Form of Work
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(5)
Author
Barańska Anna
(1)
Bałko Małgorzata
(1)
Beer-Zwolińska Anna
(1)
Borowska Małgorzata
(1)
Czerkas Krzysztof
(1)
Dydenko Jerzy
(1)
Dąbek Dorota
(1)
Dąbek Paweł (1970- )
(1)
Fatuła Dariusz
(1)
Filipiak Jerzy
(1)
Gałązka Małgorzata
(1)
Hałas Radosław G
(1)
Jabłoński Mariusz
(1)
Kamarad Ewa
(1)
Komadowska Anna
(1)
Kubacki Artur Dariusz
(1)
Kupryjańczyk Daniel
(1)
Kuć Małgorzata
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Marzec Krzysztof (informatyk)
(1)
Noga Karol (1941- )
(1)
Nowak Katarzyna
(1)
Nowakowska Monika
(1)
Rojewski Michał
(1)
Schilbach Janusz
(1)
Smęda Piotr Patryk
(1)
Stankiewicz Mateusz
(1)
Stawicka Ewa
(1)
Szczawińska Elżbieta
(1)
Tarczyńska-Gałaś Anna
(1)
Telega Tomasz
(1)
Trzósło Tomasz
(1)
Uhruska Małgorzata
(1)
Urbańczyk Krzysztof
(1)
Witczak Grzegorz
(1)
Wojtowicz-Żygadło Jolanta
(1)
Zawadzka Maria
(1)
Zygmunt Robert
(1)
Ślusarczyk Marek
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Prawnicy
(3)
Egzaminy zawodowe
(2)
Rzeczoznawcy majątkowi
(2)
Doradcy podatkowi
(1)
Doradztwo podatkowe
(1)
Google AdWords
(1)
Google Analytics
(1)
Nieruchomości
(1)
Podatek
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Reklama internetowa
(1)
Tłumacze przysięgli
(1)
Wycena nieruchomości
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
8 results Filter
Book
In basket
(E-marketing)
ISBN: 978-83-01-18960-0
Część 1: Zalety reklamy AdWords; Struktura AdWords: kampania; Struktura AdWords: grupa reklam; Sieć wyszukiwania; Sieć reklamowa; Kampania: sieć wyszukiwania z rozszerzeniem na sieć reklamową; Reklama aplikacji mobilnych; Wynik jakości; Ranking reklamy w AdWords; Aukcja reklamowa; Sposoby rozliczeń i strategie ustalania stawek; Dostosowanie stawek; Kierowanie na język i lokalizację; Wpływ Google AdWords na bezpłatne wyniki wyszukiwania; remarketing; Dodatkowe narzędzia; Budżet dzienny; Przyspieszone i standardowe wyświetlanie reklam; Reklamy i rozszerzenia reklam; Strony docelowe; Słowa kluczowe; Podstawy optymalizacji i analizy kampanii; Konwersje; Praca z wieloma klientami; Edytor AdWords. Część 2: Google AdWords - założenia; Typy reklam AdWords; Dostosowanie reklam do urządzeń mobilnych; Najważniejsze elementy konta i kampanii AdWords; Rozszerzenia reklam; Struktura konta; Przykładowy podział konta AdWords; Konwersje; Raportowanie i monitorowanie kampanii; Segmenty i wymiary; Optymalizacja kampanii; Obsługa wielu kont i automatyzacja działań AdWords; Najczęstrze pytania i wątpliwości klientów. Część 3: Reklamy produktowe - Product Listing Ads (PLA); Google Merchant Center (GMC); Kraj docelowy; Plik danych o produktach; Unikalne identyfikatory produktów; Atrybuty w pliku danych o produktach; Etykiety niestandardowe; Priorytety kampanii; Optymalizacja reklam PLA; Rozwiązywanie problemów. Część 4: Co to jest Google Analytics; Planowanie i zasady; Implementacja i zbieranie danych; Cele i transakcje; raportowanie; Raporty standardowe; Raporty niestandardowe; Panele informacyjne; Alerty; Znajdowanie „persony” - użytkownika „doskonałego”; Dodatkowe elementy systemu rozszerzające możliwości Analytics.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Aplikacje Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-2158-5
Dział I.: Prawo karne: Cz.I.: Część ogólna kodeksu karnego: 1. Zagadnienia wstępne; 2. Ustawa karna i jej obowiązywanie; 3. Pojęcie przestępstwa; 4. Okoliczności powodujące wyłączenie odpowiedzialności karnej; 5. Kontratypy; 6. Wina. Okoliczności wyłączające winę; 7. Formy stadialne przestępstwa; 8. Formy współdziałania przestępnego; 9. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy; 10. Ogólne wiadomości na temat kary; 11. Kary; 12. Środki karne; 13. Środki probacyjne; 14. Zasady wymiaru kary; 15. Środki zabezpieczające; 16. Wyłączenie karalności sprawcy, zatarcie skazania; Cz. II.: Część szczególna kodeksu karnego- wybrane przestępstwa: 17. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne; 18. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej; 19. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; 20. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji; 21. Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; 22. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece; 23. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej; 24. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; 25. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości; 26. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu; 27. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wiarygodności dokumentów; 28. Przestępstwa przeciwko mieniu; 29. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; Dział II.: Kodeks karny skarbowy: 1. Zagadnienia wstępne; 2. Kodeks karny skarbowy i jego obowiązywanie; 3. Pojęcie przestępstwa i wykroczenia skarbowego oraz elementy struktury przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego; 4. Okoliczności powodujące wyłączenie odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym; 5. Formy stadialne i zjawiskowe w prawie karnym skarbowym; 6. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów w KKS; 7. Zaniechanie ukarania sprawcy; 8. System kar, środków karnych i środków zabezpieczających w prawie karnym skarbowym; 9. Zasady orzekania kar i innych środków w prawie karnym skarbowym; 10. Wyłączenie karalności; 11. Podstawowa charakterystyka Części szczególnej KKS; Dział III.: Prawo karne wykonawcze: 1. Zagadnienia ogólne prawa karnego wykonawczego; 2. Organy postępowania wykonawczego; 3. Strony i pozostali uczestnicy postępowania wykonawczego; 4. Przebieg postępowania wykonawczego; 5. Wykonywanie kary grzywny; 6. Wykonywanie kary ograniczenia wolności; 7. Wykonywanie kary pozbawienia wolności; 8. Wykonywanie środków karnych; 9. Wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary; 10. Wykonywanie środków zabezpieczających; 11. Zatarcie skazania; 12. Wykonywanie tymczasowego aresztowania; 13. Wykonywanie należności sądowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0158-9
1. Prawo prywatne międzynarodowe: Zagadnienia wstępne; Normy kolizyjne; Wskazanie prawa właściwego i jego zastosowanie; Osoby fizyczne i prawne; Czynności prawne; Przedstawicielstwo; Przedawnienie; Prawo rodzinne i opiekuńcza; prawo rzeczowe; Zobowiązania; Prawo własnościowe w postępowaniu upadłościowym; Sprawy spadkowe; 2. Międzynarodowe postępowanie cywilne: Zagadnienia wstępne; Jurysdykcja; Specyfika międzynarodowego postępowania cywilnego; Uznawanie i wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych; Testy; Kazusy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7483-872-6
Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwałaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania tych nieruchomości - obowiązywało do 24.1.2004, Ustawa o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat ztytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu panstwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych, Ustawa o autostradach płatnych oraz krajowum funduszu drogowym, Ustawa o drogach publicznych, Prawo geologiczne i górnicze, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości - obowiazywało do 21.9.2004 r., Ustawa o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa o przeksztaćłeniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawoe własności - obowiązywało do 12.10.2005 r., Usawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa panstwowego "Polskie koleje Państwowe", Kodeks Cywilny, Ustawa o księgach wieczystych, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawa o niektórych formach popiernia budownictwa mieszkalnego, Ustawa o lasach, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu, Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Prawo wodne, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji gruntów, Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiedać budynki i ich usytuowanie, Ustaw od czynności cywilnoprawnych, Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawa o podatku od spadku i darowizn, Ustawa o podatku rolnym, Ustawa o podatku leśnym, Ustawa o podatkach i opłątach lokalnych, Ustawa o rachunkowości, Konstytucja RP, Ustawa o samorządzie powiatowym, Ustawa o administracji rządowej w województwie, KPA, Standardy zawodowe, Rozporządzanie Ministra Infrastruktury w sprawie wyceny nieruchomości i sporzadzania operatu szacunkowego, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie uprawień i licencji zawodowych w dziedzienie gospodarowania nieruchomościawmi oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, Zagadnienia ekonomiczne, Zagadnienia cywilistyczne, Zagadnienia rolne i leśne, Zagadnienia budowlane, Zagadnienia adminsitracyjne, Zagadnienia zawodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8187-704-6
R. 1 Rzeczoznawstwo majątkowe; R. 2 Status rzeczoznawcy majątkowego; R. 3 Nieruchomości. Definicje i pojęcia; R. 4 Spółdzielcze prawo do lokalu; R. 5 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego; R. 6 Podstawy prawa cywilnego; R. 7 Praw rzeczowe i inne prawa do nieruchomości; R. 8 Podstawy prawa zobowiązań; R. 9 Podstawy prawa rodzinnego i spadkowego; R. 10 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; R. 11 Informacja o nieruchomościach I. Kataster nieruchomości; R. 12 Informacja o nieruchomościach II. Księgi wieczyste i hipoteka; R. 13 Podatki w wycenach nieruchomości; R. 14 Gospodarka nieruchomościami publicznymi; R. 15 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; R. 16 Wybrane zagadnienia budownictwa; R. 17 Proces inwestycyjny w budownictwie; R. 18 Zasady ustalania powierzchni budynków; R. 19 Podstawy kosztorysowania; R. 20 Podstawy rolnictwa; R. 21 Gospodarka nieruchomościami rolnymi; R. 22 Podstawy leśnictwa; R. 23 Podstawy gospodarki wodnej; R. 24 Podstawy ekonomii; R. 25 Inwestycje kapitałowe a nieruchomości; R. 26 Inwestycje w nieruchomości; R. 27 System bankowy w Polsce; R. 28 Zmiany wartości pieniądza w czasie; R. 29 Statystyka matematyczna w analizach rynku i w wycenach nieruchomości I; R. 30 Statystyka matematyczna w analizach rynku i w wycenach nieruchomości II (zagadnienia zaawansowane); R. 31 Elementy rachunkowości; R. 32 Metodologia wycen nieruchomości w Polsce; R. 33 Koncepcje wyceny nieruchomości na świecie; R. 34 Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości; R. 35 Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości; R. 36 Podejście kosztowe w szacowaniu nieruchomości; R. 37 Podejście mieszane w wycenie nieruchomości; R. 38 Wycena nieruchomości zurbanizowanych; R. 39 Wycena ograniczonych praw rzeczowych; R. 40 Wycena nieruchomości rolnych; R. 41 Wycena nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych; R. 42 Wycena nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych; R. 43 Wycena nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności; R. 44 Operat szacunkowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again