Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(9)
available
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(9)
Author
Kobyłko Grzegorz
(2)
Kozłowski Stefan
(2)
Becla Agnieszka
(1)
Cichy Danuta
(1)
Czaja Stanisław
(1)
Fijał Tadeusz
(1)
Giddens Anthony
(1)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(1)
Siara Olga
(1)
Sutton Philip W
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Tomanek Paweł
(1)
Tyburski Włodzimierz
(1)
Witkowska-Dąbrowska Mirosława
(1)
Łaguna Teresa Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Ekorozwój
(11)
Przedsiębiorstwo
(4)
Środowisko człowieka
(4)
Otoczenie firmy
(3)
Zarządzanie
(3)
Degradacja środowiska
(2)
Ekologia
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Świadomość ekologiczna
(2)
Choroby
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Energetyka
(1)
Erotyzm
(1)
Gender
(1)
Gleba
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Klasy spoleczne
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Las
(1)
Ludobójstwo
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Nacjonalizm
(1)
Naród
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Odpady
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pochodzenie życia
(1)
Polityka
(1)
Polityka kulturalna
(1)
Praca
(1)
Prostytucja
(1)
Przestrzeń
(1)
Przestępczość
(1)
Rasy ludzkie
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynek turystyczny
(1)
Socjologia
(1)
Starzenie się
(1)
Surowce
(1)
Surowce roślinne
(1)
Technologie czyste
(1)
Terroryzm
(1)
Ubóstwo
(1)
Woda
(1)
Wojna
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Ścieżki edukacyjne
(1)
Śmierć
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Życie codzienne
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87925-74-8
1.Podstawy moralne i edukacyjne jako uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, 2.Zrównoważony rozwój w celach i treściach kształcenia, 3.Przygotowanie nauczycieli do edukacji dla zrównoważonego rozwoju, 4.Projekty wzmocnieniem edukacji dla zrównoważonego rozwoju, 5.Wnioski i postulaty dla wzmocnienia nauczania o zrównoważonym rozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna Monografie ; Nr 169)
ISBN: 83-7252-290-1
1. Czystsza produkcja jako element strategii ekorozwoju. 2. Strategia czystszej produkcji. 3. Realizacja strategii czystszej produkcji w Polsce. 4. Kierunki działań w zakresie zapobiegania i ograniczania ilości wytwarzanych zanieczyszczeń. 5. Metody oceny ekologicznej jako narzędzia systemu zarządzania środowiskowego. 6. Metoda oceny ekologicznej technologii czystszej produkcji. 7. Weryfikacja metody oceny ekologicznej technologii czystszej produkcji na przykładzie procesów technologicznych realizowanych w zakładach przemysłu cukierniczego "Wawel" SA. 8. Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji programów czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania / Stanisław Czaja, Agnieszka Becla. - Wyd.2 popr. i rozszerz. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2007. - 415 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7011-836-5
Część I: Materialne i energetyczne podstawy gospodarowania. 1. Fizyczny wymiar procesów gospodarowania. 3. Rola energii w procesach gospodarowania. Część II: Globalny wymiar gospodarowania. 4. Globalne zasoby przyrodnicze. 5. Oddziaływanie sektorów gospodarki i form gospodarowania na środowisko przyrodnicze. 6. Globalne problemy ekologiczne i ich materialny wymiar. Część III: Materialne podstawy gospodarowania na poziomie mikroekonomicznym. 7. Ekologiczny wymiar funkcjonowania przedsiębiorstwa. 8. Materialne podstawy procesów konsumpcji. 9. Informacja i jej znaczenie dla ekologicznego wymiaru gospodarowania. Część IV: Materialno-informacyjne podstawy realizacji strategii rozwoju zrównoważonego. 10. Pojęcie i podstawy strategii rozwoju zrównoważonego. 11. Gospodarowanie przestrzenią i na obszarach przyrodniczo cennych. 12. Rozwój myśli ekonomiczno-ekologicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88771-57-4
Cz. I Zasoby środowiska: 1.Środowisko, 2.Zasoby środowiska i ich podział, 3.Kategorie ekonomiczne w zarządzaniu środowiskiem i zasobami naturalnymi. Cz. II Naturalne zasoby środowiska : 4.Przestrzeń, 5.Rolnicza przestrzeń produkcyjna, 6.Gospodarka zasobami leśnymi, 7.Ochrona gruntów rolnych i leśnych, 8.Zasoby wodne, 9.Gospodarka kopalinami. Cz. III Zarządzanie środowiskiem : 10.Prawne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi, 11.Emisja substancji i energii oraz gospodarka odpadami, 12.Wycena środowiska przyrodniczego i ocena cenności ekologicznej, 13.Rozwój zrównoważony i zarządzanie środowiskiem
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Ekorozwój : wyzwania XXI wieku / Stefan Kozłowski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 372,[8] s. : tab., rys., mapy ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13244-2
R.1 Wprowadzenie historyczne; R.2 Dylematy końca XX wieku; R.3 Ochrona środowiska w nauce społecznej Kościoła katolickiego; R.4 Konferencja "Środowisko i Rozwój", Rio de Janeiro 1992; R.5 Założenia ery ekologicznej; R.6 Konferencja "O czyste środowisko dla Europy Lucerna 1993; R.7 Przyrodnicza różnorodność Europy, Sofia 1995; R.8 Ekorozwój; R.9 Problemy globalne; R.10 Problemy europejskie; R.11 Strategia działania; R.12 Polska strategia ekorozwoju. Polityka środowiskowa; R.13 Pierwsze regionalne programy ekorozwoju; R.14 Pro gnoza ostrzegawcza; R.15 Ekspertyza. "Lepiej czy gorzej?" (1997); R.16 Prognozowanie przyszłości; R.17 Ekorozwój w gminach i powiatach; R.18 Kartografia środowiskowa; R.19 Edukacja środowiskowa; R.20 Wyzwania XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-420-2
R.I Rynek i polityka kulturalna: Polityka kulturalna w międzynarodowych raportach o kulturze; Wpływ rynku na funkcjonowanie instytucji kultury; O współczesnych poglądach na muzealnictwo. R.II Kierunki zarządzania turystyką: Badania rynku turystycznego; Zmiany w systemie organizacyjnym zarządzania turystyką w Polsce; Marketingowa koncepcja produktu turystycznego. R.III Wybrane regulacje prawne ochrony dóbr kultury: Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń czasu wojny i pokoju; Zamówienia publiczne w sferze kultury. R.IV Informacje: Podyplomowe Studium Menedżerów Kultury. Geneza rozwoju; Podyplomowe Studium Marketingu w Sferze Kultury i Rekreacji przy Instytucie Marketingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; Studium Podyplomowe Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych; Podyplomowe Studium Muzealnicze przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (Informator Studium).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
ISBN: 73-8011-457-1
Instrumenty polityki ekologicznej, Formy społecznego oddzaiływania na przedsiębiortswo, Wybrane narzędzia zarządzania środowiiskowego w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
ISBN: 978-83-7011-851-8
Instrumenty polityki ekologicznej, Formy społecznego oddzaiływania na przedsiębiortswo, Wybrane narzędzia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-312-X
Założenia ekorozwoju: I. Życie na planecie Ziemi. II. Ekorozwój. Polityki, strategie, programy, wizje ekorozwoju w XXI wieku. III. Programy światowe. A. Materiały i dokumenty. B. Zagrożenia i podejmowane działania. C. Problemy przyszłości. IV. Programy europejskie. V. Programy polskie. VI. Problem realizacji zrównoważonego rozwoju XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16956-5
1.Co to jest socjologia; 2. Socjologiczne pytania i odpowiedzi; 3. Teorie i perspektywy socjologiczne; 4. Globalizacja i zmieniający się świat; 5. Środowisko; 6. Miasta i życie miejskie; 7. Interakcja społeczna i Zycie codzienne; 8. Bieg życia; 9. Rodziny i związki intymne; 10. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność; 11. Stratyfikacja i klasa społeczna; 12. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze; 13. Globalne nierówności; 14. Seksualność i płeć; 15. Rasa, etniczność i migracja; 16. Religia; 17. Media; 18. Organizacje i sieci; 19. Edukacja; 20. Praca i życie gospodarcze; 21. Przestępczość i dewiacja; 22. Polityka, rządzenie i ruchy społeczne; 23. Narody, wojny i terroryzm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2740-6
1. Wprowadzenie do filozofii zrównoważonego rozwoju; 2. Etyka środowiskowa i jej wkład w budowanie świadomości sprzyjającej wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju; 3. Ekoestetyka; 4. Jakość życia jako przedmiot badań naukowych i refleksji; 5. Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again