Form of Work
Książki
(8)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(6)
Author
Bogucka Stefa
(1)
Bogucki Andrzej
(1)
Dzierżyńska Jolanta
(1)
Dönhoff Marion Gräfin
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Karolak Stefan J
(1)
Koczanowicz Leszek
(1)
Korniłowa Jewgienija
(1)
Kuć Małgorzata
(1)
Kędzierska Hanna
(1)
Masewicz Walery
(1)
Michalczyk Stanisław
(1)
Mielczarek Tomasz
(1)
Niewiadomska Iwona
(1)
Prusak Feliks
(1)
Romanowska-Łakomy Halina
(1)
Ruta Przemysław
(1)
Stasiak Makary K
(1)
Szpor Franciszek
(1)
Tischner Józef
(1)
Turzańska Sylwia
(1)
Walotek Katarzyna
(1)
Wasilkowski Andrzej
(1)
Wielomski Adam
(1)
Wojnar Irena
(1)
Wojtczak-Szyszkowski Jerzy Andrzej
(1)
Łuczyński Jurij W
(1)
Świtka Jan
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Etyka społeczna
(7)
Solidarność (postawa)
(2)
Społeczeństwo
(2)
Wartość
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Autorytet
(1)
Banki
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Etyka
(1)
Fotografia prasowa
(1)
Internet
(1)
Język
(1)
Język łaciński
(1)
Konstytucja
(1)
Kultura
(1)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika penitencjarna -- materiały konferencyjne
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna -- metody -- Polska
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo
(1)
Prawo rzymskie
(1)
Public relations
(1)
Reklama
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Służba więzienna -- psychologia -- materiały konferencyjne
(1)
Służba więzienna -- socjologia -- Polska -- od 1989 r. -- materiały konferencyjne
(1)
Tajemnica służbowa
(1)
Twórczość
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (Łódź)
(1)
Związki zawodowe
(1)
Życie
(1)
Życie codzienne
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prasoznawcze
(1)
Domain
Media i komunikacja społeczna
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-214-X
1. Wprowadzenie w problematykę karania, 2. Wybrane zagadnienia statusu prawnego funkcjonariusza Służby Więziennej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 3. Rola służb penitencjarnych w polityce kryminalnej, 4. Ranga zawodowa personelu więziennego w Polsce w latach 1918-2003, 5. Sektor prywatny w więziennictwie, 6. Znaczenie relacji osobowych w warunkach zakładu karnego, 7. Zapobieganie czynnikom wywołującym stres jako strategia wzmacniająca poczucie godności u pracowników służb penitencjarnych, 8. O godność i autorytet osoby w zakładach penitencjarnych, 9. Gwarancje i zagrożenia poczucia godności osobistej personelu więziennego, 10. Źródła etyki zawodowej wychowawcy penitencjarnego. Wybrane zagadnienia, 11. Rola autorytetu w resocjalizacji więźniów, 12. Znaczenie i rola systemów wykonywania kary pozbawienia wolności w resocjalizacji skazanego, 13. Oddziaływanie na skazanych przez kulturę. Doświadczenia Zamojskiego Zakładu Karnego, 14. Rola duszpasterstwa i wychowania religijnego w procesie resocjalizacji, 15. Przepisy kodeksu karnego wykonawczego po nowelizacji w 2003 r., 16. Kuratela w więzieniu szansą na naprawę sprawcy, 17. Powrót do środowiska rodzinnego sprawcy przemocy domowej - nadzieja na poprawę czy dalsza przemoc, 18. Przedstawiciel skazanego i jego znaczenie dla działania służb penitencjarnych, 19. Kara aresztu wojskowego stosowana wobec żołnierzy i jej wpływ na skuteczność resocjalizacji, 20. System resocjalizacji kobiet w Stanach Zjednoczonych na przykładzie rozwiązań w stanie Nowy York, 21. Analiza podkultur skazanych w Zakładzie Karnym w Zamościu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Wymiary Duszy / red. prowadzący Joanna Karpowicz)
ISBN: 978-83-61538-04-2
1.Integracja psychiczna i duchowa: Człowiek i jego godność. Spojrzenie teologa; Sokrates jako egzemplum boskiego szaleńca; Integralna koncepcja rozwoju człowieka w ujęciu Ericha Fromma; Założenia na temat człowieka w NJP - próba interpretacji; Religijność a zdrowie psychiczne; Dualizm i jedność w życiu człowieka. 2. W stronę pedagogiki integralnej: Wychowanie jako wspomaganie prawdziwego człowieczeństwa; Odpowiedzialność moralna i jej wymiar w zawodzie nauczyciela; Świadomość pedagogiczna nauczycieli wczesnej edukacji; Wizja integralna człowieka jako osoby w pedagogice personalistycznej. 3. Integracja niepełnosprawności: Być bardziej człowiekiem? O poszanowanie godności osób niepełnosprawnych; Jakość życia osób niepełnosprawnych; Chrześcijańskie spojrzenie na niepełnosprawność - na przykładzie wspólnot Wiary i Światła oraz Arki; Podmiotowość drogą do człowieczeństwa osób niepełnosprawnych. 4. Procesy twórcze i pełnia człowieczeństwa: Twórczość literacka jako wyraz bycia i stawania się człowiekiem; Człowiek w relacji do starości i śmierci. Rozważania o końcu życia w pismach C.G. Junga i D. Levinsona. 5. Wyzwania cywilizacji: Człowieczeństwo w cyberkulturze; Edukacja dla zrównoważonego rozwoju potrzebą współczesnego człowieka; ekologiczna wizja świata i człowieka. O związkach ekologii z psychologią; Człowiek w sytuacji utraty pracy; Człowiek wobec problemów infokomputeryzacji; starość, choroba, eutanazja. Rozważania moralne i prawne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-454-9
Wprowadzenie: Świat paradoksów i nadziei; W poszukiwaniu zbiorowego sensu życia; Prywatyzacja moralności w społeczeństwie końcem milenium; Czy aktualne jest dziedzictwo tradycji humanistycznej? Szanse i zagrożenia; Genealogia teraźniejszości; Etyka kosmiczna- bez apologii; Kryteria korzyści i krzywdy w strategii społeczno-gospodarczej; O etyce nauki, techniki i gospodarki (biznesu) przypomnień kilka; Relacja nauki, zawodu i społeczeństwa, na przykładzie medycyny; Konflikty- próby ich przezwyciężania i perspektywy konsensusu społecznego; Jak kochać mimo różnic- Rzecz o tolerancji; Niezbędność zmiany świadomości człowieka XXI wieku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
Etyka solidarności oraz homo sovieticus / Józef Tischner. - Wyd.2 rozszerz. - Kraków : Znak, 2005. - 295 s. ; 20 cm.
ISBN: 83-240-0588-9
1. Etyka solidarności, 2. Homo sovieticus, 3. Etyka solidarności po latach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Rocznik Prasoznawczy , ISSN 1897-5496 ; Rok 3/2009)
System medialny Azerbejdżanu, Armenii i Gruzji. Historia i współczesność; Reklama telewizyjna w Rosji w aspekcie historyczno-teoretycznym; Od medialnego koncernu do partii politycznej; Częstochowskie mutacje "Trybuny Śląskiej" i "Dziennika Zachodniego"; System komunikacji wizualnej jako narzędzie public relations szkoły wyższej; Uwagi o analizie zawartości mediów. Prasa i dziennikarstwo internetowe. Wybrane praktyczne problemy na tle prawa prasowego; Etyka w dziennikarstwie - teoria a praktyka; Młodzi reklamożercy, czyli o percepcji reklamy przez studentów; Fotografia prasowa. Wybrane aspekty praktyczne; Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce. Sierpień 1980-13 grudnia 1981, Universitas Kraków 2001, s. 372.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomia i Świat Współczesny)
ISBN: 83-11-09137-4
Słowo wstępne do wydania polskiego; Przedmowa; Bez minimum konsensusu etycznego społeczeństwo się rozpada; Granice wolności; Polityka a sumienie; Przykłady z przeszłości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-18-X
1. Źródła solidarności, 2. Kultura i polityka, 3. Język, społeczeństwo, hegemonia, 4.Bachin i Foucault o estetyzacji życia, 5. Rozum, konflikt, harmonia. Wizje życia społecznego w filozofii współczesnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Prawo ; Zeszyt 3)
ISBN: 83-86919-72-8
Artykuły: -Prawo drogowskazem życia człowieka; -O sympatii, czyli o poszukiwaniu natury prawa rzymskiego; -Prawo międzynarodowe i stosunki z zagranicą w nowej Konstytucji Polskiej z 2 kwietnia 1997r.; -Przemiany ubezpieczenia społecznego; -położenie prawne związków zawodowych w świetle nowych regulacji prawnych; -Koncepcje neofeudalne w osiemnastowiecznej Francji; -Karnoprawna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Recenzje; Sprawozdania naukowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again