Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(12)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(12)
Author
Kobyłko Grzegorz
(2)
Borkiewicz Łukasz
(1)
Borys Tadeusz
(1)
Dolan Simon L
(1)
Giddens Anthony
(1)
Henriques Adrian
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Klimek Jan
(1)
Kośmicki Eugeniusz
(1)
Kośmider Rudolf
(1)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(1)
Niedzieński Błażej
(1)
Podedworna Hanna
(1)
Primus Arkadiusz
(1)
Raich Mario
(1)
Richardson Julie
(1)
Ruszkowski Paweł
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Siara Olga
(1)
Spytkowska Magdalena
(1)
Sutton Philip W
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Tomanek Paweł
(1)
Wierzbicki Zbigniew Tadeusz
(1)
Witkowska Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Ekorozwój
(14)
Ochrona środowiska
(5)
Świadomość ekologiczna
(5)
Przedsiębiorstwo
(4)
Globalizacja
(3)
Gospodarka
(3)
Otoczenie firmy
(3)
Zarządzanie
(3)
Ekologia
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Rezerwaty i parki narodowe
(2)
Agroturystyka
(1)
Choroby
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Erotyzm
(1)
Gender
(1)
Innowacje
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Klasy spoleczne
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Leasing
(1)
Ludobójstwo
(1)
Marketing partnerski
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Nacjonalizm
(1)
Naród
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Nierówności społeczne -- Polska
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Polityka
(1)
Polityka kulturalna
(1)
Praca
(1)
Programy nauczania
(1)
Prostytucja
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przestępczość
(1)
Przyroda
(1)
Rasy ludzkie
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynek turystyczny
(1)
Socjologia
(1)
Sozologia
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Starzenie się
(1)
Stopa życiowa
(1)
Struktura społeczna
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Terroryzm
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Ubóstwo
(1)
Wieś
(1)
Wojna
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śmierć
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Biebrza (dolina)
(1)
Biebrzański Park Narodowy
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Ekologiczna, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu; 2. Wykaz wybranych dobrych praktyk w obszarze odpowiedzialności ekologicznej firm i gmin biorących udział w konkursach "Firma bliska środowisku" oraz "Gmina bliska środowisku" w edycjach 2006, 2007 i 2008; 3. Informacje dodatkowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-453-9
1. Wprowadzenie; 2. Kluczowe problemy na drodze do stabilnej przyszłości; 3. Pomysły rozwiązań; 4. W kierunku przedsiębiorczości i innowacji społecznej; 5. Społeczna odpowiedzialność biznesu; 6. Czas działania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-924351-9-8
R. I U przyrodniczych i metodologicznych podstaw ekologizacji społeczeństwa i trwałego rozwoju; R. II Próba ogólnej charakterystyki globalnego kryzysu ekologicznego; R.III Próba sformułowania nowych założeń antropologii zachowania środowiska; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914243-5-9
1.Wzrost gospodarczy, regulacje monetarne i fiskalne w procesie generowania nierówności, 2.Systemow uwarunko wania nierówności, 3.Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu problemów nierówności i wzrostu gospodar czego, 4.Nierówności i wzrost w wymiarze regionalym i lokalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-420-2
R.I Rynek i polityka kulturalna: Polityka kulturalna w międzynarodowych raportach o kulturze; Wpływ rynku na funkcjonowanie instytucji kultury; O współczesnych poglądach na muzealnictwo. R.II Kierunki zarządzania turystyką: Badania rynku turystycznego; Zmiany w systemie organizacyjnym zarządzania turystyką w Polsce; Marketingowa koncepcja produktu turystycznego. R.III Wybrane regulacje prawne ochrony dóbr kultury: Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń czasu wojny i pokoju; Zamówienia publiczne w sferze kultury. R.IV Informacje: Podyplomowe Studium Menedżerów Kultury. Geneza rozwoju; Podyplomowe Studium Marketingu w Sferze Kultury i Rekreacji przy Instytucie Marketingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; Studium Podyplomowe Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych; Podyplomowe Studium Muzealnicze przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (Informator Studium).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
ISBN: 73-8011-457-1
Instrumenty polityki ekologicznej, Formy społecznego oddzaiływania na przedsiębiortswo, Wybrane narzędzia zarządzania środowiiskowego w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
ISBN: 978-83-7011-851-8
Instrumenty polityki ekologicznej, Formy społecznego oddzaiływania na przedsiębiortswo, Wybrane narzędzia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88030-47-7
1. Kieunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 2. Instrumenty przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw; 3. Stymulanty i destymulanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformowania polskiej gospodarki; 5.Rozwój drobnej przedsiębiorczości na bazie majątku kopalń węgla kamiennego ;6. Prawno - finansowe problemy działalności małych i średnich przedsiębiorstw; 7. Wybór formy organizacyjno-prawnej i formy opodatkowania przez małe i średnie firmy; 8. Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rynek pracy; 9. Leasing jako szczególna forma finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; 10. Rynek pracy na Śląsku Opolskim do 2005 r. w świetle potrzeb rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; 11. Rynek podwykonawstwa w aktywizacji małych i średnich przedsiębiorstw; 12. Wpływ otoczenia na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 13. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w ekorozwoju regionu; 14. Rola małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem kapitału niemieckiego na opolskim rynku pracy; 15. Wpływ struktury franchisingowej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 16. Małe przedsiębiorstwa na wsi - inicjatywy rolników w powiacie opolskim; 17. Marketing partnerski a średnia i mała firma - aspekt regionalny; 18. Wykorzystanie zasad marketingu w zarządzaniu regionem oraz stymulowaniu rozwoju małeś i średniej przedsiębiorczości; 19. Podpora maleho a stredniho podnikani v ceske republice; 20. Wybrane aspekty doskonalenia kadry kierowniczej; 21. Rola liderów opinii w procesie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem; 22. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie kryteriów Polskiej Nagrody Jakości; 23. Proces tworzenia wartości w świetle teorii kluczowych kompetencji; 24. Inwestycje zagraniczne w budownictwie; 25. Pracownicze programy emerytalne w przedsiębiorstwach; 26. Bankowość - wybór, perspektywy, rozwój, zagrożenia; 27. R/3 jako zintegrowany system wspomagający zarządzanie w przedsiębiorstwach; 28. Optymalizacja obsługi transportowej rynku; 29. Integracja komputerowa technicznego przygotowania produkcji; 30. Źródła prawa gospodarczego; 31. Metoda dyskontowa jako kryterium wyboru projektów ekologicznych; 32. Pewne zastosowanie pól losowych w teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska naturalnego; 33. Zmiany systemowe w służbie zdrowia. Model finansowania usług zdrowotnych przez regionalną służbę zdrowia; 34. Przemiany społeczne, demograficzne i historyczne w Kujawach w powiecie krapkowickim; 35. Konstytucyjne gwarancje społeczeństwa obywatelskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88771-24-8
1.Edukacja dla ekorozwoju - artykuły problemowe, 2.Stan edukacji dla ekorozwoju w polskim szkolnictwie wyższym, 3.Programy ksztaćłenia w zakresie ekorozwoju, 4.Transgraniczna wymiana doświadczeń w kształćeniu dla ekorozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16956-5
1.Co to jest socjologia; 2. Socjologiczne pytania i odpowiedzi; 3. Teorie i perspektywy socjologiczne; 4. Globalizacja i zmieniający się świat; 5. Środowisko; 6. Miasta i życie miejskie; 7. Interakcja społeczna i Zycie codzienne; 8. Bieg życia; 9. Rodziny i związki intymne; 10. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność; 11. Stratyfikacja i klasa społeczna; 12. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze; 13. Globalne nierówności; 14. Seksualność i płeć; 15. Rasa, etniczność i migracja; 16. Religia; 17. Media; 18. Organizacje i sieci; 19. Edukacja; 20. Praca i życie gospodarcze; 21. Przestępczość i dewiacja; 22. Polityka, rządzenie i ruchy społeczne; 23. Narody, wojny i terroryzm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2264-7
1. Podstawowe pojęcia socjologiczne; 2. Próba budowy modelu sozoekologii społecznej; 3. Sozoekopedagogika- nowa subdyscyplina nauk społecznych; 4. Równowaga ekologiczna a równowaga społeczna; 5. Chrześcijaństwo a ochrona środowiska przyrodniczego; 6. Ekorozwój i sprawiedliwość ekologiczna oraz ich społeczno-psychologiczne uwarunkowania; 7. Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego w świetle badań naukowych; 8. Parki narodowe w socjologicznej perspektywie; 9. Rolnictwo ekologiczne w historycznej perspektywie; 10. Czynniki ekologiczne a zdrowie publiczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-268-8
Cz.I Zrównoważony rozwój wsi: koncepcja i warunki jej realizacji: 1. Społeczeństwo obywatelskie a rozwój zrównoważony wsi. Podjeście poznawcze, 2. Aktywność innowacyjna władz lokalnych jako warunek zrównoważonego rozowju obszarów wiejskich, 3. Partycypacja loaklna w gminie Isteban i możliwości jej wykorzystania w zrównoważonym rozowju gminy, 4. Deficyt kapitału społecznego w społeczności lokalnej jako czynniki zakłócający realizacje idei zrównoważonego rozowju obszarów wiejskich. Cz.II Praktyka zrównoważonego rozwoju wsi: programy i działania: 1. Pomiędzy zaufaniem a kontrolą - rola wiedzy lokalnej w pilotażowym programi LEADER w Polsce, 2. Kształtowanie synergicznych form kapitału społecznego jako warunek prawidłowej aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie pilotażowego programu LEADER+, 3. Aktywność społeczna i postawy obywatelskie mieszkańców wsi a rodzaje ich życiowych orientacji, 4. Świadomość ekologiczna rolników z regionu kujawsko-pomorskiego, 5. Edukacja do zrównoważonego rozwoju. Cz.III Aktorzy, struktury, sieci w procesie zrównoważonego rozowju poslkiej wsi: 1. Typologia uczestnictwa obywatelskiego polskich liderów lokalnych, 2. Koncepcje kapitału społecznego a doświadczenia lokalnych grup działania, 3. Prorozwojowe działania władz gminnych w ocenie przedsiębiorców z obsarów wiejskich, 4. Czy można zmienić wieś bez udziału jej mieszkańców? O znaczeniu podmiotowości dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, 5. Partycypacja lokalna właścicieli kwater agroturystycznych warunkiem zrównoważonego rozowju wsi. Cz.IV Aktywizacja wiejskich społeczności loklanych: 1. Aktywizacja społeczności lokalnych przez pochodzących z niej migrantów, 2. Czy można oswoić lisa?, 3. Rola kapłana proboszcza w rozowju społęczności wiejskich. Prezentacja wybranych parafii, 3. Gospodarstwa prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jako sposób aktywizacji społeczności wiejskiej (na przykładzie województwa małopolskiego), 4. Czy polska wieś rozwija się w sposów zrównoważony?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 2(4) 2001)
1.Kotlina Biebrzańska. Aktualny stan, walory i główne zagrożenia środowiska przyrodniczego, 2.Rzadkie gatunki grzybów konidialnych (Hyphomycetes) w wodach Biebrzańskiego Parku Narodowego, 3.Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszaru funkcjonalnie związanego z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, 4.Funkcje społeczno-gospodarcze Biebrzańskiego Parku Narodowego, 5.Ludność i sieć osadnictwa na obszarze Biebrzańskiego Parku, 6.Zmiany w poziomie i strukturze zatrudnienia na obszarze gmin biebrzańskich, 7.Rozwój funkcji turystycznej na terenie Biebrzańskiego Paku Narodowego, 8.Agroturystyka nad Biebrzą, 9.Gospodarka rolna na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, 10.Warunki funkcjonowania firm w gminach biebrzańskich, 11.Strateguia marketingowa dla doliny Biebrzy jako instrument aktywizacji społeczno-gospodarczej Biebrzańskiego Parku Narodowego, 12.Ochrona zasobów i walorów środowiska przyrodniczego obszaru Bagien Biebrzańskich, 13.Bibliografia doliny Biebrzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna ; 5)
ISBN: 978-83-61121-26-8
1. Potrójna linia przewodnia- wprowadzenie; 2. Potrójna linia przewodnia: przegląd literatury; 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój i potrójna linia przewodnia; 4. Rachunkowość zrównoważonego rozwoju: pomiar ilościowy czy wzmacnianie jakościowe?; 5. Śledzenie zrównoważonego rozwoju i zarządzania globalnego: czy system jest sprawny?; 6. Umiejscowienie rządowej linii przewodniej; 7. W stronę potrójnej linii przewodniej: miraże, metody, mity; 8. Dobre chęci- niedobre efekty? Złamana obietnica raportowania CSR; 9. Jaki piękny bałagan! Wyjście poza proste rozwiązanie zagadek zrównoważonego rozwoju; 10. Szacowanie kosztów środowiskowych: osiąganie dojrzałość? Efektywność organizacji na drodze do ekorozwoju; 11. Model oceny zrównoważonego rozwoju (SAM): modelowanie przepływów ekonomicznych, ekologicznych, społecznych i związanych z zasobami w ramach projektu; 12. Kapitał społeczny w praktyce: poradnik menedżera; 13. A co, jeśli zwyczajne postępowanie się nie sprawdza?; 14. Albo działamy, albo przestajemy marudzić; 15. Ekonomiczna linia przewodnia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again