Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Bartkowiak Piotr
(1)
Głębocki Konrad
(1)
Janasz Władysław
(1)
Nowicka-Skowron Maria
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Ekorozwój
(4)
Biblioteki akademickie
(1)
Controlling
(1)
Ekonomia
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Innowacje
(1)
Internet
(1)
Kanada
(1)
Konkurencja
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Państwo
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Politechnika Częstochowska. Biblioteka Główna
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Produktywność pracy
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Rachunkowość
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
4 results Filter
Book
In basket
Innowacje w zrównoważonym rozowju organizacji / red. nauk. Władysław Janasz. - Warszawa : Difin, 2011. - 294, [2] s. : rys.; tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-362-4
1. Innowacje w strategii gospodarczej Unii Europejskiej; 2. Modele implementacji kapitału w finansowaniu przedsięwzięć innowacyjnych; 3. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw a polityka innowacyjna państwa; 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Unii Europejskiej; 5. Kreowanie potencjału technologiczne przedsiębiorstw; 6. Uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w regionie Małopolski w latach 2006-2008; 7. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w regionie Pomorza Zachodniego w latach 1997-2008; 8. Aktywność innowacyjna sektora usług w Polsce; 9. Rola korporacji transnarodowych w globalnych nakładach na sferę B+R; 11. Ocena determinant aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa zachodniopomorskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 4)
Cz. I Współczesne problemy ekonomii i polityki ekonomicznej: 1.Konkurencje jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie Fridricha Augusta von Hayeka, 2.Wybrane czynniki zmian wydajności pracy w sektorze publicznym i prywatnym, 3.Przedstawicielstwo pracownicze w polskich radach nadzorczych, 4.Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa, 5.Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Cz. II Orientacja marketingowa : 1.Orienatacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej, 2.Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego, 3.Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorców, 3.Idea tożsamości firmy - koncepcja Corporate Identity, 5.Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego miasta Glasgow. Cz. III Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw: 1.Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja, 2.Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym, 3.Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych określana za pomocą rozmytej metody analizy skupień, 4.Problem implementacji controllingu operatywnego i jego informatyzacja we współczesnym przedsiębiorstwie, 5.Analiza punktów krytycznych jako narzędzie wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Cz.IV Problemy politologii: 1.O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych), 2.Grupy narodowe i etniczne a polityka multikulturalizmu w Kanadzie, 3.Altywne wykorzystanie Internetu w polityce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-23-1
Część I: Proceduralne, finansowe i środowiskowe aspekty wnioskowania w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 1. Zarządzanie procesem aplikowania o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 2. Analiza spójności dokumentów programowania rozwoju w aplikowaniu o środki z Funduszy Strukturalnych. 3. Analiza finansowa, analiza wrażliwości oraz źródła finansowania. 4. Wsparcie zrównoważonego rozwoju w ramach funduszy strukturalnych - ocena oddziaływania na środowisko. 5. Zasady postępowania przy ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych UE na przykładzie modernizacji budynku biblioteki. Część II: Modernizacja budynku biblioteki w ramach funduszy strukturalnych - aspekty wykonalności technicznej. 6. Określenie zasad programowania remontów w budynkach użyteczności publicznej na przykładzie modernizacji budynku biblioteki Politechniki Częstochowskiej 7. Zasady kształtowania przestrzeni użyteczności publicznej w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 8. Możliwości zmiany zapotrzebowania na ciepło budynku Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-342-1
1. Miejsce zrównoważonego rozwoju w teorii zarządzania: Idea i rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju; Środowisko naturalne jako jeden z kapitałów zrównoważonego rozwoju; 2. Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju w samorządzie gminnym: Istota, pojęcie i zakres działania samorządu gminnego; Harmonizacja polityki ekologicznej i zrównoważonego rozwoju w podstawowej jednostce samorządu terytorialnego; Gospodarka komunalna w strukturze użyteczności publicznej; Przedsiębiorstwo komunalne i jego formy organizacyjno-prawne w realizacji zadań samorządu gminnego; 3. Wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na usługi komunalne: Monopol i oligopol a zrównoważony rozwój na rynku usług komunalnych; Otoczenie przedsiębiorstwa komunalnego i jego wpływ na strategię działania; Zasada zrównoważonego rozwoju w funkcji celów przedsiębiorstwa komunalnego; 4. Ocena badanej grupy przedsiębiorstw komunalnych w Polsce: Model input-output w przedsiębiorstwie dla realizacji zrównoważonego rozwoju; Charakterystyka badanej grupy komunalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce; Ocena wskaźnika rentowności komunalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych; 5. Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w obszarze ekologicznym przez przedsiębiorstwa komunalne w świetle badań empirycznych: Handel antropogenicznymi zanieczyszczeniami przedsiębiorstw jako jeden z instrumentów ekonomicznych; Inwestycje i opłaty na rzecz ochrony środowiska związane z realizacją aspektu ekologicznego koncepcji zrównoważonego rozwoju; analiza i ocena wielkości zanieczyszczeń poprodukcyjnych w komunalnych przedsiębiorstwach ciepłowniczych; Ocena doboru miar stopnia realizacji zrównoważonego rozwoju; 6. Konstrukcja metody i jej weryfikacja dla komunalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych: Metoda oceny realizacji zrównoważonego rozwoju w obszarze ekologicznym; Empiryczna weryfikacja metody oceny stopnia realizacji zróżnicowanego rozwoju w obszarze ekologicznym w komunalnych przedsiębiorstwach ciepłowniczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again