Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(8)
Author
Hołyst Brunon (1930- )
(2)
Goc Mieczysław
(1)
Gruza Ewa
(1)
Kopczyński Grzegorz
(1)
Kędzierski Włodzimierz
(1)
Moszczyński Jarosław
(1)
Przybysz Jerzy
(1)
Widacki Jan
(1)
Wójcikiewicz Józef
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Ekspertyza (prawo)
(9)
Kryminalistyka
(6)
Oględziny kryminalistyczne
(4)
Daktyloskopia
(2)
Dowód sądowy
(2)
Przestępczość
(2)
Przestępstwo
(2)
System Informacyjny Schengen II
(2)
Śledztwo i dochodzenie
(2)
Balistyka
(1)
Biegli sądowi
(1)
Cheiloskopia
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Identyfikacja zwłok
(1)
Małżeństwo
(1)
Mechanoskopia
(1)
Okazanie (prawo)
(1)
Postępowanie przygotowawcze
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Przesłuchanie świadka
(1)
Psychiatria sądowa
(1)
Psychologia kryminalistyczna
(1)
Testament
(1)
Traseologia
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Wypadki drogowe
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
Ekspertyza sądowa : zagadnienia wybrane / pod red. Józef Wójcikiewicz. - Wyd.2 zm. i uzupeł. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 615, [1] s. : ryc. ; 25 cm.
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-7526-214-8
1. Metodyka ekspertyzy 2. Ekspertyza antropologiczna 3. Ekspertyza daktyloskopijna 4. Ekspertyza mechanoskopijna i traseologiczna 5. Ekspertyza broni strzeleckiej 6. Balistyka chemiczna 7. Ekspertyza dokumentów 8. Ekspertyza fizykochemiczna 9. Ekspertyza osmologiczna 10. Ekspertyza fonoskopijna 11. Ekspertyza wariograficzna 12. Ekspertyza ogólnokryminalistyczna 13. Ekspertyza toksykologiczna 14. Ekspertyza alkohologiczna 15. Ekspertyza genetyczna 16. Ekspertyza psychologiczna 17. Ekspertyza psychiatryczna 18. Ekspertyza wypadku drogowego 19. Interpretacja wyników ekspertyzy 20. Zapewnienie jakości w laboratoriach sądowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym / Grzegorz Kopczyński. - Stan prawny na 23.05.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 267, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-151-6
1. Konfrontacja a pojęcie dowodu i jego klasyfikacja; 2. Procesowa charakterystyka biegłych - uczestników konfrontacji; 3. Konfronatcja biegłych jako szczególna forma przesłuchania; 4. Kryminalistyczna problematyka konfornatcji biegłych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminalistyka / red. Jan Widacki. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - XXI, 404 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-338-7
1. Przedmiot i zakres kryminalistyki, 2. Pierwsze informacje o przestępstwie, 3. Oględziny, 4. Współdziałanie medyka sądowego z organami procesowymi, 5. Wersja śledcza, modus operandi i analiza kryminalna, 6. Zarys kryminalistycznej problematyki przesłuchania, 7. Identyfikacja osoby na podstawie śladów pamięciowych - okazanie, 8. Wybrane czynności taktyczne o charakterze procesowym prowadzone z udziałem podejrzanego lub świadka, 9. Czynności operacyjno-rozpoznawcze, 10. Registratury policyjne, 11. Niektóre formy działań taktyczno-kryminalnych, 12. Fotografia w kryminalistyce, 13. Wprowadzenie do problematyki identyfikacji kryminalistycznej, 14. Kryminalistyczne zastosowanie antropometrii, 15. Daktyloskopia, 16. Badania dokumentów, 17. Identyfikacja na podstawie zapachu (identyfikacja osmologiczna), 18. Identyfikacja narzędzi, śladów obuwia i śladów pojazdów, 19. Badania indetyfikacyjne broni palnej i śladów jej użycia, 20. Badania fizykochemiczne, 21. Identyfikacja przez badanie śladów emocjonalnych, 22. Nowe metody identyfikacji i innych badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminalistyka / Brunon Hołyst. - Wyd. 12 zm. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 1470, [2] s. : rys.; tab. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7620-386-7
1. Zagadnienia wstępne: Pojęcie i zakres kryminalistyki; Stosunki do innych nauk; 2. Problematyka metod przestępnych: Planowanie przestępstwa; Przygotowanie przestępstwa; Przestępne zanieczyszczanie środowiska; Terroryzm; Nielegalny obrót narkotykami; Podpalanie; Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; Rozbój i wymuszenie rozbójnicze; Kradzież i paserstwo; Oszustwo; Fałszerstwo; Korupcja; Przemyt; Nielegalny wyrób broni i amunicji; Przestępczość komputerowa; Pranie pieniędzy; Unikanie odpowiedzialności karnej; 3. Problematyka metod śledczych: Czynniki sprzyjające efektywności śledztwa; Zawiadomienie o przestępstwie; Pościg, zasadzka, poszukiwanie; Ujęcie i zatrzymanie osoby podejrzanej; Oględziny śledcze; Ogólna problematyka badań kryminalistycznych; Ślady linii papilarnych; Ślady stóp; Ślady rękawiczek; Ślady czerwieni wargowej; Ślady zębów; Ślady małżowiny usznej; Dokumenty; Broń; Ślady narzędzi; Badania metaloznawcze; Identyfikacja pojazdu; Niektóre rodzaje kryminalistycznych badań chemicznych i fizycznych; Identyfikacja narkotyków; Fonoskopia; Termoskopia; Biometria- stan aktualny i perspektywy; Sądowo-lekarska Sekcja zwłok; Ustalenie tożsamości zwłok; Biologia kryminalistyczna; Palinologia jako nowy dział kryminalistyki; Ocena dowodowa wyników badań materiału rzeczowego; Krajowy System Informacyjny Policji; System informacyjny Schengen. Krajowy System Informatyczny. Polskie Biuro Sirene; Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych; Wybrane zagadnienia problematyki zeznań i wyjaśnień; Eksperyment kryminalistyczny; Wersja kryminalistyczna; Polskie uregulowania prawne w walce z przestępczością; Międzynarodowa współpraca policji; 4. Problematyka metod profilaktycznych: Pojęcie i zakres profilaktyki kryminalistycznej; Profilaktyczne funkcje organów policji; Ochrona Informacji; Systemy bezpieczeństwa; Zapobieganie niektórym rodzajom przestępstw; Zapobieganie wypadkom drogowym; Bezpieczeństwo w biznesie; Profilaktyczne funkcje badań kryminalistycznych; Międzynarodowa ochrona prawa własności intelektualnej; Inne środki zapobiegania przestępczości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminalistyka / Brunon Hołyst. - Wyd. 11 zm. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2007. - 1477, [1] s. : rys.; tab. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7334-626-0
1. Zagadnienia wstępne: Pojęcie i zakres kryminalistyki; Stosunki do innych nauk; 2. Problematyka metod przestępnych: Planowanie przestępstwa; Przygotowanie przestępstwa; Przestępne zanieczyszczanie środowiska; Terroryzm; Nielegalny obrót narkotykami; Podpalanie; Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; Rozbój i wymuszenie rozbójnicze; Kradzież i paserstwo; Oszustwo; Fałszerstwo; Korupcja; Przemyt; Nielegalny wyrób broni i amunicji; Przestępczość komputerowa; Pranie pieniędzy; Unikanie odpowiedzialności karnej; 3. Problematyka metod śledczych: Czynniki sprzyjające efektywności śledztwa; Zawiadomienie o przestępstwie; Pościg, zasadzka, poszukiwanie; Ujęcie i zatrzymanie osoby podejrzanej; Oględziny śledcze; Ogólna problematyka badań kryminalistycznych; Ślady linii papilarnych; Ślady stóp; Ślady rękawiczek; Ślady czerwieni wargowej; Ślady zębów; Ślady małżowiny usznej; Dokumenty; Broń; Ślady narzędzi; Badania metaloznawcze; Identyfikacja pojazdu; Niektóre rodzaje kryminalistycznych badań chemicznych i fizycznych; Identyfikacja narkotyków; Fonoskopia; Termoskopia; Biometria- stan aktualny i perspektywy; Sądowo-lekarska Sekcja zwłok; Ustalenie tożsamości zwłok; Biologia kryminalistyczna; Palinologia jako nowy dział kryminalistyki; Ocena dowodowa wyników badań materiału rzeczowego; Krajowy System Informacyjny Policji; System informacyjny Schengen. Krajowy System Informatyczny. Polskie Biuro Sirene; Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych; Wybrane zagadnienia problematyki zeznań i wyjaśnień; Eksperyment kryminalistyczny; Wersja kryminalistyczna; Polskie uregulowania prawne w walce z przestępczością; Międzynarodowa współpraca policji; 4. Problematyka metod profilaktycznych: Pojęcie i zakres profilaktyki kryminalistycznej; Profilaktyczne funkcje organów policji; Ochrona Informacji; Systemy bezpieczeństwa; Zapobieganie niektórym rodzajom przestępstw; Zapobieganie wypadkom drogowym; Bezpieczeństwo w biznesie; Profilaktyczne funkcje badań kryminalistycznych; Międzynarodowa ochrona prawa własności intelektualnej; Inne środki zapobiegania przestępczości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-60807-10-1
1. Historia, przedmiot i zadania kryminalistyki, 2. Czynności wstępne zmierzające do ustalenia i ujęcia sprawcy przestępstwa, 3. Wybrane działania rozpoznawczo - wykrywcze, 4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze, 5. Planowanie postępowania przygotowawczego i wersje kryminalistyczne, 6. Psychologia zeznać, 7. Uzyskiwanie osobowych środków dowodowych, 8. Przesłuchania szczególne, 9. Ocena zeznań i wyjaśnień, 10. Inne czynności procesowo-kryminalistyczne, 11. Ślady kryminalistyczne, 12. Oględziny, 13. Ekspertyza kryminalistyczna, 14. Fotografia kryminalistyczna, 15. Antropometryczne metody identyfikacji człowieka, 16. Daktyloskopia, 17. Inne metody identyfikacji kryminalistycznej, 18. Badania dokumentów, 19. Fonoskopia, 20. Mechanoskopia, 21. Badania broni palnej, 22. Traseologia, 23. Badania fizykochemiczne, 24. Badania biologiczne, 25. Osmologia, 26. Informatyka kryminalistyczna, 27. Kryminalistyczne bazy danych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-919597-7-0
Opinia sądowo-psychiatryczna; Hospitalizacja bez zgody pacjenta; Umieszczenie w domu pomocy społecznej; Ważność oświadczenia woli; Ważność testamentu; Ubezwłasnowolnienie; Sprawy małżeńskie; Sprawy opiekuńcze; Orzekanie o niezdolności do pracy; Roszczenia; Leczenie odwykowe; Problemy etyczne w postępowaniu cywilnym; Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-061-1
1. Kryminalistyka w systemie nauk, 2. Charakterystyka śladów kryminalistycznych, 3. Identyfikacja kryminalistyczna, 4. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, 5. Ogledziny, 6. Dokumentowanie techniczne przebiegu i wyników czynności dowodowych, 7. Eksperyment procesowo-kryminalistyczny, 8. Ekspertyza, biegli, 9. Nadzór służbowy i kontrola w technice kryminalistycznej, 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy w technice kryminalistycznej, 11. Badania wariograficzne w postępowaniu karnym, 12. Badania pozostałości powystrzałowych (GSR), 13. Kryminalistyczna problematyka wybuchów, 14. Odorologia kryminalistyczna, 15. Odtwarzanie wyglądu osób
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87425-65-6
1. Specyfika pracy biegłego, 2. Problematyka prawna wypadków drogowych, 3. Medyczno-sądowe problemy wypadku d rogowego, 4. Podstawowe pojęcia i zasady budowy dróg, 5. Pojazdy, 6. Podstawy mechaniki zderzeń, 7. Kryminalistyczne aspekty badania miejsca wypadku, 8. Powypadkowe badania pojazdów, 9. Wybrane zagadnienia przydatne w rekonstrukcji wypadków, 10. Metody rekonstrukcji typowych
rodzajó wypadków, 11.Komputerowe wspomaganie rekon strukcji wypadków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Ekspertyza (prawo) - podręcznik (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again