Source
Książki
(60)
Form of Work
Książki
(60)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(54)
available
(31)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia
(56)
Author
Oręziak Leokadia (1954- )
(3)
Bukowski Sławomir I
(2)
Kupich Andrzej
(2)
Mucha-Leszko Bogumiła
(2)
Noga Marian
(2)
Pszczółka Ireneusz
(2)
Stawicka Magdalena Kinga
(2)
Wojtasik Waldemar
(2)
Świeca Jerzy
(2)
Borowiec Jan
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Duczkowska-Piasecka Małgorzata
(1)
Gospodarowicz Andrzej
(1)
Herman Andrzej
(1)
Jankowska Barbara
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kaliński Janusz
(1)
Karcz Zbigniew
(1)
Klepacki Jarosław
(1)
Kochnowski Roman
(1)
Kocot Maria
(1)
Kotyński Juliusz
(1)
Kowalik Paweł
(1)
Kołodziejczyk Katarzyna
(1)
Kranz Jerzy
(1)
Kraś Ireneusz
(1)
Kraś Jacek
(1)
Królak-Werwińska Joanna
(1)
Kubin Tomasz
(1)
Kubska-Maciejewicz Barbara
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Lutkowski Karol
(1)
Mamoń Agnieszka
(1)
Marchewka-Bartkowiak Kamilla
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz
(1)
Małecki Andrzej
(1)
Małuszyńska Ewa
(1)
Michałek Jan Jakub
(1)
Miklaszewski Stanisław (1947-2011)
(1)
Milewska Urszula
(1)
Nicpoń Piotr
(1)
Niedźwiedzki Arkadiusz
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Olszewski Leon
(1)
Orłowski Witold M
(1)
Parzymies Stanisław
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Piskrzyńska Katarzyna
(1)
Proniewski Marek
(1)
Pronobis Michał
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Riedel Rafał
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Sekuła Jolanta
(1)
Siwiński Włodzimierz
(1)
Socha Mieczysław W
(1)
Soja Małgorzata
(1)
Sopoćko Andrzej
(1)
Sporek Tadeusz
(1)
Sroka Anna
(1)
Stępniak Andrzej
(1)
Sulmicki Jan
(1)
Temperton Paul
(1)
Tomkiewicz Jacek
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wiktor Jan W
(1)
Wiśniewski Jan (1946- )
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Wójcik Cezary
(1)
Wójtowicz Krzysztof
(1)
Zając Justyna
(1)
Ziółkowska Bogusława
(1)
Zięba Ryszard
(1)
Świech Monika
(1)
Żukowski Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(54)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(60)
Language
Polish
(60)
Subject
Euro (pieniądz)
(59)
Unia Europejska
(28)
Pieniądz
(20)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(19)
Polska
(15)
Europejski System Walutowy
(7)
Rynek finansowy
(7)
Rynek kapitałowy
(7)
Globalizacja
(6)
Finanse międzynarodowe
(5)
Integracja europejska
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Banki
(4)
Europejski Bank Centralny
(4)
Gospodarka
(4)
Unia Europejska (UE)
(4)
Bezrobocie
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Polityka regionalna UE
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Rynek pracy
(3)
Rynek walutowy
(3)
Wzrost gospodarczy
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Budżet
(2)
Demokracja
(2)
Dług państwowy
(2)
Finanse publiczne
(2)
Handel
(2)
Jednolity rynek UE
(2)
Konkurencja
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(2)
Polityka pieniężna
(2)
Polityka podatkowa
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Rozliczenia międzynarodowe
(2)
Rynek pieniężny
(2)
Strefa euro
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
System podatkowy
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Zarządzanie
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Analiza systemowa
(1)
Bank centralny
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Banknoty
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Budżet państwa
(1)
Ceny transferowe
(1)
Czas
(1)
Energetyka
(1)
Europa
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Finanse
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Franchising
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gaz ziemny
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Giełda
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Inflacja
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Izrael
(1)
Kapitał
(1)
Katolicyzm
(1)
Koneck (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Kredyt handlowy
(1)
Kredyt międzynarodowy
(1)
Kredyt preferencyjny*
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Kursy walutowe
(1)
Litwa
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Marka*
(1)
Milejów (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Monety
(1)
Monopol
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej
(1)
Niemcy
(1)
Obligacje
(1)
Odpady
(1)
Opieka społeczna
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Kraje Unii Europejskiej
(3)
Czechy
(1)
Japonia
(1)
Genre/Form
Monografia
(3)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(5)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(5)
60 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7378-139-0
1.Zmieniająca się istota biznesu międzynarodowego. Podstawowe pojęcia, 2.Teorie biznesu międzynarodowego, 3.Niepewność w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstw, 4.Międzynarodowe regulacje handlu światowego, 5.Przem,iany w korporacjach transnarodowych, 6.Międzyanrodwe sieci przedsiębiorstw handlowych, 7.Przedsiębiorstwa wirtualne, 8.Małe i średnie przedsiębiorstwa, 9.Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, 10.Zarządzanie międzynarodowe, 11. B+R. Produkcja międzynarodowa (rozwój technologii i produkcja międzynarodowa), 12.Marketing na rynkach zagranicznych, 13.Logistyka międzynarodowa, 14.Finansowanie w biznesie międzynarodowym, 15.Ryzyko kursowe w działalności gospodarczej i metody jego minimalizowania - zarządzanie przepływami środków walutowych w firmie międzynarodowej, 16.Euro jako katalizator rozwoju, 17.Międzyanrodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 5/2008)
Cz. I. Instytucje ustrojowe UE i państw członkowskich; 1. Rozstrzygnięcie w sprawie udziału Polski w "strefie euro"- referendum jako metoda podejmowania decyzji w Unii Europejskiej; 2. Ograniczenie suwerenności z punktu widzenia sądownictwa polskiego; 3. Anomia zmiany systemowej a procesy integracji europejskiej w Polsce; 4. General remarks on the koncept of "transfer of economic entity" within the meaning of Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 in the lo\ight of selected case-law of European Cort of Justice; Cz. II. Polityki europejskie w systemie bezpieczeństwa transnarodowego; 1. W kwestii bezpieczeństwa gazowego w Europie; 2. Kryzysy i konflikty międzynarodowe w wymiarze regionalnym; 3. Uwagi o przyczynach interwencjonalizmu w obszarze rolnictwa; Cz. III. Działalność WTO na rzecz liberalizacji handlu światowego; 2. Współczesne demokracje. Analiza instytucjonalna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 7/2010)
I.Ustrojowe uwarunkowania funkcjonowania Unii Europejskiej : Specyfika rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego , Kwoty w europejskich systemach wyborczych jako wyraz zasady równości a funkcje prawa ; II Europejski wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego : Polityka europejska Niemiec w XX wieku , European security as a challenge for the European Union . Political Aspects of Reinforcing the European Security and Defence Policy as an Integral Part of the Common Foreign and Security Policy , Implikacje Traktatu Lizbońskiego dla ESDP / CSDP ; III. Europa środkowo - wschodnia w systemie unijnym : Pierwszy rok funkcjonowania wspólnej waluty europejskiej na Słowacji , Czynniki opóźniające wejście Polski do strefy euro , Rola Policji i innych służb w zapewnieniu bezpieczeństwa w turystyce na obszarach przygranicznych , Problem przestępczości zorganizowanej w krajach Europy Środkowo - Wschodniej , Stan i sposoby niwelowania dysproporcji w zakresie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Polsce i UE ; IV. Recenzje : Konstytucyjne wolności i prawa socjalne oraz ekonomiczne w Polsce i Włoszech . Analiza prawnoporównawcza , Toruń 2009 , s. 269 , Unia Europejska . Szkice o integracji , Oficyna Wydawnicza " Humanitas " , Sosnowiec 2009 , s. 83
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341, (2 egz.)
Book
In basket
E jak euro : waluta nowej Europy / Joanna Królak-Werwińska. - Warszawa : Difin, 2005. - 114 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-521-2
1.Geneza Europejskiej Unii Gospodarczej w Walutowej oraz wprowadzenie wspólnej waluty euro, 2.Polska a Unia Gospodarcza i Walutowa, 3.Wprowadznie euro do obiegu gotówkowego, 4.Zasady dokonywania przeliczeń walutowych, 5.Banknoty i monety euro
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Euro - świat, Europa, Polska / Paweł Żukowski. - Warszawa : CeDeWu, 2002. - 200 s. : tab., wykr ; 20 cm.
ISBN: 83-87885-22-3
1.Co warto wiedzieć o Euro, 2.Historia wspólnego pieniądza europejskiego, 3.Jak stosować Euro?, 4.Euro w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Euro : nowy pieniądz / Leokadia Oręziak. - Wyd. 2 popr. i uaktual. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2003. - 169, [3] s. : tabele ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13942-0
1. Euro jako waluta Unii Gospodarczej i Walutowej; 2. Polityka pieniężna, kursowa i budżetowa w ramach obszaru euro- założenia i realizacja w praktyce; 3. Euro jako waluta międzynarodowa; 4. Rynek finansowy obszaru euro; 5. Perspektywy rozszerzenia obszaru euro. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60089-03-5
1.Koncepcje integracji monetarnej, 2.Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich, 3.Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej, 4.Euro a procesy alokacji kapitału w Unii Europejskiej, 5.Strategie integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Euro a integracja europejskich rynków finansowych / Ireneusz Pszczółka. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - 366 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-305-4
1. Koncepcje integracji monetarnej, 2. Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich, 3. Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej, 4. Euro a procesy alokacji kapitału w Unii Europejskiej, 5.Polski rynek finansowy i strategie integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Euro: wspólna waluta / red. Paul Temperton. - Warszawa : FELBERG SJA, 2001. - 292 s. : wykr. ; 25 cm.
ISBN: 83-88667-01-7
Tło euro; Dlaczego wprowadza się euro; Wizerunek eurolandu; W jaki sposób tworzy się euro?; Ekonomia euro; Koszty i korzyści wynikające z wprowadzenia euro. Przypadek Niemiec; Fundamentalne implikacje gospodarcze Europejskiej Unii walutowej; Czy euroland może funkcjonować przy jednej stopie procentowej; Instytucje związane z euro; Bank Centralny Europy; Euro-X; Zagadnienia prawne; Euro - wyeliminowanie wątpliwości prawnych; problemy jeszcze przed nami; Czy UGW może stać się maoistycznym skokiem naprzód Europy; Rynek walutowy; Międzynarodowa rola euro; Rynek walutowy; Międzynarodowa rola euro; Euro i waluty środkowoeuropejskie; Rynek finansowe; Euro i rynek pieniężny; Euro i rynki akcji; Fundusze emerytalne a UGW; Wpływ euro na przedsiębiorstwa i konsumentów; Euro a praktyki księgowe; Wpływ na usługi finansowe; Sektor detaliczny i wpływ na konsumenta; Załączniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88463-46-2
1.Polska w drodze do strefy EURO, 2.Finanse publiczne a rozwój polskiej gospodarki, 3.Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej na drodze do EURO, 4.Członkowstwo w UE a polski system finansów publicznych, 5.Przyczyny zmian strukturalnych w strukturze budżetu wspólnotowego UE, 6.Wieś i rolnictwo wobec reformy finansów publicznych. Dylematy wokół rozwoju gospodarczego, 7.Rola polityki podatkowej w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 8.Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w gospodarkach postsocjalistycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse Unii Europejskiej / Leokadia Oręziak. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2004. - 266, [1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14142-5
1. Polityka pieniężna i budżetowa w strefie euro, 2. Budżet ogólny Unii Europejskiej, 3. Finansowanie pozabudżetowe, 4. Harmonizacja podatków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse Unii Europejskiej / Leokadia Oręziak. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2009. - 320 s. : schem., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15756-2
1. Polityka pieniężna i budżetowa w strefie euro, 2. Budżet ogólny Unii Europejskiej, 3. Finansowanie pozabudżetowe, 4. Harmonizacja podatków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87367-88-5
1. Koncepcje współpracy walutowej w ramach EWG; 2. Etapy przygotowywania Unii Gospodarczej i walutowej; 3. Instytucjonalizacja wspólnotowej współpracy walutowej; 4. Na drodze do ostatniego etapu unii gospodarczo-walutowej; 5. Europejska unia gospodarczo-walutowa a Polska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1572-X
Wprowadzenie; Tendencje do globalizacji i integracji regionalnej a ryzyko makroekonomiczne i wzrost gospodarczy; Szanse i zagrożenia związane z rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki i społeczeństwa w Unii Europejskiej; Racjonalne wybory ekonomiczne w gospodarce otwartej w kontekście integracji polskiej gospodarki z rynkiem Unii Europejskiej - identyfikacja i zarządzanie ryzykiem ekonomicznym; Globalne zagrożenia finansowe a integracja europejska; Szanse i zagrożenia dla sektora finansowego, stabilizacji i wzrostu związane z członkostwem Polski w Unii Eurorpejskiej i wprowadzeniem euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-638-8
Subject
R.I Kredytowanie przedsiębiorstw:1.Kredyt konsorcjalny ; 2.Finansowanie projektów inwestycyjnych. R.II Zarządzanie aktywami na zlecenie przedsiębiorstw:1.Powstanie usługi zarządzania aktywami na zlecenie; 2.Ogólna charakterystyka usługi; 3.Proces świadczenia usługi; 4.Typowe portfele; 5.Perspektywy rozwoju. R.III Bankowe operacje krótkoterminowymi papierami dłużnymi:1.Charakterystyka krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw; 2.Procedury emisji KPD stosowane przez bank. R.IV Operacje zabezpieczające klientów instytucjonalnych przed ryzykiem walutowym:1.Istota operacji; 2.Kontrakty terminowe; 3.Swapy walutowe; 4.Operacje walutowe; 5.Warranty; 6.Inżynieria innowacyjnych produktów pochodnych. R.V Bank w procesie sekurtyzacji aktywów podmiotów gospodarczych:1.Uwagi wstępne; 2.Istota sekurtyzacji; 3.Przebieg procesu sekurtyzacji; 4.Rola banku w procesie sekurtyzacji aktywów. R.VI Innowacje w operacjach bankowych dla klientów indywidualnych:1. Lokaty; 2.Kredyty; 3.Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy; R.VII Konsekwencje wprowadzenia EURO dla polski ego sektora bankowego:1.Uwagi wstępne; 2.Działania Na rodowego Banku Polskiego związane z wprowadzeniem euro ; 3.Konsekwencje wprowadzenia euro dla banków komercyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-109-6
Cz.I Wielostronna współpraca polityczna : 1.Główne tendencje i problemy wielostronnej współpracy politycznej w nowej Europie, 2.Polityka zagraniczna Unii europejskiej, 3.Mechanizm podejmowania decyzji w zakresie Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii europejskiej, 4.Neutralność jako podstawa zinstytucjonalizowanej współpracy wielostronnej w Europie, 5.Instytucjonalizacja wielostronnej wspólpracy na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, 6.Rosja wobec instytucjonalizacji wspólpracy międzynarodowej w Europie, 7.Stany Zjednoczone a instytucjonalizacjia relacji transatlantyckich. Cz.II Wielostronna współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony : 1.Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, 3.Problemy współpracy transatlantyckiej w dziedzinie politycznej i bezpieczeństwa, 4.Instytucjonalizacjia wspólpracy międzynarodowej w dziedzinie zwalczania terroryzmu w Europie, 5.Instytucjonalizacjia procesu ograniczaenia broni konwencjonalnej w Europie, 6.KBWE/OBWE jako forma instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej w dziedzinie bezpieczeństwa, 7.Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy eurośródziemnomoraskiej na rzecz bezpieczeństwa. Cz.III Wielostronna współpraca gospodarcza : 1.Instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy gospodarczej, 2.Instytucjonalizacja Unii Gospodarczo-Walutowej, 3.Unia Europejska wobec braku stabilności światowego systemu finansowego, 4.Euro jako instrument instytucjonalizacji mechanizmów prowzrostowych w gospodarce światowej. Cz.IV Wielostronna współpraca w dziedzinach prawa, kultury i ochrony środowiska : 1.Instytucjonalizacja współpracy europejskiej dotyczącej promocji i ochrony demokracji, praw człowieka i rządów prawa, 2.Proces instytucjonalizacji współpracy w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości w strukturze i systemie instytucjonalnym Unii europejskiej, 3.Współpraca europejska w dziedzine własności intelektualnej i mediów masowych, 4.Instytucjaonalizacja wielostronnej wspólpracy kulturalnej w Europie, 5.Religijny wymiar współpracy międzynarodowej w Europie, 6.Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15492-9
1. Geneza i logika rozwoju strefy euro: Euro z globalnej perspektywy- koszty i korzyści, wyzwania i zagrożenia; Historia, aktualny kształt i perspektywy rozszerzenia strefy euro; Kryteria i procedury przystępowania do strefy euro; Dylematy konwergencji nominalnej i realnej w procesie doganiania; 2. Proces doganiania: podstawowe fakty empiryczne: Dynamika rozwoju poziomu PKB; Korelacja poziomu PKB i cen oraz realnych kursów walutowych; Inflacja a nominalny kurs walutowy; Realna konwergencja a ekspansja kredytowa; 3. Ceny relatywne i realny kurs walutowy w procesie doganiania: przegląd badań teoretycznych: Efekty podażowe i popytowe: główne poglądy i dyskusje; Podstawowe źródła podażowe zmian cen relatywnych i realnego kursu walutowego; Źródła popytowe zmian cen relatywnych i realnego kursu walutowego; Polityka pieniężna a zmiany realnego kursu walutowego; 4. Ceny relatywne i realny kurs walutowy w procesie doganiania: analiza empiryczna w nowym ujęciu: Dekompozycja realnego kursu walutowego i przegląd badań empirycznych; Opis danych i metody estymacji; Wyniki estymacji: efekty strony podażowej i popytowej; Wyniki estymacji: wpływ cen kontrolowanych; Implikacje dla polityki gospodarczej: testy odporności i analiza wyników; 5. Różnice inflacyjne i ekspansja kredytowa: propozycja nowej interpretacji modelu Nowej Syntezy Neoklasycznej: Wkład do dorobku: przesłanki i implikacje nowego podejścia badawczego; Zagrożenia i struktura klasycznego modelu Nowej Neoklasycznej Syntezy; Integracja monetarna a różnice inflacyjne: analiza NNS-ni; Integracja monetarna a ekspansja kredytowa: analiza NNS-ni; Implikacje dla polityki gospodarczej: mechanizmy dostosowawcze i problem dywergencji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 16. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. - 118, [1] s. ; 21 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 16)
Społeczne poparcie dla członkowstwa Polski w Unii Europejskiej - lipiec - sierpień 2005 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. UKIE
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again