiej pozostających poza strefą euro. Cz. IV Zarys przemian bankowości europejskiej w latach 1985-2003 : 8.Tendencje rozwojowe sektora bankowego w okresie 1985-1997, 9.Kierunki oddziaływania integracji monetarnej na przemiany sektora bankowego w UE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Barbarzyńska Europa / Karol Modzelewski. - Warszawa : ISKRY, 2004. - 516, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-207-1758-2
1. Od pisemnych świadectw do niepiśmiennych społeczeństw. Narracje o barbarzyńcach, 2. Prawa barbarzyńców, 3. Człowiek w kręgu wspólnoty krewniaczej, 4. Jedni ponad drugimi. Różnice społeczne w ustroju plemiennym, 5. Wspólnota sąsiedzka i jej terytorium, 6. Polityczny wymiar sąsiedztwa, 7. Instytucje wspólnoty plemiennej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15193-5
1. Powstanie Bałtyku, 2. Okres prahistoryczny, 3. Epoka wikingów, 4. Duńskie imperium Morza Bałtyckiego, 5. Czasy rozkwitu Hanzy, 6. Kraje nadbałtyckie w epoce reformacji, 7. Szwecja jako mocarstwo, 8. Wzrost znaczenia Rosji, 9. Rewolucja przemysłowa i nacjonalizm, 10. Bałtyk w epoce wojen światowych, 11. Zimna wojna i rozpad bloków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-744-235-2
Wprowadzenie; 1. Geneza spółki komandytowo-akcyjnej. 2. Pojęcie i konstrukcja spółki komandytowo-akcyjnej. Charakterystyka regulacji prawnej. 3. Utworzenie spółki komandytowo-akcyjnej. 4. Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne. 5. Zmodyfikowane spółki komandytowo-akcyjne; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-070-7
Wprowadzenie; Miejsce dorobku antyku w dziedzictwie kulturowym cywilizacji europejskiej; Barbarzyńskie korzenie Europy; Chrześcijańskie korzenie Europy; Dziedzictwo starotestamentowe; Andaluzja, Hiszpania i pogranicza cywilizacji: współczesna perspektywa historycznej konfrontacji; Słowiańszczyzna w średniowieczu; "Ognisko wszelką sztukę ozywiające". Inspiracje twórczością Miachała Anioła i Rafaela w polskiej kulturze artystycznej; Dlaczego Europa? Źródła przyspieszenia wzrostu gospodarczego Europy - przegląd literatury; Przestrzeń władzy; Świadomość europejska Polaków w XVI-XVII wieku; Państwo i naród w Europie na przełomie XVII i XIX wieku; Sztuka polska - między uniwersalizmem a rodzimością; Rodzimość i europejskość w muzyce polskiej XIX i XX wieku; Ibsen i Strindberg w dramaturgii skandynawskiej i kulturze europejskiej; Intelektualiści jako gatunek europejski; Modernizacja. Szanse i niebezpieczeństwa dla regionów peryferyjnych; Konstytucje europejskie a życie polityczne XX wieku; Od koncertu mocarstw do ładu wersalskiego uwarunkowania dyplomacji i polityki europejskiej lat 1815-1919; Między Europą a Azją: orientacje geopolityczne w historii myśli rosyjskiej; Niemcy w Europie czy ponad Europą ?; Faszyzm włoski, nazizm i stalinizm trzy totalitaryzmy z perspektywy XXI stulecia; Tradycja jedności międzywojennej Europy; Europejskie rozliczenia z przeszłością; Szkice do wykładu o granicach Europy i granicach europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 9788380173453
Zawiera: Wstęp; R. 1 Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości w perspektywie historycznej: Sądy ludowe w starożytności; Udział czynnika społecznego w sądownictwie europejskim od czasów średniowiecznych po współczesność; Polskie tradycje sądownictwa z udziałem ludu; Dyskusje na temat udziału czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości w doktrynie i publicystyce polskiej u zarania tej instytucji. R. 2 Znaczenie udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawnym: Filozoficzne i doktrynalne podstawy rozwoju instytucji udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości; Modele udziału czynnika społecznego w orzekaniu; Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle konstytucyjnych zasad naczelnych. R. 3 Instytucja ławnika we współczesnym sądownictwie polskim: Współczesne formy udziału obywateli w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej; System wyboru ławników; Samorząd ławniczy i organizacje zrzeszające ławników; Pozycja ustrojowa ławnika i jej gwarancje; Rola i zadania ławnika w postępowaniu sądowym; Funkcja ławnika. Wnioski. Aneks. Akty prawne zawierające przepisy dotyczące instytucji ławnika.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-240-1099-8
1.Podział Europy stał się absurdalnym anachronizmem; 2. Zanim Europa będzie przymierzem obronnym lub jednością ekonomiczną, musi stać się wspólnotą kulturową w najbardziej podniosłym znaczeniu tego słowa; 3. Europa to wprowadzenie w życie powszechnej demokracji, w chrześcijańskim znaczeniu tego słowa; 4. Budowa wspólnej Europy byłaby niemożliwa zarówno bez Niemiec, jak i bez Francji, 5. Anglia nie zechce zintegrować się z Europą, jeśli nie zmuszą jej do tego wydarzenia. 6. Bez integracji politycznej nie stworzy się trwalej integracji gospodarczej; 7. Początki, cel i przygotowanie Europejskiej Wspólnoty węgla i Stali; 8. Służba ludzkości jest powinnością równą tej, jaką dyktuje nam wierność naszemu narodowi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88542-029-1
Właśność osób prywatnych. Reprywatyzacja, 2. Mienie ofiar Holocaustu, 3. Własność organizacji społecznych, kościołów i związków wyznaniowych, 4. Problem sukcjesi instytucjonalnej i dóbr przemieszczonych w wyniku zmiany granic, 5. Reprywatyzacja i restytucja a obowiązek ochrony dziedzictwa kulturowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-47-6
Wychowanie w starożytności; Oświata i wychowanie w średniowieczu; Humanizm w wychowaniu (XV-XVII w.); Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna (XVII-XVIII w.); Reforma edukacji w Polsce w XVIII w.; XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Pedagogika naukowa; Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami; Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej; Europejska myśl pedagogiczna X w.; Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939); Tajna oświata w Polsce w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945); Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej (1944-1989); Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX w.; Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r.; Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI w.; Współcześni polscy pedagodzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86770-45-7
1. Kryzys demokracji a najnowsza ewolucja ustrojów szkolnych, 2. Idea szkoły pracy i system daltoński, 3. Teoria wychowania Johna Deweya, 4. Spuścizna Jerzego Kerschensteinera, 5. Angielska tradycja wychowania, 6. Szkolnictwo i państwo we Francji i Anglii, 7. Włoska pedagogika idealizmu aktualistycznego, 8. Reforma szkolna w Czechosłowacji, 9. Polska reforma szkolna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Poleca Adam Michnik)
ISBN: 978-83-242-0739-8
1. Kraj, gdzie zaczyna się Wschód, 2. Koboety o tłustych palcach, 3. Wielkie piersi kobiet, 4. Ludzie z ogonami, 5. Oczy, które nie widzą, 6. Romantyczny urok wolności, 8. Gdzie raj był tylko na odległość łyku piekielnego naparu, 9. Prawdziwa komedia omyłek, 10. Most między cywilizacją a barbarzyństwem, 11. Małe Paryże, wielkie Bukareszty
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
Book
In basket
E jak euro : waluta nowej Europy / Joanna Królak-Werwińska. - Warszawa : Difin, 2005. - 114 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-521-2
1.Geneza Europejskiej Unii Gospodarczej w Walutowej oraz wprowadzenie wspólnej waluty euro, 2.Polska a Unia Gospodarcza i Walutowa, 3.Wprowadznie euro do obiegu gotówkowego, 4.Zasady dokonywania przeliczeń walutowych, 5.Banknoty i monety euro
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89190-97-0
Wstęp, 1. Etniczność i obywatelskość- konteksty teoretyczne, Prognozy nowej Europy w kontekście realizowania zadań edukacji międzykulturowej, Etniczność i obywatelskość trudnym problemem edukacyjnym nie tylko "Nowej Europy", Obywatelstwo i tożsamość społeczna na pograniczach w warunkach Unii Europejskiej, Tożsamość Europejczyka-fakt czy artefakt?, Etniczności a obywatelskość, Europejska obywatelskość- strefa elit, czy worek bez dna?, Tożsamośc społeczna w "innej nowoczesności", 2. Etniczność i obywatelskość w warunkach Drugiej Rzeczpospolitej, Świadomość narodowa mniejszości na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej, Absolwent prywatenj świeckiej szkoły żydowskiej jako obywatel Drugiej Rzeczpospolitej, Bikulturowość a wychowanie obywatelskie w działalności Żydowskiego Klubu Myśli Państwowej w Wilnie 1929-1939, Źródła wychowania państwowego Tatarów polskich w latach 1918-1939, Idea obywatelska w Drugiej Rzeczpospolitej w kontekście rodziny chłopskiej, 3. Etniczność i obywatelskość jako kategorie w kształceniu i wychowaniu, Wychowanie obywatelskie współczesnego dziecka-w perspektywie edukacji szkolnej oraz globalizacji mediów elektronicznych, Służebna rola pedagogiki ponowoczesnej, Stałość i zmienność. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży i nowy wymiar edukacji obywatelskiej, Wychowanie obywatelskie-konteksty dydaktyczne, Działalność stowarzyszeń młodzieżowych,a wychowanie obywatelskie młodego pokolenia Polaków na przykładzie "Parlamentu Młodzieży" z Przemyśla, Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu w Białymstoku w ich systemie wartości oraz w procesie wychowania, Strategia kształcenia a szacunek wobec zróżnicowania etnicznego, Sztuka w kontekstach kreowania wspólnot społecznych, obywatelskich, etnicznych i narodowych, 4. Etniczność i obywatelskość na pograniczu kultur, Obywatelskie zasady postrzegania mniejszości narodowych, Miejsce polskiej mniejszości narodowej w społeczeństwie obywatelskim Republiki Litewskiej, Potomkowie wypędzonych, Obywatel Europy?, Proces socjalizacji do grupy mniejszościowej a wartości kultury na przykładzie tożsamości kulturowej Białorusinów w Polsce, Edukacja Międzynarodowa w Niemczech na przykładzie współpracy polsko-niemiejciej, Tożsamość młodzieży zaolziańskiej-konsekwencja konformizmu czy buntu, Tożsamość etniczna jednostki w kontekście pogranicza, Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Mniejszości w szkolnictwie krajów skandynawskich-studium z pedagogiki porównawczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89315-38-6
1. Cesarstwo karolińskie - pierwsza próba zjednoczenia Zachodu, 2. Przełom, 3. Wspólnoty, 4. Humanizm chrześcijański, 5. Edukacja dla wszystkich, 6. Państwa, 7. Polska i Rzeczpospolita Obojga Narodów w Rzeczypospolitej chrześcijańskiej, 8. Od Rzeczypospolitej chrześcijańskiej do Europy, 9. Miejsce chrześcijaństwa i chrześcijańskiego dziedzictwa w Europie w stuleciach XVIII-XXI, Epilo : dzisiaj i jutro Europy. Refleksje historyków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
Europa : historia narodów / Jean-Baptiste Duroselle. - Wyd.2 popr. i uzupeł. - Warszawa : Bertelsmann Media Sp. z o.o., 2002. - 432 s. : rys, fot; tab. ; 28 cm.
ISBN: 83-7311-233-2
1. Jaka jest praca ? 2. Prehistoria Europy. 3. Wielka epoka Celtów. 4. Starożytność : grecka mądrość i rzymska wielkość. 5. Cztery pierwsze wieki chrześcijańskiego podboju Zachodu. 6. Wielka epoka Germanów. 7. Karol Wielki , król Europy ? 8. Oblężona Europa. 9. Apogeum zachodniego
chrześcijaństwa (XII-XIII wiek). 10 Powstanie państw (XIV-XV wiek)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-240-0851-3
1. Historyk między wschodem a zachodem, 2. Korzenie historyka, 3. Zadania historyka, 4. Historie historyka, 5. Poglądy historyka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again