Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(15)
available
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(15)
Author
Kobyłko Grzegorz
(2)
Kozłowski Stefan
(2)
Becla Agnieszka
(1)
Caekelbergh Aime F
(1)
Cichy Danuta
(1)
Czaja Stanisław
(1)
Czech Ewa Katarzyna
(1)
Fijał Tadeusz
(1)
Giddens Anthony
(1)
Kramer Matthias
(1)
Kryński Andrzej
(1)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(1)
Piontek Barbara
(1)
Piontek Franciszek
(1)
Poskrobko Bazyli
(1)
Siara Olga
(1)
Sutton Philip W
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Tomanek Paweł
(1)
Tyburski Włodzimierz
(1)
Urbaniec Maria
(1)
Wilczek Zygmunt
(1)
Witkowska-Dąbrowska Mirosława
(1)
Łaguna Teresa Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Ekorozwój
(17)
Ochrona środowiska
(6)
Przedsiębiorstwo
(5)
Zarządzanie
(4)
Środowisko człowieka
(4)
Degradacja środowiska
(3)
Ekologia
(3)
Globalizacja
(3)
Gospodarka
(3)
Otoczenie firmy
(3)
Energetyka
(2)
Odpady
(2)
Świadomość ekologiczna
(2)
Biomasa
(1)
Budownictwo ekologiczne
(1)
Choroby
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Ekoturystyka
(1)
Energetyka słoneczna
(1)
Energetyka wiatrowa
(1)
Energetyka wodna
(1)
Erotyzm
(1)
Fotowoltaika
(1)
Gender
(1)
Geotermika
(1)
Gleba
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Klasy spoleczne
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Las
(1)
Ludobójstwo
(1)
Menedżerowie
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Nacjonalizm
(1)
Naród
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pochodzenie życia
(1)
Polityka
(1)
Polityka kulturalna
(1)
Praca
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prostytucja
(1)
Przestrzeń
(1)
Przestępczość
(1)
Przyroda
(1)
Rasy ludzkie
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek turystyczny
(1)
Socjologia
(1)
Starzenie się
(1)
Surowce
(1)
Surowce roślinne
(1)
Technologie czyste
(1)
Terroryzm
(1)
Turystyka
(1)
Ubóstwo
(1)
Woda
(1)
Wojna
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Ścieżki edukacyjne
(1)
Śmierć
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Życie codzienne
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87925-74-8
1.Podstawy moralne i edukacyjne jako uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, 2.Zrównoważony rozwój w celach i treściach kształcenia, 3.Przygotowanie nauczycieli do edukacji dla zrównoważonego rozwoju, 4.Projekty wzmocnieniem edukacji dla zrównoważonego rozwoju, 5.Wnioski i postulaty dla wzmocnienia nauczania o zrównoważonym rozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-920281-3-9
Cz.1 Podstawowe pojęcia i definicje : Ekologia a ochrona środowiska, Właściwości biocenozy i ekosystemu. Cz.2 Zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego : Zanieczyszczenia i ochrona powietrza, Zanieczyszczenia i ochrona hydrosfery, Zagrożenia hałasem i promieniowaniem. Cz.3 Uwarunkowania środowiskowe rozwoju turystyki i rekreacji : Ekosystem leśny i jego ochrona, Biomy kuli ziemskiej w turystyce i rekreacji, Zasadnicze typy roślinności w Polsce i jej znaczenie, Przedmiot badań i rozwój ekologii krajobrazu. Cz.4 Ekorozwój i ekoturystyka : Ekorozwój - nowy trend XXI wieku, Turystyka przyjazna środowisku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna Monografie ; Nr 169)
ISBN: 83-7252-290-1
1. Czystsza produkcja jako element strategii ekorozwoju. 2. Strategia czystszej produkcji. 3. Realizacja strategii czystszej produkcji w Polsce. 4. Kierunki działań w zakresie zapobiegania i ograniczania ilości wytwarzanych zanieczyszczeń. 5. Metody oceny ekologicznej jako narzędzia systemu zarządzania środowiskowego. 6. Metoda oceny ekologicznej technologii czystszej produkcji. 7. Weryfikacja metody oceny ekologicznej technologii czystszej produkcji na przykładzie procesów technologicznych realizowanych w zakładach przemysłu cukierniczego "Wawel" SA. 8. Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji programów czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania / Stanisław Czaja, Agnieszka Becla. - Wyd.2 popr. i rozszerz. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2007. - 415 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7011-836-5
Część I: Materialne i energetyczne podstawy gospodarowania. 1. Fizyczny wymiar procesów gospodarowania. 3. Rola energii w procesach gospodarowania. Część II: Globalny wymiar gospodarowania. 4. Globalne zasoby przyrodnicze. 5. Oddziaływanie sektorów gospodarki i form gospodarowania na środowisko przyrodnicze. 6. Globalne problemy ekologiczne i ich materialny wymiar. Część III: Materialne podstawy gospodarowania na poziomie mikroekonomicznym. 7. Ekologiczny wymiar funkcjonowania przedsiębiorstwa. 8. Materialne podstawy procesów konsumpcji. 9. Informacja i jej znaczenie dla ekologicznego wymiaru gospodarowania. Część IV: Materialno-informacyjne podstawy realizacji strategii rozwoju zrównoważonego. 10. Pojęcie i podstawy strategii rozwoju zrównoważonego. 11. Gospodarowanie przestrzenią i na obszarach przyrodniczo cennych. 12. Rozwój myśli ekonomiczno-ekologicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88771-57-4
Cz. I Zasoby środowiska: 1.Środowisko, 2.Zasoby środowiska i ich podział, 3.Kategorie ekonomiczne w zarządzaniu środowiskiem i zasobami naturalnymi. Cz. II Naturalne zasoby środowiska : 4.Przestrzeń, 5.Rolnicza przestrzeń produkcyjna, 6.Gospodarka zasobami leśnymi, 7.Ochrona gruntów rolnych i leśnych, 8.Zasoby wodne, 9.Gospodarka kopalinami. Cz. III Zarządzanie środowiskiem : 10.Prawne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi, 11.Emisja substancji i energii oraz gospodarka odpadami, 12.Wycena środowiska przyrodniczego i ocena cenności ekologicznej, 13.Rozwój zrównoważony i zarządzanie środowiskiem
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Ekorozwój : wyzwania XXI wieku / Stefan Kozłowski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 372,[8] s. : tab., rys., mapy ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13244-2
R.1 Wprowadzenie historyczne; R.2 Dylematy końca XX wieku; R.3 Ochrona środowiska w nauce społecznej Kościoła katolickiego; R.4 Konferencja "Środowisko i Rozwój", Rio de Janeiro 1992; R.5 Założenia ery ekologicznej; R.6 Konferencja "O czyste środowisko dla Europy Lucerna 1993; R.7 Przyrodnicza różnorodność Europy, Sofia 1995; R.8 Ekorozwój; R.9 Problemy globalne; R.10 Problemy europejskie; R.11 Strategia działania; R.12 Polska strategia ekorozwoju. Polityka środowiskowa; R.13 Pierwsze regionalne programy ekorozwoju; R.14 Pro gnoza ostrzegawcza; R.15 Ekspertyza. "Lepiej czy gorzej?" (1997); R.16 Prognozowanie przyszłości; R.17 Ekorozwój w gminach i powiatach; R.18 Kartografia środowiskowa; R.19 Edukacja środowiskowa; R.20 Wyzwania XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-922032-0-8
1. Wprowadzenie, 2. Komentarz: Strategia zrównoważonego rozwoju Unii europejskiej, Szósty program ochrony środowiska na lata 2001-2010, Ramowa Dyrektywa Wodna. 3. Dokumenty: Strategia zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, Szósty Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska na lara 201-2010, Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / red. Magdalena Goik ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; 1)
ISBN: 83-88578-51-X
1. Pojęcie i zakres przedmiotowy ekonomii menedżerskiej, 2. Ekonomia menedżerska wobec procesu rozwoju, 3. Znaczenie kategorii efektywności rachunku opłacalności dla realizacji podstawowego założenia ekonomii menedżerskiej, 4. Ekonomia menedżerska wobec pojęcia globalności, procesu globalizacji oraz rozwoju zrównoważonego i trwałego, 5. Zagadnienia ekonomiczne i decyzyjne związane z urzeczywistnieniem podstawowego założenia ekonomii menedżerskiej, 6. Ekonomia menedżerska w obliczu nowych reguł nowej gospodarki, 7. Ekonomia menedżerska wobec gospodarki w niszy - koncepcja i praktyczne zastosowania Mnożnika Czterech
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-420-2
R.I Rynek i polityka kulturalna: Polityka kulturalna w międzynarodowych raportach o kulturze; Wpływ rynku na funkcjonowanie instytucji kultury; O współczesnych poglądach na muzealnictwo. R.II Kierunki zarządzania turystyką: Badania rynku turystycznego; Zmiany w systemie organizacyjnym zarządzania turystyką w Polsce; Marketingowa koncepcja produktu turystycznego. R.III Wybrane regulacje prawne ochrony dóbr kultury: Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń czasu wojny i pokoju; Zamówienia publiczne w sferze kultury. R.IV Informacje: Podyplomowe Studium Menedżerów Kultury. Geneza rozwoju; Podyplomowe Studium Marketingu w Sferze Kultury i Rekreacji przy Instytucie Marketingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; Studium Podyplomowe Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych; Podyplomowe Studium Muzealnicze przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (Informator Studium).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
ISBN: 73-8011-457-1
Instrumenty polityki ekologicznej, Formy społecznego oddzaiływania na przedsiębiortswo, Wybrane narzędzia zarządzania środowiiskowego w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
ISBN: 978-83-7011-851-8
Instrumenty polityki ekologicznej, Formy społecznego oddzaiływania na przedsiębiortswo, Wybrane narzędzia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka ; Nr 78)
R.I Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw: Wyzwania współczesności; Polityka trwałego i zrównoważonego rozwoju; Informacja i technologie w systemie zarządzania przedsiębiorstw; Pomoc publiczna w realizacji proekologicznych przedsięwzięć przedsiębiorstw. R.II Wybrane metody zarządzania przedsiębiorstwem: Zarządzanie strategiczne jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju; Ryzyko menedżerskie; Ryzyko ekologiczne w systemie zarządzania przedsiębiorstwem; Reenginiering a zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem; Ucząca się organizacja a demingowskie techniki stałego doskonalenia zarządzania. R.III Wybrane obszary działania przedsiębiorstw: Zarządzanie transferem nowoczesnych technologii; Organizmy genetycznie zmodyfikowane jako przedmiot zainteresowania przedsiębiorców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-312-X
Założenia ekorozwoju: I. Życie na planecie Ziemi. II. Ekorozwój. Polityki, strategie, programy, wizje ekorozwoju w XXI wieku. III. Programy światowe. A. Materiały i dokumenty. B. Zagrożenia i podejmowane działania. C. Problemy przyszłości. IV. Programy europejskie. V. Programy polskie. VI. Problem realizacji zrównoważonego rozwoju XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16956-5
1.Co to jest socjologia; 2. Socjologiczne pytania i odpowiedzi; 3. Teorie i perspektywy socjologiczne; 4. Globalizacja i zmieniający się świat; 5. Środowisko; 6. Miasta i życie miejskie; 7. Interakcja społeczna i Zycie codzienne; 8. Bieg życia; 9. Rodziny i związki intymne; 10. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność; 11. Stratyfikacja i klasa społeczna; 12. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze; 13. Globalne nierówności; 14. Seksualność i płeć; 15. Rasa, etniczność i migracja; 16. Religia; 17. Media; 18. Organizacje i sieci; 19. Edukacja; 20. Praca i życie gospodarcze; 21. Przestępczość i dewiacja; 22. Polityka, rządzenie i ruchy społeczne; 23. Narody, wojny i terroryzm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-637-5
Cz.I Zrównoważony rozwój a realizacja polityki ochrony środowiska: 1.Zrównoważony rozwój - podejście holistyczne, 2.Polityka administracyjna jako instrument realizacji koncepcji, 3.Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej w transatlantyckich relacjach handlowych. Cz.II Uwarunkowania ochrony środowiska - aspekty krajowe: 4.Rola pozwolenia na wyprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza w działaniach administracji publicznej, 5.Prawno-finansowe aspekty gminnej gospodarki energetycznej, 6.Nowe zasady oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, 7.Polski rynek kapitałowy i jego wpływ na możliwości zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska, 8.Prawno-finansowe aspekty opłacalności wdrożenia międzygminnego programu inwestycyjnego w dziedzinie gospodarki odpadami (case study), Cz.III Uwarunkowania ochrony środowiska - aspekty unijne i międzynarodowe: 9.Zasdy obrotu odpadami po przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 10.Znaczenie Unii europejskiej w zakresie reagowania na skutki katastrof, 11.Finansowanie działań na rzecz ochrony środowiska przez Bank Światowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2740-6
1. Wprowadzenie do filozofii zrównoważonego rozwoju; 2. Etyka środowiskowa i jej wkład w budowanie świadomości sprzyjającej wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju; 3. Ekoestetyka; 4. Jakość życia jako przedmiot badań naukowych i refleksji; 5. Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3811-0
1. Podstawy nauk o środowisku; 2. Zrównoważony rozwój; 3. Znaczenie interesariuszy strategicznych; 4. Podstawy i etapy wdrażania polityki ekonomicznej; 5. Prawo ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy; 6. Systemy zarządzania środowiskowego według ISO 14001 i EMAS; 7. Instrumenty wspomagające zarządzanie środowiskiem; 8. Ochrona środowiska w przedsiębiorstwach; 9. Rola innowacji ekologicznych; 10. Wybrane aspekty technik ochrony środowiska; 11. Alternatywne metody wytwarzania i wykorzystania energii; 12. Wybrane przykłady z nauk o systemach ochrony środowiska oraz biotechnologii; 13. Studia przypadków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again