Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(8)
Author
Becla Agnieszka
(1)
Borkiewicz Łukasz
(1)
Borys Tadeusz
(1)
Czaja Stanisław
(1)
Dolan Simon L
(1)
Giddens Anthony
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Klimek Jan
(1)
Kośmicki Eugeniusz
(1)
Papuziński Andrzej
(1)
Piontek Barbara
(1)
Piontek Franciszek
(1)
Raich Mario
(1)
Rzeńca Agnieszka
(1)
Siara Olga
(1)
Sutton Philip W
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Tomanek Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Ekorozwój
(8)
Globalizacja
(8)
Gospodarka
(4)
Ochrona środowiska
(3)
Choroby
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Ekologia
(1)
Energetyka
(1)
Erotyzm
(1)
Gender
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Innowacje
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Klasy spoleczne
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Ludobójstwo
(1)
Menedżerowie
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Nacjonalizm
(1)
Naród
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Polityka
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postęp
(1)
Praca
(1)
Prostytucja
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przestępczość
(1)
Rasy ludzkie
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Socjologia
(1)
Starzenie się
(1)
Surowce
(1)
Terroryzm
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Ubóstwo
(1)
Wojna
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śmierć
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Życie codzienne
(1)
10 results Filter
Book
In basket
Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania / Stanisław Czaja, Agnieszka Becla. - Wyd.2 popr. i rozszerz. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2007. - 415 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7011-836-5
Część I: Materialne i energetyczne podstawy gospodarowania. 1. Fizyczny wymiar procesów gospodarowania. 3. Rola energii w procesach gospodarowania. Część II: Globalny wymiar gospodarowania. 4. Globalne zasoby przyrodnicze. 5. Oddziaływanie sektorów gospodarki i form gospodarowania na środowisko przyrodnicze. 6. Globalne problemy ekologiczne i ich materialny wymiar. Część III: Materialne podstawy gospodarowania na poziomie mikroekonomicznym. 7. Ekologiczny wymiar funkcjonowania przedsiębiorstwa. 8. Materialne podstawy procesów konsumpcji. 9. Informacja i jej znaczenie dla ekologicznego wymiaru gospodarowania. Część IV: Materialno-informacyjne podstawy realizacji strategii rozwoju zrównoważonego. 10. Pojęcie i podstawy strategii rozwoju zrównoważonego. 11. Gospodarowanie przestrzenią i na obszarach przyrodniczo cennych. 12. Rozwój myśli ekonomiczno-ekologicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-453-9
1. Wprowadzenie; 2. Kluczowe problemy na drodze do stabilnej przyszłości; 3. Pomysły rozwiązań; 4. W kierunku przedsiębiorczości i innowacji społecznej; 5. Społeczna odpowiedzialność biznesu; 6. Czas działania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-924351-9-8
R. I U przyrodniczych i metodologicznych podstaw ekologizacji społeczeństwa i trwałego rozwoju; R. II Próba ogólnej charakterystyki globalnego kryzysu ekologicznego; R.III Próba sformułowania nowych założeń antropologii zachowania środowiska; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / red. Magdalena Goik ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; 1)
ISBN: 83-88578-51-X
1. Pojęcie i zakres przedmiotowy ekonomii menedżerskiej, 2. Ekonomia menedżerska wobec procesu rozwoju, 3. Znaczenie kategorii efektywności rachunku opłacalności dla realizacji podstawowego założenia ekonomii menedżerskiej, 4. Ekonomia menedżerska wobec pojęcia globalności, procesu globalizacji oraz rozwoju zrównoważonego i trwałego, 5. Zagadnienia ekonomiczne i decyzyjne związane z urzeczywistnieniem podstawowego założenia ekonomii menedżerskiej, 6. Ekonomia menedżerska w obliczu nowych reguł nowej gospodarki, 7. Ekonomia menedżerska wobec gospodarki w niszy - koncepcja i praktyczne zastosowania Mnożnika Czterech
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16956-5
1.Co to jest socjologia; 2. Socjologiczne pytania i odpowiedzi; 3. Teorie i perspektywy socjologiczne; 4. Globalizacja i zmieniający się świat; 5. Środowisko; 6. Miasta i życie miejskie; 7. Interakcja społeczna i Zycie codzienne; 8. Bieg życia; 9. Rodziny i związki intymne; 10. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność; 11. Stratyfikacja i klasa społeczna; 12. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze; 13. Globalne nierówności; 14. Seksualność i płeć; 15. Rasa, etniczność i migracja; 16. Religia; 17. Media; 18. Organizacje i sieci; 19. Edukacja; 20. Praca i życie gospodarcze; 21. Przestępczość i dewiacja; 22. Polityka, rządzenie i ruchy społeczne; 23. Narody, wojny i terroryzm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-283-5
1. Procesy globalizacji i integracji: Globalizacja a regionalizacja i regionalizm w gospodarce światowej; Wpływ procesów globalizacji na rozwój lokalny; Podstawy prawne transgranicznych form współpracy regionalnej w Europie; Zmiany w systemie europejskiego szkolnictwa wyższego jako czynnik spójności społeczno-gospodarczej w Unii europejskiej; Transfer wiedzy, towarów i usług w międzynarodowej współpracy Białorusi na nowej granicy Unii Europejskiej; 2. Przestrzeń i rozwój zrównoważony: Polityka zrównoważonego rozwoju miast w dokumentach Unii Europejskiej; Ochrona przyrody warunkiem trwałego i zrównoważonego rozwoju; Działalność parków krajobrazowych w świetle zrównoważonego rozwoju regionów; Region Kopenhagi w świetle koncepcji rozwoju policentrycznego; 3. Tożsamość i wizerunek: Znaczenie cen tożsamości lokalnej w przedsięwzięciach o zasięgu ponadlokalnym; łodzianie o swoim mieście. Studium socjologiczne; Rola wizerunku miasta w kontekście wzrostu znaczenia mobilności kapitału ludzkiego; Marka w marketingu terytorialnym; 4. Gospodarka: Interpretacja wartości rynkowej i jej wpływ na wykorzystanie gruntów na terenie miast; Rating jednostek samorządu terytorialnego w Polsce jako innowacyjny sposób wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego; Przestrzenne zróżnicowanie potencjału ekonomicznego w regionie centralnym a koncepcja bipolarnego rozwoju aglomeracji Warszawy i Łodzi; Dostępność transportowa jako determinanta atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów; Wspólnotowa pomoc publiczna jako źródło finansowania rozwoju regionalnego w Polsce; Rola instytucji otoczenia biznesu w pobudzaniu przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy w regionie łódzkim; Udział małych i średnich przedsiębiorstw regionu łódzkiego w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach 2004-2006 [SPOWKP].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88771-31-0
1. 10 lat po Rio - oceny rządowe, 2.10 lat po Rio - oceny społeczne, 3.Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym, 4.Globalizacja a zrównoważony rozwój, 5.Ekonomiczne i rynkowe instrumenty zrównoważonego rozwoju, 6.Zrównoważony rozwój w gospodarce przestrzennej, 7.Technika i technologie w zrównoważonym rozwoju, 8.Ochrona przyrody w zrównoważonym rozwoju, 9.Partnerstwo i partycypacja społeczna w zrównoważonym rozwoju, 10.System zarządzania zrównoważonym rozwojem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-98-6
Wstęp. 1. Filozoficzno-prawne aspekty zrównoważonego rozwoju; Człowiek jako podmiot zrównoważonego rozwoju; konsekwencje filozoficzno-społeczne; Zrównoważony rozwój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki ochrony środowiska; Filozofia zrównoważonego rozwoju; Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru; Prawo a koncepcja zrównoważonego rozwoju; Konstytucyjne ujęcie zasady zrównoważonego rozwoju; Pojęcie zrównoważonego rozwoju w prawie polskim; Bezpieczeństwo ekologiczne jako kryterium koniecznych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju; Rozwój samopodtrzymujący się: orientacje racjonalnościowe. 2. Społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Dylematy zrównoważonego rozwoju w warunkach globalizacji gospodarki; Zrównoważony rozwój w praktyce gospodarek przejściowych; Czy strategie rozwoju lokalnego są strategiami zrównoważonego rozwoju?; Konsultacja i dialog społeczny na poziomie lokalnym: udział społeczeństwa w kształtowaniu i wdrażaniu strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju; Zrównoważony rozwój w służbie rozwiązywania konfliktów społecznych na tle konserwatorskiej polityki ochrony środowiska; Polityka społeczna wobec zrównoważonego rozwoju. 3. Polityczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój i susydiarność jako podstawowe zasady polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej; Zasada zrównoważonego rozwoju w polityce państwa; Strategie zrównoważonego rozwoju: gospodarki wodą, gospodarki przestrzennej i naukowa; Monitorowanie zrównoważonego rozwoju; Zrównoważony rozwój w edukacji ekologicznej; Znaczenia nauk ekologicznych w kształtowaniu idei zrównoważonego rozwoju. Nota o autorach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Authority data
Globalizacja - a ekorozwój (hasło przedmiotowe)
Authority data
Ekorozwój - globalizacja (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again