Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(13)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(13)
Author
Szumlicz Tadeusz
(3)
Balcerzak Adam P
(1)
Barr Nicholas
(1)
Boni Michał
(1)
Chróścicki Andrzej
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Górecka Dorota
(1)
Kliber Agata
(1)
Kliber Paweł
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Marska Natalia
(1)
Nyce Steven A
(1)
Orczyk Józef
(1)
Rajkiewicz Antoni
(1)
Rosati Dariusz K
(1)
Schieber Sylvester J
(1)
Więckowska Barbara
(1)
Ćwiertniak Bolesław Maciej
(1)
Żukowski Maciej
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Emerytura
(14)
Polityka społeczna
(7)
Rynek pracy
(4)
Bezrobocie
(3)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Fundusz emerytalny
(2)
Gospodarka
(2)
Gospodarka nieformalna
(2)
Otwarte fundusze emerytalne
(2)
Państwo dobrobytu
(2)
Polityka regionalna
(2)
Polska
(2)
Prawo pracy
(2)
Starzenie się społeczeństwa
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezrobocie długotrwałe
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Demografia
(1)
Demokracja
(1)
Dziecko
(1)
Elita władzy
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kadry
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Kobieta
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Kościół a państwo
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświata
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Praca w godzinach nadliczbowych
(1)
Prawo do wypoczynku
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Rodzina
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samotne matki
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Stopa życiowa
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Ubezpieczenia komunikacyjne
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Urlopy ojcowskie
(1)
Władza państwowa
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zatrudnienie
(1)
Świadczenia
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1989-
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-31-1
1.O koncepcji stosunku pracy i zasadach prawa stosunku pracy: Koncepcja stosunku pracy w pismach Macieja Święcickiego; Fikcja pozaumownych stosunków pracy; Pojęcie pracodawcy w polskim prawie pracy i wynikające z niego problemy praktyczne; Jeszcze o zasadach prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p.; Wpływ społecznej nauki Kościoła katolickiego na kształtowanie się podstawowej zasady prawa do pracy; Wybrane aspekty ujmowania prawa do wypoczynku; 2. Z zagadnień powstania, treści i ustania stosunku pracy w "powszechnym" prawie pracy; 2. Z zagadnień powstania, treści i ustania stosunku pracy w "powszechnym" prawie pracy: Dopuszczalność wykorzystywania danych biometrycznych pracowników i kandydatów do pracy w stosunkach pracy; Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Wybrane problemy prawne; Obowiązek poszanowania prywatności pracownika jako warunek legalności monitoringu stosowanego przez pracodawcę; Wybrane aspekty czasu pracy telepracownika; Zastosowanie konstrukcji fikcji w przepisach Kodeksu pracy o wynagrodzeniu gwarancyjnym; Prawo pracownika do wynagrodzenia za przerwy w pracy nadliczbowej; Koncepcje ochrony trwałości stosunku pracy w Stanach Zjednoczonych i Europie; Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązywaniem stosunków pracy w przypadku upadłości likwidacyjnej; Roszczenia pracownicze w razie upadłości pracodawcy; Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy; 3. Z zagadnień polityki społecznej: Polityka społeczna a CSR; Regulacje UE w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Faktyczne i prawne okoliczności podwyższania i zrównywania wieku emerytalnego; Kryteria oceny konstrukcyjności zmian prawa ingerującego w eksektatywę emerytalną w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; Subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych- zagadnienia wybrane; Uprawnienia ojców związane z rodzicielstwem; Zakazy zatrudniania kobiet i modyfikacje warunków pracy w ciąży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Wyzwania Globalne)
ISBN: 978-83-01-16841-4
1. Wprowadzenie; 2. Wzrost liczby ludności w kontekście globalnym; 3. Opcje emerytalne, motywacje i wybory; 4. Struktura emerytur i skutki starzenia się społeczeństw; 5. Systemy emerytalne i ekonomiczne koszty starzenia się społeczeństw; 6. Poza emerytury - rozważania na temat opieki zdrowotnej; 7. Podaż siły roboczej a poziom życia; 8. Zbyt wiele żądań czy zbyt mało pracowników?; 9. Co można zrobić, aby zrównoważyć niedobór pracowników?; 10. Dostosowanie polityki do wymogów rynku pracy; 11. Kapitalizacja emerytur i zabezpieczenie roszczeń emerytów; 12. Polityka makroekonomiczna a poprawa warunków życia; 13. Ryzyko związane z wyborem odpowiedniej polityki; 14. Plan na przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1810-9
1. Europejski Model Społeczny. Osiągnięcia, problemy i kierunki zmian. 2. Polityka społeczna w Unii Europejskiej. 3. Analiza wydatków sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej. 4. Funkcjonowanie rynku pracy w Unii Europejskiej. 5. Systemy emerytalne. 6. Kwestie zdrowia i opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. 7. Efektywność systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Raporty CASE ; Nr 65)
ISBN: 978-83-7178-406-4
Wprowadzenie: O nowych i starych dylematach polityki. 1. Zewnętrzne uwarunkowania polskiej polityki. 2. Decentralizacja a polityka społeczna. 3. Problemy trudnego rynku pracy. 4. Bieżące i przyszłe problemy zabezpieczenia emerytalnego. 5. Problemy z koncepcją i efektami systemu edukacyjnego. 6. Problemy funkcjonowania i referowania ochrony zdrowia. 7. Partnerstwo państwa i organizacji pozarządowych w polityce społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 560)
ISBN: 83-7241-451-3
1. Istota i organizacja kapitałowych funduszy emerytalnych, 2. Reformy systemów emerytalnych na świecie w latach 1990-2000, 3. Struktura systemów emerytalnych w wybranych krajach, 4. Transformacja polskiego systemu emerytalnego, 5. Przyszłość polskiego systemu emerytalnego w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna ; 4)
ISBN: 978-83-61121-29-9
1. Teoria ekonomii: Rynek i informacja; 2. Ubezpieczenie: Miraż prywatnego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia; Problemy z ubezpieczeniem zdrowotnym; Problemy ubezpieczeń XXI wieku; 3. Emerytury: Ekonomia emerytur: Błędne wytyczne kształtowania systemów emerytalnych; Kształtowanie systemów emerytalnych: możliwe rozwiązania; Problemy związane z emeryturami w XXI wieku; 4. Edukacja: Kluczowe zagadnienia edukacji; Problemy z informacja; Konstruowanie pożyczek studenckich; Finansowanie edukacji na poziomie wyższym: możliwości; Problemy edukacji w XXI wieku; 5. Państwo dobrobytu w zmieniającym się świecie: Państwo dobrobytu w krajach postkomunistycznych; Państwo dobrobytu w zmieniającym się świcie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-61125-98-3
Część 1 Rynek pracy i jego funkcjonowanie: Rynek pracy - kwestia preferencji; Bezrobocie długotrwałe w Polsce w latach 1993-2011; szara strefa w gospodarce - realny problem czy margines społeczno-ekonomiczny; Aktywność zawodowa kobiet. Uwarunkowania demograficzne, ekonomiczne i społeczne. Struktura demograficzna ludności; Polityka równości płci w sferze społecznej i gospodarczej - aspekty doktrynalne i realizacyjne. Część 2 Instytucjonalne aspekty funkcjonowania rynku pracy: Kilka uwag w sprawie definicji prawa do pracy; Prawo do świadczeń w razie bezrobocia osób przemieszczających się w Unii Europejskiej; Przedsiębiorczość kobiet a Zycie rodzinne. Czy praca na własny rachunek sprzyja godzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi?; Polityka społeczna wobec problemu niezdolności do pracy; Polityka wieku emerytalnego: trend ku indywidualizacji. Cześć 3 Inwestycyjne aspekty kapitału ludzkiego a realizacja pracy: Kapitał ludzki: teoria czy doktryna; Jakość kształcenia akademickiego a jakość kapitału; Czy i jakie korzyści odnoszą studenci z zatrudnienia?; Psychologiczne i organizacyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi; Kroswergencja w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-181-1
Wstęp. Część 1: Społeczne aspekty metody ubezpieczenia. Przyczynek do behawioralnej teorii ubezpieczenia; Metoda ubezpieczenia - interpretacja społeczna; Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych; Społeczne aspekty stanowienia i stosowania prawa ubezpieczeń społecznych; Instytucja reprezentacji interesów słabszej strony w ubezpieczeniach społecznych. Część 2: Zastosowanie ubezpieczenia w polityce społecznej. Zastosowanie rozwiązań ubezpieczeniowych w polityce społecznej - geneza, rozwój, problemy; Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka utraty żywiciela; Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia zdrowotnego - zakres i możliwości zastosowania; Podstawowe problemy zastosowania ubezpieczenia na wypadek bezrobocia; Ryzyko emerytalne w systemie zabezpieczenia na starość; Zmiany w społeczeństwie a system emerytalny; Reformy emerytalne w Europie - wzmacnianie ubezpieczeniowego charakteru społecznych systemów emerytalnych; Społeczne znaczenie istniejących i proponowanych mechanizmów bezpieczeństwa w kapitałowym systemie emerytalnym. Część 3: Ochrona ubezpieczeniowa gospodarstwa domowego. Przyczynek do teorii do ubezpieczenia społecznego; Egzemplifikacja ryzyk gospodarstwa domowego; Ubezpieczenie na życie jako metoda zabezpieczenia finansowego gospodarstwa domowego; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w gospodarstwie domowym; Oferta dodatkowych ubezpieczeń chorobowych w Polsce; Ochrona ubezpieczeniowa gospodarstw domowych - błądzenie po manowcach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo i Ekonomia)
ISBN: 83-88904-40-X
Cz. I Zabezpieczenie emerytalne w systemach zabezpieczenia społecznego. Cz. II Charakterystyki systemów emerytalnych; 1. System emerytalny w Austrii, 2. System emerytalny w Belgii, 3. System emerytalny w Danii, 4. System emerytalny w Finlandii, 5. System emerytalny we Francji, 6. System emerytalny w Grecji, 7. System zabezpieczenia emerytalnego w Hiszpanii, 8. System emerytalny w Holandii, 9. System emerytalny w Irlandii, 10. System emerytalny w Luksemburgu, 11. System emerytalny w Niemczech, 12. System emerytalny w Portugalii, 13. System emerytalny w Szwecji, 14. System emerytalny w Wielkiej Brytanii, 15. System emerytalny we Włoszech. Cz. III Systemy emerytalne w Unii Europejskiej w świetle "otwartej koordynacji"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-55-3
Cz.I Rodziny w Polsce. Zagadnienia demograficzno-społeczne : 1. Zmiany stanu i struktury rodziny a przemiany procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2002, 2.Warunki życia wybranych typów rodzin. CZ.II Problemy rodziny - wyzwaniem dla polityki rodzinnej ; 1. Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w Polsce, 2. Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, 3. Przepływy międzypokoleniowe jako obszar działań na rzecz poprawy powstawania i funkcjonowania rodzin w różnych fazach ich rozwoju. Cz.III Działania na rzecz rodzin w ramach poszczególnych polityk : 1. Kształtowanie systemu wartości jako kierunek działań polityki ludnościowej, 2. Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako obszar działań na rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin, 3. Edukacja przez całe życie, 4. Mieszkalnictwo w kontekście poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodziny oraz stanu zdrowia ludności, 5. System ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia się ludności w Polsce, 6. Edukacja na rzecz rodziny jako obszar działań w celu poprawy warunków powstania i funkcjonowania rodziny. Cz.IV Podmioty polityki rodzinnej : 1. Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji, 2. Rola samorządu terytorialnego w polityce rodzinnej, 3. Organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz rodziny, 4. Radomskie Towarzystwo Dobroczynności i pomoc rodzinie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-04-0
Część I: Polityczne aspekty procesu konsolidacji. 1. Trzy fazy przemian ustrojowych w Polsce: inicjacja - transformacja - konsolidacja. 2. Dylematy demokracji w warunkach globalizacji i rewolucji informatycznej. 3. Polski system podziału władzy w rozwiązaniach konstytucyjno-prawnych i w praktyce ustrojowej. 4. Spectrum metod działania politycznego. 5. Dylematy przewodzenia w warunkach transformacji ustrojowej. 6. Jakość administracji publicznej - kryteria, wyzwania i podstawowe ograniczenia. 7. System partyjny III Rzeczypospolitej Polskiej - zalety i patologie. 8. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa państwa. 9. Rola mediów w kształtowaniu praktyki politycznej Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań istniejących w krajach Unii Europejskiej. 11. Przyczynek do rozważań o procesach konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Część II: Ekonomiczne i społeczne warunki procesu konsolidacji. 1. Nowe wyzwania dla gospodarki w epoce rewolucji informatycznej, globalizacji i integracji europejskiej a proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 2. Wpływ procesów globalizacyjnych na polski system gospodarczy. 3. Świadomościowe uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce. 4. Społeczne postrzeganie przemian ustrojowych w III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Etyczne oblicze elit politycznych. 6. Spór o obecność Kościoła w III Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Procesy kreowania lokalnych i regionalnych struktur społeczeństwa obywatelskiego. 8. Procesy na rynku pracy jako zagrożenia konsolidacji struktur społecznych. 9. Społeczne i polityczne koszty reformy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Część III: Ponadnarodowe uwarunkowania procesu konsolidacji. 1. Międzynarodowe warunki stabilizacji III Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zewnętrzne uwarunkowania i efekty konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Polska jako podmiot międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. 4. Znaczenia traktatu konstytucyjnego dla konsolidacji sytemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Polityka strukturalna Unii Europejskiej a szanse wyrównywania poziomów między regionami w Polsce. 6. Turystyka w perspektywie globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-97-8
Cz. I Podstawy teoretyczne ubezpieczenia społecznego; 1. Modele polityki społecznej, 2. Model antycypacyjny polityki społecznej, 3. Zarządzanie ryzykiem społecznym - rozważania teoretyczne, 4. Schemat ideowy metody ubezpieczenia, 5. Identyfikacja społecznych aspektów zastosowania metody ubezpieczenia. Cz. II Refleksje teoretyczne nad praktyką ubezpieczenia społecznego: 6. Reformowania systemu zabezpieczenia społecznego, 7. O zatrudnieniu i ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia, 8. O zdrowiu i ubezpieczeniu chorobowym, 9. O "systemie ubezpieczeń społecznych", 10. O ubezpieczeniowej konstrukcji zabezpieczenia emerytalnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-7601-808-9
1. Przepisy ogólne; 2. Fundusze emerytalne; Utworzenie i charakter prawny funduszu emerytalnego; 3. Towarzystwa emerytalne; Utworzenie powszechnego towarzystwa emerytalnego; 4. Warunki podejmowania działalności przez towarzystwa emerytalne; 5. Przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, łączenie się towarzystw emerytalnych i likwidacja funduszu emerytalnego; 7. Członkostwo w funduszu emerytalnym; 8. Działalność akwizycyjna otwartych funduszy emerytalnych; 9. Rachunki i przeliczenia składek; Rachunki członkowskie w funduszu i przeliczanie składek; 10. Rachunki ilościowe; 11. Wpłata środków zgromadzonych na rachunku; Wpłaty i podział środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu; 12. Podział środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa; 13. Podział środków w razie śmierci członka funduszu emerytalnego; 14. Finansowanie działalności funduszu emerytalnego; 15. Działalność lokacyjna funduszy emerytalnych; Polityka i działalność inwestycyjna funduszu; 16. Depozytariusz; 17. Wycena aktywów i obliczanie stopy zwrotu funduszy emerytalnych; 18. Niedobór; 19. Fundusz gwarancyjny; 20. Obowiązki informacyjne funduszy emerytalnych; 21. Nadzór nad działalnością funduszy emerytalnych; 22. Przepisy karne; 23. Zmiany w przepisach obowiązujących; 24. Przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-697-9
1. Instytucjonalne uwarunkowania rozowju nowoczesnego rynku finansowego ; Kilka refleksji na temat przystąpienia Polski do strefy euro ; Wpływ nowej bazylejskiej umowy kapitałowej na rozwój bankowości w Polsce ; Funkcje współczesnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce ; Produkty strukturyzowane na polskim rynku finansowym ; Restytucja listu zastawnego w Polsce, 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i polityka regionalna : Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy ; Stymulanty lokalizacji inwestycji w województwie warmińsko-mazurskim ; Wykorzystanie środków z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych przez małe i średnie przedsiebiorstwa w województwie warmińsko-mazurskim , 3. Polityka emerytalna : Polski system emerytalny po siedmiu latach funkcjonowania - założenia projektu reformy a stopień ich realizacji ; Ekonomiczne konsekwencje zmian w polskim systemie emerytalnym ; Rynek pracowniczych programów emerytalnych w Polsce, 4. Szara sfera w polskich realiach gospodarczych : Instytucjonalne determinanty poziomu szarej strefy. "Ukryta" gospodarka jako rezultat jakości polityki gospodarczej; Próba określenia rozmiaró szarej strefy w Polsce w latach 1995-2006, 5. Zastodowania statystyki i ekonometrii w analizie rynku finansowego: Efekt dnia tygodnia na GPW w Warszawie - analiza statystycznaz wykorzystaniem rozkładów stabilnych ; Próba oceny wpływu koniunktury na wyniki akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1998-2005, 6. Zrównoważony rozwój gospodarczy: Jak podejmować racjonalne decyjze dotyczące środowiska? Przykłądy aplikacji badań wyceny dóbr środowiskowych w Polsce; Gospodarka odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego, 7. Ubezpieczenia komunikacyjne : Wykorzystanie systemów ewidencji CEPiK i UFG w aspekcie zwlaczania przestępczości ubezpieczeniowej; Niejednoznaczność zapisów ogólnych warunków ubezpieczeń w ubezpieczeniach autocasco, 8. modernizacja infrastruktury społeczno-gospodarczej - wyzwania: Źródła przewagi konkurencyjnej uczelni wyższej; Rynek stacji paliw w Polsce; Stan i perspektywy rozowju warszawskiego wtórnego rynku mieszkaniowego, 9. Ekonomia a prawo: Istota i formy pomocy publicznej w świetle prawa polskiego i wspólnotowego; Efektywność partnerstwa publiczno-prywatnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Authority data
Emerytura - polityka (hasło przedmiotowe)
Authority data
Emerytura - polityka - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again