Form of Work
Książki
(27)
Status
only on-site
(27)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(27)
Author
Sadowska-Snarska Cecylia
(2)
Adamczyk Jadwiga
(1)
Bartkowiak Piotr
(1)
Borys Tadeusz
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
(1)
Cichy Danuta
(1)
Czech Ewa Katarzyna
(1)
Fijał Tadeusz
(1)
Giordano Klaudia
(1)
Głębocki Konrad
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Janasz Władysław
(1)
Kiełczewski Dariusz
(1)
Kozłowski Stefan
(1)
Kośmider Rudolf
(1)
Lorek Elżbieta
(1)
Malik K
(1)
Michałowski Kazimierz
(1)
Miszewski M
(1)
Nowicka-Skowron Maria
(1)
Plewka Czesław
(1)
Podedworna Hanna
(1)
Rajchel Dariusz
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Ruszkowski Paweł
(1)
Sobczak Eugeniusz. Red
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Toczyski Witold
(1)
Wierzbicki Zbigniew Tadeusz
(1)
Zabłocki Grzegorz
(1)
Zagórowska A
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(24)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Ekorozwój
(27)
Ochrona środowiska
(9)
Gospodarka
(8)
Ekologia
(4)
Gospodarka terenowa
(4)
Rezerwaty i parki narodowe
(3)
Rolnictwo
(3)
Degradacja środowiska
(2)
Ekonomia
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Środowisko człowieka
(2)
Agroturystyka
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Controlling
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Energetyka
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kanada
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Leasing
(1)
Lubelskie, województwo (od 1999)
(1)
Marketing
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Miasta
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Nierówności społeczne -- Polska
(1)
Odpady
(1)
Odszkodowanie
(1)
Państwo
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Politechnika Częstochowska. Biblioteka Główna
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Polska
(1)
Postęp
(1)
Produktywność pracy
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przyroda
(1)
Rachunkowość
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Reprywatyzacja
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Siła robocza
(1)
Sozologia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożycie
(1)
Stopa życiowa
(1)
Struktura społeczna
(1)
Technologie czyste
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Unia Europejska
(1)
Wieś
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Zarządzanie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zielone Płuca Polski (region)
(1)
Ścieżki edukacyjne
(1)
Śląsk
(1)
Świadomość ekologiczna
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1989-
(1)
Subject: place
Biebrza (dolina)
(1)
Biebrzański Park Narodowy
(1)
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
27 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87925-74-8
1.Podstawy moralne i edukacyjne jako uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, 2.Zrównoważony rozwój w celach i treściach kształcenia, 3.Przygotowanie nauczycieli do edukacji dla zrównoważonego rozwoju, 4.Projekty wzmocnieniem edukacji dla zrównoważonego rozwoju, 5.Wnioski i postulaty dla wzmocnienia nauczania o zrównoważonym rozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89882-90-6
Edukacja, Gospodarka, Kultura - 60-lecie Polskiej Państwowości na Pomorzu Zachodnim 1945-2005. Rozdział I. O ideach i praktykach polskiego systemu oświaty w latach 1945-2005; Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013; Wyzwania edukacyjne z perspektywy potrzeb rynku pracy; Priorytety edukacyjne Unii Europejskiej; Jestem Polakiem i obywatelem UE; Fakty i refleksje na 60-lecie polskiej obecności w regionie. O uwarunkowaniach społecznych aktywności oświaty zachodniopomorskiej (1945-2005). Rozdział II. Europejskie korzenie tożsamości; Obywatelstwo Unii Europejskiej. Od europejskiej społeczności narodów do społeczeństwa postnarodowego; Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013; Orientacja rynkowa systemu oświaty wobec potrzeb nowego społeczeństwa; W poszukiwaniu "indywidualności przyjaznej"; 2005 - Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej; Fundusz Spójności - instrumentem służącym budowaniu wspólnej pomyślnej przyszłości partnerów UE; Rola organizacji pozarządowych w obszarze edukacji obywatelskiej; Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie w świetle ustaleń Procesu Bolońskiego i Komisji Wspólnot Europejskich; Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji nt. "Edukacja obywatelska - jestem Polakiem i obywatelem UE" Rozdział III. Edukacja ekologiczna w Polsce - zadania i realizacja; Przyrodnicze podstawy zrównoważonego rozwoju; Społeczne uwarunkowania i filozoficzne podstawy rozwoju zrównoważonego; Realizacja postanowień Konwencji o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro w świetle badań organów kontroli; Rola edukacji ekologicznej we wdrażaniu unijnych zasad zarządzania środowiskiem; Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w działaniach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie; Edukacja ekologiczna w Polce - próba diagnozy stanu; Certyfikowanie edukacji ekologicznej w Polsce i na świecie; "Szkoły dla Ekorozwoju" - Program Fundacji Partnerstwo dla Środowiska; Holistyczne spojrzenie na rozwój i funkcjonowanie człowieka; Postawa proekologiczna wyrazem troski o własne zdrowie; Wykorzystanie iNternetu e edukacji ekologicznej i promocji zdrowia środowiskowego. Strona internetowa Programu Wieloletniego "Środowisko a Zdrowie"; Psychosynteza - edukacja do zrównoważonego rozwoju - projekt "TREAM"; Studia podyplomowe "Ekorozwój i Agenda 21" jako przykład przygotowania nauczycieli do realizacji międzyprzedmiotowych ścieżek edukacji ekologicznej i prozdrowotnej; Program "Obserwator Przyrody", "EkoLogik"; Zachodnipomorska Sieć Ośrodków Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej - sygnatariusze "Porozumienia zawartego na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej i przyrodniczej w województwie zachodniopomorskim"; Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji - "Edukacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju". Rozdział IV: Wychowanie pracownika - obywatela na początku Xxi wieku; Zamierzenia państwa w zakresie edukacji zawodowej w korelacji z rynkiem pracy; W obliczu wyzwań rynku pracy; Współczesne tendencje rozwoju ustawicznej edukacji zdrowotnej; Nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia zawodowego; Jakość w edukacji zawodowej; Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej; Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju szkół zawodowych; Kształcenie ustawiczne w Polsce a doświadczenie europejskie; Wybrane tendencje w kształceniu zawodowym i ustawicznym - udział w programach: Leonardo da Vinci i EFS; Kształcenie pro zawodowe w systemie wolontariatu; Właściwości sterownicze osób wykonujących zawody prawnicze pożądane ze względu na efektywne funkcjonowanie zawodowe; Kształcenie ustawiczne jako ważny czynnik wzbogacanie infrastruktury ekonomicznej i społecznej w środowisku; Ryzyko zawodowe w aspekcie zagrożeń w oświacie; Przygotowanie nauczycieli techniki do interdyscyplinarnej edukacji ogólnotechnicznej; Sprawozdanie merytoryczne z Ogólnopolskiej Konferencji "Kształcenie zawodowe i ustawiczne w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej"; Powszechna edukacja ekonomiczna w Polsce - ujęcie systemowe; Uczelnie i fakultety ekonomiczne w procesie edukacji ekonomicznej; Prezentacja wyników badań środowisk szkolnych w zakresie realizacji edukacji ekonomicznej w polskich szkołach ponadgimnazjalnych; Edukacja ekonomiczna a kształtowanie postaw przedsiębiorczych; Działalność edukacyjna komisji papierów wartościowych i giełd; Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji na temat: "Edukacje Ekonomiczna w Polskim Systemie Oświaty". Rozdział VI. Demograficzne uwarunkowania przemian oświatowych regionu; 60 lat polskiej oświaty na Pomorzu Zachodnim; Miejsce i rola kształcenia ogólnego we wdrażaniu systemu oświaty na Pomorzu Zachodnim; Kształcenie zawodowe w praktykach edukacyjnych regionu; Szkolnictwo specjalne i opieka nad dzieckiem; Edukacja morska na Pomorzu Zachodnim; Problemy polskiej szkoły w dobie integracji; Wkład oświaty zachodniopomorskiej w edukację narodową; O zachodniopomorskiej kulturze po 1945 roku; Wkład Kościoła katolickiego w rozwój kultury i edukacji Pomorza Zachodniego w latach 1945-2005; Kultura książki w Szczecinie po 1945 roku. Wybór literatury ze zbiorów regionalnych Książnicy Pomorskiej; Prasa szczecińska wobec potrzeb wychowania przedszkolnego i szkolnictwa podstawowego w latach osiemdziesiątych XX wieku; Szkolnictwo średnie ogólnokształcące w województwie szczecińskim - refleksje rocznicowe; Głos w dyskusji na konferencji wojewódzkiej "Z dziejów oświaty i kultury Pomorza Zachodniego w latach 1945-2005", do wystąpienia pani dr Elżbiety Marszałek na temat "Edukacja morska na Pomorzy Zachodnim"; Jakość usług w szkolnictwie wyższym - stagnacja czy postęp; Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego w polskim Szczecinie; Sprawozdanie z konferencji pt. "Z dziejów oświaty i kultury Pomorza Zachodniego w latach 1945-2005"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna Monografie ; Nr 169)
ISBN: 83-7252-290-1
1. Czystsza produkcja jako element strategii ekorozwoju. 2. Strategia czystszej produkcji. 3. Realizacja strategii czystszej produkcji w Polsce. 4. Kierunki działań w zakresie zapobiegania i ograniczania ilości wytwarzanych zanieczyszczeń. 5. Metody oceny ekologicznej jako narzędzia systemu zarządzania środowiskowego. 6. Metoda oceny ekologicznej technologii czystszej produkcji. 7. Weryfikacja metody oceny ekologicznej technologii czystszej produkcji na przykładzie procesów technologicznych realizowanych w zakładach przemysłu cukierniczego "Wawel" SA. 8. Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji programów czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Ekorozwój : wyzwania XXI wieku / Stefan Kozłowski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 372,[8] s. : tab., rys., mapy ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13244-2
R.1 Wprowadzenie historyczne; R.2 Dylematy końca XX wieku; R.3 Ochrona środowiska w nauce społecznej Kościoła katolickiego; R.4 Konferencja "Środowisko i Rozwój", Rio de Janeiro 1992; R.5 Założenia ery ekologicznej; R.6 Konferencja "O czyste środowisko dla Europy Lucerna 1993; R.7 Przyrodnicza różnorodność Europy, Sofia 1995; R.8 Ekorozwój; R.9 Problemy globalne; R.10 Problemy europejskie; R.11 Strategia działania; R.12 Polska strategia ekorozwoju. Polityka środowiskowa; R.13 Pierwsze regionalne programy ekorozwoju; R.14 Pro gnoza ostrzegawcza; R.15 Ekspertyza. "Lepiej czy gorzej?" (1997); R.16 Prognozowanie przyszłości; R.17 Ekorozwój w gminach i powiatach; R.18 Kartografia środowiskowa; R.19 Edukacja środowiskowa; R.20 Wyzwania XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Innowacje w zrównoważonym rozowju organizacji / red. nauk. Władysław Janasz. - Warszawa : Difin, 2011. - 294, [2] s. : rys.; tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-362-4
1. Innowacje w strategii gospodarczej Unii Europejskiej; 2. Modele implementacji kapitału w finansowaniu przedsięwzięć innowacyjnych; 3. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw a polityka innowacyjna państwa; 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Unii Europejskiej; 5. Kreowanie potencjału technologiczne przedsiębiorstw; 6. Uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w regionie Małopolski w latach 2006-2008; 7. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w regionie Pomorza Zachodniego w latach 1997-2008; 8. Aktywność innowacyjna sektora usług w Polsce; 9. Rola korporacji transnarodowych w globalnych nakładach na sferę B+R; 11. Ocena determinant aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa zachodniopomorskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7252-076-3
Środowisko naturalne jako obiekt poznania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Przesłanki prośrodowiskowej orientacji przedsiębiorstw, Ekologiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, Przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw związane z ochroną środowiska i źródła ich finansowania, Restrukturyzacja ekologiczna przedsiębiorstw w okresie transformacji, Integracja celów ekologicznych ekonomicznych i społecznych w procesie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7431-011-1
1.Trwały i zrównoważony rozwój, 2.Konsumpcja w warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, 3.Wpływ zmian w układzie podmiotowym konsumpcji na perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, 4.zmiany w układzie przedmiotowym konsumpcji a trwały i zrównoważony rozwój, 5.Struktura układu organizacyjnego konsumpcji a trwały i zrównoważony rozwój, 6.Perspektywy zrównoważenia konsumpcji w układzie przestrzennym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Monitoring rozwoju zrównoważonego / Witold Toczyski. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2004. - 334 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7326-226-1
I. Trwały i zrównoważony rozwój - nowy paradygmat : 1.Genzeza paradygmatu, 2.Wymiar ekonomiczny, 3.Wymiar przestrzenny, 4.Planowanie strategiczne, 5.Model procesowego planowania strategicznego, 6.Zarządzanie jakością - koncepcja SQM, 7.Ewolucja paradygmatu w Polsce. II. Programowanie rozwoju zrównoważonego w Europie : 1.Drogi rozwoju zrównoważonego, 2.Rozwój idei w miastach i gminach, 3.Rozwój idei w regionie Morza Bałtyckiego, 4.Ewolucja rozwoju zrównoważonego w Polsce. III. Koncepcje i praktyki monitoringu rozwoju zrównoważonego : 1.W poszukiwaniu uniwersalnego systemu monitoringu, 2.Milenijne cele rozwoju, 3.Europejska Sieć Obserwatorów Przestrzennych, 4.Monitoring w regionie Morza Bałtyckiego, 5.Monitoring i wskaźniki rozwoju zrównoważonego w krajach, regionach i miastach. IV. Podstawy monitoringu rozwoju zrównoważonego w Polsce : 1.Uwarunkowania monitoringu, 2.Wpływ dostępu do informacji na monitoring, 3.Monitoring Środowiska Przyrodniczego Polski jako element monitoringu rozwoju zrównoważonego, 4.Projekty monitoringu środowiska przyrodniczego, 5.System informacji przestrzennej, 6.Wojewódzkie wskaźniki zrównoważonego rozwoju w ramach banku danych regionalnych, 7.Środowiskowe wskaźniki rozwoju zrównoważonego w koncepcji M. Kistowskiego, 8.Monitoring w procesie zintegrowanego zarządzania rozwojem Obszaru Przybrzeżnego Zalewu Wiślanego. V. Zarys otwartego systemu monitoringu rozwoju zrównoważonego w skali regionalnej ; 1.Monitoring w modelu procesowego planowania strategicznego, 2.System monitorowania zrównoważonego rozwoju - struktura informacyjno-funkcjonalna, 3.Monitoring w zarządzaniu jakością w zrównoważonym rozwoju - koncepcja SQM, 4.Zakres i systematyka dziedzin zrównoważonego rozwoju podlegających monitorowaniu. VI. Zarys koncepcji monitoringu rozwoju zrównoważonego Polski północnej w regionie bałtyckim : 1.Odrodzenie Europy bałtyckiej, 2.Prace nad strategiami rozwoju zrównoważonego w ramach trójmiejskiej placówki CUP/RCSS oraz programu VASAB 2010, 3.elementy struktury instytucjonalno-podmiotowej i organizacyjnej systemu, 4.Koncepcja Bałtyckiego Obserwatorium Rozwoju Zrównoważonego - BORZ, 5.Obszary badań i monitoringu Bałtyckiego Obserwatorium Rozwoju Zrównoważonego, 6.Propozycja wskaźnikowego system monitorowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914243-5-9
1.Wzrost gospodarczy, regulacje monetarne i fiskalne w procesie generowania nierówności, 2.Systemow uwarunko wania nierówności, 3.Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu problemów nierówności i wzrostu gospodar czego, 4.Nierówności i wzrost w wymiarze regionalym i lokalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-321-9
1.Podstawy długookresowego planowania polityki ekologicznej w gminie, 2.Dokumnety strategiczno-planistyczne potrzebne do dobrej realizacji polityki ekologicznej gminy, 3.Metody i modele kompleksowego planowania zrównoważonego rozwoju gminy, 4.Zaangażowanie gminy na rzecz planowania zrównoważonego rozwoju - czy twoja gmina jest aktywna?, 5.Finansowe zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska - przykłady doświadczeń gmin z województwa lubelskiego, 6.Co ogranicza, a co aktywizuje gminy do realizacji zrównoważonego rozwoju
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-188-1
Część I: Zagadnienia zrównoważonego rozwoju miast. Rola planowania przestrzennego w rozwoju zrównoważonym miast; Zintegrowane gospodarowanie energią i przestrzenią w polskich miastach w świetle wyników badań empirycznych; Stan środowiska w wybranych miastach województwa łódzkiego w okresie przemian społeczno-gospodarczych Polski; Współrządzenie jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast - przykład Łodzi; Świdnica jako ośrodek równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego; Programy wspierające rozwój miast finansowane przez Unię Europejską - inicjatywa Urban i projekty pilotażowe; Zrównoważony rozwój oraz poziom jakości życia w świetle opinii mieszkańców Opola; Ocena świadomości ekologicznej mieszkańców Opola w zakresie gospodarki odpadami na podstawie badań ankietowych; Problemy rozwoju małych miast na obszarach przyrodniczo cennych; Wycena efektywności ekonomicznej ochrony przeciwpowodziowej miasta na przykładzie Lewina Brzeskiego (ze szczególnym uwzględnieniem kosztów zewnętrznych). Część II: Polityka i instrumenty rozwoju miast. Dlaczego konieczna jest korekta systemu ośrodków centralnych dla landu Brandenburgii? Regionalne wyrównanie zróżnicowań przestrzennych - cel bez alternatywy? Lokalny rozwój gospodarczy a zarządzanie projektami; Lokalny rozwój gospodarczy a polityka wewnętrzna władz miejskich; Innowacyjne podejście do sterowania rozwojem miast: studium przypadku miasta Vsetin; Perspektywy rozwoju Zawiercia - nowe strategie i zagrożenia; Zrównoważona karta wyników a realizacja strategii w miastach na prawach powiatu - wyniki badań ankietowych; Fundamenty zarządzania wiedzą w urzędach administracji publicznej; Marketing gmin i miast w Republice Czeskiej; Marketing miast jako oparta na kooperacji koncepcja rozwoju miast; Controlling w miastach na prawach powiatu. Analiza wyników badań; Sytuacja społeczno-gospodarcza Myszkowa oraz podstawowe kierunki rozwoju; Gminna pomoc publiczna dla przedsiębiorstw po akcesji Polski do Unii Europejskiej; Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w infrastrukturę komunalną jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin ziemi gliwickiej; Nakłady inwestycyjne w miastach na prawach powiatu w województwie dolnośląskim w latach 2000-2003; Polityka inwestycyjna miast na prawach powiatu w województwie wielkopolskim; Działalność gospodarcza sektora samorządowego w aglomeracji wrocławskiej w procesie transformacji systemowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 4)
Cz. I Współczesne problemy ekonomii i polityki ekonomicznej: 1.Konkurencje jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie Fridricha Augusta von Hayeka, 2.Wybrane czynniki zmian wydajności pracy w sektorze publicznym i prywatnym, 3.Przedstawicielstwo pracownicze w polskich radach nadzorczych, 4.Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa, 5.Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Cz. II Orientacja marketingowa : 1.Orienatacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej, 2.Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego, 3.Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorców, 3.Idea tożsamości firmy - koncepcja Corporate Identity, 5.Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego miasta Glasgow. Cz. III Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw: 1.Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja, 2.Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym, 3.Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych określana za pomocą rozmytej metody analizy skupień, 4.Problem implementacji controllingu operatywnego i jego informatyzacja we współczesnym przedsiębiorstwie, 5.Analiza punktów krytycznych jako narzędzie wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Cz.IV Problemy politologii: 1.O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych), 2.Grupy narodowe i etniczne a polityka multikulturalizmu w Kanadzie, 3.Altywne wykorzystanie Internetu w polityce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-42-0
Część I. Rola wybranych czynników transformacji i integracji z Unią Europejską w praktyce działania podmiotów gospodarujących: rola państwa w dokonujących się procesach transformacji, integracji i globalizacji; społeczne efekty transformacji gospodarczej jako źródło frustracji społeczeństwa preinformatycznego; zmiany na rynku pracy a przedsiębiorczość polskich kobiet w okresie transformacji gospodarczej; przygotowanie mikroprzedsiębiorstw do integracji gospodarczej na przykładzie województwa śląskiego; wpływ transformacji społeczno - gospodarczej na edukację wyższą i zawodową w Polsce; gry i przetargi w procesie restrukturyzacji gospodarki (przypadek górnictwa i elektroenergetyki). Część II. Zrównoważony rozwój a procesy adaptowania się podmiotów gospodarujących do nowych warunków: procesy samoorganizacji w gminie; umacnianie tożsamości wsi polskiej jako element jej rozwoju; dorzecze górnej Odry jako przykład transgranicznego zarządzania gospodarką wodną; partnerstwo publiczno - prywatne jako instrument wdrażania przemian; strategie gospodarstw domowych na rynku pracy; odpowiedzialny biznes - uwarunkowania zmian w Europie i w Polsce; transformacja administracji publicznej - aspekty prawne i organizacyjne. Część III. Prawno - ekonomiczne aspekty przemian transformacyjnych i integracyjnych: prawa socjalne obywateli UE; podwójne obywatelstwo a rozwój społeczno - gospodarczy regionu opolskiego; szczególna sytuacja prawna pracowników regionów transgranicznych; polski sektor bankowy po przystąpieniu do UE - zmiany i perspektywy rozwoju; przeobrażenia systemów podatkowych krajów Wspólnoty w kontekście rozszerzenia UE (zagrożenia i szanse dla gospodarek i społeczeństw; upadłość przedsiębiorstw w kontekście intensyfikacji procesów globalizacji i integracji gospodarczej; uwarunkowania procesu reprywatyzacji w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88030-47-7
1. Kieunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 2. Instrumenty przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw; 3. Stymulanty i destymulanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformowania polskiej gospodarki; 5.Rozwój drobnej przedsiębiorczości na bazie majątku kopalń węgla kamiennego ;6. Prawno - finansowe problemy działalności małych i średnich przedsiębiorstw; 7. Wybór formy organizacyjno-prawnej i formy opodatkowania przez małe i średnie firmy; 8. Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rynek pracy; 9. Leasing jako szczególna forma finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; 10. Rynek pracy na Śląsku Opolskim do 2005 r. w świetle potrzeb rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; 11. Rynek podwykonawstwa w aktywizacji małych i średnich przedsiębiorstw; 12. Wpływ otoczenia na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 13. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w ekorozwoju regionu; 14. Rola małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem kapitału niemieckiego na opolskim rynku pracy; 15. Wpływ struktury franchisingowej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 16. Małe przedsiębiorstwa na wsi - inicjatywy rolników w powiacie opolskim; 17. Marketing partnerski a średnia i mała firma - aspekt regionalny; 18. Wykorzystanie zasad marketingu w zarządzaniu regionem oraz stymulowaniu rozwoju małeś i średniej przedsiębiorczości; 19. Podpora maleho a stredniho podnikani v ceske republice; 20. Wybrane aspekty doskonalenia kadry kierowniczej; 21. Rola liderów opinii w procesie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem; 22. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie kryteriów Polskiej Nagrody Jakości; 23. Proces tworzenia wartości w świetle teorii kluczowych kompetencji; 24. Inwestycje zagraniczne w budownictwie; 25. Pracownicze programy emerytalne w przedsiębiorstwach; 26. Bankowość - wybór, perspektywy, rozwój, zagrożenia; 27. R/3 jako zintegrowany system wspomagający zarządzanie w przedsiębiorstwach; 28. Optymalizacja obsługi transportowej rynku; 29. Integracja komputerowa technicznego przygotowania produkcji; 30. Źródła prawa gospodarczego; 31. Metoda dyskontowa jako kryterium wyboru projektów ekologicznych; 32. Pewne zastosowanie pól losowych w teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska naturalnego; 33. Zmiany systemowe w służbie zdrowia. Model finansowania usług zdrowotnych przez regionalną służbę zdrowia; 34. Przemiany społeczne, demograficzne i historyczne w Kujawach w powiecie krapkowickim; 35. Konstytucyjne gwarancje społeczeństwa obywatelskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7246-014-0
Wstęp; Zrównoważony rozwój jako podstawa gospodarowania zasobami środowiska; Międzynarodowe uwarunkowania prawne realizacji polityki ekologicznej państwa; Zasady i cele polityki ekologicznej państwa jako wytyczne wdrażania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym; System finansowania ochrony środowiska; Systemy zarządzania środowiskiem na poziomie lokalnym; Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa śląskiego; Uwarunkowania ekologiczne zrównoważonego rozwoju miast i gmin województwa śląskiego; Problemy rynku dóbr i usług ekologicznych; Instrumenty stosowane w ocenie ekoproduktów; Zachowania konsumentów na ekorynku w regionie Śląska (wyniki badań ankietowych); Ocena gospodarki odpadami w gminach śląskich; Rozwój firm sektora ochrony środowiska w województwie śląskim; Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-231-1419-6
Cz. I Koncepcja rozwoju zrównoważonego: Geneza koncepcji; Postawy wobec problemów rozwoju i środowiska; Przykłady recepcji rozwoju zrównoważonego. Cz. II Efekty polityki rozwoju zrównoważonego: Problem określenia efektów polityki rozwoju zrównoważonego; Międzynarodowa polityka rozwoju zrównoważonego i jej rezultaty; Kierunki zmian w położeniu ludności wiejskiej w Polsce w latach 90-tych; Ocena koncepcji rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Cz. III Analiza doświadczeń z rozwoju zrównoważonego: Kontrowersje dotyczące rozwoju zrównoważonego; Przyszłość rozwoju zrównoważonego. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2264-7
1. Podstawowe pojęcia socjologiczne; 2. Próba budowy modelu sozoekologii społecznej; 3. Sozoekopedagogika- nowa subdyscyplina nauk społecznych; 4. Równowaga ekologiczna a równowaga społeczna; 5. Chrześcijaństwo a ochrona środowiska przyrodniczego; 6. Ekorozwój i sprawiedliwość ekologiczna oraz ich społeczno-psychologiczne uwarunkowania; 7. Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego w świetle badań naukowych; 8. Parki narodowe w socjologicznej perspektywie; 9. Rolnictwo ekologiczne w historycznej perspektywie; 10. Czynniki ekologiczne a zdrowie publiczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-268-8
Cz.I Zrównoważony rozwój wsi: koncepcja i warunki jej realizacji: 1. Społeczeństwo obywatelskie a rozwój zrównoważony wsi. Podjeście poznawcze, 2. Aktywność innowacyjna władz lokalnych jako warunek zrównoważonego rozowju obszarów wiejskich, 3. Partycypacja loaklna w gminie Isteban i możliwości jej wykorzystania w zrównoważonym rozowju gminy, 4. Deficyt kapitału społecznego w społeczności lokalnej jako czynniki zakłócający realizacje idei zrównoważonego rozowju obszarów wiejskich. Cz.II Praktyka zrównoważonego rozwoju wsi: programy i działania: 1. Pomiędzy zaufaniem a kontrolą - rola wiedzy lokalnej w pilotażowym programi LEADER w Polsce, 2. Kształtowanie synergicznych form kapitału społecznego jako warunek prawidłowej aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie pilotażowego programu LEADER+, 3. Aktywność społeczna i postawy obywatelskie mieszkańców wsi a rodzaje ich życiowych orientacji, 4. Świadomość ekologiczna rolników z regionu kujawsko-pomorskiego, 5. Edukacja do zrównoważonego rozwoju. Cz.III Aktorzy, struktury, sieci w procesie zrównoważonego rozowju poslkiej wsi: 1. Typologia uczestnictwa obywatelskiego polskich liderów lokalnych, 2. Koncepcje kapitału społecznego a doświadczenia lokalnych grup działania, 3. Prorozwojowe działania władz gminnych w ocenie przedsiębiorców z obsarów wiejskich, 4. Czy można zmienić wieś bez udziału jej mieszkańców? O znaczeniu podmiotowości dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, 5. Partycypacja lokalna właścicieli kwater agroturystycznych warunkiem zrównoważonego rozowju wsi. Cz.IV Aktywizacja wiejskich społeczności loklanych: 1. Aktywizacja społeczności lokalnych przez pochodzących z niej migrantów, 2. Czy można oswoić lisa?, 3. Rola kapłana proboszcza w rozowju społęczności wiejskich. Prezentacja wybranych parafii, 3. Gospodarstwa prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jako sposób aktywizacji społeczności wiejskiej (na przykładzie województwa małopolskiego), 4. Czy polska wieś rozwija się w sposów zrównoważony?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 2(4) 2001)
1.Kotlina Biebrzańska. Aktualny stan, walory i główne zagrożenia środowiska przyrodniczego, 2.Rzadkie gatunki grzybów konidialnych (Hyphomycetes) w wodach Biebrzańskiego Parku Narodowego, 3.Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszaru funkcjonalnie związanego z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, 4.Funkcje społeczno-gospodarcze Biebrzańskiego Parku Narodowego, 5.Ludność i sieć osadnictwa na obszarze Biebrzańskiego Parku, 6.Zmiany w poziomie i strukturze zatrudnienia na obszarze gmin biebrzańskich, 7.Rozwój funkcji turystycznej na terenie Biebrzańskiego Paku Narodowego, 8.Agroturystyka nad Biebrzą, 9.Gospodarka rolna na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, 10.Warunki funkcjonowania firm w gminach biebrzańskich, 11.Strateguia marketingowa dla doliny Biebrzy jako instrument aktywizacji społeczno-gospodarczej Biebrzańskiego Parku Narodowego, 12.Ochrona zasobów i walorów środowiska przyrodniczego obszaru Bagien Biebrzańskich, 13.Bibliografia doliny Biebrzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-23-1
Część I: Proceduralne, finansowe i środowiskowe aspekty wnioskowania w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 1. Zarządzanie procesem aplikowania o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 2. Analiza spójności dokumentów programowania rozwoju w aplikowaniu o środki z Funduszy Strukturalnych. 3. Analiza finansowa, analiza wrażliwości oraz źródła finansowania. 4. Wsparcie zrównoważonego rozwoju w ramach funduszy strukturalnych - ocena oddziaływania na środowisko. 5. Zasady postępowania przy ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych UE na przykładzie modernizacji budynku biblioteki. Część II: Modernizacja budynku biblioteki w ramach funduszy strukturalnych - aspekty wykonalności technicznej. 6. Określenie zasad programowania remontów w budynkach użyteczności publicznej na przykładzie modernizacji budynku biblioteki Politechniki Częstochowskiej 7. Zasady kształtowania przestrzeni użyteczności publicznej w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 8. Możliwości zmiany zapotrzebowania na ciepło budynku Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again