Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Bochenek Mirosław
(1)
Dowbor Władysław
(1)
Gazda Zbigniew
(1)
Kowalewski Zbigniew M
(1)
Musiał Grażyna
(1)
Mączyńska Elżbieta
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Ekonomia
(5)
Ekonomiści
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Lipiński, Jan (1918- )
(1)
Polska
(1)
Społeczeństwo
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
(Kluczowe problemy gospodarki)
ISBN: 978-83-88700-32-3
Część I: Teoria gosopdarki. Uwagi o zadaniach współczesnej ekonoii; Problem konkurencyjności w ekonomii; Niekompletność rynków i spospby jej redukcji; Inflacja strukturalna i ograniczenia polityki pieniężnej. Część II: System gospodarczy. Ład gospodarczy. Bariery i dylematy; Globalizacja - społeczeństwo obywatelskie - polityka gospodarcza; Proces transformacji jako czynnik determinujący kształt systemu gospodarczego; Uwagi o gospodarczej i społecznej transformacji Polski w świetle wyzwań jej rozwoju w XXI w. Część III: Polityka gospodarcza. Niskie podatki: fakty, mity i iluzje; Podatek liniowy jako iluzja fiskalna; O wpływie restrykcyjnej polityki monetarnej na potencjał badawczo-rozwojowy kraju. Przypadek degradacji Polski; O polskim eksporcie w dobie globalizacji; Dostosowania polskich przedsiębiorstw do rynku UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89899-05-1
Część I: Mozaiki przeszłości. Początki. Studia. Czas walki. Polska. Kurs na Południe. Powrót. Nikaragua, Nicaraguita. Pokolenia. Władza lokalna. Doba globalizacji. Nauka, doświadczenia życiowe, sumienie. Część II: Mozaika przyszłości. Nowe dynamiki, inne pojęcia. Od wielkiego zegara do społeczeństwa złożonego. Od wielkiej wizji do realistycznych alternatyw. Powiązanie celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych. Powiązanie państwa, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego. Cele społeczne i prawa demokratyczne: od zasiłku do uczestnictwa. Kontrola przedsiębiorców: od władzy rozproszonej do władzy zhierarchizowanej. Osłabienie państwa. Przeciwwaga społeczeństwa obywatelskiego. Od trójnogu państwowego do trójnogu społecznego. Od społeczeństwa manipulowanego do społeczeństwa poinformowanego. Od filozofii piramidy do filozofii sieci. Różnorodność rozwiązań instytucjonalnych. Urbanizacja i przestrzenny wymiar celów społecznych. Odpośredniczanie państwa. Od klas-zbawicieli do wizji aktorów społecznych i kondycji obywatelskiej. "My" i "oni": nowe znaczenie profilu etycznego. Od profilu etycznego do kultury władzy. Projekt polityczny i mechanizmy gospodarcze. Między kapitalizmem globalnym a wewnętrzną prawowitością władzy. od wyzysku pracy do nędzy globalnej. Od nieograniczonego wzrostu do ograniczonych zasobów. Od stosunków produkcji do treści produkcji. Od jakości totalnej do hierarchizacji pracy. Od fabryki do produkcji towarów nieuchwytnych. Od produkcji fabrycznej do służby społecznych. Od przemysłu do gospodarki poznawczej. Od przestrzeni globalnej do przestrzeni lokalnych. Władza przedsiębiorcy i władza obywatela. Nowy wymiar czasu społecznego. Ogniskowa działania: włączenie wykluczonych. Część III: Mozaika zrekonstruowana. Zinstytucjonalizowana schizofrenia. Tożsamości. USA: pociąg do władzy. Corporate governance, czyli nadzór korporacyjny. Tożsamość i kultura. Wiatry zmiany.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85228-94-2
1.Uwagi o nazwie nauki "ekonomia", 2.Przedmiot i charakter ekonomii, 3.Przedmiot ekonomii a racjonalność (1774-1958), 4.Dyskusja wokół poglądu Oskara Langego na przedmiot ekonomii w kontekście racjonalności (1958-1995), 5.Oskar Lange czy Adam Krzyżanowski? (U źródeł zasady racjonalnego gospodarowania), 6.Z historii zasady gospodarności, 7.Nowa koncepcja racjonalności w ekonomii, 8.Zagadnienia racjonalności w ekonomii Oskara Langego, 9.Polska ekonomia wobec zagadnień, 10.Ekonomiści z ziem polsikich, 11.Luminarzez teorii ekonomii z Pomorza i Kujaw, 12.Rozważania o prawie gorszego pieniądza, 13.Początki ekonomii akademickiej w Europie, 14.Wpływ ekonomistów na rozwój cywilizacji ludzkiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-909157-0-X
1. Ogólna periodyzacja dziejów myśli ekonomicznej. 2. Pismo Święte jako praźródło dla historii myśli ekonomicznej. 3. Myśl ekonomiczna starożytnej Grecji i Rzymu. 4. Patrystyka i kanonistyka w myśli ekonomicznej. 5. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju myśli ekonomicznej doby preindustrializacji. 6. Merkantylizm w historii myśli ekonomicznej. 7. Doktryna społeczno-gospodarcza fizjokratyzmu. 8. Prekursorzy szkoły klasycznej. 9. Adam Smith "ojciec" ekonomii klasycznej. 10. Pastor Malthus i jego teoria ludnościowa. 11. David Ricardo i jego wkład do nauki ekonomii. 12. John Stuart Mill - filozof i ekonomista przełomu epok. 13. Kierunek marksowski w ekonomii. 14. Szkoły kierunku historycznego w ekonomii. 15. Instytucjonalizm w myśli ekonomicznej. 16. Nurt katolicki w polskiej myśli ekonomicznej. 17. Marginalizm a rozwój najnowszej ekonomii. 18. Keynesizm czy kaleckizm? 19. "Szkoła z Chicago" - monetaryzm. 20. Zarys ewolucji rodzimej myśli ekonomicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7164-576-1
1. Problemy historii i teorii ekonomii; 2. Zrozumieć rozwój ekonomii 3. Zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego; 4. Przegląd naukowego piśmiennictwa społeczno-ekonomicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again