Form of Work
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(4)
Author
Baturo Wojciech
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Colonna-Kasjan Daniela
(1)
Derda Olga
(1)
Dobrakowski Paweł
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Furman Joanna
(1)
Gniadek Agnieszka
(1)
Gortat Mateusz
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Grusiewicz Mirosław
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Hallada Marek
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Klimczak Dariusz Piotr
(1)
Kobyłka Agata
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kowalczyk Weronika
(1)
Kryk Gabriela
(1)
Kulej Wiktoria
(1)
Kuś Paweł
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Lewko Jolanta
(1)
Lulek Barbara
(1)
Mazaraki Karolina
(1)
Michalak Justyna
(1)
Mędrala Małgorzata
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Ostrowski Kazimierz
(1)
Piasecka Małgorzata
(1)
Przewoźnik Sylwia
(1)
Siemiński Marek
(1)
Skowroński Piotr
(1)
Sobieszczyk Maria
(1)
Socha Robert (1976- )
(1)
Urbańska Magda
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wereszczyńska Katarzyna
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Łabuz-Roszak Beata
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Epidemie
(6)
Klęski elementarne
(3)
Klonowanie
(2)
AIDS
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Akademia Sztuki Wojennej
(1)
Aktywność fizyczna
(1)
Altruizm
(1)
Animaloterapia
(1)
Animatorzy kultury
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bioterroryzm
(1)
Broń biologiczna
(1)
Broń chemiczna
(1)
COVID-19
(1)
Cele życiowe
(1)
Choroby pasożytnicze
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demografia
(1)
Dogoterapia
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Dżuma
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Emergentyzm
(1)
Felinoterapia
(1)
Genetyka
(1)
Grypa
(1)
Głód
(1)
HIV
(1)
Hipoterapia
(1)
Inżynieria genetyczna
(1)
Katastrofy
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Konflikt szkolny
(1)
Kształcenie
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Mediatorzy szkolni
(1)
Medycyna społeczna
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Odżywianie
(1)
Oficerowie
(1)
Otyłość
(1)
Partycypacja społeczna
(1)
Pedagogika muzyki
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Policja
(1)
Praca hybrydowa
(1)
Praca zdalna
(1)
Prawa i wolności obywatelskie
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo pracy
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Reformy nauki i szkolnictwa wyższego
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Socjologia dzieciństwa
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wojskowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Ubóstwo
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Wady postawy
(1)
Wojna biologiczna
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Zawodowa służba wojskowa
(1)
Zimnica
(1)
Zmiany klimatyczne
(1)
Zwyczaje żywieniowe
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
8 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-392-8
Wstęp; Rozdział 1. Prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa w warunkach zagrożenia chorobami zakaźnymi ludzi 1.1. Wyzwania i zagrożenia determinujące organizację działania państwa u progu trzeciej dekady XXI w. 1.2. Klęska żywiołowa a choroby zakaźne ludzi - wzajemne relacje 1.3. Stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii 1.4. Stan klęski żywiołowej jako rodzaj stanu nadzwyczajnego 1.5. Prawa i wolności człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej oraz w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii Rozdział 2. Prawno-organizacyjne aspekty działania Policji 2.1. Policja - pojęcie, istota 2.2. Przeznaczenie i zadania 2.3. Struktura organizacyjna 2.4. Formy działania Rozdział 3. Organizacja działania Policji w warunkach zagrożenia chorobami zakaźnymi ludzi 3.1. Doświadczenia polskich formacji policyjnych w realizacji zadań w związku z klęską żywiołową 3.2. Działania policji podczas katastrofy naturalnej i awarii technicznej - studium przypadku 3.3. Przedsięwzięcia podejmowane w warunkach zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zakaźnej ludzi 3.4. Policja w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi na przykładzie koronawirusa SARS-CoV-2; Zakończenie; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-66165-62-5
Wstęp. Część I. Społeczno-kulturowe warunki zmian w edukacji. Rozdział 1. Potencjał kategorii emergencji w rozpoznawaniu kwestii społeczno-humanistycznych. Rozdział 2. Zwrot edukacyjny w perspektywie kulturowej. Rozdział 3. Środowiskowe strategie profilaktyczne jako obszar zainteresowania pedagogiki społecznej. Ewolucja teorii i praktyki pedagogicznej. Część II. Edukacja w okresie dzieciństwa a przyszłe losy człowieka. Rozdział 1. Ochrona dziecka i dzieciństwa? Niektóre, wybrane aspekty. Rozdział 2. Oczekiwania rodziców i nauczycieli w obszarze zaangażowania w proces edukacji dziecka. Afirmacja pozoru współpracy. Rozdział 3. Grupa wielowiekowa szansą na adaptację dziecka do warunków przedszkola. Rozdział 4. Plany życiowe młodszych uczniów. Część III. Zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze we współczesnej szkole. Rozdział 1. W kręgu problemów wychowawczych współczesnej szkoły - recepcja postaw uczniów przez nauczycieli wybranych placówek oświatowych. Rozdział 2. Mediator w szkole - szansa na porozumienie w konfliktach szkolnych i rówieśniczych. Rozdział 3. Dlaczego edukacja muzyczna jest ważna? Rozdział 4. Komputer w małej szkole. Rozdział 5. Animatorzy kultury jako wychowawcy dzieci i młodzieży. Część IV. Wychowanie moralne w edukacji człowieka. Rozdział 1. Rola wartości etycznych we współczesnym świecie a wpływy wychowania i środowisko życia jednostki. Rozdział 2. Dialog w wychowaniu do wartości w szkole. Rozdział 3. Przyszłe nauczycielki wobec aktywności prospołecznej jako celu wychowania moralnego ucznia. Część V. Edukacja zdrowotna, profilaktyka i terapia. Rozdział 1. Wybrane aspekty procesu wychowania fizycznego w opinii dzieci i młodzieży bydgoskich szkół. Rozdział 2. Aktywność fizyczna u dzieci w wieku szkolnym jako profilaktyka wad postawy. Rozdział 3. Wiedza i nawyki żywieniowe dzieci w wieku szkolnym w zakresie gospodarki wapniowo-fosforanowej. Rozdział 4. Rola muzyki w wychowaniu, edukacji i terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rozdział 5. Wybrane metody zooterapii w leczeniu dzieci z autyzmem. Część VI. Edukacja wyższa w toku przemian cywilizacyjnych. Rozdział 1. Przemiany szkolnictwa wyższego - między globalnymi procesami a tradycją. Rozdział 2. Czas pandemii czasem innowacyjności, kreatywności i próby nauczyciela akademickiego. Rozdział 3. Wolność, Tomku, w swoim domku? Uwarunkowania warsztatu pracy i nauki na studiach pedagogicznych w czasach pandemii. Rozdział 4. Przygotowanie zawodowe kadry oficerskiej polskich sił zbrojnych. Rozdział 5. Badania losów absolwentów Akademii Sztuki Wojennej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
E-book
In basket
Spis treści: 3-11. Nanotechnologia w obliczu nowotworów Nanotechnology in the face of cancer Dominika Psiuk, Emilia Nowak, Agata Rocka, Krystian Cholewa, prof. dr hab. n. med. Agata Filip 14-18. Remdesivir a covid-19 Remdesivir a covid-19 Izabela Oleś 19-28. Mitochondria i bilans energetyczny komórki w biotechnologii Mitochondria and cell energy balance in the biotechnology Szymon Adam Porębski Czasopismo Naukowe „Nauki Przyrodnicze i Medyczne” (ENG: Journal of Life and Medical Sciences) jest kontynuacją czasopisma Nauki Przyrodnicze. Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od 2013 roku przez Stowarzyszenie Młodych Naukowców. W latach 2013-2018 czasopismo było klasyfikowane w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 2 punktów. Po zmianie w prawie od 2019 roku czasopismo posiada 5 punktów. Ideą czasopisma jest umożliwienie publikacji prac oryginalnych oraz przeglądowych przygotowanych przez młodych adeptów nauki (studentów działających w kołach naukowych, doktorantów, młodych pracowników nauki). Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna. Wszystkie nadesłane artykuły są recenzowane z zachowaniem najwyższych standardów określonych przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Tematyka: szeroko rozumiane nauki przyrodnicze i medyczne (biologia, chemia, technologia żywności, dietetyka, żywienie, biogeografia, zootechnika, ogrodnictwo, rolnictwo, ekologia, inne zbliżone).
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
(Wielkie tematy)
ISBN: 978-83-01-15654-1
1. Klęski żywiołowe; 2. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego; 3. Zagrożenia różnorodności biologicznej; 4. Zmiany klimatu wywołane przez człowieka; 5. Katastrofy antropogeniczne; 6. Organizmy trans graniczne i klonowanie; 7. Problemy demograficzne; 8. Brak wody i głód; 9. Zagrożenia epidemiczne dla człowieka; 10. Zagrożenia epidemiczne dla zwierząt gospodarskich; 11. Likwidacja ubóstwa- wyzwaniem przyszłości; 12. Przestępczość i agresja; 13. Otyłość i nadwaga; 14. Uzależnienia od substancji chemicznych; 15. Nowe technologie- szansa czy zagrożenie?; 16. Uzależnienia od stylu życia; 17. Sekty jako zagrożenie cywilizacyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8246-241-8
Zawiera: Wykaz najważniejszych skrótów. Wstęp. Pojęcia telepracy i pracy zdalnej. Dotychczasowe doświadczenia i regulacje prawne. Polecenie pracy zdalnej. Podporządkowanie pracownika co do miejsca świadczenia pracy w pracy zdalnej. Ryzyko pracodawcy związane z pracą zdalną. Czas pracy a praca zdalna. Prawo do bycia offline a praca zdalna. Dialog społeczny a praca zdalna. Problematyka dyskryminacji pracowników w pracy zdalnej. Praca zdalna a monitoring pracownika. Ochrona danych osobowych w kontekście pracy zdalnej – wybrane zagadnienia. Bezpieczeństwo i higiena pracy zdalnej. Wypadek przy pracy a praca zdalna. Praca zdalna w kontekście życia rodzinnego. Praca zdalna a wykluczenie społeczne. Opodatkowanie dochodów z pracy zdalnej. Transgraniczne aspekty zdalnego świadczenia pracy. Praca zdalna a umowy cywilnoprawne. Praca zdalna a prawo autorskie w kontekście rozwoju AI i technologicznych przemian. Adaptacja pracowników w sytuacji pracy zdalnej. Wzory pism. Autorzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-200-6065-2
Publikacja ,,Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii'' powstała przy współpracy PZWL Wydawnictwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz współpracujących ośrodków akademickich w reakcji na bieżącą sytuację epidemiologiczną. E-book kierujemy do personelu medycznego, szczególnie do pielęgniarek i położnych, dla których właściwe przestrzeganie procedur w kontakcie z pacjentem jest gwarancją bezpieczeństwa, zdrowia i skutecznej pomocy.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
Środowiskowe zagrożenia zdrowia : inne wyzwania / Marek Siemiński. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 391, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Środowisko)
ISBN: 978-83-01-14677-1
Cz. I.: Niektóre ważne uwarunkowania stanu zdrowia ludzi: 1. Wzrost liczebności populacji ludzi jako źródło zagrożeń: Wzrost populacji ludzki a środowiskowe zagrożenia zdrowia; Klęski głodu w przeszłości; Ważniejsze zdrowotne skutki ostrych niedoborów pokarmowych; Zdrowotne skutki powszechnego braku mieszkań; Czynniki stabilizujące liczebność populacji; Czynniki destabilizujące liczebność populacji ludzi; 2. Rola właściwego odżywiania się: Jedna strona medalu; Druga strona medalu; Zależność stanu zdrowia człowieka od innych funkcjonujących w nim organizmów; Genetycznie zmodyfikowane organizmy; Pozytywne strony wytworzenia nowych, genetycznie zmodyfikowanych organizmów; Nowe zagrożenia; Cz. II.: Najważniejsze naturalne zagrożenia zdrowia ludzi: 4. Epidemie i endemie chorób bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych jako zagrożenie bezpieczeństwa środowiskowego: Zakażenia organizmów ludzkich przez patogeny biologiczne; Choroby o etiologii środowiskowej wywołane czynnikami biologicznymi o długotrwałych skutkach zdrowotnych; Występowanie pasożytów jako środowiskowe zagrożenie zdrowia; Dynamika chorób; Broń chemiczna i biologiczna; 5. Naturalny brak bezpieczeństwa: Prawdziwie gorące miejsca na Ziemi; Wielkie wymierania; Tsunami; Burze geomagnetyczne; Brak bezpieczeństwa środowiskowego spowodowany niestabilnością geologiczną; Zagrożenia meteorologiczne; 6. Nie żyjemy w "próżni": Pewne szczególne skutki ekspozycji ludzi na promieniowanie UV; Światło widzialne jako czynnik środowiskowey; Ciążenei powszechne; Wpływ ciśnienia atmosferycznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88504-34-7
1. Wielkie epidemie w historii ludzkości: dżuma, ospa, malaria, grypa 2. Zagrożenia współczesnego świata: HIV/AIDS, wojna biologiczna 3. Poprawiona natura - nadzieja czy zagrożenie: inżynieria genetyczna mikroorganizmów, roślin i zwierząt, dzieci na zamówienie, klonowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again