Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(12)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(12)
Author
Boruszczak Mirosław
(1)
Czaja Stanisław
(1)
Czarnecki Paweł
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Fijał Tadeusz
(1)
Graczyk Andrzej
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Machińska Hanna
(1)
Małachowski Krzysztof
(1)
Pietraś Marek
(1)
Podolak Małgorzata
(1)
Rudnicki Maciej
(1)
Stefański Marek
(1)
Śleszyński Jerzy
(1)
Year
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Ekologia
(12)
Ochrona środowiska
(8)
Środowisko człowieka
(3)
Energetyka
(2)
Gospodarka
(2)
Odpady
(2)
Polska
(2)
Powietrze
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Unia Europejska
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bioetyka
(1)
Broń
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Dywidenda
(1)
Ekorozwój
(1)
Etyka lekarska
(1)
Etyka społeczna
(1)
Eutanazja
(1)
Finanse
(1)
Gleba
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Homoseksualizm
(1)
Kara śmierci
(1)
Kary i opłaty ekologiczne
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Klonowanie
(1)
Korupcja
(1)
Kultura
(1)
Narkomania
(1)
ONZ
(1)
Oczyszczalnia ścieków
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
PHARE
(1)
Pedofilia
(1)
Podatek
(1)
Polityka
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Pornografia
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prostytucja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przyroda
(1)
Regionalizm
(1)
Reklama
(1)
Rolnictwo
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Służba zagraniczna
(1)
Technologie czyste
(1)
Terroryzm
(1)
Transplantacja
(1)
Turystyka
(1)
Wody śródlądowe
(1)
Wolność słowa
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Zbrojenia
(1)
Ścieki
(1)
13 results Filter
Book
In basket
Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. - Warszawa : Difin, 2008. - 263, [1] s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-917-7
Etyka: cele, zadania i funkcje; Bioetyka; Aborcja; Klonowanie; Etyka lekarska; Manipulacje genetyczne; Zapłodnienie in vitro; Transplantacje organów; Eutanazja; Homoseksualizm; Pedofilia; Prostytucja; Pornografia; Narkomania i narkotyki; Polityka; Kara śmierci; Korupcja; Biznes; Reklama; Ekologia; Wolność słowa i myśli; Ludzie i maszyny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88771-48-5
1.Koncepcja ekologicznej reformy podatkowej, 2.Teoretyczne podstawy ekologicznej reformy podatkowej, 3.Ekologiczna reforma podatkowa w krajach Unii Europejskiej, 4.Energetyka polska w kontekście polityki ochrony środowiska, 5.Badania wpływu ekologicznej reformy podatkowej na polską gospodarkę, 6.Szanse ekologicznej reformy podatkowej w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna Monografie ; Nr 169)
ISBN: 83-7252-290-1
1. Czystsza produkcja jako element strategii ekorozwoju. 2. Strategia czystszej produkcji. 3. Realizacja strategii czystszej produkcji w Polsce. 4. Kierunki działań w zakresie zapobiegania i ograniczania ilości wytwarzanych zanieczyszczeń. 5. Metody oceny ekologicznej jako narzędzia systemu zarządzania środowiskowego. 6. Metoda oceny ekologicznej technologii czystszej produkcji. 7. Weryfikacja metody oceny ekologicznej technologii czystszej produkcji na przykładzie procesów technologicznych realizowanych w zakładach przemysłu cukierniczego "Wawel" SA. 8. Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji programów czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88500-55-4
1.Proekologiczna polityka państwa, 2.Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska, 3.System finansowania ochrony środowiska, 4.Środki finansowe i realizaowane zadania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka a środowisko i ekologia / red. Krzysztof Małachowski. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 240 s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-60089-39-2
1.Środowisko przyrodnicze jako podstawa bytu i działalności człowieka, 2.Społeczne aspekty ochrony środowiska, 3.Prawne aspekty ochrony środowiska, 4.Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, 5.Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska, 6.Zagrożenia środowiska powodowane przez działalność człowieka, 7.Ochrona środowiska przyrodniczego, 8.Podstawy polityki ekologicznej, 9.Następstwa integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88771-77-9
1. Identyfikacja funkcji i celów instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w świetle polityki ekologicznej, 2. Przegląd instrumentów wykorzystywanych w realizacji II polityki ekologicznej państwa,3.analiza sposobu wypełniania przez instrumenty ekonomiczne celów i funkcji, 4. Przegląd instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w wybranych krajach Unii Europejskiej, 5. Porównanie systemu instrumentów w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, 6. Ocena polskiego systemu instrumentów ekonomicznych, 7. Polityczno-regulacyjne uwarunkowania modyfikacji systemu, 8. Proponowany zakres zmian w systemie instrumentów ekonomicznych, 9. Wybrane propozycje zmian instrumentów i ich skutki ekonomiczne, 10. Wykorzystywanie efektów modyfikacji instrumentów ekonomicznych w Polityce gospodarczej i ekologicznej rządu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2579-5
I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych. II. Podmioty międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Państwo. 2. Organizacje międzynarodowe. 3. Unia Europejska 4. Podmioty transnarodowe. III. Instrumenty i mechanizmy międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Służba dyplomatyczna i konsularna. 2. Reżimy międzynarodowe. 3. Transnarodowe sieci w stosunkach międzynarodowych. 4. Procesy integracyjne w Europie. 5. Region i regionalizm w stosunkach międzynarodowych. 6. Koncepcja procesów globalnego zarządzania. 7. Pozimnowojenny ład międzynarodowy. IV. Przedmiot międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe. 2. Spory i konflikty międzynarodowe. 3. Kontrola i redukcja zbrojeń. 4. Prawa człowieka. 5. Kultura. 6. Problemy ekologiczne. 7. Międzynarodowe problemy gospodarcze. 8. Międzynarodowe problemy społeczne. 9. Terroryzm. 10. Procesy globalizacje. V. Polityka zagraniczna Polski: 1. Uwarunkowania, koncepcje i realizacja polityki zagranicznej Polski. 2. Unia Europejska w polityce zagranicznej Polski po 1989 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 23)
ISBN: 83-87091-11-1
1. Rys historyczny polityki ekologicznej Wspólnot Europejskich; 2. Zasady polityki ekologicznej; 3. Zarys prawa materialnego; 4. Inkorporacja prawa wspólnotowego w państwach członkowskich; 5. Ogólna ocena możliwości dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego; 6. Aneks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2193-5
1.Istota i zakres polityki ekologicznej, 2.Ekorozwój jako podstawa polityki ekologicznej państwa, 3.Podmioty polityki ekologicznej w Polsce, 4.Instrumenty polityki ekologicznej w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87981-91-5
1.Cele i uwarunkowania polityki ekonomicznej, 2.Wzrost i rozwój gospodarczy, 3.Polityka strukturalna, 4.Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, 5.Polityka regionalna, 6.Polityka ekologiczna, 7.Polityka pieniężna, 8.Polityka budżetowa, 9.Polityka dochodowo-cenowa, 10.Polityka rynku pracy, 11.Współpraca gospodarcza z zagranicą, 12.Zagraniczna polityka ekonomiczna i inne instrumenty, 13.Polityka gospodarcza a proces integracji Polski z Unią Europejską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-908846-9-0
I. Aspekty programowo - organizacyjne turystyki: Miejsce turystyki w strategii i polityce rozwoju regionalnej i lokalnej wspólnoty samorządowej; Programowanie działalności turystycznej w jednostkach przestrzennych; Samorząd terytorialny szansą rozwoju turystyki w Polsce; Przygotowanie specjalistycznych kadr dla turystyki na Ukrainie. Problemy teorii i praktyki; Metodologia i aspekty programowania rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym; Wpływ samorządu terytorialnego na poziomie usług gastronomicznych decydujących a atrakcyjności regionu; Polityka turystyczna jako element polityki gospodarczej regionu; Kształcenie kadr dla potrzeb turystyki; Jakościowa analiza strategiczna gminy Stepnica; Promocja turystyczna na przykładzie gmin Szczecina i okolic; Problematyka rozwoju turystyki w regionie w tematyce prac dyplomowych studentów WSTiH w Sopocie; Wpływ sieci komputerowych na funkcjonowanie organizacji gospodarczych. Komunikacja wirtualna w hotelarstwie; Turystyka jako czynnik miastotówrczy na przykładzie Oberstdorfu. II. Samorządowe programy i inicjatywy turystyczne: Możliwości i spoosby oceny atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionów turystycznych; Rozwój nadmorskich stref miejskich jako produkt turystyczny - projekt "Phare" 5 miast polskich: Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Szczecin, Tczew; Inicjatywy samorządowe w zakresie turystyki w Wejherowie; System promocji turystyki jako wymiar aktywności samorządu; Promocja produktu turystycznego Gdyni. Stan obecny i postulowane zmiany; Dostępność komunikacyjna jako czynnik rozwoju turystyki w regionie; Kształtowanie i rozwój turystycznego wizerun ku państwa; Inwestycje turystyczne w gminach na przykładzie gminy Somonino; Rola samorządu w świetle etycznych aspektów rozwoju turystyki w regionie; Promocja gmin turystycznych w internecie; Jak samorząd miasta Łeby buduje swój wizerunek - komunikat. III. Turystyka a środowisko: Turystyka a środowisko kulturowo - etniczne: szanse i zagrożenia; Agroturystyka w rozwoju obszarów wiejskich; Warunki ekoznakowania w hotelarstwie na przykładzie Skandynawii; Środowisko jako czynnik rozwoju turystyki w regionie. Stan i perspektywy; Turystyka ekologiczna a samorząd; Ekologiczne gospodarstwa rolne szansą agroturystyki; Agroturystyka w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie wybranego regionu (byłego województwa gdańskiego); Inwestycje turystyczne w gminach Puszczy Białowieskiej; Uzdrowisko Sopot w opinii studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Analiza SWOT uzdrowiska Sopot Turystyka a degradacja środowiska naturalnego na przykładzie Alp Bawarskich; Rola środowiska kaszubskiego w turystyce regionu gdańskiego. IV. Marketing: Relacje między zdrowotną a ekonomiczną funkcją turystyki; Polityka podatkowa a rozwój turystyki na przykładzie gminy Ustka. Inwestycje turystyczne w gminie na przykładzie Ustki; Badania marketingowe w strategii rozwoju gminy turystycznej; Rola doboru strategii w rozwoju przedsiębiorstw; Struktury terytorialne w Unii Europejskiej; Rola internetu w rozwoju turystyki regionalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-338-3
1. Prawnoustrojowe oraz ekonomiczno-finansowe uwarunkowania polskiej polityki ekologicznej. 2. Prawnofinansowe oraz ustrojowe aspekty prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego działalności gospodarczej w zakresie zadań publicznych związanych z ochroną zdrowia. 3. Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. 4. Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki odpadami. 5. Prawnofinansowe aspekty publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony powietrza związanych z gospodarką energetyczną. 6. Finanse publiczne jako źródło finansowania zadań publicznych j. s.t. związanych z ochroną środowiska. 7. Finansowane z funduszy Unii Europejskiej zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 8. Prawnofinansowe aspekty finansowania ze źródeł komercyjnych zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 9. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 10 Kwestie prawnopodatkowe dotyczące inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7011-865-5
1. Pojęcie i elementy systemu prawa środowiskowego, 2. Rozwój prawa środowiskowego w Polsce, 3. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego w podstawowych aktach prawnych obowiązujących w Polsce, 4. Ochrona powietrza atmosferycznego i pozwolenia zintegrowane w polskich i miedzynarodowych rozwiązaniach prawnych, 5. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych w polskich i międzynarodowych rozwiązaniach prawnych, 6. Ochrona przed odpadami i gospodarowanie odpadami w Polsce i w Unii Europejskiej, 7. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym oraz jonizującym, 8. Prawo ochrony przyrody. Ochrona przyrody i gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, 9. Ochrona gleby i kopalin oraz racjonalne gospodarowanie nimi, 10. Katastrofy ekologiczne i poważne awarie instalacji w rozwiązaniach prawa środowiskowego, 11. Kontrola organizmów modyfikowanych genetycznie i chemikalniów w polskim i w unijnym prawie środowiskowym, 12. Rolnictwo ekologiczne i bezpieczeństwo żywności w rozwiązaniach poslkich i unijnych, 13. Podstawy prawne ekoetykietowania w Unii Europejskiej, 14. Oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w świetle rozwiązań prawnych, 15. Prawne i organizacyjne problemy dostępu do informacji ekologicznej, 16. Prawo odpowiedzialności w poslkim prawie środowiskowym, 17. Korzystanie z zasobów środowiska - ekologiczny wymiar prawa energetycznego, 18. Polityka ekologiczna państwa i programy ochrony środowiska w Polsce, 19. Prawo ochrony środowiska na tle polityki ekologicznej Unii Europejskiej - charakterystyka ogólna, 20. System wspólnotowego prawa ochrony środowiska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again