Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Author
Krajewski Marek
(1)
Ostrowicki Michał
(1)
Wilkoszewska Krystyna
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Estetyka
(2)
Internet
(2)
Multimedia
(2)
Sztuka
(2)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Kultura
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Miasta
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Sztuka stosowana
(1)
Urbanistyka
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
8 results Filter
Book
In basket
(Krakowskie Spotkania Estetyczne / red. Krystyna Wilkoszewska)
ISBN: 83-242-0529-2
1. Ontologia wirtualności : Światy możliwe - światy wirtualne - światy sztuki. Fragmenty teorii doświadczenia rzeczywistości wirtualnej; Wirtualny dotyk; Niepewność realnego: o nowoczesnym życiu w świecie iluzji; Podmiot w świecie pozoru; Fraktalna neuroestetyka chaosu a wirtualna iteracja rzeczywistości; Fenomenologia światów wirtualnych; Estetyczne aspekty teleobecności; Spojrzenie wirtualne; Fenomen kultury upozorowania; Czy do rzeczywistości wirtualnej stosuje się jeszcze teoria intencjonalności w sztuce?; Wirtualność jako rzeczywistość Realis sfery matryc cybernetycznych 2. Sztuka elektronicznej materii : Sztuka cyfrowa jako wyzwanie dla estetyki; Kazualny argument powstawania jakości estetycznych wobec wirtualności; Krytyczny wymiar sztuki interaktywnej; Podmiotowość dzieła sztuki interaktywnej; Byt sztuki w bicie informacji. Analogowe spojrzenie na cyfrową sztukę; Twórczość literacka w Sieci (wybrane zagadnienia); Andre Malraux fikcyjny świat sztuki a przestrzeń wirtualna; Wirtualne półtrwanie architektury; Interakcja czy sterowanie - polska sztuka przełomu XX i XXI wieku w dyskursie z odbiorcą; Sztuki postmediane albo o przyszłość sztuk w rzeczywistości wirtualnej. Na przykładzie prac wystawionych na Biennale w Kioto w roku 2003; Awangarda w cyberkulturze: między kontynuacją a zerwaniem; Teleobecność i anestetyka. "Schizopolis" Stevena Soderbergha; "Globalna wioska" jako technoutopijna fantazja; Wirtualność w porządku krystalicznym obrazu. Barok i filmowa wyobraźnia. 3. Życie w sieci : Globalizm versus universalizm, czyli techniczne usieciowienie połączeń w miejsce ich biologicznego i kulturowego kodowania (rozważania o technicznym rozpraszaniu pamięciowych kodyfikacji połączeń); Wyzwania hipertekstu - granice nieograniczonego; Maszyna człowieka Turinga; Podmiot i jego cyfrowa egzystencja; Postbiologiczne technociała: od ciała cyborga do ciałą wirtualnego; Net art - interaktywna sztuka w środowisku wirtualnym; Trwałe konwersacje. Wirtualna realis Sieci jako rzeczywistość w konwersacji; Kategoria odbiorcy "w Sieci". Internetowe linki jako potencjał kreacji nieskończonych przestrzeni wirtualnych; MorF? Płeć a Internet: nowe perspektywy badawcze; Egzystencja w sieci - bohaterowie wirtualnej samorealizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7052-835-X
W kręgu estetyki. Multimedia - krytyka i obrona. Esej o estetycznym statusie nowych mediów; Multimedia - oczywistości i domysły. Szkic o estetycznej przygodności nowych mediów; Czy nowe media to rozpacz estetyka?; Kilka uwag o zasadności rozpaczy estetyka w obliczu nowych mediów; Od konceptualizmu do sztuki hipermediów. Rozważania na temat modelu sytuacji estetycznej w sztuce multimedialnej; Kategorie estetyki w sztuce multimediów; Sztuka w epoce cybernetycznej; pomiędzy estetyzacją rzeczywistości a ontologizajcą sztuki; Roman Ingarden wobec sztuki multimedialnej; Elementy sytuacji estetycznej w dziele multimedialnym; Widz - odbiorca - uczestnik - współtwórca; Medialność jako problem filozoficzny; Dzieło sztuki jako medium. W kręgu sztuki: Teoretycy. Labirynty estetyczne filmu między mediami; Maszyny widzenia i estetyka obrazów cyfrowych; Seryjność jako podstawowy problem estetyki telewizji; Estetyczne dylematy telewizji; Estetyka architektury a nowe media; Architektura - sztuka multimedialna; Rzeźbiarskie aspekty sztuki multimedialnej; Grawitacja wyparowała. Praktycy. Od reprodukcji mechanicznej do genetycznej. Uwagi o dziele sztuki w dobie komunikacji cyfrowej; Temat telewizji w sztuce (malarstwo, rzeźba, instalacja); Muzeum sztuki mediów? Myśl nader paradoksalna; W kręgu kultury. Czy nowe media potrzebują nowej estetyki? Humanista w Internecie. Nadzór a Internet Kilka uwag o tożsamości w dobie komunikacji cyfrowej; Tożsamość kulturowa człowieka z perspektywy nowych mediów; Kłopoty z tożsamością; O związku etyki i estetyki w sztuce performatywnej; Kilka uwag na temat etyki w świecie płynnych tożsamości; Nowe media albo estetyka katastrofy; Nowe media - pretekst do umiarkowanego optymizmu?; W labiryncie pojęć estetyzacji i jej artystycznej praktyki; Mit estetyzacji; Znak w reklamie, znak obok reklamy?; O reklamie. W poszukiwaniu metody opisu; Uwagi outsidera.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Badnia Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 10)
ISBN: 978-83-232180-5-0
1. Historia (zmiana), ideologia a wizualność miasta: Szata ideologiczna miasta - architektura i strój; Znaki w przestrzeni miasta (po)socjalistycznego. Przypadek Tychów; Spiżowe persony Łodzi. Pomniki galerii wielkich łodzian widziane przez pryzmat antropologii codzienności; Przestrzenie półprywatne w ciągu XX wieku - zanikanie, degradacja, niszczenie, odtwarzanie jako sygnał przemian społecznych; Kontrasty. Przestrzeń wizualna warszawskiej Pragi; Zmodyfikowane posesje w miejskiej zabudowie wielorodzinnej 2. Miasto jako tekst - metodologie i prezentacje: Od ikonosfery do działań w przestrzeni miasta; Lot nad miastem. Zastosowanie zdjęć lotniczych w badaniach obszarów zurbanizowanych; Wizualne tło dramaturgicznej koncepcji Ervinga Goffmana; Jakie miasto widać na widokówce? Estetyka luksusu w przestrzeni centralnej Wiednia i Krakowa; Kraków - " miasto papieskie ". Analiza symboliki i mitologii przestrzeni miejskiej; Miasto w lustrach czy lustra w mieście?; Odzyskiwanie widzialności w przestrzeni miejskiej. Przykład żebraków. 3. Potyczki i wojny o miasto: Re-formatowanie przestrzeni miejskiej. Od cichej rewolucji vlepek do cichej kontrrewolucji graffiti i na odwrót; Estetyki nieefektywnej kontroli; Blokowisko. Badanie przestrzeni osiedla Kozanów we Wrocławiu; Bojary. Rzecz o pewnej dzielnicy. Analiza procesów miejskich w Białymstoku; Męskie spojrzenie - kobiece spojrzenie. Inny aspekt wizualności nowoczesnego miasta; Kobiety w mieście; Prywatne, publiczne i to co naoczne, 4. Sztuka publiczna i estetyzacja: Transgresje w przestrzeni miejskiej. Między estetyzacją a karnawalizacją; Iluminacja jako narzędzie estetyzacji miasta; Instytucjonalne metody kreowania wizualnego wymiaru miasta. Reklama zewnetrzna w Warszawie; Współczesne panoramy miasta jako czynnik poprawy wizerunku Górnego Śląska; Evidence Locker. Oswajanie miejskiego nadzoru; Przystanek - znak miejsca
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Estetyka - materiały konferencyjne (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again