Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Graniewska Danuta
(1)
Kliber Agata
(1)
Kliber Paweł
(1)
Knopek Jacek
(1)
Magierek Dariusz
(1)
Nyce Steven A
(1)
Schieber Sylvester J
(1)
Sikora-Gaca Małgorzata
(1)
Szumlicz Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Emerytura
(4)
Bezrobocie
(2)
Polityka społeczna
(2)
Rodzina
(2)
Starzenie się społeczeństwa
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Demografia
(1)
Dziecko
(1)
Emigracja
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Migracje
(1)
Młodzież
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Rynek pracy
(1)
Samotne matki
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Stopa życiowa
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubóstwo
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1989-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
4 results Filter
Book
In basket
(Wyzwania Globalne)
ISBN: 978-83-01-16841-4
1. Wprowadzenie; 2. Wzrost liczby ludności w kontekście globalnym; 3. Opcje emerytalne, motywacje i wybory; 4. Struktura emerytur i skutki starzenia się społeczeństw; 5. Systemy emerytalne i ekonomiczne koszty starzenia się społeczeństw; 6. Poza emerytury - rozważania na temat opieki zdrowotnej; 7. Podaż siły roboczej a poziom życia; 8. Zbyt wiele żądań czy zbyt mało pracowników?; 9. Co można zrobić, aby zrównoważyć niedobór pracowników?; 10. Dostosowanie polityki do wymogów rynku pracy; 11. Kapitalizacja emerytur i zabezpieczenie roszczeń emerytów; 12. Polityka makroekonomiczna a poprawa warunków życia; 13. Ryzyko związane z wyborem odpowiedniej polityki; 14. Plan na przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografia / Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych)
ISBN: 978-83-7365-352-8
Zawiera: Rekonstrukcja pamięci - patriotyzm polskiej młodzieży po 25 latach niepodległości 1989-2014; Płynne bezpieczeństwo jako parametr ponowoczesności; Współczesne migracje Polaków; Mediatyzacja jako element socjalizacji politycznej; Media w Polsce propagatorem idei integracji europejskiej w okresie okołoakcesyjnym; Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego; Ochrona praw człowieka w świetle wybranych skarg indywidualnych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu; Problematyka i umiejscowienie stanów nadzwyczajnych w polskim systemie prawnym; Społeczne następstwa transformacji na przykładzie reformy emerytalnej. Kontekst europejski; Rodzina w okresie transformacji. Uwarunkowania, kierunki i konsekwencje przemian modelu rodziny w Polsce; Badania nad kulturą polską we Francji i polsko-francuskimi związkami kulturowymi po 1989 roku; Propagowanie wartości kulturowych współczesnych Polaków na emigracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-181-1
Wstęp. Część 1: Społeczne aspekty metody ubezpieczenia. Przyczynek do behawioralnej teorii ubezpieczenia; Metoda ubezpieczenia - interpretacja społeczna; Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych; Społeczne aspekty stanowienia i stosowania prawa ubezpieczeń społecznych; Instytucja reprezentacji interesów słabszej strony w ubezpieczeniach społecznych. Część 2: Zastosowanie ubezpieczenia w polityce społecznej. Zastosowanie rozwiązań ubezpieczeniowych w polityce społecznej - geneza, rozwój, problemy; Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka utraty żywiciela; Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia zdrowotnego - zakres i możliwości zastosowania; Podstawowe problemy zastosowania ubezpieczenia na wypadek bezrobocia; Ryzyko emerytalne w systemie zabezpieczenia na starość; Zmiany w społeczeństwie a system emerytalny; Reformy emerytalne w Europie - wzmacnianie ubezpieczeniowego charakteru społecznych systemów emerytalnych; Społeczne znaczenie istniejących i proponowanych mechanizmów bezpieczeństwa w kapitałowym systemie emerytalnym. Część 3: Ochrona ubezpieczeniowa gospodarstwa domowego. Przyczynek do teorii do ubezpieczenia społecznego; Egzemplifikacja ryzyk gospodarstwa domowego; Ubezpieczenie na życie jako metoda zabezpieczenia finansowego gospodarstwa domowego; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w gospodarstwie domowym; Oferta dodatkowych ubezpieczeń chorobowych w Polsce; Ochrona ubezpieczeniowa gospodarstw domowych - błądzenie po manowcach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-55-3
Cz.I Rodziny w Polsce. Zagadnienia demograficzno-społeczne : 1. Zmiany stanu i struktury rodziny a przemiany procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2002, 2.Warunki życia wybranych typów rodzin. CZ.II Problemy rodziny - wyzwaniem dla polityki rodzinnej ; 1. Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w Polsce, 2. Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, 3. Przepływy międzypokoleniowe jako obszar działań na rzecz poprawy powstawania i funkcjonowania rodzin w różnych fazach ich rozwoju. Cz.III Działania na rzecz rodzin w ramach poszczególnych polityk : 1. Kształtowanie systemu wartości jako kierunek działań polityki ludnościowej, 2. Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako obszar działań na rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin, 3. Edukacja przez całe życie, 4. Mieszkalnictwo w kontekście poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodziny oraz stanu zdrowia ludności, 5. System ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia się ludności w Polsce, 6. Edukacja na rzecz rodziny jako obszar działań w celu poprawy warunków powstania i funkcjonowania rodziny. Cz.IV Podmioty polityki rodzinnej : 1. Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji, 2. Rola samorządu terytorialnego w polityce rodzinnej, 3. Organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz rodziny, 4. Radomskie Towarzystwo Dobroczynności i pomoc rodzinie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again