Form of Work
Książki
(14)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(15)
available
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(16)
Author
Szumlicz Tadeusz
(3)
Borski Maciej (1975- )
(2)
Ćwiertniak Bolesław Maciej (1952- )
(2)
Balcerzak Adam P
(1)
Baran Beata
(1)
Baran Krzysztof Wojciech
(1)
Barr Nicholas
(1)
Bomba Katarzyna
(1)
Boni Michał
(1)
Bosak-Sojka Maria
(1)
Cambus Claude
(1)
Carby-Hall Joseph R
(1)
Chróścicki Andrzej
(1)
Crawford James T
(1)
Czerniak-Swędzioł Justyna
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Dzienisiuk Dorota
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Gomula Joanna
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Górecka Dorota
(1)
Hajn Zbigniew
(1)
Jakubik Mateusz
(1)
Jaskulska Jagoda
(1)
Jęcek Zuzanna
(1)
Kliber Agata
(1)
Kliber Paweł
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Krasuń Aneta
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kuczyński Tadeusz
(1)
Kumor-Jezierska Ewelina
(1)
Lach Daniel Eryk
(1)
Lekston Mariusz (1975- )
(1)
Ludera-Ruszel Agata
(1)
Majewski Kamil
(1)
Marska Natalia
(1)
Małecka Elżbieta
(1)
Miłkowski Tomasz (1970- )
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Musiała Anna
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Nyce Steven A
(1)
Orczyk Józef
(1)
Owczarczuk Sławomir
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Patulski Andrzej
(1)
Pichrt Jan
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Przywora Bogusław
(1)
Pytlik Roksana
(1)
Pétremand Sylvie
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rajkiewicz Antoni
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rosati Dariusz K
(1)
Schieber Sylvester J
(1)
Servais Jean-Michel
(1)
Sobczyk Arkadiusz
(1)
Strzembosz Adam
(1)
Strzępek Łukasz
(1)
Szewczyk Helena
(1)
Szlachta-Kisiel Katarzyna
(1)
Venturini Patrick
(1)
Wielowieyski Andrzej
(1)
Witkowski Jarosław
(1)
Więckowska Barbara
(1)
Wypych-Żywicka Alina (1957- )
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Štefko Martin
(1)
Żołyński Janusz
(1)
Żukowski Maciej
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Emerytura
(16)
Polityka społeczna
(7)
Rynek pracy
(4)
Bezrobocie
(3)
Prawo pracy
(3)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Administracja publiczna
(2)
Fundusz emerytalny
(2)
Gospodarka
(2)
Gospodarka nieformalna
(2)
Macierzyństwo
(2)
Małżeństwo
(2)
Otwarte fundusze emerytalne
(2)
Państwo dobrobytu
(2)
Polityka regionalna
(2)
Polska
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Rodzina
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Starzenie się społeczeństwa
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Administracja samorządowa
(1)
Asystenci sędziów
(1)
Awans zawodowy
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Bezrobocie długotrwałe
(1)
Broń palna
(1)
COVID-19
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Demografia
(1)
Demokracja
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Dziecko
(1)
Elita władzy
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Implementacja dyrektywy Unii Europejskiej
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kadry
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Kobieta
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Lojalność pracowników
(1)
Ludzie starzy
(1)
Luka płacowa
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Mediatorzy
(1)
Medycyna pracy
(1)
Mieszkania
(1)
Migracje
(1)
Milczenie i bezczynność administracji
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
(1)
Mobbing
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nieodpłatna pomoc prawna
(1)
Obowiązek udzielenia informacji
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ochrona informacji niejawnych
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
(1)
Oświata
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Podmiotowość
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie sądowoadministracyjne
(1)
Praca czasowa
(1)
Praca w godzinach nadliczbowych
(1)
Pracodawcy
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Pragmatyki służbowe
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawa i obowiązki pracownika
(1)
Prawo Unii Europejskiej
(1)
Prawo do wypoczynku
(1)
Prawo miejscowe
(1)
Prawo o cudzoziemcach
(1)
Prawo o ustroju sądów powszechnych
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Czechy
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Wielka Brytania
(1)
ZSRR
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-31-1
1.O koncepcji stosunku pracy i zasadach prawa stosunku pracy: Koncepcja stosunku pracy w pismach Macieja Święcickiego; Fikcja pozaumownych stosunków pracy; Pojęcie pracodawcy w polskim prawie pracy i wynikające z niego problemy praktyczne; Jeszcze o zasadach prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p.; Wpływ społecznej nauki Kościoła katolickiego na kształtowanie się podstawowej zasady prawa do pracy; Wybrane aspekty ujmowania prawa do wypoczynku; 2. Z zagadnień powstania, treści i ustania stosunku pracy w "powszechnym" prawie pracy; 2. Z zagadnień powstania, treści i ustania stosunku pracy w "powszechnym" prawie pracy: Dopuszczalność wykorzystywania danych biometrycznych pracowników i kandydatów do pracy w stosunkach pracy; Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Wybrane problemy prawne; Obowiązek poszanowania prywatności pracownika jako warunek legalności monitoringu stosowanego przez pracodawcę; Wybrane aspekty czasu pracy telepracownika; Zastosowanie konstrukcji fikcji w przepisach Kodeksu pracy o wynagrodzeniu gwarancyjnym; Prawo pracownika do wynagrodzenia za przerwy w pracy nadliczbowej; Koncepcje ochrony trwałości stosunku pracy w Stanach Zjednoczonych i Europie; Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązywaniem stosunków pracy w przypadku upadłości likwidacyjnej; Roszczenia pracownicze w razie upadłości pracodawcy; Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy; 3. Z zagadnień polityki społecznej: Polityka społeczna a CSR; Regulacje UE w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Faktyczne i prawne okoliczności podwyższania i zrównywania wieku emerytalnego; Kryteria oceny konstrukcyjności zmian prawa ingerującego w eksektatywę emerytalną w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; Subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych- zagadnienia wybrane; Uprawnienia ojców związane z rodzicielstwem; Zakazy zatrudniania kobiet i modyfikacje warunków pracy w ciąży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 1)
Temat: Polityka bezpieczeństwa ; Prawo miejscowe ; Samorząd terytorialny ; Wspólnota samorządowa ; Cudzoziemcy ; Prawo o cudzoziemcach ; Nieodpłatna pomoc prawna ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo międzynarodowe ; Migracje ; Globalizacja ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Społeczeństwo obywatelskie ; Małżeństwo ; Osoby z zaburzeniami psychicznymi ; Emerytura ; Prawo rodzinne ; Świadczenia rodzinne ; Macierzyństwo ; Służba więzienna ; Stosunek służbowy służb mundurowych ; Transport kolejowy ; Urząd Transportu Kolejowego ; Administracja samorządowa ; Zamówienia publiczne ; Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016) ; Światowy Pakt w sprawie Migracji (2018) ; Uchodźcy ; Polityka migracyjna ; Bezpieczeństwo prawne ; Prawo podatkowe ; Podatek od towarów i usług ; Samorząd gminny ; Umowa ; Obowiązek udzielenia informacji ; Ochrona informacji niejawnych ; Administracja publiczna ; Postępowanie administracyjne ; Broń palna ; Prawo administracyjne ; Asystenci sędziów ; Postępowanie cywilne ; Prawo o ustroju sądów powszechnych ; Milczenie i bezczynność administracji ; Zaświadczenia ; Przedsiębiorcy ; Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym ; Postępowanie sądowoadministracyjne ; Majątek wspólny małżonków ; Ustrój majątkowy małżeński ; Zabezpieczenie wierzytelności ; Prawo zobowiązań ; Osoby z niepełnosprawnością ; Transport pasażerski ; Przepisy porządkowe ; Wykluczenie społeczne ; Prawodawstwo ; Samorząd województwa ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Legal-constitutional and theoretical issues: Local government and security - national solutions based on a decentralized unitary state; Free legal assistance as an instrument in protecting the rights of foreigners in the Republic of Poland - a contribution to the discussion; Global population migrations as a threat to the existence and proper functioning of civil society institutions. Selected issues; Is the ban on entering into marriage for people with mental disorders and impaired mental capacity necessary to ensure adequate protection for marriage and the family?; A few remarks on legal aspects regarding the so-called “Maternity pension”. Public law issues: The expiration of the service relationship of an officer of the Prison Service in the Polish legal system; Rights of the President of the Office of Rail Transport Regarding the Supervision Over Maintaining the Administrator’s Independence in the Light of the Draft of Amendment to the Law on Rail Transport (UC139); Local government servicing units as a central contracting authority; Educational (?) function of international law. A few notes based on Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and Global Compact on Refugees. Legal-financial issues: Reliable taxpayer = safe taxpayer?; Conclusion of a civil law contract as a premise for the municipality to act as a taxable person of tax on goods and services (VAT). Procedural issues: Obligations of public administration to provide information from the case file; Administrative seizure of firearms. Legislative policy of the state in relation to citizens legally possessing firearms; On the power of judge’s assistants to issue orders - comments pursuant to Article 47(2) of the Code of Civil Procedure; About the certifying decision - comments under art. 122f Code of Administrative Procedure; The rights of the entrepreneur under audit to use protection measures before an administrative court. Private law issues: Liability of spouses remaining in the system of joint property for the obligations of one of them and anti-enforcement actions as a means of substantive defence of the debtor’s spouse; Legal status of the succession manager; Gloss to the judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 22 August 2019, file ref. No.: II SA / Sz 597/19 (critical gloss).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Wyzwania Globalne)
ISBN: 978-83-01-16841-4
1. Wprowadzenie; 2. Wzrost liczby ludności w kontekście globalnym; 3. Opcje emerytalne, motywacje i wybory; 4. Struktura emerytur i skutki starzenia się społeczeństw; 5. Systemy emerytalne i ekonomiczne koszty starzenia się społeczeństw; 6. Poza emerytury - rozważania na temat opieki zdrowotnej; 7. Podaż siły roboczej a poziom życia; 8. Zbyt wiele żądań czy zbyt mało pracowników?; 9. Co można zrobić, aby zrównoważyć niedobór pracowników?; 10. Dostosowanie polityki do wymogów rynku pracy; 11. Kapitalizacja emerytur i zabezpieczenie roszczeń emerytów; 12. Polityka makroekonomiczna a poprawa warunków życia; 13. Ryzyko związane z wyborem odpowiedniej polityki; 14. Plan na przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1810-9
1. Europejski Model Społeczny. Osiągnięcia, problemy i kierunki zmian. 2. Polityka społeczna w Unii Europejskiej. 3. Analiza wydatków sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej. 4. Funkcjonowanie rynku pracy w Unii Europejskiej. 5. Systemy emerytalne. 6. Kwestie zdrowia i opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. 7. Efektywność systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Raporty CASE ; Nr 65)
ISBN: 978-83-7178-406-4
Wprowadzenie: O nowych i starych dylematach polityki. 1. Zewnętrzne uwarunkowania polskiej polityki. 2. Decentralizacja a polityka społeczna. 3. Problemy trudnego rynku pracy. 4. Bieżące i przyszłe problemy zabezpieczenia emerytalnego. 5. Problemy z koncepcją i efektami systemu edukacyjnego. 6. Problemy funkcjonowania i referowania ochrony zdrowia. 7. Partnerstwo państwa i organizacji pozarządowych w polityce społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 560)
ISBN: 83-7241-451-3
1. Istota i organizacja kapitałowych funduszy emerytalnych, 2. Reformy systemów emerytalnych na świecie w latach 1990-2000, 3. Struktura systemów emerytalnych w wybranych krajach, 4. Transformacja polskiego systemu emerytalnego, 5. Przyszłość polskiego systemu emerytalnego w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna ; 4)
ISBN: 978-83-61121-29-9
1. Teoria ekonomii: Rynek i informacja; 2. Ubezpieczenie: Miraż prywatnego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia; Problemy z ubezpieczeniem zdrowotnym; Problemy ubezpieczeń XXI wieku; 3. Emerytury: Ekonomia emerytur: Błędne wytyczne kształtowania systemów emerytalnych; Kształtowanie systemów emerytalnych: możliwe rozwiązania; Problemy związane z emeryturami w XXI wieku; 4. Edukacja: Kluczowe zagadnienia edukacji; Problemy z informacja; Konstruowanie pożyczek studenckich; Finansowanie edukacji na poziomie wyższym: możliwości; Problemy edukacji w XXI wieku; 5. Państwo dobrobytu w zmieniającym się świecie: Państwo dobrobytu w krajach postkomunistycznych; Państwo dobrobytu w zmieniającym się świcie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XXI. Zeszyt specjalny [II])
Słowo od Redaktorów; Europejskie dziedzictwo, polskie wartości – słowo od Rektora; Profesor Marek Pliszkiewicz: aktywny uczestnik zdarzeń krajowych i zagranicznych powiązanych z prawem i stosunkami pracy; Laudatio. Zagadnienia ogólne prawa pracy: The Gig Economy – quid iuris?; The ILO and the social consequences of the COVID-19; Labour Standards and International Trade Regulation – A New Ewa of Enforcement?; Zasada racjonalnego pracodawcy a systemowa regulacja niektórych instytucji prawa pracy; La subjectivité du travailleur et le langage de l’analyse juridique et sociale; Praca w państwie prerogatywnym w wersji socjalistycznej; O niektórych problemach prawa pracy w praktyce; Status prawny robotników na podstawie rozporządzenia o umowie o pracę robotników z 1928 r.; Interpretacja pojęcia pracodawcy z art. 3 K.P. Prawo pracy a równowaga w życiu zawodowym i prywatnym: Mise en œuvre de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des parents et des aidants, abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil ‒ mise en œuvre polonaise; Rozważania o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158; Ochrona pracowników mających obowiązki rodzinne – wybrane zagadnienia. Wybrane zagadnienia stosunku pracy w powszechnym prawie pracy: Immunitet i ochrona przed odwetem przyznane „sygnalistom” – osobom zgłaszającym naruszenie prawa i polityki Unii Europejskiej; Przyczyn (kryteria) dyskryminacji w świetle nowelizacji kodeksu pracy z dnia 16 maja 2019 r. na tle prawa międzynarodowego i unijnego; Instrumenty prawa międzynarodowego kształtujące standard minimalnego wynagrodzenia za pracę; Przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej – kilka uwag o projektowanej nowelizacji art. 943 § 2 K.P. oraz o projektowanej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania; Wpływ bezczynności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na wysokość wynagrodzenia włodarzy województw, powiatów i gmin; Lojalność pracownicza a dyrektywa o ochronie sygnalistów; Ochrona danych osobowych w stosunku pracy; Status prawny mediatora. Z zagadnień szczególnych stosunków pracy: Konstrukcja dodatkowego miejsca pracy nauczyciela akademickiego; Zasady wynagradzania członków spółdzielni pracy; Rozszerzenie standardów ochronnych praw pracy w aspekcie umowy na czas określony nauczycieli akademickich. Uwagi de lege lata i de lege ferenda; Podmioty zatrudniające funkcjonariuszy na przykładzie wybranych pragmatyk służbowych; Przesłanki awansu zawodowego pracowników socjalnych w świetle obowiązującego prawa. Zagadnienia zbiorowego prawa pracy: O pojęciu zakładowej organizacji związkowej po nowelizacji przepisów zbiorowego prawa pracy z 2018 r.; Związkowa reprezentacja interesów pracowniczych na poziomie zakładu pracy; W sprawie uprawnień związków zawodowych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy; Ochrona praw i interesów osób wykonujących pracą zarobkową w świetle ustawy o związkach zawodowych. Aspekt aksjologiczno-filozoficzno-prakseologiczny. Z zagadnień ubezpieczenia społecznego: L’application en Suisse du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité socjale; Czeska regulacja orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy w świetle nowego orzecznictwa; Samorządność instytucji ubezpieczeń społecznych jako swoisty wyraz dialogu partnerów społecznych na przykładzie ewolucji Rady Nadzorczej ZUS; Wiek emerytalny: uzasadnione zróżnicowanie czy przejaw dyskryminacji? Uwagi na tle ewolucji orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; Idea sprawiedliwości proceduralnej w procedurze postępowania przed organem rentowym; Voyage dans L’Europe avec les cadres; Doświadczenia sędziego a problemy etyczne; Les Conseils économiques et sociaux et institutions similaires; Jak z tego wyjść?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 340
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-61125-98-3
Część 1 Rynek pracy i jego funkcjonowanie: Rynek pracy - kwestia preferencji; Bezrobocie długotrwałe w Polsce w latach 1993-2011; szara strefa w gospodarce - realny problem czy margines społeczno-ekonomiczny; Aktywność zawodowa kobiet. Uwarunkowania demograficzne, ekonomiczne i społeczne. Struktura demograficzna ludności; Polityka równości płci w sferze społecznej i gospodarczej - aspekty doktrynalne i realizacyjne. Część 2 Instytucjonalne aspekty funkcjonowania rynku pracy: Kilka uwag w sprawie definicji prawa do pracy; Prawo do świadczeń w razie bezrobocia osób przemieszczających się w Unii Europejskiej; Przedsiębiorczość kobiet a Zycie rodzinne. Czy praca na własny rachunek sprzyja godzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi?; Polityka społeczna wobec problemu niezdolności do pracy; Polityka wieku emerytalnego: trend ku indywidualizacji. Cześć 3 Inwestycyjne aspekty kapitału ludzkiego a realizacja pracy: Kapitał ludzki: teoria czy doktryna; Jakość kształcenia akademickiego a jakość kapitału; Czy i jakie korzyści odnoszą studenci z zatrudnienia?; Psychologiczne i organizacyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi; Kroswergencja w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-181-1
Wstęp. Część 1: Społeczne aspekty metody ubezpieczenia. Przyczynek do behawioralnej teorii ubezpieczenia; Metoda ubezpieczenia - interpretacja społeczna; Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych; Społeczne aspekty stanowienia i stosowania prawa ubezpieczeń społecznych; Instytucja reprezentacji interesów słabszej strony w ubezpieczeniach społecznych. Część 2: Zastosowanie ubezpieczenia w polityce społecznej. Zastosowanie rozwiązań ubezpieczeniowych w polityce społecznej - geneza, rozwój, problemy; Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka utraty żywiciela; Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia zdrowotnego - zakres i możliwości zastosowania; Podstawowe problemy zastosowania ubezpieczenia na wypadek bezrobocia; Ryzyko emerytalne w systemie zabezpieczenia na starość; Zmiany w społeczeństwie a system emerytalny; Reformy emerytalne w Europie - wzmacnianie ubezpieczeniowego charakteru społecznych systemów emerytalnych; Społeczne znaczenie istniejących i proponowanych mechanizmów bezpieczeństwa w kapitałowym systemie emerytalnym. Część 3: Ochrona ubezpieczeniowa gospodarstwa domowego. Przyczynek do teorii do ubezpieczenia społecznego; Egzemplifikacja ryzyk gospodarstwa domowego; Ubezpieczenie na życie jako metoda zabezpieczenia finansowego gospodarstwa domowego; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w gospodarstwie domowym; Oferta dodatkowych ubezpieczeń chorobowych w Polsce; Ochrona ubezpieczeniowa gospodarstw domowych - błądzenie po manowcach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo i Ekonomia)
ISBN: 83-88904-40-X
Cz. I Zabezpieczenie emerytalne w systemach zabezpieczenia społecznego. Cz. II Charakterystyki systemów emerytalnych; 1. System emerytalny w Austrii, 2. System emerytalny w Belgii, 3. System emerytalny w Danii, 4. System emerytalny w Finlandii, 5. System emerytalny we Francji, 6. System emerytalny w Grecji, 7. System zabezpieczenia emerytalnego w Hiszpanii, 8. System emerytalny w Holandii, 9. System emerytalny w Irlandii, 10. System emerytalny w Luksemburgu, 11. System emerytalny w Niemczech, 12. System emerytalny w Portugalii, 13. System emerytalny w Szwecji, 14. System emerytalny w Wielkiej Brytanii, 15. System emerytalny we Włoszech. Cz. III Systemy emerytalne w Unii Europejskiej w świetle "otwartej koordynacji"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-55-3
Cz.I Rodziny w Polsce. Zagadnienia demograficzno-społeczne : 1. Zmiany stanu i struktury rodziny a przemiany procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2002, 2.Warunki życia wybranych typów rodzin. CZ.II Problemy rodziny - wyzwaniem dla polityki rodzinnej ; 1. Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w Polsce, 2. Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, 3. Przepływy międzypokoleniowe jako obszar działań na rzecz poprawy powstawania i funkcjonowania rodzin w różnych fazach ich rozwoju. Cz.III Działania na rzecz rodzin w ramach poszczególnych polityk : 1. Kształtowanie systemu wartości jako kierunek działań polityki ludnościowej, 2. Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako obszar działań na rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin, 3. Edukacja przez całe życie, 4. Mieszkalnictwo w kontekście poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodziny oraz stanu zdrowia ludności, 5. System ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia się ludności w Polsce, 6. Edukacja na rzecz rodziny jako obszar działań w celu poprawy warunków powstania i funkcjonowania rodziny. Cz.IV Podmioty polityki rodzinnej : 1. Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji, 2. Rola samorządu terytorialnego w polityce rodzinnej, 3. Organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz rodziny, 4. Radomskie Towarzystwo Dobroczynności i pomoc rodzinie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-04-0
Część I: Polityczne aspekty procesu konsolidacji. 1. Trzy fazy przemian ustrojowych w Polsce: inicjacja - transformacja - konsolidacja. 2. Dylematy demokracji w warunkach globalizacji i rewolucji informatycznej. 3. Polski system podziału władzy w rozwiązaniach konstytucyjno-prawnych i w praktyce ustrojowej. 4. Spectrum metod działania politycznego. 5. Dylematy przewodzenia w warunkach transformacji ustrojowej. 6. Jakość administracji publicznej - kryteria, wyzwania i podstawowe ograniczenia. 7. System partyjny III Rzeczypospolitej Polskiej - zalety i patologie. 8. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa państwa. 9. Rola mediów w kształtowaniu praktyki politycznej Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań istniejących w krajach Unii Europejskiej. 11. Przyczynek do rozważań o procesach konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Część II: Ekonomiczne i społeczne warunki procesu konsolidacji. 1. Nowe wyzwania dla gospodarki w epoce rewolucji informatycznej, globalizacji i integracji europejskiej a proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 2. Wpływ procesów globalizacyjnych na polski system gospodarczy. 3. Świadomościowe uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce. 4. Społeczne postrzeganie przemian ustrojowych w III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Etyczne oblicze elit politycznych. 6. Spór o obecność Kościoła w III Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Procesy kreowania lokalnych i regionalnych struktur społeczeństwa obywatelskiego. 8. Procesy na rynku pracy jako zagrożenia konsolidacji struktur społecznych. 9. Społeczne i polityczne koszty reformy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Część III: Ponadnarodowe uwarunkowania procesu konsolidacji. 1. Międzynarodowe warunki stabilizacji III Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zewnętrzne uwarunkowania i efekty konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Polska jako podmiot międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. 4. Znaczenia traktatu konstytucyjnego dla konsolidacji sytemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Polityka strukturalna Unii Europejskiej a szanse wyrównywania poziomów między regionami w Polsce. 6. Turystyka w perspektywie globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-97-8
Cz. I Podstawy teoretyczne ubezpieczenia społecznego; 1. Modele polityki społecznej, 2. Model antycypacyjny polityki społecznej, 3. Zarządzanie ryzykiem społecznym - rozważania teoretyczne, 4. Schemat ideowy metody ubezpieczenia, 5. Identyfikacja społecznych aspektów zastosowania metody ubezpieczenia. Cz. II Refleksje teoretyczne nad praktyką ubezpieczenia społecznego: 6. Reformowania systemu zabezpieczenia społecznego, 7. O zatrudnieniu i ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia, 8. O zdrowiu i ubezpieczeniu chorobowym, 9. O "systemie ubezpieczeń społecznych", 10. O ubezpieczeniowej konstrukcji zabezpieczenia emerytalnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-7601-808-9
1. Przepisy ogólne; 2. Fundusze emerytalne; Utworzenie i charakter prawny funduszu emerytalnego; 3. Towarzystwa emerytalne; Utworzenie powszechnego towarzystwa emerytalnego; 4. Warunki podejmowania działalności przez towarzystwa emerytalne; 5. Przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, łączenie się towarzystw emerytalnych i likwidacja funduszu emerytalnego; 7. Członkostwo w funduszu emerytalnym; 8. Działalność akwizycyjna otwartych funduszy emerytalnych; 9. Rachunki i przeliczenia składek; Rachunki członkowskie w funduszu i przeliczanie składek; 10. Rachunki ilościowe; 11. Wpłata środków zgromadzonych na rachunku; Wpłaty i podział środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu; 12. Podział środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa; 13. Podział środków w razie śmierci członka funduszu emerytalnego; 14. Finansowanie działalności funduszu emerytalnego; 15. Działalność lokacyjna funduszy emerytalnych; Polityka i działalność inwestycyjna funduszu; 16. Depozytariusz; 17. Wycena aktywów i obliczanie stopy zwrotu funduszy emerytalnych; 18. Niedobór; 19. Fundusz gwarancyjny; 20. Obowiązki informacyjne funduszy emerytalnych; 21. Nadzór nad działalnością funduszy emerytalnych; 22. Przepisy karne; 23. Zmiany w przepisach obowiązujących; 24. Przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-697-9
1. Instytucjonalne uwarunkowania rozowju nowoczesnego rynku finansowego ; Kilka refleksji na temat przystąpienia Polski do strefy euro ; Wpływ nowej bazylejskiej umowy kapitałowej na rozwój bankowości w Polsce ; Funkcje współczesnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce ; Produkty strukturyzowane na polskim rynku finansowym ; Restytucja listu zastawnego w Polsce, 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i polityka regionalna : Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy ; Stymulanty lokalizacji inwestycji w województwie warmińsko-mazurskim ; Wykorzystanie środków z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych przez małe i średnie przedsiebiorstwa w województwie warmińsko-mazurskim , 3. Polityka emerytalna : Polski system emerytalny po siedmiu latach funkcjonowania - założenia projektu reformy a stopień ich realizacji ; Ekonomiczne konsekwencje zmian w polskim systemie emerytalnym ; Rynek pracowniczych programów emerytalnych w Polsce, 4. Szara sfera w polskich realiach gospodarczych : Instytucjonalne determinanty poziomu szarej strefy. "Ukryta" gospodarka jako rezultat jakości polityki gospodarczej; Próba określenia rozmiaró szarej strefy w Polsce w latach 1995-2006, 5. Zastodowania statystyki i ekonometrii w analizie rynku finansowego: Efekt dnia tygodnia na GPW w Warszawie - analiza statystycznaz wykorzystaniem rozkładów stabilnych ; Próba oceny wpływu koniunktury na wyniki akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1998-2005, 6. Zrównoważony rozwój gospodarczy: Jak podejmować racjonalne decyjze dotyczące środowiska? Przykłądy aplikacji badań wyceny dóbr środowiskowych w Polsce; Gospodarka odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego, 7. Ubezpieczenia komunikacyjne : Wykorzystanie systemów ewidencji CEPiK i UFG w aspekcie zwlaczania przestępczości ubezpieczeniowej; Niejednoznaczność zapisów ogólnych warunków ubezpieczeń w ubezpieczeniach autocasco, 8. modernizacja infrastruktury społeczno-gospodarczej - wyzwania: Źródła przewagi konkurencyjnej uczelni wyższej; Rynek stacji paliw w Polsce; Stan i perspektywy rozowju warszawskiego wtórnego rynku mieszkaniowego, 9. Ekonomia a prawo: Istota i formy pomocy publicznej w świetle prawa polskiego i wspólnotowego; Efektywność partnerstwa publiczno-prywatnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again